{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Örebronyheter, | Njus Sverige

36 projekt för unga får dela på 13,7 miljoner kronor i EU-bidrag

Nyheter Örebronyheter

36 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 13,7 miljoner kronor (1 302 809 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar
'36 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 13,7 miljoner kronor (1 302 809 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. Efter årets andra ansökningsrunda som påbörjades den 30 april beviljar MUCF nu 21 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 6,2 miljoner svenska kronor (587 407 euro) till organisationer i bland annat Göteborg, Växjö och Stockholm. Totalt inkom 66 projektansökningar inom programmet. – Flera av projekten handlar om att främja ungdomars känsla av europeiskt medborgarskap. Andra vanliga teman är ungdomars anställningsbarhet samt att stärka ungdomars intresse och kunskap gällande entreprenörskap. Det är roligt att se att det finns ett sådant engagemang hos våra ansökare , säger Ellen Gosdoum chef på avdelningen för internationellt samarbete. Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF femton volontärprojekt och fördelar cirka 7,6 miljoner kronor (715 402 euro) till organisationer i bland annat Sandviken, Åmål och Stockholm. Totalt inkom 15 projektansökningar inom programmet. – Europeiska Solidaritetskåren möjliggör för fler grupper av unga att delta i volontärprojekt och vi ser med glädje hur programmet attraherar nya aktörer hela tiden. Vi har fått in projektansökningar av hög kvalitet från såväl etablerade organisationer som från helt nya ansökare , säger Ellen Gosdoum. EU-bidrag – Projekt Erasmus+ – Beviljat belopp i Euro System&G SE – Youth 4 Clim8 ! – Örebro – 26180 Euro EU-bidrag – Projekt Europeiska Solidaritetskåren Awesome People Get – involved! – Örebro – 15585,8 Euro Örebro kommun, Ung Arena – Amazing Creativity for Digital Competence – Örebro – 66164 Euro Ekonomi | Lokalt Örebronyheter'

Lantmännens skördeprognos: Årets skörd bättre än 5-årssnittet

Jordbruk Örebronyheter

Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, en absolut nödvändighet för många lantbrukare som drabbades hårt av fjolårets torka och värme. Enligt Lantmännens prognos kommer den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd vara större än
'Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, en absolut nödvändighet för många lantbrukare som drabbades hårt av fjolårets torka och värme. Enligt Lantmännens prognos kommer den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd vara större än 5-årssnittet. Lantmännens skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,3 miljoner ton för skörden 2019. Denna uppskattning är hela 75 procent högre än föregående års extraordinärt låga skörd på 3,6 miljoner ton. − En god spannmålsskörd i år är av yttersta vikt för Lantmännens medlemmar, Sveriges lantbrukare, med tanke på den svaga skörden 2018 och de efterföljande ekonomiska konsekvenserna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande. En tidig skörd förra året gav förutsättningar för en rekordstor höstsådd. Höstsådda grödor avkastar mer än vårgrödor vilket bidrar till den högre skörden i år. − Fälten ser bra ut överlag men det finns stora lokala variationer eftersom vissa områden har fått mindre regn än andra, vilket påverkar avkastningen negativt. Efter fjolårets torka saknas fortfarande vattenreserver i stort sett i hela landet och grödorna har inte kunnat rusta sig för en eventuell sommartorka. Optimalt väder för spannmålen är dryga 20 grader och regelbundna regn under vår och sommar. Skulle vi få 30 grader varmt och strålande sol resten av sommaren kan skördepotentialen sjunka på flera håll i landet, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen. Det finns förutsättningar för en skörd av hög kvalitet, men faktiskt utfall får vi först när skörden är bärgad. Grödorna uppvisade god skördepotential under våren och lantbrukarna var aktiva och gav spannmålen kompletterande näring, vilket ökar chanserna för hög kvalitet. − Spannmål av god kvalitet är av stor vikt för att kunna möta efterfrågan från både svensk industri och från exportkunder. Områdena i Östersjöområdet har potential att ta in bra skördar och då är det ännu viktigare att den svenska varan håller hög kvalitet så att vi kan vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Mikael Jeppsson. Med stora arealer av vete och råg förväntas skörden av dessa grödor bli stor, vilket kommer göra att Sverige kan börja exportera igen efter årets skörd. − Efter förra årets underskott och stora import är det ytterst viktigt att vi kan leverera svensk spannmål till våra kunder både i och utanför Sverige, där vi har byggt långsiktiga affärer och relationer, säger Jeppsson. Odlingar av oljeväxter, i synnerhet höstraps, drabbades av väderförhållandena i vissa delar av landet. I stora delar av västra, östra och mellersta Sverige kom det inte tillräckligt med regn, vilket gjorde att rapsen inte hann tillgodogöra sig kvävet i tid. Dessutom fick vissa områden nattfrost så sent som i maj vilket också skadade rapsen. Skördestarten ser ut att bli relativt tidig i de flesta delarna av landet och har redan startat med höstkorn i södra Sverige. Regionalt Örebronyheter'

