{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Kalmar län
Public Protection
Östra Småland Nyheterna

Minister tackar Oskarshamns räddningstjänst

Minister tackar Oskarshamns räddningstjänst

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) tackar Oskarshamns räddningstjänst för deras insatser i samband med sommarens skogsbränder.

Oskarshamn
Society
Barometern Oskarshamns-Tidningen

Tack från ministern till räddningstjänsten

Tack från ministern till räddningstjänsten

Räddningstjänsten har fått ett tackbrev efter den varma sommaren av justitie- och inrikesministern Morgan Johansson (S).

Kalmar
Traffic
SR Ekot

Stormen Knud orsakade stora trafikproblem

Stormen Knud orsakade stora trafikproblem

Stormen Knud har dragit fram över södra Sverige med vindar på över 32 sekundmeter. Nedfallna träd har orsakat stora trafikproblem.

News
The Guardian

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Hoy, Orkney: The unmistakable, broad-winged adults soared majestically high above. Now there are fourA couple of weeks ago a welcome email arrived from the RSPB announcing that the only pair of sea eagles () on the island of Hoy in Orkney had fledged

News
SR Ekot

Battle of Löfven may be left or not

Battle of Löfven may be left or not

The day after the election, it has blown up on whether Prime Minister Stefan Löfven is obliged, according to the Constitution, to resign.

Valet i Sverige 2018

News
SR Ekot

Strid om Löfven får sitta kvar eller ej

Strid om Löfven får sitta kvar eller ej

Dagen efter valet har det blåst upp till strid om huruvida statsminister Stefan Löfven är skyldig, enligt grundlagen, att avgå.

Valet i Sverige 2018

Politics
SVT

Los socialdemócratas quieren ver un gobierno sobre el bloque

Los socialdemócratas quieren ver un gobierno sobre el bloque

Los socialdemócratas quieren formar gobierno sobre los límites del bloque. Este fue el mensaje cuando el líder del grupo Anders Ygeman y el ministro de Justicia Morgan Johansson realizaron una conferencia de prensa el lunes.

Valet i Sverige 2018

Politics
SVT

Los socialdemócratas quieren ver un gobierno sobre el bloque

Los socialdemócratas quieren ver un gobierno sobre el bloque

Los socialdemócratas quieren formar gobierno sobre los límites del bloque. Este fue el mensaje cuando el líder del grupo Anders Ygeman y el ministro de Justicia Morgan Johansson realizaron una conferencia de prensa el lunes.

Valet i Sverige 2018

Politics
SVT

Social Democrats want to see a government over the block

Social Democrats want to see a government over the block

Social Democrats want to form government over block boundaries. This was the message when group leader Anders Ygeman and Justice Minister Morgan Johansson held a press conference on Monday.

Valet i Sverige 2018

Politics
SVT

Socialdemokraterna vill se en regering över blockgränsen

Socialdemokraterna vill se en regering över blockgränsen

Socialdemokraterna vill bilda regering över blockgränserna. Det var beskedet när gruppledare Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson höll en presskonferens på måndagen.

Valet i Sverige 2018

News
SR Ekot

Current: The Prime Minister will resign

Current: The Prime Minister will resign

At a press conference, the moderates party secretary Gunnar Strömmer repeated that the Swedish people voted for a change of government. He is going to have a prime minister leaving in such an unclear position as after the election and not quoting 'playing talman' like Gunnar S

Valet i Sverige 2018

News
SR Ekot

Strömmer: Statsministern ska avgå

Strömmer: Statsministern ska avgå

På en pressträff upprepade Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer att svenska folket röstat för ett regeringsskifte.Enligt honom ska en statsminister avgå i ett så oklart läge som nu råder efter valet och inte citat 'leka talman' som Gunnar S

Valet i Sverige 2018

Stockholm
Politics
TV4

So, the Social Democrats want to go further after the election judge - see the whole press

So, the Social Democrats want to go further after the election judge - see the whole press

Following the meeting of the Executive Committee, Social Democrats group leader Anders Ygeman and Justice Minister Morgan Johansson met the press of the Social Democrats party party in Stockholm.

Valet i Sverige 2018

Stockholm
Politics
TV4

Så vill Socialdemokraterna gå vidare efter valrysaren - se hela pressträffen

Så vill Socialdemokraterna gå vidare efter valrysaren - se hela pressträffen

Efter mötet i verkställande utskottet mötte Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman och justitieministern Morgan Johansson pressen på Socialdemokraternas partikansli i Stockholm.

