{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Medievärlden: Ingen överklagan om Assange-beslut | Njus Sverige

Ingen överklagan om Assange-beslut

Media Medievärlden

Vice överåklagare Eva-Marie Persson, som leder utredningen där Julian Assange misstänks för våldtäkt, tänker inte överklaga tingsrättens avslag på hennes häktningsframställan.
'Vice överåklagare Eva-Marie Persson, som leder utredningen där Julian Assange misstänks för våldtäkt, tänker inte överklaga tingsrättens avslag på hennes häktningsframställan.Det var tidigare i år som tingsrätten i Uppsala sa nej till att häkta Wikileaksgrundaren i hans frånvaro. ”Arbetet är nu inriktat på att kontrollera bevisläget i utredningen genom att hålla vissa kompletterande förhör”, Eva-Marie Persson i ett pressmeddelande.Mer information om hur utredningen går kommer att presenteras av åklagaren i början av juli.'

Hela listan: Här är tidningarna som får dela på 30 miljoner

Media Medievärlden

Stödet för journalistik i det som kallas vita fläckar, alltså områden som saknar journalistisk bevakning, har blivit ett centralt begrepp i regeringens mediepolitik.Bland annat gav man nyligen public service i uppdrag att bättre verka i områdena.
'Stödet för journalistik i det som kallas vita fläckar, alltså områden som saknar journalistisk bevakning, har blivit ett centralt begrepp i regeringens mediepolitik.Bland annat gav man nyligen public service i uppdrag att bättre verka i områdena.Man har även infört ett nytt form av presstöd som ska gå till tidningar som bevakar vita fläckar.Nu har Mediestödsnämden fattat beslut om hur årets pengar, de första som betalas ut, kommer att fördelas.Totalt är det drygt 30 miljoner kronor som delas ut till 34 tidningar för att kunna bevaka områden där det saknas kommersiell lönsamhet.Totalt har 130 ansökningar om stöd inkommit till nämnden – och stödet hade behövt vara 103 miljoner kronor för att alla skulle få de pengar som de ansökt om. ”Prioriteringen gjordes genom en samlad bedömning där aspekter som områdets förutsättningar, insatsens karaktär och långsiktigheten i satsningen beaktades”, skriver Mediestödsnämnden i ett pressmeddelande om hur de resonerat när de fördelat de 30 miljonerna.En sammanräkning av den geografiska spridningen av pengarna visar att det är Västerbottens län som fått mest stöd – över fem miljoner kronor går till olika satsningar i länet.Bland annat får Västerbottenskuriren flera miljoner för att bevaka olika vita fläckar.'

Skola: ”Gå inte ut i media” – JO inleder granskning

Media Medievärlden

En rektor och utbildningsförvaltningen på en skola i Lund skrev förra veckan ett meddelande till personalen.
'En rektor och utbildningsförvaltningen på en skola i Lund skrev förra veckan ett meddelande till personalen.Anledningen var att ett fackförbund, Lärarnas Riksförbund, talat med media om frågor som berörde skolan. ”När vi utvärderar hur vårt samarbete fungerar använder vi relevanta metoder och är noga med att dra slutsatser från statistik som är väl underbyggd där alla våra medarbetare kommer till tals, inte från undersökningar med låg svarsfrekvens.När vi upplever brister i vår kommunikation så tar man upp det med den det berör och går inte ut via media.Så ser vi på etik!”, skrev de till personalen.Det fick den vice ordförande i Lärarförbundet i Lund Rickard Severin att reagera.Han har lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. – Det är grundläggande i offentlig verksamhet att man har meddelarfrihet.Den gäller och den får vi lov att rucka på.Jag tycker det är väldigt allvarligt, oavsett om det är medvetet eller inte.En chef på en offentlig verksamhet ska veta att inom det område har man inte att göra, säger han.Frågan har nu tagits upp av JO, något som Nyhetsbyrån Siren var först med att uppmärksamma.Utbildningsnämnden i Lund har fått till den 30 augusti att kommentera anmälan. ”Utbildningsnämnden i Lunds kommun uppmanas att lämna upplysningar om och yttra sig över det klagomål som anmälts till JO.Berörd/berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna synpunkter och det ska framgå av remissvaret om det har skett.Myndigheten ska vidare redovisa sin bedömning av det som kommit fram”, skriver JO i ett brev till nämnden.Till Sydsvenskan säger Lunds utbildningsdirektör Stefan Norrestam att formuleringen är olycklig. ”Det här skulle överhuvudtaget inte ha gått ut till personalen.För oss är det absolut fritt för alla medarbetare att kontakta media.Vi har inga synpunkter alls på det; det är meddelarfriheten och offentlighetsprincipen som gäller”, säger han till tidningen . Rickard Severin säger att det nu återstår att se vad JO säger. – Vi får se var de landar, säger han.'