Norrgående körfält på CV-gatan stängs den 12 augusti

Nyheter Örebronyheter

Rör och ledningar för värme, fiber, vatten och avlopp ska dras till det nya bostadsområdet Kolonilotten öster om CV-området. Gatu arbetet innebär att motorfordon inte kan köra norrut på delar av CV-gatan under hösten. Arbetet startar den 12 augusti
'Rör och ledningar för värme, fiber, vatten och avlopp ska dras till det nya bostadsområdet Kolonilotten öster om CV-området. Gatu arbetet innebär att motorfordon inte kan köra norrut på delar av CV-gatan under hösten. Arbetet startar den 12 augusti och planeras vara klart till Allhelgonahelgen, första helgen i november. Motorfordon kan fortfarande ta sig över Skebäcksbron och åka från och till Naturens Hus, men inte svänga västerut efter bron. Det är NCC på uppdrag av Örebro kommun, Eon Värme samt Skanova som utför arbeten i gatan. Många berörs, bland annat byggtrafiken till sjukhuset, byggtrafiken till det nya bostadsområdet, utryckningsfordon och kollektivtrafiken. – Vi vet att den här enkelriktningen kommer att påverka väldigt många örebroare, säger Åse Friberg, tf. chef på Park och Gata. Vi har därför varit måna om att tillsammans hitta lösningar för att minska påverkan på trafiken; till exempel har vi lyckats få ner tiden från fyra månader till tre. För att underlätta framkomligheten stängs alltså bara ett körfält av och utryckningsfordon, cyklister och gående kan ta sig fram i båda riktningarna under hela arbetet. Ytterligare en åtgärd för att underlätta framkomligheten är att arbetet sker i två etapper. Den första månaden är CV-gatan norr om Södra Grev Rosengatan fortfarande öppen i båda körriktningarna. De sista två månaderna utökas enkelriktningen till att gälla även den delen av CV-gatan. – Vi hade planerat att göra det här arbetet samtidigt som ombyggnationen av Skebäcksbron, men det var många frågor att lösa innan ledningarna kan grävas ner i marken, bland annat hur saneringen av marken skulle gå till , säger Åse Friberg. Skebäck och området längs Svartån är gamla industriområden och det är viktigt att vi renar marken när vi väl gräver, så att farliga ämnen inte kommer ut i Svartån och Hjälmaren. Förutom det så är det som sagt många aktörer i detta och många som berörs, så det har krävts mycket samordning för att hitta lösningar. Lokalt Örebronyheter'

Så har Karla vårdcentral i Örebro fått bort väntetiden för patienter med psykisk ohälsa

Vård och Omsorg Örebronyheter

Karla vårdcentral i Örebro har, utan att öka bemanningen, gått från sex månaders väntetid till ingen väntetid alls för personer som söker hjälp för psykisk ohälsa. ”Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan vi snabbare bidra till en förändring”,
'Karla vårdcentral i Örebro har, utan att öka bemanningen, gått från sex månaders väntetid till ingen väntetid alls för personer som söker hjälp för psykisk ohälsa. ”Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan vi snabbare bidra till en förändring”, säger Cecilia Witt, kurator på Karla vårdcentral. Antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar och förutspås inom några år vara en av de vanligaste sökorsakerna i primärvården. Det är en utmaning för vårdcentralerna som redan idag har problem med tillgängligheten. Med detta som utgångspunkt inledde Karla vårdcentral i Region Örebro län 2017 ett arbete med att förbättra vården av patienter med psykisk ohälsa. Cecilia Witt, kurator, ingick i den arbetsgrupp som fick uppdraget att ta fram ett förslag. – Vi beslutade oss för att börja arbeta med Integrerad beteendehälsa – en arbetsform som bygger på hög tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa. Det är inte en behandlingsmetod, utan ett sätt att organisera det psykosociala arbetet så att det är anpassat till primärvården. Ingen väntelista efter två månader Hösten 2018 var vårdcentralen redo att ta emot patienterna enligt det nya arbetssättet. På två månader lyckades man arbeta bort väntelistan för att träffa en psykosocial resurs. Detta med samma bemanning som tidigare, vilket i Karlas fall innebar två kuratorer, en psykolog och en rehabkoordinator. – Vi som behandlare har fått lägga om hur vi jobbar. Det gäller till exempel längden på besök och hur vi ser på våra tidböcker. Våra tidböcker är idag helt öppna, och vem som helst på vårdcentralen kan boka in en tid för en patient. Besöket hos en psykosocial resurs tar cirka 30 minuter. – Under utbildningen och uppstarten har vi förstås funderat en del på hur det skulle bli med den kortare besökslängden. Men det finns ingen evidens för att ett behandlingsbesök måste vara en viss längd eller ett visst antal sessioner. Däremot finns det evidens för innehållet i den här typen av behandling, nämligen beteendeinterventioner. De vet vi att de är verksamma, säger Cecilia Witt. Vad har förändringsarbetet lett till? På två månader gick Karla vårdcentral från att ha sex månaders väntetid till psykosocial resurs, till ingen väntetid alls. Idag kan ett första besök erbjudas inom 24 timmar. Alla yrkeskategorier på vårdcentralen kan boka tid för en patient hos det psykosociala teamet.De som jobbar i teamet har varje dag både planerade besök och akuta tider och kan träffa upp till sju patienter på en dag. Alla professioner arbetar konsultativt och i samverkan. Det är uttalat att det alltid är OK att knacka på en kollegas dörr och stämma av. Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan den psykosociala resursen snabbare bidra med psykoeduktion och riktade interventioner för att främja en förändring hos patienten, som då undviker att etablera långvariga besvär. Hälsa | Lokalt Örebronyheter'