Valet i Sverige 2018

Politics
SVT

S: The largest party will receive the Prime Minister's post

S: The largest party will receive the Prime Minister's post

Social Democrats held a press conference today, and Justice Minister Morgan Johansson and Group Leader Anders Ygeman said that S opens for cooperation across block borders, but that the Prime Minister's post is going to join the largest party in the election. That is true

Politics
SVT

S: Största partiet ska få statsministerposten

S: Största partiet ska få statsministerposten

Socialdemokraterna höll presskonferens idag, och justitieminister Morgan Johansson och gruppledare Anders Ygeman menade att S öppnar för samarbete över blockgränserna, men att statsministerposten ska tillfalla det största partiet i valet. Det vill sä

Politics
Expressen

Morgan Johansson (S): Will not give SD's decisive influence

Morgan Johansson (S): Will not give SD's decisive influence

Minister of Justice on future government formation

Politics
Expressen

Morgan Johansson (S): Kommer inte ge SD avgörande inflytande

Morgan Johansson (S): Kommer inte ge SD avgörande inflytande

Justitieministern om kommande regeringsbildning

Politics
TT Nyhetsbyrån

Oenighet om hur grundlagen ska tolkas

Oenighet om hur grundlagen ska tolkas

Allianspartierna anser att statsminister Stefan Löfven ska avgå redan nu. Det framgår av grundlagen, hävdar de. Fullt så enkelt är det dock inte.

Politics
TT Nyhetsbyrån

Disagreement about how the constitution should be interpreted

Disagreement about how the constitution should be interpreted

Alliance parties believe that Prime Minister Stefan Löfven will resign already. It is apparent from the Constitution, they claim. However, it is not as simple as that.

News
SR Ekot

'The line is that Löfven is left'

'The line is that Löfven is left'

Ekot's Interior Policy commentator Tomas Ramberg on Anders Ygemans (S) statement after the VU meeting.

News
SR Ekot

'Linjen är att Löfven sitter kvar'

'Linjen är att Löfven sitter kvar'

Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg om Anders Ygemans (S) uttalande efter VU-mötet.

Sverige
News
SR Ekot

Ygeman: Do not want to rule out any government alternatives

Ygeman: Do not want to rule out any government alternatives

After the Social Democrats committee meeting, Anders Ygeman (S) said he hopes to break the damaging block policy.

Sverige
News
SR Ekot

Ygeman: Vill inte utesluta några regeringsalternativ

Ygeman: Vill inte utesluta några regeringsalternativ

Efter Socialdemokraternas utskottsmöte säger Anders Ygeman (S) att han hoppas att man kan bryta den skadliga blockpolitiken.

News
TT Nyhetsbyrån

SELECTION: 'THE LAW AS APPLIES'

Morgan Johansson is reminded of a wording in the Foundation's investigation: 'It should be assumed, however, that a government after a election result that led to uncertainty about government support in the parliament chooses to resign.'

Politics
TT Nyhetsbyrån

VALREGERING: 'LAGEN SOM GÄLLER'

Morgan Johansson påminns om en formulering i grundslagsutredningen: ”det bör emellertid förutsättas att en regering efter ett valresultat som lett till oklarhet om regeringens stöd i riksdagen väljer att avgå”.

Stockholm
News
TT Nyhetsbyrån

VALREGERING: MORGAN JOHANSSON

Justice Minister Morgan Johansson talks about the basic investigation he was attending a number of years ago. There, he reminds, they drove the bourgeois demand for a prime minister, under certain conditions, to resign after a choice.

Stockholm
News
TT Nyhetsbyrån

VALREGERING: MORGAN JOHANSSON

Justitieminister Morgan Johansson berättar om den grundlagsutredning han deltog i för ett antal år sedan. Där, påminner han, drev de borgerliga kravet på att en statsminister, under vissa förutsättningar, ska avgå efter ett val.

Uzbekistan
Public Protection
TT Nyhetsbyrån

Activists: Give Telia's Uzbekpengar to the people

Activists: Give Telia's Uzbekpengar to the people

If the mutually-depicted former Telia bosses fall into the Stockholm District Court, billion sums will be paid to the Swedish Treasury. However, the money should go to support the people of Uzbekistan, the real victims of the mutharvan, consider activists.

Telia köper Bonnier Broadcasting

Uzbekistan
Public Protection
TT Nyhetsbyrån

Aktivister: Ge Telias uzbekpengar till folket

Aktivister: Ge Telias uzbekpengar till folket

Om de mutmisstänkta tidigare Teliacheferna fälls i Stockholms tingsrätt tillfaller miljardbelopp den svenska statskassan. Men pengarna bör gå till stöd för folket i Uzbekistan, de verkliga offren för muthärvan, anser aktivister.

Telia köper Bonnier Broadcasting