{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Senaste nyheterna från SVT Örebro, | Njus

Bostad
SVT Örebro

De springer och går för att uppmärksamma psykisk ohälsa

209 meter. Så långt, eller kort, är det så kallade Ångestloppet och kan också vara världens kortaste lopp. Men vad loppet inte tar hem i längd, vinner det i budskap.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.