Rekonstruktören: Goda chanser för Grönt att klara sig

Media Medievärlden

Mediehuset Grönts rekonstruktör Anders Martens, som är verksam vid Ackordscentralen, ser positivt på möjligheterna för Mediehuset Grönt att klara den rekonstruktion som bolaget ansökte om under onsdagen.Han säger att likviditetsproblemen uppstått
'Mediehuset Grönts rekonstruktör Anders Martens, som är verksam vid Ackordscentralen, ser positivt på möjligheterna för Mediehuset Grönt att klara den rekonstruktion som bolaget ansökte om under onsdagen.Han säger att likviditetsproblemen uppstått efter att bolaget fått presstödet för två tidningar indraget med väldigt kort varsel.I går framkom att bolaget har skulder på 1,8 miljoner kronor, varav drygt 1 miljon förföll till betalning under onsdagen. – De har lyckats ställa om och dra ned på saker snabbt.De kommer till och med gå med vinst ganska så snart.Han framhåller dock att han är förvånad över hur reglerna för mediestöd ser ut. – Mediehuset tycker själva att det är på märkliga grunder som presstödet dragits tillbaka, men eftersom man inte får reda på vilka grunderna är, går det inte att uttala sig om vad det är nämnden hakat upp sig på och vad man tycker om deras bedömning, säger han.Det gör att det blir svårt att bedöma utfallet av presstödsnämndens beslut framöver och därmed hur det kommer gå för bolaget, säger Anders Martens. – Man får reda på beslutet, men sen är det stopp.Hur de kom fram till beslutet och vilket material som ligger till grund, får man inte veta.Om man får presstöd kommer avgöra hur stor likviditet man har framöver och hur bra ackord man kan erbjuda borgenärerna.Hur stort det ackord, alltså den nedskrivning av skulderna, som Mediehuset Grönt kommer att presentera framöver kommer bero till stor del på utfallet i Mediestödsnämnden. – Om det håller det som de räknar med att de ska göra och om de får det presstöd som de räknar med framöver så kommer det här funka alldeles utmärkt.Sen är ju frågan hur bra alla delar funkar och det kommer avgöra hur bra ackord man kommer kunna ge borgenärerna, säger Anders Martens.I sin ansökan till tingsrätten skriver bolaget att de räknar med stora inkomster från presstöd framöver.För tidningen Syre, som blivit en femdagarstidning, räknar man med en klumpsumma på 8 miljoner kronor i februari 2020 – då nämnden väntas fatta beslut om retroaktivt stöd från det att man gick över till femdagarsutgivning.Därefter räknar man med att få 800.000 kronor i månaden för den titeln.Man har också räknat med att få mer pengar för tidningen Syre Stockholm som nu kommer ut två dagar i veckan, i stället för en.Man räknar också med presstöd för tidningarna Landets Fria Syre och Syre Göteborg.'