Hållbarhet bortprioriteras när köket ska renoveras

Klimat Örebronyheter

Sommaren innebär högtryck på renoveringsfronten i svenska hem. I dag är det enklare än någonsin att välja miljövänliga material och hållbara produkter – utan att det ska behöva kosta skjortan. Trots det visar en ny undersökning från
'Sommaren innebär högtryck på renoveringsfronten i svenska hem. I dag är det enklare än någonsin att välja miljövänliga material och hållbara produkter – utan att det ska behöva kosta skjortan. Trots det visar en ny undersökning från sanitetsleverantören GROHE att få prioriterar hållbar eller miljövänlig inredning vid en köks- eller badrumsrenovering. Istället är det kvalitet och pris som avgör. Vid renovering av kök finns det många faktorer att ta hänsyn till. Miljö och hållbarhet är aktuella ämnen just nu. Trots detta uppger endast åtta procent att miljövänliga och hållbara material är en prioritet när de väljer inredning i samband med en renovering. Knappt fyra procent svarar att en låg vattenförbrukning är viktigt. Det visar en riksrepresentativ undersökning från GROHE. – Svenskar är väldigt medvetna när det kommer till hållbarhet och miljö. Därför är det förvånande att så få tar det i beaktning vid en renovering. Speciellt med tanke på hur enkelt det är att välja produkter som är snälla för miljön. I dag finns det nämligen fler hållbara alternativ än någonsin, för alla typer av plånböcker. Ofta är det mer långisktigt ekonomiskt att välja exempelvis vattenbesparande produkter, säger Christina Holmberg, marknadschef på GROHE Sverige. Kvalitet och pris är istället de två faktorer som är viktigast för svenskarna när de ska renovera. Drygt var femte svensk uppger nämligen att respektive faktor är avgörande i valet av inredning till kök eller badrum. – Kvalitativa produkter håller i regel bättre och längre vilket är gynnsamt för både miljö och plånbok. Det är dock viktigt att komma ihåg att en dyr produkt inte nödvändigtvis innebär en högre kvalitet, säger Christina Holmberg, marknadschef på GROHE Sverige. GROHEs fem tips – så renoverar du hållbart 1. Sätt en tydlig budget Börja med att sätta en tydlig budget. Vad har vi råd med? Vad är prioriterat? Se sedan till att hålla budgeten under hela projektet. Det är annars lätt att kostnaderna rinner iväg. 2. Utrymme för källsortering Ett modernt och miljövänligt hem bör ge möjlighet till ordentligt källsortering. Se därför till att avsätta en del i köket för just källsortering. 3. Snålspolande kranar Genom att byta till en snålspolande kran kan du minska din vattenkonsumtion med upp till 50 procent, vilket är båda miljövänligt och bra för din plånbok. Läs mer om snålspolande kranar här:https://www.grohe.se/sv_se/minta-diskl-dsblandare-ettgrepp-dn-15-31558000.html 4. Installera en vattenfelsbrytare Om olyckan är framme kan en vattenfelsbrytare automatiskt slå av vattnet i hushållet och varna vid läckage. Det kan rädda ett kök från förödande skador. Läs mer om vattenfelsbrytare här: https://www.grohe.se/sv_se/smarthome/grohe-sense-water-security-system/ 5. Minska din plastkonsumtion För att minska hushållets konsumtion av plastflaskor kan en kran med både stilla och bubbelvatten vara en väl värd investering. Läs mer om hur du kan få bubbelvatten direkt ur kranen här: https://www.grohe.se/sv_se/koek/koekskranar-med-kolsyrat-vatten/Blue-Home-startsida.html Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE Sverige. Undersökningen genomfördes den 26–28 april 2019 i form av en webbenkät. Sammanlagt har 1 021 personer deltagit i åldrarna 18 år och äldre. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt. Vad är viktigast för dig när du ska välja inredning i samband med renovering av kök/badrum? Alla Kvinna Man Kvalitet 22 % 19 % 25 % Pris 21 % 20 % 21 % Stil/design 17 % 17 % 18 % Låg energiförbrukning 8 % 10 % 6 % Miljövänliga/hållbara material 8 % 10 % 5 % Låg vattenförbrukning 4 % 4 % 3 % Att allt kan köpas på samma ställe 4 % 4 % 3 % Modern/innovativ teknik 3 % 3 % 4 % Välkänd tillverkare/varumärke 3 % 2 % 3 % Annat 1 % 1 % 1 % Vet ej 10 % 9 % 11 % Om GROHE I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsingfors. GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter. Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket. Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion. Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter. I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyobörsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial. Regionalt Örebronyheter'

