{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Borlänge
Business
Arbetet

Extremvärme följs upp av myndigheter och arbetsgivare

Extremvärme följs upp av myndigheter och arbetsgivare

Inför hotet om fler torra, heta somrar ses vårdens och socialtjänstens krisberedskap över på regeringens uppdrag. Arbetsgivarna inom SKL kartlägger beredskapen inom landsting och regioner.

Health care
TV4

Kostnaden för stafettläkare skenar

Kostnaden för stafettläkare skenar

Majoriteten av landstingen ökar sina kostnader för stafettläkare och hyrsjuksköterskor, trots att landstingens mål är att vara helt oberoende av dessa grupper. Det visar TV4Nyheternas kartläggning. Nu öppnar socialminister Annika Strandhäll för att s

Health care
TT Nyhetsbyrån

Kostnaden för stafettläkare ökar

Kostnaden för stafettläkare ökar

Landstingens kostnader för inhyrd personal ökar trots målet att vara helt oberoende av hyrsjuksköterskor och stafettläkare vid årsskiftet, rapporterar TV4 Nyheterna.

Sverige
Politics
Svenska Dagbladet

Regeringen satsar för att bekämpa vaccinkritikerna

Regeringen satsar för att bekämpa vaccinkritikerna

De starka vaccinkritiska vindarna som blåser över Europa oroar socialminister Annika Strandhäll (S). Regeringen vill bekämpa vaccinmotståndet i Sverige genom ökade resurser hos Folkhälsomyndigheten.

Stockholms län
Environment
Magasinet Syre

Kvinnor dominerar i MP:s riksdagsgrupp

Kvinnor dominerar i MP:s riksdagsgrupp

Den nyvalda riksdagen består av 188 män och 161 kvinnor.Störst skillnad mellan antalet kvinnor och män har Miljöpartiet.Äldst i riksdagsdagen är liksom förra mandatperioden Barbro Westerholm (L). Nästa måndag är det upprop för de invalda riksdagsleda

Sverige
Politics
8 Sidor

Fler kvinnor i riksdagen

Sveriges riksdag har blivit mindre jämställdpå senare år.Men nu har fler kvinnorvalts in i riksdagen igen.

News
The Guardian

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Hoy, Orkney: The unmistakable, broad-winged adults soared majestically high above. Now there are fourA couple of weeks ago a welcome email arrived from the RSPB announcing that the only pair of sea eagles () on the island of Hoy in Orkney had fledged

10
Politics
Dagens Medicin

This evening should be the funeral of the block politics

This evening should be the funeral of the block politics

Stefan Löfven made clear in his speech Sunday night that he wants government cooperation across the block. Health Minister Annika Strandhäll wishes cooperation with the Center Party.

10
Politics
Dagens Medicin

Den här kvällen borde bli blockpolitikens begravning

Den här kvällen borde bli blockpolitikens begravning

Stefan Löfven gjorde tydligt i sitt tal söndag natt att han vill ha ett regeringssamarbete över blockgränsen. Sjukvårdsminister Annika Strandhäll önskar samarbete med Centerpartiet.

News
Expressen

Annika Strandhäll: 'The corridor of corruption is broadened'

Annika Strandhäll: 'The corridor of corruption is broadened'

Annika Strandhäll about the intensive election campaign and the election.

Valet i Sverige 2018

News
Expressen

Annika Strandhäll: 'The corridor of corruption is broadened'

Annika Strandhäll: 'The corridor of corruption is broadened'

Annika Strandhäll about the intensive election campaign and the election.

Valet i Sverige 2018

News
Expressen

Annika Strandhäll: 'Åsiktskorridoren är breddad'

Annika Strandhäll: 'Åsiktskorridoren är breddad'

Annika Strandhäll om den intensiva valkampanjen och valet.

Valet i Sverige 2018

News
Expressen

Annika Strandhäll: 'The boundaries have been moved'

Annika Strandhäll: 'The boundaries have been moved'

Annika Strandhäll tells us that the tone has been tough in this year's electoral movement. She also reacts to the event where a electorate was threatened during the day.

