{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Humor
FZ.se

Tales from the Borderlands-designer berättar hur ett misstag blev ett fantastiskt skämt

Tales from the Borderlands-designer berättar hur ett misstag blev ett fantastiskt skämt

Spelare och anställda delar med sig av minnen med #TelltaleMemories.

Humor
Expressen Nöje

Rheborg i tårar efter dotterns ärliga ord

Rheborg i tårar efter  dotterns ärliga ord

Johan Rheborg gästar kvällens Hellenius Hörna och överraskas av en fin hälsning från dottern. Orden får komikern att bli märkbart rörd. Jag är helt golvad här, säger Johan Rheborg i programmet.

Humor
Expressen Sport

Ett skämt men nu får damklubbar ersättning

Ett skämt  men nu får damklubbar ersättning

Efter VM-avancemanget riktade flera spelare hård kritik mot Fifa - och krävde ersättning för VM-spel. Fifa har ännu inte svarat, men nu har en extern aktör agerat. Med hjälp av sponsorpengar kommer klubbar att få 75 000 kronor för samtliga svenska oc

Humor
Amelia

9 problem du garanterat bara har om du är en krokodil!

Med nästan en halv miljon följare på Instagram roar japanska illustratören Keigo oss. Bland annat med den stackars krokodilens problem i vardagen.

Humor
Amelia

9 problems you only guaranteed if you are a crocodile!

With almost half a million followers at Instagram, Japanese illustrator Keigo roars us. Among other things, with the poor crocodile's problem in everyday life.

Humor
Feber

Idag röstar EU om piratfilter igen

Idag röstar EU om piratfilter igen

Kommer Artikel 11 och 13 att godkännas? Idag kommer EU-parlamentet att rösta om det så kallade copyright-direktiven Artikel 11 och Artikel 13, ett direktiv som många är oroliga för att det kommer att förändra hur saker och ting kommer

Humor
Feber

Today, the EU is voting for pirate filters again

Today, the EU is voting for pirate filters again

Will Articles 11 and 13 be approved? Today, the European Parliament will vote for the so-called copyright directives Article 11 and Article 13, a directive that many people are worried that it will change how things are coming

Humor
Ny Teknik

Så skämtar du under framträdandet utan att bli pinsam

Så skämtar du under framträdandet  utan att bli pinsam

Humor är ett fantastiskt verktyg för ett framgångsrikt framträdande. Men gränsen mellan succé och platt fall kan vara hårfin. Här är sex tips att tänka på för att inte bli pinsam.

Humor
Ny Teknik

Then you are joking during the performance without being embarrassed

Then you are joking during the performance without being embarrassed

Humor is a great tool for a successful appearance. But the boundary between success and flat fall can be hard. Here are six tips to keep in mind in order not to be embarrasing.

Humor
SVT

Tumult under utfrågningen av Trumps förslag till domare

Tumult under utfrågningen av Trumps förslag till domare

Aktivister som bars bort av vakterna och demokratiska senatorer som protesterade högljutt. Det började tumultartat när utfrågningen av Brett Kavanaugh, Trumps kandidat till Högsta domstolen, inleddes i senaten under tisdagen. Det här är en parodi på

Humor
SVT

Tumult during the hearing of Trump's proposal for judges

Tumult during the hearing of Trump's proposal for judges

Activists carried away by the guards and democratic senators who protested loudly. It began to tumultuously when the hearing of Brett Kavanaugh, Trumps candidate for the Supreme Court, began in the Senate on Tuesday. This is a parody

Humor
Styleby

Nar STYLEBY skapar en capsule-kollektion tillsammans med WERA star evig stil i fokus

Nar STYLEBY skapar en capsule-kollektion tillsammans med WERA star evig stil i fokus

Nar STYLEBY skapar en capsule-kollektion tillsammans med WERA star evig stil i fokus genom smickrande silhuetter med kvalitet och som ofta har detaljer som gor plagget personligt och latt gar att variera efter humor och outfit.

Humor
Styleby

When STYLEBY creates a capsule collection along with WERA star eternal style in focus

When STYLEBY creates a capsule collection along with WERA star eternal style in focus

When STYLEBY creates a capsule collection together with WERA star eternal style in focus through flattering silhouettes of quality and often having details that make the garment personal and allow to vary according to humor and outfit.

Skillinge
Humor
Boktugg.se

Förlagen minns Margit Sandemos berättarglädje och humor

Förlagen minns Margit Sandemos berättarglädje och humor

Margit Sandemo var en högt älskad författare med 184 titlar i bagaget och mer än 37 miljoner sålda böcker världen över.Vi pratar med två av hennes svenska förlag.

Skillinge
Humor
Boktugg.se

The publishers remember Margit Sandemo's storytelling and humor

The publishers remember Margit Sandemo's storytelling and humor

Margit Sandemo was a highly beloved writer with 184 titles in the luggage and more than 37 million books sold around the world. We talk to two of her Swedish publishers.

Humor
Expressen

Karin Adelskölds liv med nya kärleken efter svåra tiden

Karin Adelskölds liv med nya  kärleken  efter svåra tiden

Efter förra årets kollaps mår Karin Adelsköld bättre än på länge den nya kärleken Anders Nilson är en stor anledning till att livet känns lätt igen.Nu berättar komikern om hur paret träffades via dejtingappen Tinder och blev förälskade. Han blev min

Humor
Expressen

Karin Adelsköld's life with new love after difficult times

Karin Adelsköld's life with new love after difficult times

After last year's collapse, Karin Adelsköld is better than long for the new love, Anders Nilson, to be a big reason for life to feel easy again. Now, the comedian tells the story of how the couple met through the dating appetite Tinder and fell in love. He became mine

Humor
Expressen

Skämtet om Hanif Bali leder till Fi:s hemsida

Skämtet om Hanif Bali leder till Fi:s hemsida

M-ledamoten Hanif Bali har en stark följarskara i sociala medier.Men försöker man gå in på hanifbali.se kommer man till Feministiskt initiativ i stället. Det var en nyhet för mig, säger Martina Fjellsson Draoui, Fi:s pressekreterare. Det var ett roli

Valet i Sverige 2018

Humor
Expressen

The joke about Hanif Bali leads to Fi's website

The joke about Hanif Bali leads to Fi's website

The M-member Hanif Bali has a strong companionship in social media. But trying to go to hanifbali.se comes to Feminist initiative instead. It was a news for me, 'says Martina Fjellsson Draoui, Fi Press Officer. It was a roli

Valet i Sverige 2018