Lovande resultat för nytt läkemedel vid spridd tarmcancer

Vård och Omsorg Örebronyheter

Patienter med spridd kolorektalcancer och en specifik genetisk förändring fick förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie. Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En
'Patienter med spridd kolorektalcancer och en specifik genetisk förändring fick förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie. Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En ansökan om godkännande av behandlingen förväntas inom kort. En så kallad BRAF V600E-mutation förekommer hos upp till 15 procent av alla patienter med spridd kolorektalcancer och innebär en sämre prognos där dagens standardterapi har dålig effekt. (1) Lovande resultat Den nya kombinationen har prövats i en stor fas 3 studie (Beaconstudien) där patienterna delades in i tre olika behandlingsgrupper med vardera drygt 200 deltagare. De patienter som var aktuella för att delta skulle ha sviktat på tidigare behandling mot spridd sjukdom. I Norden deltog klinker både från Danmark och Norge. Den ena gruppen fick trippelkombinationen Braftovi + Mektovi + Erbitux, den andra gruppen dubbelkombinationen Braftovi + Erbitux och den tredje (kontrollgruppen) fick Irinotecan eller Folfiri (cytostatika) + Erbitux. Den primära målsättningen med studien var att öka överlevnaden (OS) och de sekundära målsättningarna var att förlänga tiden till progression (PFS) och hur tumören svarar på den nya kombinationsbehandlingen både som dubblett och triplett (ORR). Trippelkombinationen (Braftovi + Mektovi + Cetuximab) visade på en statistisk signifikant överlevnadseffekt på 9,0 månader mot 5,4 månader, PFS på 4,3 månader mot 1,5 månader och ORR 26,1 % mot 1,9 % för kontrollgruppen. Dubbelkombinationen (Braftovi + Cetuximab) visade på en statistisk signifikant överlevnadseffekt på 8,4 månader mot 5,4 månader, PFS på 4,2 månader mot 1,5 månader och ORR 20,4 % mot 1,9 % för kontrollgruppen. Kontrollarmen (Irinotecan eller Folfiri + Cetuximab) i studien uppvisade konsistenta resultat i linje med tidigare studier. Både triplett och dubblett kombinationen var generellt vältolererade utan överraskande toxiciteter. Säkerhetsprofilen för Braftovi, Mektovi och Cetuximab var konsekvent med tidigare rapporterade bieffekter för vart och ett av läkemedlen. Grad 3 biverkningar eller högre sågs i 58 %, 50 % och 61 % av patienterna i trippel-, dubbel- och kontrollarmen. 7 %, 8 % och 11 % av patienterna avbröt behandlingen i trippel-, dubbel- och kontrollarmen. De vanligaste grad 3 biverkningarna var diarré, magont och trötthet. De positiva resultaten har tagit många med överraskning och anses så lovande att läkemedlen nu processas som så kallad ”fast track” av FDA (Amerikanska läkemedelsmyndigheten) för att ge patienter tillgång till behandlingen så fort som möjligt. Kombinationen De tre läkemedlen i studien är så kallade ”målsökande läkemedel”. Braftovi (enkorafenib) riktar in sig på det sk. BRAF proteinet och som har en mutation som får tumören att växa. Mektovi (binimetinib) riktar in sig på ett annat protein (MEK) i samma signalkedja inuti cellen och därmed får man en dubbelblockad av det system som ligger bakom cancertillväxt. Erbitux (cetuximab) är en antikropp som binder till en receptor (EGFR) på cellytan, vilket då bidrar till minskad cancertillväxt. Kombinationen av läkemedlen bygger på ökad förståelse för aktiveringen av cancergener som bl.a BRAF. Med tredimensionell och tvådimensionell terapi används en vetenskapligt logisk kombination för att hindra tumörtillväxt. Behandlingarna är cytostatikafria och därmed undviker man de biverkningar som typiskt är förknippade med kemoterapi. Kolorektalcancer Kolorektalcancer är en samlad beteckning för tjocktarmscancer (koloncancer) och ändtarmscancer (rektalcancer). Med omkring 6 000 nya fall om året är det den tredje vanligaste cancerformen i Sverige bland såväl kvinnor som män. Tjocktarmscancer drabbar varje år omkring 4 500 personer, medan 2 100 får ändtarmscancer. Omkring 2 700 personer dör varje år i sin sjukdom. Den vanligaste behandlingen är operation och om kolorektalcancer upptäcks på ett tidigt stadium är möjligheterna till bot stora. Davies H Bignell et al: Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature 417: 949-954, 2002. Hälsa | Regionalt Örebronyheter'

Sifoundersökning visar: Amorteringskraven hindrar ungas flytt

Politik Örebronyheter

Två av tre unga svenskar, 61 procent, vill bo större än vad de gör i dag. Av dem uppger 36 procent att för höga månadskostnader hindrar dem från att flytta – en ökning från 30 procent 2018. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av
'Två av tre unga svenskar, 61 procent, vill bo större än vad de gör i dag. Av dem uppger 36 procent att för höga månadskostnader hindrar dem från att flytta – en ökning från 30 procent 2018. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  Även för de äldre är politiska regleringar ett hinder för flytt. I Sifoundersökningen uppger 35 procent av de svarande över 65 år att de skulle vilja ha en mindre bostad än i dag. En fjärdedel av dem, 24 procent, anger reavinstskatten som ett stort flytthinder – en ökning från 15 procent förra året. – Det är tydligt att både unga och äldre, som är nycklarna för att låsa upp knutarna på bostadsmarknaden, upplever att Sveriges bostadspolitik nu fungerar ännu sämre än tidigare. Det är en varningssignal som bostadsminister Per Bolund behöver ta på största allvar,  säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Sedan den 1 juni 2016 har Finansinspektionen infört två amorteringskrav för den som tar bostadslån. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har kartlagt vilken påverkan kraven haft på bostadspriserna med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik. Under perioden 2013–2016 steg bostadsrättspriserna i Sverige med 46 procent, medan de endast ökat med 1 procent under de tre senaste åren. År 2013–2016 steg villapriserna med 31 procent, medan de sedan 2016 fram till i dag har ökat med 12 procent. – Det är positivt att amorteringskraven bidragit till en mer sund prisutveckling. De låser dock fast människor i bostäder som inte möter deras behov. Vi vill se en bred bostadspolitisk överenskommelse för ökad rörlighet på bostadsmarknaden med omformulerade amorteringskrav, individanpassad kontantinsats vid bostadsköp och slopad flyttskatt,  säger Marcus Svanberg.  ”Hem, bitterljuva hem” Undersökningen om flytthinder är en del av ”Hem bitterljuva hem” – en rapport om bostadsmarknaden som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling publicerat. Här synliggörs effekterna av bostadskrisen för människorna bakom statistiken och hur deras liv försvåras av bostadsbristen. Rapporten slår fast att det skärpta amorteringskravet bör ifrågasättas och att åtgärder som underlättar för unga vuxna att göra entré på bostadsmarknaden måste prioriteras.  Ekonomi | Regionalt Örebronyheter'