News
Expressen

Annika Strandhäll: 'Gränserna har flyttats fram'

Annika Strandhäll: 'Gränserna har flyttats fram'

Annika Strandhäll berättar att tonen varit hård i årets valrörelse. Hon reagerar också på händelsen där en valarbetare hotats under dagen.

Sverige
Politics
Expressen

Internal call within S for demolished posters

Internal call within S for demolished posters

During the year's electoral movement, most posters were torn down in Sweden. Annika Strandhäll tells us that in addition, they have led to internal calls in the Social Democrats after their posters disappeared. We got a little scramble to fix new ones

Sverige
Politics
Expressen

Internt upprop inom S efter nedrivna affischer

Internt upprop inom S  efter nedrivna affischer

Under årets valrörelse har flertalet affischer rivits ner runtom i Sverige. Annika Strandhäll berättar att tilltagen har lett till internt upprop inom Socialdemokraterna efter att deras affischer försvunnit. Vi fick skramla lite för att ordna nya af

Göteborg
News
Göteborgs-Posten

The party tops rolled out in Gothenburg: 'Constable situation'

The party tops rolled out in Gothenburg: 'Constable situation'

The day before Sweden's fate will be sealed for four years, several party peoples chose Valspurta in Gothenburg. Social Minister Annika Strandhäll (S) does not believe it will be clear how the country will be ruled on Monday .- Many Swedes are no

Göteborg
News
Göteborgs-Posten

Partitopparna valspurtade i Göteborg: 'Konstig situation'

Partitopparna valspurtade i Göteborg: 'Konstig situation'

Dagen före det att Sveriges öde för fyra år framåt ska förseglas så valde flera partitoppar att valspurta i Göteborg. Socialminister Annika Strandhäll (S) tror inte att det kommer stå klart hur landet ska styras på måndagen.– Många svenskar kommer no

Västra Götalands län
Politics
SR Göteborg

Elevated temperature in Gothenburg today

Today, the day before the election, there are a number of party leaders and central party fathers as waltzes in Gothenburg.

Valet i Sverige 2018

Västra Götalands län
Politics
SR Göteborg

Höjd valtemperatur i Göteborg idag

Idag dagen före valet är det en del partiledare och centrala partiföreträdare som valspurtar i Göteborg.

Valet i Sverige 2018

Visby
Politics
QX

'We are the guarantor for SD not to influence your rights'

Social minister Annika Strandhäll believes on QX Opinion that the Social Democrats are the guarantor for the fact that Swedish Democrats and Christian Democrats are not influenced by future HGBQ policies. She also promises to 'fight rock hard' for Nazi organization

Visby
Politics
QX

”Vi är garanten för att SD inte ska få inflytande över dina rättigheter”

Socialminister Annika Strandhäll menar på QX Opinion att Socialdemokraterna är garanten för att sverigedemokrater och kristdemokrater inte får inflytande över framtida hbtq-politik. Hon utlovar även att 'kämpa stenhårt' för att nazistisk organisering

Sverige
Business
Dagens PS

Ledarkollen: Who is leading the country?

Ledarkollen: Who is leading the country?

Today's leaderball is clear about the election. From several aspects. On Sunday it's time. On Monday, a new order will start, at least for four years.

Valet i Sverige 2018

Sverige
Business
Dagens PS

Ledarkollen: Vem leder landet?

Ledarkollen: Vem leder landet?

Dagens ledarkoll handlar så klart om valet. Ur flera aspekter. På söndag är det dags. På måndag startar en ny ordning, åtminstone i fyra år.

Valet i Sverige 2018

Politics
Senioren

The price base amount is increased by SEK 1,000

The price base amount is increased by SEK 1,000

The government has decided to fix the price base amount for 2019 to 46 500 kronor.

Politics
Senioren

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor.

Business
Privata Affärer

Increased price base amounts to lower taxes

The level of state tax is raised to 40 600 kr

Business
Privata Affärer

Höjt prisbasbelopp ger lägre skatt

Nivån för statlig skatt höjs till 40 600 kr

Health care
Smålands-Tidningen

S promise: 545 million for care

Social Minister Annika Strandhäll promised 545 million new million annually to the county's healthcare when she visited the Ryhov County Hospital earlier today. Government grants will go to better cancer care, more close care and to cut the queues.