{{ $state.includes('news') ? 'More articles':'Back'}}

Skåne län
Law & Crime
SVT Skåne

Rättegången mot Peter Madsen tas inte om

Rättegången mot Peter Madsen tas inte om

Hovrättsförhandlingen mot morddömde Peter Madsen, som fällts av byretten till livstids fängelse för mordet på journalisten Kim Wall, behöver inte tas om efter ett insjuknande under förra veckans plädering.

Antarktis
Career & Work
Arbetet

Stridsberg skildrar mäns våld mot kvinnor

Stridsberg skildrar mäns våld mot kvinnor

Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis är en tragisk berättelse om patriarkatets våld mot kvinnor, skriver Arbetets recensent.

Denmark
World News
TT Nyhetsbyrån

Rättegången mot Peter Madsen tas inte om

Rättegången mot Peter Madsen tas inte om

Hovrättsförhandlingen mot morddömde Peter Madsen, som fällts av byretten till livstids fängelse för mordet på journalisten Kim Wall, behöver inte tas om efter ett insjuknande under förra veckans plädering. En av lekmannadomarna blev hastigt sjuk under pläderingen, ambulans tillkallades och rättegången avbröts. Nu har domstolen fått besked att lekmannadomaren kan fortsätta och rättegången i Østre Landsret kan återupptas den 26 september.

News
The Guardian

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Country diary: Hoy sea eagles fledge two chicks

Hoy, Orkney: The unmistakable, broad-winged adults soared majestically high above. Now there are fourA couple of weeks ago a welcome email arrived from the RSPB announcing that the only pair of sea eagles () on the island of Hoy in Orkney had fledged

Law & Crime
Bohusläningen

Oklart när rättegång mot Madsen kan fortsätta

Oklart när rättegång mot Madsen kan fortsätta

Dramatik utbröt mitt i slutskedet av mordrättegången mot Peter Madsen – vid slutpläderingen om mordet på Kim Wall insjuknade en domare och ambulans tillkallades. Lekmannadomaren ska vara utom livsfara, men förhandlingen kan behöva tas om.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Oklart när rättegång mot Madsen kan fortsätta

Oklart när rättegång mot Madsen kan fortsätta

Dramatik utbröt mitt i slutskedet av mordrättegången mot Peter Madsen – vid slutpläderingen om mordet på Kim Wall insjuknade en domare och ambulans tillkallades. Lekmannadomaren ska vara utom livsfara, men förhandlingen kan behöva tas om.

Law & Crime
Expressen

Rättegången mot Peter Madsen avbruten

Rättegången mot Peter Madsen avbruten

Peter Madsen vill slippa livstidsstraffet för mordet på Kim Wall, men bestrider inte morddomen. I dag avbröts förhandlingen efter att en person svimmat.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Oklart när rättegången mot Madsen slutförs

Oklart när rättegången mot Madsen slutförs

Dramatik utbröt mitt i slutskedet av mordrättegången mot Peter Madsen – vid åklagarens slutplädering insjuknade en domare och ambulans tillkallades. Lekmannadomaren ska vara utom livsfara, men förhandlingen kan behöva tas om.

Malmö
News
Sydsvenskan

Detta har hänt sedan Kim Wall försvann

Skåne län
Law & Crime
SR Kristianstad

Madsenrättegången avbruten - ledamot kollapsade i salen

Madsenrättegången avbruten - ledamot kollapsade i salen

Den fortsatta rättegången mot Peter Madsen i hovrätten i Danmark fick på fredagen ett oväntat avbrott.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Rättegången mot Madsen avbruten

Rättegången mot Madsen avbruten

Mordrättegången mot Peter Madsen har fått en dramatisk utveckling – mitt under åklagarens plädering inträffade någon form av insjuknande i rättssalen. Ambulans har tillkallats och personal i landsretten hjälper personen.

Trelleborg
Law & Crime
Trelleborgs Allehanda

Åklagaren: Madsens våld värdigt en medeltidsbödel

Åklagaren: Madsens våld värdigt en medeltidsbödel

I dag avslutas rättegången mot Peter Madsen i Østre landsret i Köpenhamn. Åklagaren vill se att han på nytt döms till livstid  men Madsen själv vill få ett tidsbestämt straff för mordet på Kim Wall.

News
Svenska Dagbladet

Sista rättegångsdagen mot Madsen dom i dag

Sista rättegångsdagen mot Madsen  dom i dag

Två pläderingar startar den sista rättegångsdagen mot Peter Madsen när dagen är slut vet ubåtsbyggaren om livstidsstraffet fastställs eller mildras av Østre landsret.Men morddömd kommer han att förbli för det brutala mordet på journalisten Kim Wall.

Law & Crime
Expressen

Domen i dag avgör när Peter Madsen släpps fri

Domen i dag avgör när Peter Madsen släpps fri

Peter Madsen vill slippa livstidsstraffet för mordet på Kim Wall. I dag avgör en dansk domstol vad som ska gälla. Det är mest troligt att han döms till förvaring, säger danska advokaten Mette Grith Stage.Det är enbart särskilt farliga personer som dö

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

The last trial day against Madsen - today's judgment

The last trial day against Madsen - today's judgment

Two pledges start the last day of trial against Peter Madsen - when the day is over, the submarine man knows whether the death penalty is set or mitigated by the eastern national court. But murder convicted, he will remain for the brutal murder of journalist Kim Wall.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Sista rättegångsdagen mot Madsen – dom i dag

Sista rättegångsdagen mot Madsen – dom i dag

Två pläderingar startar den sista rättegångsdagen mot Peter Madsen – när dagen är slut vet ubåtsbyggaren om livstidsstraffet fastställs eller mildras av Østre landsret. Men morddömd kommer han att förbli för det brutala mordet på journalisten Kim Wall.