Dansk seger i Svenskt Derby

Fotboll Örebronyheter

Dansktränade Red Cactus tog hem Svenskt Derby, Sveriges mest prestigefulla galopplöpning, som avgjordes på Jägersro Galopp söndagen den 14 juli. Bästa hästen och en perfekt ritt. Därför vann Red Cactus och Eduardo Pedroza Svenskt Derby. – En riktigt
'Dansktränade Red Cactus tog hem Svenskt Derby, Sveriges mest prestigefulla galopplöpning, som avgjordes på Jägersro Galopp söndagen den 14 juli. Bästa hästen och en perfekt ritt. Därför vann Red Cactus och Eduardo Pedroza Svenskt Derby. – En riktigt fin häst och jag har haft en vecka som är helt otrolig, sa ”Eddie” Pedroza efter sin andra Derbyseger på en vecka. Förra söndagen vann han det tyska derbyt och nu alltså det svenska. Han red favoriten invändigt, fick luckan perfekt över upploppet och sista 100 metrarna var det bara en häst på banan. – Jag var lite orolig ett tag, men luckan kom perfekt i sista kurvan. För tränaren Bent Olsen och ägaren Lone Kaj–Nielsen var det den första segern i Svenskt Derby och Lone var märkbart tagen efter vinsten. – Det är fantastiskt. Vi åkte till Doncaster för att köpa en häst och Bent såg ut en. Vi köpte honom och firade med att äta middag på en restaurang som hette Western Cactus. Just det restaurangbesöket flöt upp i minnet på Lone när hon kom hem, tänkte att Cactus skulle bli ett bra namn på en häst och slog upp kaktusar i en bok. – Jag såg en fantastisk kaktus med en röd blomma så där hade jag namnet. Och namnet är synnerligen passande på en fux som verkligen kan sticka. Bent Olsen kände givetvis stolthet efter sin stora seger. – Det är en obeskrivlig känsla, speciellt när man vet vilket stort arbete som ligger bakom. Framöver kan det bli någon start till, men Bent är inne på att starta sparsamt och istället sikta på en ny vinter i Dubai Sport | Hästsport Örebronyheter'

Örebro SK blev överkörda av BK Häcken

Fotboll Örebronyheter

Örebro SK spelade under söndagen borta mot BK Häcken i den 15 omgången av allsvenskan 2019. Örebro hade till dagens match åter Albin Granlund från start men samtidigt var Johan Bertilsson borta på grund av sjukdom, dock började skadelistan bli
'Örebro SK spelade under söndagen borta mot BK Häcken i den 15 omgången av allsvenskan 2019 . Örebro hade till dagens match åter Albin Granlund från start men samtidigt var Johan Bertilsson borta på grund av sjukdom, dock började skadelistan bli ganska lång och Carlos Strandberg som har blivit bättre efter sin skada var inte redo för start inför dagens match som man räknade med skulle bli tuff för Örebro även om man hade spelat bra på bortaplan. Häcken å andra sidan hade åter Ahmed Yasin spelbar efter sin avstängning. Från start visade båda lagen att de ville vinna den här matchen och det spelades en offensiv och böljande fotboll i början av första halvlek. En bit in i halvleken tog Häcken över bollinnehavet men Örebro fortsatte att ligga på och skapade en del farligheter. I den 37 minuten drog Filip Rogic på sig ett gult kort och en frispark i farligt läge, men bollen gick i muren och det blev inspark för Örebro. Senare delen av första halvlek gick i stora drag ut på att försvara sig för Örebro men man kom upp i några kontringar som blev lite farliga men första halvlek slutade 0-0. Den andra halvleken började som den andra slutade med ett stort bollövertag för häcken och ett Örebro som försvarade sig bra och Oscar Jansson storspelade i målet. I den 57 minuten bröt sig Daleho Irandust igenom Örebro försvaret och satte 1-0 för Häcken. Häcken fortsatte sitt presspel och i den 62 minuten utökade de sin ledning genom Alexander Jeremejeff till 2-0. Efter andra målet verkade Örebro vakna till och man skapade ett par fina chanser direkt, men Häcken tog snart tillbaka kommandot. I den 74 minuten var det åter dags då Paulinho satte en riktig kanon bakom Oscar Jansson och 3-0 till Häcken. Detta var Pulinhos 100 poäng i allsvenskan. Häcken backade inte av trots sin ledning utan fortsatte att spela offensivt med många spelare som följde med upp i anfallet. Under slutminuterna pressade Örebro på ordentligt och skapade åter några vassa chanser men det räckte inte, ens för att spräcka nollan. Häcken körde helt enkelt över Örebro i andra halvlek som slutade 3-0 till Häcken. Det känns mer och mer för mig att Örebro använder en taktik som inte håller för laget så här tycker jag att Axel Kjell har en läxa att göra, sen är det klart att skadelistan inte hjälper till för den har varit lång hela säsongen men det är något man måste hantera. Nästa match spelar man hemma mot Falkenberg den 20 Juli klockan 20:00. Matchen slutade BK Häcken 3 – Örebro SK 0 Karl-Johan Sandberg, Sport | Fotboll Örebronyheter'