Morgonens viktigaste medienyheter

Media Medievärlden

Man som hotade Schori dömd Den man som i juni 2017 dödshotade Aftonbladets grävchef Martin Schori på Twitter döms till 50 dagars dagsböter, motsvarande 7.000 kronor, för olaga hot.
'Man som hotade Schori dömd Den man som i juni 2017 dödshotade Aftonbladets grävchef Martin Schori på Twitter döms till 50 dagars dagsböter, motsvarande 7.000 kronor, för olaga hot.Mannen, som vid tillfället jobbade på Amnesty i Sverige, sa under rättegång att han mått dåligt under perioden då hotet riktades och inte mindes att han skrivit hotet, rapporterar Journalisten.Till Aftonbladet säger Martin Schori: ”Det känns bra att rättsväsendet tar den här typen av händelser på allvar.Det är viktigt att vi kan göra vårt jobb utan att människor försöker tysta oss”. Läs mer: Journalisten:  Man som hotade Martin Schori döms till dagsböter Aftonbladet:  Man döms för hot mot Aftonbladets Martin Schori Svensk bloggare får fängelse En 73-årig man som driver en blogg har dömts till tre månaders fängelse, rapporterar Expo.Bloggen är starkt främlingsfientlig och hetsar mot judar, homosexuella, araber och svarta.Bilder på Adolf Hitler är vanligt förekommande i bloggens flöde.Mannen har vid flera tillfällen dömts för hets mot folkgrupp, senast för ett år sedan och domstolen ansåg att han ägnat sig åt ”lagtrots”. Han döms för totalt 12 publiceringar som skett fram till augusti förra året.På bloggen kallar mannen domen för illegitim, skriver Expo. ”Syftet är att skrämma folk till tystnad, precis som i Sovjetunionen.Jag ska kastas i fängelse på grund av mina åsikter och några bilder och för att jag inte är politiskt korrekt”, skriver han.Läs mer: Expo:  Bloggare döms till fängelse för hets Guardian fick varning om cyberattacker efter Khashoggi-rapportering Den brittiska tidningen The Guardian uppger att de fått varningar om att den saudiska regimen försökt hacka tidningens journalisters e-postkonton som.Det ska ha varit ett led i landets utredning om uppgifter som spreds om landet i media efter mordet på Jamal Khashoggi.Tidningen ska ha fått ta del av ett officiellt, men sekretesstämplat, dokument signerat en tjänsteman som svarar till kronprinsen Mohammed bin Salman.Enligt en FN-rapport som presenterades under onsdagen finns det trovärdiga bevis för att kronprinsen ska ha varit inblandad i den brutala avrättningen av journalisten Jamal Khashoggi.'

Mediehuset Grönt ansöker om rekonstruktion

Media Medievärlden

Efter tips från tidigare anställda och ett anonymt inlämnat USB-minne beslutade sig mediestödsnämnden för en tid sedan för att närmare granska hur Mediehuset Grönt arbetat med sina olika titlar.
'Efter tips från tidigare anställda och ett anonymt inlämnat USB-minne beslutade sig mediestödsnämnden för en tid sedan för att närmare granska hur Mediehuset Grönt arbetat med sina olika titlar.Anklagelserna gjorde gällande att det varit en redaktion som gjort flera tidningar och att material återanvänts, vilket gjort att man inte lever upp till kraven om presstöd.Nu har mediestödsnämnden beslutat att avslå två ansökningar om presstöd som Mediehuset Grönt gjort.Dels en för tidningen Syre och en för Fria tidningen.Samtidigt vill de att bolaget ska betala tillbaka 2,4 miljoner kronor i stöd som redan betalats ut.Senast den 1 oktober ska pengarna vara återbetalda.I beslutet skriver nämnden att tidningarna inte når upp till kravet på 55 procent eget redaktionellt innehåll.Det, tillsammans med att mediestödsnämnden ännu inte fattat beslut om stöd till Syres Göteborgsutgåva, gör att tidningen tvingas till rekonstruktion, enligt ägaren Lennart Fernström.En ansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt under onsdagen.Totalt har bolaget skulder 6,2 miljoner kronor, varav 340.000 kronor till Skatteverket, enligt bolagets borgenärsförteckning som lämnats in till tingsrätten.De största skulderna är till bolagets personal. – Vi hade kunnat klara av att hantera beslutet om presstöd för Fria Tidningen och Syre, men inte att vi efter ett halvår inte fått besked om presstöd till Syre Göteborg.Vi tvingas driva den tidningen utan presstöd fram till november.Det betyder att det är 3 miljoner i presstöd som vi väntar på.Det klarar vi inte, säger Lennart Fernström Lennart Fernström riktar skarp kritik mot nämnden, och speciellt mot att de tagit lång tid att ta hand om deras ansökningar. – Det är en myndighet som totalt havererat och som inte klarar av att hantera inkommande ärenden, säger han.Han är dock övertygad om att bolaget kommer klara rekonstruktionen och fortsätta komma ut efteråt. –Vi har i grunden en fungerande företag, men vi kan inte ligga och vänta på pengar hur länge som helst för att mediestödsnämnden på ett halvår inte kan bli klara med en utredning som de själva startat, säger han.De fem titlar som Mediehuset Grönt ger ut kommer komma ut, men enbart digitalt.Satsningen på att ge ut Syre fem dagar i veckan fortsätter som planerat.I ansökan till mediestödsnämnden står det att tidningen räknar med att få 8 miljoner kronor i presstöd för Syre i februari 2020, och därefter 800.000 kronor i månaden för den titeln.Man räknar också med mer presstöd för tidningen Syre Stockholm som kommer ut med två utgåvor i stället för en.Man räknar också pengar för Landets Fria Syre på 2,8 miljoner kronor.Enligt ansökan till tingsrätten gjorde Syre en vinst på 1,5 miljoner kronor under 2018, och hade en omsättning på 18,6 miljoner kronor.Hittills i år har bolaget gjort en förlust på 1,6 miljoner kronor.'