Career & Work
Expressen

Two-year-old man: I chose Peter Madsen before my job

Two-year-old man: I chose Peter Madsen before my job

Peter Madsen wants his prison sentence to be timed after the murder of Kim Wall. During the second day of the trial, he again received support from the two-year-old mother in the 40's who tells her to finish her job for the sentenced killer. I wanted to go

Career & Work
Expressen

Tvåbarnsmamman: Jag valde Peter Madsen före mitt jobb

Tvåbarnsmamman: Jag valde Peter Madsen före mitt jobb

Peter Madsen vill få sitt fängelsestraff tidsbestämt efter mordet på Kim Wall.Under rättegångens andra dag fick han återigen stöd av tvåbarnsmamman i 40-årsåldern som berättar att hon slutade på sitt jobb för den dömda mördarens skull. Jag ville gär

Law & Crime
Expressen

Tvåbarnsmamman: Sa upp mig för att kunna fortsätta ha kontakt med Peter Madsen

Tvåbarnsmamman: Sa upp mig för att kunna fortsätta ha kontakt med Peter Madsen

Peter Madsen vill få sitt fängelsestraff tidsbestämt efter mordet på Kim Wall.

Law & Crime
Expressen

Two-year-old man: Said me to keep in touch with Peter Madsen

Two-year-old man: Said me to keep in touch with Peter Madsen

Peter Madsen wants to get his prison sentence timed after the murder of Kim Wall.

Denmark
World News
TT Nyhetsbyrån

Lekmannadomare lämnar ubåtsfallet

Lekmannadomare lämnar ubåtsfallet

Tre lekmannadomare i målet mot morddömde Peter Madsen har blivit två – vilket ger dem som är kvar ökad tyngd om domstolen är oenig och det blir omröstning om straffet. Vittnesförhör stod i fokus under den andra rättegångsdagen om mordet på journalisten Kim Wall.

Denmark
World News
TT Nyhetsbyrån

One of three lekmann daughters leaves the submarine case

One of three lekmann daughters leaves the submarine case

Three lekmann daughters in the murder sentence of Peter Madsen have become two - giving those who remain heavier when the decision on punishment is expected on Friday. Testimony is the focus of the second trial day on the murder of journalist Kim Wall.

Denmark
World News
TT Nyhetsbyrån

En av tre lekmannadomare lämnar ubåtsfallet

En av tre lekmannadomare lämnar ubåtsfallet

Tre lekmannadomare i målet mot morddömde Peter Madsen har blivit två – vilket ger dem som är kvar tyngre röster när beslutet om straffet väntas på fredag. Vittnesförhör är i fokus under den andra rättegångsdagen om mordet på journalisten Kim Wall.

Trelleborg
Law & Crime
Trelleborgs Allehanda

Today: The trial continues against Peter Madsen

Peter Madsen wants a timed punishment for the murder of Kim Wall. Today the trial is continuing in the eastern national court in Copenhagen.

Trelleborg
Law & Crime
Trelleborgs Allehanda

I dag: Nu fortsätter rättegången mot Peter Madsen

Peter Madsen vill få ett tidsbestämt straff för mordet på Kim Wall. I dag fortsätter rättegången i Østre landsret i Köpenhamn.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Testimony in focus when Madsen is in court

Testimony in focus when Madsen is in court

Three jurist judges and three laymen are ready for the second day of the submarine event in the Eastern District Court in Copenhagen. Testimony from the district court should be read before it becomes a pledge - the plan is that Peter Madsen, fired for murder of journalist Kim Wall, may his penalty on Friday.

Köpenhamn
World News
TT Nyhetsbyrån

Vittnesförhör i fokus när Madsen är i rätten

Vittnesförhör i fokus när Madsen är i rätten

Tre juristdomare och tre lekmannadomare är redo för ubåtsfallets andra dag i Østre landsret i Köpenhamn. Vittnesförhör från byretten ska läsas upp innan det blir pläderingar – planen är att Peter Madsen, fälld för mord på journalisten Kim Wall, får sitt straff på fredag.

Köpenhamn
Football
Svenska Dagbladet

Madsen in court wants time-settled punishment

Madsen in court wants time-settled punishment

Three jurist judges and two laymen are ready for the second day of the submarine event in the Eastern District Court in Copenhagen. The witness hearing from the district court is to be read before it becomes pleaded. The plan is that Peter Madsen, fired for murder of journalist Kim Wall, gets his

Köpenhamn
Football
Svenska Dagbladet

Madsen i rätten vill ha tidsbestämt straff

Madsen i rätten  vill ha tidsbestämt straff

Tre juristdomare och två lekmannadomare är redo för ubåtsfallets andra dag i Østre landsret i Köpenhamn.Vittnesförhör från byretten ska läsas upp innan det blir pläderingar planen är att Peter Madsen, fälld för mord på journalisten Kim Wall, får sit