{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Politics
Expressen

Här är politikerna som fick flest personkryss

Här är politikerna som fick flest personkryss

Anders Ygeman (S).Magdalena Andersson (S).Lars Adaktusson (KD).Så ser topp tre ut på krysslistan till riksdagsvalet, enligt SVT Nyheter.

Västerbottens län
Society
SR Västerbotten

Länsstyrelsen säger nej till en gruva vid Kyrkberget

Länsstyrelsen säger nej till en gruva vid Kyrkberget

Länsstyrelsen i Västerbotten gör helt om. Myndigheten säger nej till en gruva vid Kyrkberget i Storumans kommun, rapporterar .

News
The Guardian

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Hoy, Orkney: The unmistakable, broad-winged adults soared majestically high above. Now there are fourA couple of weeks ago a welcome email arrived from the RSPB announcing that the only pair of sea eagles () on the island of Hoy in Orkney had fledged

Stockholm
News
Magasinet Syre

Death situation in government issue

Death situation in government issue

Prime Minister Stefan Löfven (S) is not going to leave his post despite the Alliance's resignation requirements. And neither of the blocks is yet ready to release the other.

Stockholm
Politics
Magasinet Syre

Dödläge i regeringsfrågan

Dödläge i regeringsfrågan

Statsminister Stefan Löfven (S) tänker inte lämna sin post trots Alliansens avgångskrav.Och inget av blocken är ännu berett att släppa fram det andra.

Sverige
News
TT Nyhetsbyrån

SELECTION: 'KEEP THE HEART COLD'

Finance Minister Magdalena Andersson argues that the Social Democrats, 'as always', will think of Sweden's best and responsibility for the country when the attempt to make a viable government begins.

Sverige
News
TT Nyhetsbyrån

VALREGERING: 'HÅLL HUVUDET KALLT'

Finansminister Magdalena Andersson hävdar att Socialdemokraterna, 'som alltid', kommer att tänka på Sveriges bästa och ansvar för landet när försöken att få till en bärkraftig regering ska inledas.

News
Expressen

Andersson (S): Maybe not so grown by Kristersson

Andersson (S): Maybe not so grown by Kristersson

Minister of Finance Magdalena Andersson (S) on the party's election campaign and the criticism of Ulf Kristersson.

News
Expressen

Andersson (S): Kanske inte så vuxet av Kristersson

Andersson (S): Kanske inte så vuxet av Kristersson

Finansminister Magdalena Andersson (S) om partiets valkampanj och kritiken från Ulf Kristersson.

News
Expressen

Stefan Löfven's last shot attracts the retirees

Stefan Löfven's last shot attracts the retirees

Just hours before the conference rooms closed, Löfven betrayed the pensioners. To help he took finance minister Magdalena Andersson. It's about security at the age of autumn.

News
Expressen

Stefan Löfvens sista stöt locka pensionärerna

Stefan Löfvens sista stöt  locka pensionärerna

Bara timmar innan vallokalerna stängde då satsade Löfven på pensionärerna. Till sin hjälp tog han finansminister Magdalena Andersson. Det handlar om trygghet på ålderns höst.

Sundbyberg
Politics
TT Nyhetsbyrån

Allvar och fika när partiledarna slutspurtar

Allvar och fika när partiledarna slutspurtar

De har varit överallt hela tiden de senaste veckorna. Och valdagen är inget undantag. Från tidig morgon syns och hörs partiledarna och missar ingen chans att gå till attack mot varandra. De strikta politiska diskussionerna blandas upp med fika och prat om godis och kläder.

Politics
TT Nyhetsbyrån

No rest on the election day for the party leaders

No rest on the election day for the party leaders

They have been everywhere all the time in recent weeks. And the election day is no exception. From early morning the party leaders are seen and heard in different media, but the strict political discussions are mixed up with lighter talk about, for example, clothes and sweets.

Politics
TT Nyhetsbyrån

Ingen vila på valdagen för partiledarna

Ingen vila på valdagen för partiledarna

De har varit överallt hela tiden de senaste veckorna. Och valdagen är inget undantag. Från tidig morgon syns och hörs partiledarna i olika medier, men de strikta politiska diskussionerna blandas upp med lättsammare prat om till exempel kläder och godis.

Valet i Sverige 2018

Sverige
Politics
Fokus

Did S ever believe that?

Did S ever believe that?

Finance Minister Magdalena Andersson sticks to his goal of Sweden's lowest unemployment rate.

Sverige
Politics
Fokus

Trodde S någonsin på det?

