{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Fredrika
Read & Listen
TT Nyhetsbyrån

Danius prisas av Fredrika Bremer-förbundet

Danius prisas av Fredrika Bremer-förbundet

Den tidigare ständiga sekreteraren i Svenska Akademien, Sara Danius, får årets pris i Eva Mobergs namn av Fredrika Bremer-förbundet. Eva Moberg var författaren Vilhelm Mobergs dotter och chefredaktör för förbundets tidskrift Hertha, som kan anses vara världens äldsta feministiska tidskrift.

Sverige
Law & Crime
TT Nyhetsbyrån

Detta har sagts i akademiskandalen

Detta har sagts i akademiskandalen

Skandalen kring kulturprofilen, som nu ställts inför rätta för våldtäkt, fick den anrika Svenska Akademien på fall. Här är citaten vi minns efter tio månader av avslöjanden, avhopp och kovändningar.

Stockholm
Law & Crime
TT Nyhetsbyrån

Jagad kulturprofil nekade till våldtäkt

Jagad kulturprofil nekade till våldtäkt

Sexbrottsanklagelserna mot kulturprofilen fällde Svenska Akademien – och ställde in ett Nobelpris. När rättegången om två våldtäkter inleddes nekade mannen till brott.

Stockholm
Law & Crime
TT Nyhetsbyrån

Fallet med kulturprofilen – detta har hänt

Fallet med kulturprofilen – detta har hänt

Självaste Nobelpriset i litteratur ställdes in i år till följd av anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen och Svenska Akademiens sätt att hantera dem. Nu inleds rättegångsförhandlingar mot mannen. Här är en sammanfattning av vad som hänt hittills.

#Metoo

News
The Guardian

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Hoy, Orkney: The unmistakable, broad-winged adults soared majestically high above. Now there are fourA couple of weeks ago a welcome email arrived from the RSPB announcing that the only pair of sea eagles () on the island of Hoy in Orkney had fledged

News
Svenska Dagbladet

Akademiens nya regel en känga till både Engdahl och Danius

Akademiens nya regel en känga till både Engdahl och Danius

Svenska Akademien vill gjuta olja på vågorna med moderniseringen av stadgarna. Men både Horace Engdahl och Sara Danius får sig en släng av sleven  och en paragraf kan bli djupt problematisk om inte ledamöterna inser vikten av moral.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Kungen kommenterar Akademiens stadgar

Kungen kommenterar Akademiens stadgar

Kung Carl Gustaf uttalar sig positivt om att Svenska Akademien har förtydligat sina stadgar. 'Jag noterar med tillfredsställelse att lojaliteten mot Akademien och vikten av att ledamöter alltid sätter Akademiens intresse framför sina egna särskilt understryks', säger han.

Valet i Sverige 2018

Society
TT Nyhetsbyrån

Academy: Respect the confidentiality obligation

Academy: Respect the confidentiality obligation

The Swedish Academy is now publishing its new city comment. It states, among other things, that 'the member is expected to do a good job effort, respect his duty of confidentiality, avoid criticizing the Academy or his colleagues publicly.'

Society
TT Nyhetsbyrån

Akademien: Respektera tystnadsplikten

Akademien: Respektera tystnadsplikten

Svenska Akademien offentliggör nu sin nya stadgekommentar. I den står det bland annat att 'ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt'.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Ännu inga nya inval i Akademien

Ännu inga nya inval i Akademien

Det blir inget inval av nya ledamöter i Svenska Akademien, varken denna eller nästa vecka. Det beskedet gav de ledamöter som haft sitt torsdagssammanträde i Börshuset till TT.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

No new invasion at the Academy yet

No new invasion at the Academy yet

There will be no election of new members in the Swedish Academy, either this or next week. That message gave the members who had their Thursday meeting in the Stock Exchange to TT.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Nya inval i fokus för Akademien

Nya inval i fokus för Akademien

När Svenska Akademien i dag träffas för höstens andra sammankomst kan den få en eller flera nya ledamöter. Akademien vill fylla sina tomma stolar så snart som möjligt och på en av dem vill man se en jurist.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

New inclusion in the focus of the Academy

New inclusion in the focus of the Academy

When the Swedish Academy today meets for the second meeting of the autumn, it may have one or more new members. The academy wants to fill its empty chairs as soon as possible and on one of them you want to see a lawyer.

Skåne län
Society
SVT Skåne

Sara Danius till Bokens dag

Sara Danius kommer till Bokens Dag i Malmö, landets äldsta bokarrangemang som i år firar 81 år

Malmö
Read & Listen
TT Nyhetsbyrån

Sara Danius ready for Bokens Dag in Malmö

Sara Danius ready for Bokens Dag in Malmö

Sara Danius comes to Bokens Dag in Malmö, the country's oldest book arrangement this year celebrating 81 years, reports Sydsvenskan .