FN-utredare: ”Finns trovärdiga bevis mot saudiska prinsen”

Media Medievärlden

Den 2 oktober förra året mördades den saudiska journalisten Jamal Khashoggi inne på den saudiska konsulatet i Istanbul.Exakt vad som hänt är inte känt, men nu säger FN:s utredare Agnès Callamard, som granskat fallet, att det finns trovärdiga bevis
'Den 2 oktober förra året mördades den saudiska journalisten Jamal Khashoggi inne på den saudiska konsulatet i Istanbul.Exakt vad som hänt är inte känt, men nu säger FN:s utredare Agnès Callamard, som granskat fallet, att det finns trovärdiga bevis för att Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salmanska ha kopplingar till mordet, skriver TT . Hon menar att det nu behövs ytterligare utredning från en oberoende och opartisk internationell jury för att ta reda på vad som hänt, skriver TT vidare.Saudiarabien har inte besvarat rapporten trots att de fått den på förhand och har tidigare nekat till att kronprinsen skulle vara inblandad.'

Gardet slår ifrån sig kritiken: ”Vi är ingen hatsajt”

Media Medievärlden

Det var i söndags som sajten Gardet lade ut en bild på sitt Instagramkonto med över 44.000 följare där ett mejl från en 16-åring pojke publicerades.Mejlet innehöll starkt kränkande tillmälen om redaktionen.Men reaktionerna på Gardets beslut att
'Det var i söndags som sajten Gardet lade ut en bild på sitt Instagramkonto med över 44.000 följare där ett mejl från en 16-åring pojke publicerades.Mejlet innehöll starkt kränkande tillmälen om redaktionen.Men reaktionerna på Gardets beslut att publicera inlägget, utan att maska varken namn eller e-post till pojken, har varit starka.Digitala medieexperten Jack Werner skrev på sitt Twitterkonto att uthängningen var ”monstruöst oetiskt, djupt oroande, upprörande och ledsamt”. I ett inlägg på Medievärlden skrev Isobel Hadley-Kamptz att publiceringen utgjorde ett ”groteskt övertramp” och Expressen Gunnilla Brodrej skrev att sajten ”livnär sig på att hata och att hatas”. Medievärlden har sökt Karin ”Kajjan” Andersson, som enligt en intervju i Medievärlden tidigare i år ska vara sajtens ansvariga utgivare, för att höra vilka etiska överväganden som föregick beslutet att publicera namnet på pojken.Hon avböjer och hänvisar i stället till en text på Gardets sajt.Hon säger dock att sajten har ansökt om utgivningsbevis och att alla handlingar är inskickade, men att myndigheten har en lång handläggningstid.På sin sajt skriver Gardet att de inte var medvetna om att personen bakom mejlet var underårig när de lade ut bilden, som senare togs bort av Instagram. ”Vi tog en skärmdump och lade upp mejlet i sin helhet direkt när vi fick det, helt enkelt för att visa på hur vardagen och verkligheten för oräkneliga flickor och kvinnor ser ut.Och vi censurerade inte avsändaren.Vi visste vid den här tidpunkten inte att mailadressen tillhörde en minderårig (men straffmyndig) kille på 16 år.Vårt fokus låg på innehållet och att vara transparenta gentemot våra läsare rörande de hot och det hat som även vi får motta.Det som tystar tusentals dagligen men som vi har bestämt oss för aldrig ska få tysta oss.Inlägget låg uppe i några timmar men ändå tillräckligt länge för att en del skulle anse att vi gjort ett oförlåtligt övertramp.Och vi hör kritiken – vi var för snabba.” Vidare skriver Gardet att det inte stämmer att de är en hatsajt, utan att de som pekar på det försöker flytta fokus från de frågor som sajten lyft.De påpekar också att de skrivit flera artiklar om personer som begår övergrepp utan att publicera namnet på den utpekade personen. ”Men nu ser vi återigen var fokus hamnar – på samma ställe där det alltid hamnar.Etablerade medier och personer inom dessa, som tidigare varit väldigt tysta om de frågor och avslöjanden vi lyft fram i ljuset, kallar oss nu ännu en gång för ‘hatsajt’. Flyttar fokus till att GARDET mest av allt går ut på att hänga ut stackars oskyldiga killar och män.Detta är naturligtvis allt annat än sant – vilket vem som helst som går igenom vårt innehåll kan se.De undrar också varför de som reagerat, och speciellt en inte namngiven ”etablerad manlig skribent”, inte reagerar på samma sätt mot övergrepp på kvinnor. ”Vi rannsakar gärna våra publiceringar.Och vi önskar att andra samtidigt rannsakar sitt fokus och sin agenda”, skriver de.'