Havsmiljöinstitutet har fel om båtskatten

Forskning och Vetenskap Örebronyheter

Forskare från Havsmiljöinstitutet föreslår en båtskatt och ett båtregister för att begränsa båtlivets miljöpåverkan. Institutet har fel på flera sätt och bollar med siffror anser Svenska Båtunionen, riksorganisation för 900 båtklubbar med ca. 170
'Forskare från Havsmiljöinstitutet föreslår en båtskatt och ett båtregister för att begränsa båtlivets miljöpåverkan. Institutet har fel på flera sätt och bollar med siffror anser Svenska Båtunionen, riksorganisation för 900 båtklubbar med ca. 170 000 båtägare. Båtlivet betalar redan många miljarder till statskassan varje år. Båtlivet bidrar i många fall i stället till att mildra klimatpåverkan. En båtägare som stannar hemma på semestern och seglar släpper ut avsevärt mycket mindre koldioxid än den som gör en flygresa till sydliga breddgrader. Båtskatt? I Fakta om båtlivet 2018 s. 9 anges: ”Sammantaget ger båtlivet en omsättning genom såväl försäljning av sina egna varor och tjänster som genom dem som uppstår i samband med båtens användning som sannolikt ligger omkring 15 miljarder SEK årligen. Detta genererar i sin tur uppemot 3 miljarder SEK i moms till statskassan.” Fritidsbåtslivet betalar redan för sig inte genom beskattning men genom vår verksamhet. Att människor på sin lediga tid färdas på våra fjärdar kostar inte snöplogning, gatlyktor, trafiksignaler, asfalt eller andra skattemedel. Båtliv är en friluftssysselsättning och ska beskattas på samma sätt som t.ex orientering, svamplockning och fågelskådning. Det vill säga: Inte alls. Havsmiljöinstitutet hänvisar svävande till omfattande skador på grund av fritidsbåtlivet och att skadorna kan åtgärdas med båtskatt. Beskattningen skulle bli ett medel som minskar möjligheten för vanligt folk att ha råd med båt. Båtlivet genererar redan 3 miljarder i skatteinkomster som det säkert finns utrymme för Havsmiljöinsititutet få forskningspengar från för att kunna ta fram saklig information till båtlivet så vi kan undvika att skada vår känsliga miljöer. Båtliv och miljöskam? Båtlivet tar hänsyn till det marina livet och miljön i havet. Det är där vi vill tillbringa vår fritid och det är där som vi skapar verksamhet och arbetstillfällen i för tusentals människor i de områden som nio månader om året är ödemark. Att Havsmiljöinstitutet försöker att belägga båtlivet med miljöskam genom att bolla med siffror utan att sätta dem i ett sammanhang i eget syfte gör inte havet renare eller skapar fler hållbara jobb i våra skärgårdar. 200 mil bryggor Lantmäteriet uppger att Sverige har 48 000 km kustlinje inklusive alla öar. Jordens omkrets är 40 075 km och genom att ta fram och titta på sin mobils satellitkartor över Sveriges kust kan vem som helst skapa sin egen åsikt över hur stor yta som täcks av bryggor. Bryggor är inte ett problem. Det finns gott om plats för det marina livet. 1700 nya bryggor Idag finns det ingen statistik över hur många båtplatser som finns i Sverige. Varken Svenska Båtunionen som organiserar fler än 900 båtklubbar, Sweboat som organiserar ca 200 varv och marinor, Svenska Seglarförbundet som organiserar ca 300 seglarklubbar eller Sveriges kommuner och Landsting som organiserar kommuner med kommunala gästhamnsplatser har någon sådan statistik. Inte heller Svenska Bryggleverantörsföreningen har samlad försäljningsstatistik. När ett så viktigt institut som Havsmiljöinstitutet föreslår skatt och register kan man förvänta sig att förslagen byggts på fakta. Nu räknar man med hypotetiska siffror som multipliceras och adderas med andra antagna värden och presenterar resultatet som sanning. 1700 nya bryggor om året innebär att det byggs färdigt sju bryggor per arbetsdag året om runt våra kuster. Kan det vara så att Havsmiljöinstitutets forskare har en annan definition av bryggor än alla vi som driver brygganläggningar? 110 000 bryggor I Båtlivsundersökningen 2015 anges att ca 1,5 – 2,2 miljoner människor i Sverige utövar båtliv och att vi har ca 822 000 fritidsbåtar. Sweboats statistik visar att det såldes ca 18 000 nya båtar 2017 Att vi behöver ha båtplatser både på land och i vatten är självklart på samma sätt som vi behöver ha parkeringsplatser för våra bilar. Stora p-platser för bilar placeras inte inne i naturskyddsområden eller i nationalparker. De placeras där människor finns. Det är på samma sätt med båtplatser. Bryggor placeras där människor finns. Inte längs hela Sveriges kust. 48 000 km kustlinje. Idag finns det ett väl fungerande regelverk för att få bygga bryggor då det krävs bygglov, dispens från strandskydd och om bryggan är väldigt stor (> 3000 m2), tillstånd för vattenverksamhet. Bryggornas miljöpåverkan ska kontrolleras i samband med bygglovsprövningen av kommunerna och i vissa fall av Länsstyrelserna. Havsmiljöinstitutet ger sken av att bryggor uppförs hur som helst och helt utan kontroll. Det stämmer inte. Svenska Båtunionens medlemmar vet hur svårt det är att få lägga ut nya bryggor eller förlänga befintliga bryggor i våra ideella båtklubbar för att skapa båtplatser till fler. För Svenska Båtunionen: Christer Eriksson, Ordförande och Peter Karlsson Verksamhetschef. Regionalt Örebronyheter'

Var femte svensk funderar på att skaffa båt

Båtar Örebronyheter

Båtintresset i Sverige är på en framgångsvåg och var femte svensk är intresserad av att köpa en båt inom de närmsta tre åren. Samtidigt ökar också intresset för begagnade båtar och de flesta (24 %) tycker inte åldern spelar någon roll när det kommer
'Båtintresset i Sverige är på en framgångsvåg och var femte svensk är intresserad av att köpa en båt inom de närmsta tre åren. Samtidigt ökar också intresset för begagnade båtar och de flesta (24 %) tycker inte åldern spelar någon roll när det kommer till hur gammal båt man kan tänka sig att köpa. Främsta anledningen till att skaffa en båt är för avkopplings skull. Det visar en undersökning gjord av Yougov på uppdrag av Blocket. Många svenskar funderar på att köpa en båt de närmaste åren. I Blockets undersökning genomförd av Yougov framgår det att var femte svensk (18 %) är intresserad av att bli båtägare innan sommaren 2022. När beslutet om att skaffa båt väl har tagits tror de flesta potentiella eller nuvarande båtägarna (18 %) att de skulle behöva leta i en månad innan köpet är genomfört. – Utbudet av båtar på begagnatmarknaden är stort och just nu säljs i snitt 59 procent av alla annonserade båtar inom loppet av en vecka. Med andra ord är det en perfekt tid för den som säljer att lägga upp en annons, och som köpare bör man vara på hugget, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket. På frågan hur gammal båt man skulle kunna tänka sig att köpa svarar de flesta potentiella och nuvarande båtägare (24 %) att åldern på båten inte spelar någon roll följt av 20 procent som anger att båten de köper får vara max 6-10 år gammal. Endast 2 procent anger att de inte skulle kunna tänka sig att köpa en gammal eller begagnat båt. – Det är härligt att se att många svenskarna har en positiv inställning till att köpa begagnad båt. Nyproducerade båtar tappar i värde fort och du kan därför spara stora summor genom att välja en som har några år på nacken, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket. Idag har 21 procent av svenskarna något slags vattenburet fordon (båt, kanot, vattenskoter) och ägarna har i genomsnitt 15 års erfarenhet. När de får ange anledningen till varför de äger en båt svarar varannan (52 %) att det är ”för avkoppling”, följt av ”för skojs skull” (41 %) och ”för fiskets skull” (40 %). Mest sökt i båtkategorin just nu: 1. Snip 2. Buster 3. Nimbus 4. Styrpulpet 5. Flipper 6. Segelbåt 7. Yamarin 8. Ryds 9. Uttern 10. Motorseglare 5 främsta anledningarna till att äga en båt, enligt nuvarande båtägare: 1. För avkoppling, 52 2. För skojs skull, 41% 3. För fiskets skull, 40% 4. För kvalitetstid med familj/vänner, 39% 5. För vattenlek, 13% Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-10 april har sammanlagt 2209 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige, varav 474 båtägare, 307 som inte äger båt men överväger att köpa båt och 1428 som inte äger båt och inte överväger att köpa båt. Regionalt Örebronyheter'