Malmö
Read & Listen
TT Nyhetsbyrån

Sara Danius klar för Bokens Dag i Malmö

Sara Danius klar för Bokens Dag i Malmö

Sara Danius kommer till Bokens Dag i Malmö, landets äldsta bokarrangemang som i år firar 81 år, rapporterar Sydsvenskan.

Malmö
News
Sydsvenskan

Sara Danius and Arkan Asaad to the Book Day in Malmö

Malmö
News
Sydsvenskan

Sara Danius och Arkan Asaad till Bokens Dag i Malmö

Society
TT Nyhetsbyrån

Anders Olsson: 'We need a lawyer'

Anders Olsson: 'We need a lawyer'

The first step has been completed. The Swedish Academy has interpreted the statutes of 1786. The next step is to fill the four empty chairs. A skilled lawyer is in charge of invasion, the Academy's Deputy Secretary Anders Olsson reveals for TT.

Svenska Akademien:

Society
TT Nyhetsbyrån

Anders Olsson: 'Vi behöver en jurist'

Anders Olsson: 'Vi behöver en jurist'

Det första steget är avklarat. Svenska Akademien har omtolkat stadgarna från 1786. Nästa steg är att fylla de fyra tomma stolarna. En skicklig jurist står närmast i tur för inval, avslöjar Akademiens tillförordnade sekreterare Anders Olsson för TT.

Svenska Akademien:

Society
TT Nyhetsbyrån

The Swedish Academy rewrites the statutes

The Swedish Academy rewrites the statutes

The Swedish Academy recalls the old statutes from 1786. In a press release, the Academy announces that a new city comment has been adopted that will enable the statutes to be applied in a more modern way.

Society
TT Nyhetsbyrån

Svenska Akademien omtolkar stadgarna

Svenska Akademien omtolkar stadgarna

Svenska Akademien omtolkar de gamla stadgarna från 1786. I ett pressmeddelande tillkännager Akademien att man har antagit en ny stadgekommentar som ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna på ett mer modernt sätt.

News
Svenska Dagbladet

Academy member: Sara Danius, who is it?

Academy member: Sara Danius, who is it?

The Swedish Academy reclassifies the old statutes from 1786. In a press release, the Academy announces that a new city comment has been adopted that will enable the statutes to be applied in a more modern way.

News
Svenska Dagbladet

Akademiledamoten: Sara Danius, vem är det?

Akademiledamoten: Sara Danius, vem är det?

Svenska Akademien omtolkar de gamla stadgarna från 1786. I ett pressmeddelande tillkännager Akademien att man har antagit en ny stadgekommentar som ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna på ett mer modernt sätt.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

The court did not know the Academy's plans

The court did not know the Academy's plans

The Swedish Academy has announced that it intends to amend its statutes. A decision taken without the knowledge or approval of the court.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Hovet kände inte till Akademiens planer

Hovet kände inte till Akademiens planer

Svenska Akademien har meddelat att man tänker ändra sina stadgar. Ett beslut som har fattats utan hovets vetskap eller godkännande.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Per Wästberg: Akademien har reviderat sina stadgar

Per Wästberg: Akademien har reviderat sina stadgar

På torsdagen sammanträdde Svenska Akademien för första gången efter sommaruppehållet. Efter mötet meddelade ledamoten Per Wästberg att Akademien har beslutat att 'ändra massor' i sina stadgar.

Stockholm
Society
TT Nyhetsbyrån

Per Wästberg: The Academy has revised its statutes

Per Wästberg: The Academy has revised its statutes

On Thursday, the Swedish Academy met for the first time after the summer break. Following the meeting, Mr Wetterberg announced that the Academy has decided to 'change lots' in its statutes.

Borås
Society
TT Nyhetsbyrån

Martina Montelius vittnade mot kulturprofilen

Martina Montelius vittnade mot kulturprofilen

Martina Montelius berättar nu för henne att hon är en av de kvinnor som vittnade anonymt i en artikel i Dagens Nyheter i höst om den sexuella trakasserier som den så kallade kulturprofilen anklagades för.

#Metoo

Borås
Society
TT Nyhetsbyrån

Martina Montelius testified against the cultural profile

Martina Montelius testified against the cultural profile

Martina Montelius now tells her that she is one of the women who testified anonymously in an article in Dagens Nyheter i autumn about the sexual harassment that the so-called cultural profile was accused of.

#Metoo