Femina fortsätter digital omställning

Media Medievärlden

Femina fortsätter ställa om tidningen mot att jobba digital first.Sedan tidigare har man tagit in  Åsa Lundqvist från OTW, som blir ny chefredaktör, och Jennie Sandberg från Baaam, som blir ny redaktionschef.Man har också slagit ihop redaktionen med
'Femina fortsätter ställa om tidningen mot att jobba digital first.Sedan tidigare har man tagit in  Åsa Lundqvist från OTW, som blir ny chefredaktör, och Jennie Sandberg från Baaam, som blir ny redaktionschef.Man har också slagit ihop redaktionen med tidningens Residences redaktion, som kommer jobba under ett gemensamt ledarskap.Nu har tidningen lagt ut sex jobbannonser där de söker personer med digital kompetens.Det är dock inte sex helt nya tjänster, utan de flesta kommer från vakanser från när tidningen flyttade sin redaktion till Stockholm från Helsingborg.Alla anställda blev erbjudna att följa med men flera valde att lämna. – Men vi väljer att fylla vakanserna och satsa digitalt i stället för att dra ned, säger tidningen chefredaktör Åsa Liliegren.Martin Kroon, Publicistisk Direktör på Aller media, säger att de ser ljust på Feminas framtid. – Vi ser en stor digital tillväxt för våra våra varumärken.Elle och Hänt är de som gått allra bäst framåt och de har visat att det går att bygga en verksamhet på även digitala intäkter.Vi ser att Femina är ett starkt varumärke som efterfrågas av kunder och annonsörer så vi är helt övertygade om att det kommer vara en stark affär framåt, säger han.'

Morgonens viktigaste medienyheter

Media Medievärlden

Tre PON-fällningar för publiceringar om barn Tre publiceringar som rör barn har fällts på ett bräde av Pressens opinionsnämnd, rapporterar Journalisten.Göteborgs-Posten, Markbladet och Södermanlands Nyheter fälldes i tre separata fall under tisdagen
'Tre PON-fällningar för publiceringar om barn Tre publiceringar som rör barn har fällts på ett bräde av Pressens opinionsnämnd, rapporterar Journalisten.Göteborgs-Posten, Markbladet och Södermanlands Nyheter fälldes i tre separata fall under tisdagen för publiceringar där barn utmålats som våldsamma.Pressombudsmannen Ola Sigvardsson säger dock att det inte handlar om en trend om mer ansvarslösa publiceringar om barn, utan menar att det är en slump att fällningarna kom samma dag, skriver Journalisten vidare. ”Man bör vara extra försiktig när man skriver om barn eftersom barn lättare drabbas av publicitetsskada.De förstår inte genomslagskraften i en publicering”, säger Ola Sigvardsson till Journalisten.Läs mer: Journalisten:  ”Barn drabbas lättare av publicitetsskada”   Regeringen vill stärka skyddet för visselblåsare Efter Uppdrag granskning avslöjande om penningtvätt i Swedbank, som skakade om det svenska bankväsendet, vill nu regeringen skärpa tillsynen mot bankerna.I ett paket som innehåller tuffare krav på Finansinspektionen och hårdare regler för storbankerna finns också ett ökat skydd för visselblåsare, skriver SvD.Regeringen ska fatta beslut om paketet under dagen. ”Banker med många internationella kontakter och kunder måste också vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de har relevant kundkännedom”, säger finansmarknadsminister Per Bolund till SvD.Enligt Per Bolunds presstalesperson kommer mer information om hur skyddet ska stärkas, och de övriga åtgärderna, att presenteras runt klockan 12.30.Läs mer: SvD:  Regeringen skärper reglerna mot penningtvätt   Google redovisar upphovskälla IT-jätten Google har fått kritik från låttextssajten Genius, som menar att de snor texter från deras hemsida utan att uppge källan.Genius har genom att ändra apostroferna i sina texter kunnat bevisa att det är från just deras sajt som Google tagit materialet.Google hävdade dock att de tagit innehållet från flera andra företag som man har avtal med.Nu kommer Google börja att redovisa var de tagit låttexterna ifrån.Det skriver Googles produktchef Satyajeet Salgar i ett blogginlägg, där han förklarar hur deras upplägg ser ut.Google inleder också en undersökning för att se om det är någon av deras underleverantörer som kopierat Genius innehåll och sålt det vidare till dem.'