Icelandair introducerar biologiskt nedbrytbara bestick ombord

Nyheter Örebronyheter

Vi blir ett av de första flygbolagen att införa miljövänliga bestick innan det europeiska förbudet mot engångsplaster träder i kraft 2021. De nya besticken kommer att introduceras på Icelandairs flygningar inom de närmaste månaderna. Besticken är
'Vi blir ett av de första flygbolagen att införa miljövänliga bestick innan det europeiska förbudet mot engångsplaster träder i kraft 2021. De nya besticken kommer att introduceras på Icelandairs flygningar inom de närmaste månaderna. Besticken är slitstarka och lämpliga för varma och kalla rätter. Besticken, tandpetaren och förpackningen är gjorda av majsstärkelse. Produkter av majsstärkelse ger betydligt mindre utsläpp av växthusgaser under sin livstid än traditionell plast. Det blir ingen nettoökning av koldioxid när de bryts ner, eftersom de växter de är gjorda av absorberar samma mängd koldioxid när de växer. Produkter av majsstärkelse producerar inte heller giftig rök om de förbränns. Utvecklingen är ett led i Icelandairs miljöpolicy som genomsyrar företagets verksamhet, arbetsplatser och ombord på våra flyg. Regionalt Örebronyheter'

Blomsterlandet – första nordiska växtföretaget i internationellt initiativ för ökad hållbarhet

Klimat Örebronyheter

Hållbarhet är en viktig fråga för Blomsterlandet, som nu blivit medlem i den internationella sammanslutningen FSI, Floricultural Sustainability Initiative 2020. Målet är att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare som branschen som helhet.  –
'Hållbarhet är en viktig fråga för Blomsterlandet, som nu blivit medlem i den internationella sammanslutningen FSI, Floricultural Sustainability Initiative 2020. Målet är att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare som branschen som helhet.  – För oss på Blomsterlandet är det angeläget att minska klimatavtrycket och vi vill påverka där vi kan. Klimatfrågan känner inga gränser. Därför tycker vi att det är viktigt att finnas med på en internationell arena och medverka till att hela blomsterbranschen går mot en mer hållbar framtid i samverkan, säger Andreas Karlsson som är inköpschef på Blomsterlandet. Förutom att hitta hållbara lösningar för odlare och blomsterbranschen som helhet verkar man för att 90 procent av produkterna som odlas och säljs ska vara ansvarsfullt odlade till år 2020. FSI är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som grundades 2013 och har växt från 25 till dagens 52 medlemmar. Från svensk sida finns sedan tidigare Blomsterbranschens riksorganisation med och vid sidan om Blomsterlandet finns det ett bolag till med nordisk koppling, nämligen Ikea. Lokalt Örebronyheter'

Ny milstolpe för SPPs tjänstepensionsaffär

Resor och Upplevelser Örebronyheter

SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor för första halvåret 2019. SPPs nyförsäljning ökade med 16 procent, och premieinkomsten växte med 18 procent. Tillväxten är främst kopplad till tjänstepensionsaffären. – Vi har nått en
'SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor för första halvåret 2019. SPPs nyförsäljning ökade med 16 procent, och premieinkomsten växte med 18 procent. Tillväxten är främst kopplad till tjänstepensionsaffären. – Vi har nått en milstolpe på vår digitala resa. Över 50 procent av alla våra försäkringar har nu flyttas över till vår nya IT-plattform INCA. Det innebär att vi kan lägga allt mer fokus på att fortsätta förenkla och utveckla smarta digitala lösningar för våra kunder, kommenterar Staffan Hansén, vd, SPP.  Även SPPs kunder som har sparande med garanti kan blicka tillbaka på ett starkt halvår. Avkastningen för en typkund i arbetslivet blev 11,4 procent och för en typkund som nått pensionsålder 7,1 procent. SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor (320 miljoner kronor motsvarande period 2018). Nyförsäljningen mätt i APE uppgick till 965 miljoner kronor (833). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 186 miljarder kronor (175). Inbetalda premier under perioden var 6133 miljoner kronor (5189). Solvenskvoten för SPP var per den 30 juni 150 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 11,4 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 7,1 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 15,5 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 5,2. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.spp.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Ekonomi | Regionalt Örebronyheter'

Mexiko: 45 procent av asylsökande Nuevo Laredo har utsatts för våld, 12 procent har kidnappats

