{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

News: Zal ik een geheimpje verklappen over Jeroen Pauw? | Njus Nederland

Vertrouwen consument verbetert

Nieuws Nieuws.nl

DEN HAAG (ANP) - Het consumentenvertrouwen verbeterde in juni. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen maand verbeterde vooral het oordeel over het economische klimaat. Het bericht Vertrouwen consument verbetert
'Het consumentenvertrouwen verbeterde in juni. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen maand verbeterde vooral het oordeel over het economische klimaat. De graadmeter voor het vertrouwen kwam uit op een stand van 0, tegen min 3 in mei. Dat betekent dat er evenveel optimisten als pessimisten zijn. Met 0 ligt het consumentenvertrouwen boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 4 ligt. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41. Het statistiekbureau maakte ook bekend dat consumenten in de maand april 1,8 procent meer hebben uitgegeven dan een jaar eerder. Er werd vooral meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Aan personenauto’s werd opnieuw minder uitgegeven. Het bericht Vertrouwen consument verbetert verscheen eerst op Nieuws.nl .'

Werkgevers kaatsen bal terug naar Rutte

Nieuws Nieuws.nl

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversvoorzitter Hans de Boer (VNO-NCW) maakt zich net als premier Mark Rutte zorgen om de groeiende loonkloof, maar vindt dat de analyse van de minister-president tekortschiet. In interviews in drie kranten, De Telegraaf, het
'Werkgeversvoorzitter Hans de Boer (VNO-NCW) maakt zich net als premier Mark Rutte zorgen om de groeiende loonkloof, maar vindt dat de analyse van de minister-president tekortschiet. In interviews in drie kranten, De Telegraaf, het AD, en Het Financieele Dagblad (FD), stelt De Boer dat het kabinet zelf verantwoordelijk is voor de geringe reële loonstijging onder werkenden. De toegenomen belastingdruk is volgens hem de voornaamste oorzaak dat werknemers onvoldoende profiteren van de florerende economie. “De lonen zijn wel gestegen, maar sinds 2008, 2009 is die stijging voor met name de middenklasse volledig wegbelast. De gemiddelde werkende is sindsdien per maand 300 euro extra aan collectieve lasten gaan afdragen”, zegt De Boer in De Telegraaf. Hij erkent wel dat de kloof tussen de topinkomens en de werknemers hem zorgen baart en dat dat gepaard kan gaan met maatschappelijke onvrede. “Dat gevoel is terecht”, vindt hij. “Ik heb zorgen dat een heel grote en sterk toenemende loonkloof het cohesiegevoel niet bevordert.” Het bericht Werkgevers kaatsen bal terug naar Rutte verscheen eerst op Nieuws.nl .'

Kabinet moet plannen beter op elkaar afstemmen

Nieuws Nieuws.nl

DEN HAAG (ANP) - De gewenste nieuwbouw van 1 miljoen woningen tot 2030 vereist mogelijk meer of andere aanpassingen aan bijvoorbeeld wegen, leidingen en kabels dan nu in de begroting is vastgelegd. Het kabinet moet sommige plannen beter op elkaar
'De gewenste nieuwbouw van 1 miljoen woningen tot 2030 vereist mogelijk meer of andere aanpassingen aan bijvoorbeeld wegen, leidingen en kabels dan nu in de begroting is vastgelegd. Het kabinet moet sommige plannen beter op elkaar afstemmen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL bekeek de voorstellen van het Rijk over hoe onze omgeving moet worden ingericht, de allereerste zogenoemde Nationale Omgevingsvisie. Daarvan verschijnt donderdag een concept. Volgens het PBL kan het allemaal wat samenhangender en moet het niet alleen een optelsom van ideeën zijn. Als een straat wordt opengegooid voor een nieuw riool, moet meteen worden gekeken of er bijvoorbeeld ook glasvezelkabel kan komen, vindt het bureau. Het PBL roept het kabinet nu op ,,belangrijke samenhangende nationale keuzes” te maken om te voorkomen dat belangen botsen en bijvoorbeeld regio’s langs elkaar heen werken. Of het nu gaat om de overgang naar duurzamere energie, meer hergebruik van grondstoffen of goede verbindingen tussen wonen en werken. Het bericht Kabinet moet plannen beter op elkaar afstemmen verscheen eerst op Nieuws.nl .'