Trodde S någonsin på det?

Finansminister Magdalena Andersson står fast vid sitt mål om Sveriges lägsta arbetslöshet.

Borås
News
Borås Tidning

BILDEXTRA: Finansministern på Stora torget dagen före valet

BILDEXTRA: Finansministern på Stora torget dagen före valet

En dag före valdagen begav sig många boråsare ut för att rösta. Följ bildspelet från Stora torget där också finansministern Magdalena Andersson håller tal.

Västra Götalands län
Politics
SR Sjuhärad

Magdalena Andersson (S) valspurt i Borås: 'Därför behövs fler föräldradagar'

Magdalena Andersson (S) valspurt i Borås: 'Därför behövs fler föräldradagar'

Magdalena Andersson var på plats i Borås dagen före valdagen för att bland annat prata om varför fler föräldradagar behövs. Och varför förslaget kommer nu.

Sverige
Being a Parent
Aktuellt i Politiken

Two family weeks for parents with single custody

Two family weeks for parents with single custody

earmarked single guardian gets two weeks in parental week.the finance minister Magdalena Andersson (S) was ready at a press meeting with Lena Hallengren on Friday. One thing we've had very many questions about is how to get f

Sverige
Being a Parent
Aktuellt i Politiken

Två familjeveckor för föräldrar med ensam vårdnad

Två familjeveckor för föräldrar med ensam vårdnad

örelseEnsamma vårdnadshavare får två veckor i föräldravecka.Det gjorde finansminister Magdalena Andersson (S) klart vid en pressträff tillsammans med Lena Hallengren på fredagen.En sak vi har fått väldigt mycket frågor om handlar om hur det ska bli f

Sverige
Being a Parent
Bohusläningen

S sugar family week

S sugar family week

Parents with single custody get two weeks extra free with their children. This announcement gave the Minister of Finance Magdalena Andersson (S) the reason for the party's proposal last week that nearly a million parents will have an extra week free of charge

Sverige
Being a Parent
Bohusläningen

S sockrar familjeveckan

S sockrar familjeveckan

Föräldrar med ensam vårdnad får två veckors extra ledigt med sina barn. Det beskedet gav finansminister Magdalena Andersson (S) med anledningen av partiets förslag förra veckan om att närmare en miljon föräldrar ska få en extra vecka ledigt i samband

Politics
Dina Pengar

S promise to parents with single custody

S promise to parents with single custody

At the end of the electoral election, the Social Democrats launched a proposal for a week's extra-paid parental leave. On Friday morning, Minister of Finance, Magdalena Andersson, developed the proposal and told that parents with single custody will receive two weeks. We

Politics
Dina Pengar

S-löftet till föräldrar med ensam vårdnad

S-löftet till föräldrar med ensam vårdnad

I valrörelsens slutspurt lanserade Socialdemokraterna ett förslag om en veckas extra betald föräldraledighet.På fredagsmorgon utvecklade finansminister Magdalena Andersson förslaget och berättade att föräldrar med ensam vårdnad ska få två veckor. Vi

Politics
Expressen

Finance Minister Magdalena Andersson answers the criticism of family week

Finance Minister Magdalena Andersson answers the criticism of family week

Social Democrats today held a press conference where finance minister Magdalena Andersson responded to the criticisms received after the family week proposal.

Politics
Expressen

Finansminister Magdalena Andersson svarar på kritiken om familjeveckan

Finansminister Magdalena Andersson svarar på kritiken om familjeveckan

Socialdemokraterna höll i dag en pressträff där finansminister Magdalena Andersson svarade på den kritik som de fått efter förslaget om familjeveckan.

Politics
TT Nyhetsbyrån

S sugar family week

Parents with single custody get two weeks extra free with their children. This announcement gave the Minister of Finance Magdalena Andersson (S) the reason for the party's proposal last week that nearly a million parents will have an extra week free in connection with their children's law.

Politics
TT Nyhetsbyrån

S sockrar familjeveckan

Föräldrar med ensam vårdnad får två veckors extra ledigt med sina barn. Det beskedet gav finansminister Magdalena Andersson (S) med anledningen av partiets förslag förra veckan om att närmare en miljon föräldrar ska få en extra vecka ledigt i samband med sina barns lov.

Politics
Aktuellt i Politiken

Moderates want market rent

Moderates want market rent

Social Democrats warn that the Moderates open up for market rents after the election. The moderators call it a lie: Something such a proposal does not exist. At the same time, a number of leading moderators have been contested for market rents in the Riksdag. Three million people