Utrikes Örebronyheter

Läkare Utan Gränser fördömer Mexikos och USA:s beslut att utöka den policy som tvingar människor som söker asyl i USA att stanna i våldsamma områden i Mexiko. Där utsätts de för stora faror, som kidnappning och våld. Både Mexiko och USA har gått med
'Läkare Utan Gränser fördömer Mexikos och USA:s beslut att utöka den policy som tvingar människor som söker asyl i USA att stanna i våldsamma områden i Mexiko. Där utsätts de för stora faror, som kidnappning och våld. Både Mexiko och USA har gått med på att utvidga policyn som ska få migranter och flyktingar att stanna i Mexiko (officiellt kallad Migrant ProtectionProtocols) till Nuevo Laredo, en gränsstad i delstaten Tamaulipas som kontrolleras av kriminella grupper. Asylsökande i Nuevo Laredo utsätts ständigt för rån, överfall, utpressning, kidnappning och mord. – Att skicka tillbaka människor som söker asyl till Mexiko och tvinga dem att stanna i Nuevo Laredo är oacceptabelt, säger Maria Hernandez, som arbetar för Läkare Utan Gränser i Mexiko. Den här politiken tvingar utsatta människor till områden som kontrolleras av kriminella grupper, som betraktar migranter som en handelsvara och inkomstkälla. Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård och psykosocialt stöd till migranter och flyktingar i olika skyddsläger i Nuevo Laredo, Reynosa och Matamoros. Enligt Läkare Utan Gränsers patientdata från januari till maj i år har mer än 45 procent av de 378 patienter som organisationen vårdat i Nuevo Laredo drabbats av minst ett fall av våld i staden och 12 procent har kidnappats. – Majoriteten av våra patienter vågar inte gå utanför dörren på grund av den överhängande risken för kidnappning, säger Maria Hernandez. De asylsökande vi vårdar och ger rådgivning till i Nuevo Laredo kommer från flera länder, som Kuba, Kongo-Kinshasa, Kamerun och Mexiko. Men det är utan tvekan människor från Centralamerika som är mest utsatta för kidnappning, och det är till största delen de som kommer att återföras till Mexiko på grund av policyn. Nuevo Laredo får inte bli en mottagningsstad för personer som söker skydd och asyl i USA. – Mexiko kan inte betraktas som ett säkert land för människor som flyr från våld, och Tamaulipas är ett tydligt exempel på detta, säger Maria Hernandez. USA:s myndigheter klassificeras delstaten Tamaulipas som kategori fyra – den högsta nivån som ofta används för länder i krig – och man uppmanar sina invånare att undvika alla resor dit på grund av den stora risken att bli utsatt för brott eller kidnappas. Enligt vittnesmål som Läkare Utan Gränser tagit del av riktar kriminella grupper in sig på migranter och asylsökande som precis anlänt till Nuevo Laredo. – De kidnappas vid bussterminaler och hålls kvar i hus där de utpressas och misshandlas, säger Maria Hernandez. De utsätts för dödshot, tvångsarbete eller blir sexuellt utnyttjade av kriminella grupper. Förra veckan fördömde Läkare Utan Gränser de senaste razziorna och massutvisningarna av migranter som mexikanska myndigheter genomförde vid landets södra gräns mot Guatemala. Dessa typer av övergrepp och gripanden av migranter som färdas på hemliga vägar exponerar dem för fler faror – som kriminella grupper som är involverade i människohandel – och hindrar dem från att nå sjukvård. Läkare Utan Gränser uppmanar mexikanska och amerikanska myndigheter att sätta skyddet av människor och humanitär hjälp i centrum för sin migrationspolitik. De beslut som Mexiko och USA har fattat för att hantera migrationskrisen har haft förödande humanitära konsekvenser, och ökat lidandet för tusentals människor som flyr sina hemländer och utsätter sig för livsfara. Världen Örebronyheter'

IKEM kommenterar regeringens utredning om plast

Politik Örebronyheter

Regeringen har i dagarna presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast
'Regeringen har i dagarna presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast hittas på stränder. Sverige har flest enmanshushåll i världen. För att minska matsvinnet har vi behov av enportionsförpackningar, det är ett exempel på hur plast minskar klimatpåverkan, säger Lena Lundberg, som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Därför borde inte regeringen förbjuda fler plastprodukter än vad EU-direktivet kräver. Regeringen har idag presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. En utredning ska ge förslag på hur lagstiftningen kan anpassas. Utöver att genomföra de EU-gemensamma förbuden mot bland annat bestick och tallrikar ska utredningen undersöka möjligheterna att förbjuda även plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk. Utredningen ska även undersöka möjligheterna att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast förekommer vid nedskräpning på stränder. – Det är dåligt ur miljösynpunkt att ersätta plastprodukter med alternativa material. Det ökar koldioxidutsläppen och avfallsmängderna, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Därför borde inte regeringen förbjuda fler plastprodukter än vad EU-direktivet kräver. När det gäller nedskräpning visar en omfattande undersökning[i] att det finns tre huvudsakliga förklaringar till detta beteende; sociala normer (att ha rätt), otydligt ansvar (någon annan städar upp) och bekvämlighet (soptunnor saknas). – En övergång till engångsprodukter i alternativa material minskar därför inte nedskräpningen, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång och dessutom går mer resurser åt. Regeringen borde därför hantera nedskräpningen oavsett material. Sverige har flest enmanshushåll i världen och därför har vi ett större behov av enportionsförpackningar för att minska matsvinnet, som har en stor resurs och klimatpåverkan. – Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige återvinns alla plastförpackningar. Konstgräsplanerna är det viktigaste som hänt idrottsrörelsen de senaste 10 åren. Därför borde man fokusera på regler så att dessa hanteras på rätt sätt för att begränsa spridningen av mikroplast. Regeringens beslut i korthet Miljödepartementet har beslutat om en bokstavsutredning som ska ta fram förslag på hur EU:s engångsplastdirektiv ska genomföras. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram uppgifter om Sveriges årliga konsumtion av engångsplast och att analysera rapporteringskraven i direktivet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att stödja Miljödepartementets bokstavsutredning. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet ska genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2020. Regionalt Örebronyheter'