JP:s politiska redaktör tar över UT

Media Medievärlden

Efter att Lars Näslund lämnat sin roll som chefredaktör, platschef och ansvarig utgivare för Ulricehamns Tidning efter mindre än ett år för att gå till DN:s nya Göteborgssatsning har nu Kajsa Kettil utsetts till hans efterträdare.Hon kommer närmast
'Efter att Lars Näslund lämnat sin roll som chefredaktör, platschef och ansvarig utgivare för Ulricehamns Tidning efter mindre än ett år för att gå till DN:s nya Göteborgssatsning har nu Kajsa Kettil utsetts till hans efterträdare.Hon kommer närmast från Jönköpings-Posten, där hon för närvarande är politisk redaktör och har tidigare varit näringslivsreporter på Borås Tidning.Hon har även jobbat på Ulricehamns Tidning under 10 år. ”Det känns som att komma hem, både bokstavligt och bildligt.Jag kom till UT som 24-årig, nyutexaminerad journalist, men det var alla år på en stark lokaltidning som gjorde mig till journalist på riktigt.Det känns fantastiskt att få chansen att komma tillbaka och leda lokaljournalistiken just i Ulricehamn”, säger Kajsa Kettil.Ulricehamns Tidning ägs av Gota Media.'

Martin Timell kräver 10 miljoner från TV4

Media Medievärlden

Martin Timell sparkades brutalt från TV4 under metoo-hösten 2017.Han anmäldes för påstådda övergrepp på en tv-produktionsfest nästan tio år tidigare, men friades i både tingsrätt och hovrätt.Nu kräver han sitt kontrakterade programledararvode för
'Martin Timell sparkades brutalt från TV4 under metoo-hösten 2017.Han anmäldes för påstådda övergrepp på en tv-produktionsfest nästan tio år tidigare, men friades i både tingsrätt och hovrätt.Nu kräver han sitt kontrakterade programledararvode för åren 2017 – 2020.Arvodet summerar till åtta miljoner kronor, men uppgår med moms och räntor till drygt tio miljoner.Martin Timell överlåter det juridiska till sitt ombud Torgny Wetterberg på A1 advokater, men bekräftar för Medie världen att TV4 i förra veckan vägrat att betala: – Kan TV4 göra så här mot mig kan de ju göra det mot andra också, säger Martin Timell.Advokat Torgny Wetterberg säger till Medievärlden: – Jag kan bekräfta att jag och en kollega företräder Martin Timells bolag Timelleri AB.TV4 har vägrat att göra upp och vi har därför beslutat att vidta rättsliga åtgärder.Eftersom det finns en skiljeklausul i kontraktet mellan parterna påkallar vi skiljeförfarande.Ansökan om skiljedom lämnas nu till Stockholms Handelskammares skiljeinstitut (SCC). Handlingarna blir då inte offentliga och dom brukar falla inom ungefär ett år.Enligt Medievärldens källor har TV4 samtidigt frånträtt sina tidigare krav på Timells bolag.Från början talade TV4 om krav på 64 miljoner kronor, vilket sannolikt svarar mot den vinst tv-bolaget räknade med att göra på Timells program.Därefter prutades kravet till 10,7 miljoner kronor, vilket rimligen motsvarar Timells krav för utebliven lön, som då skulle kunna kvittas.Nu har kraven, enligt tillförlitliga källor, strukits helt.Martin Timell har också anlitat advokaten Peter Althin för att undersöka möjligheten att stämma de medieföretag som fällt i Pressens Opinionsnämnd eller av Granskningsnämnden för förtal i publiceringar av hans fall.Ett av dessa företag är TV4.Medievärlden har sökt TV4:s vd Casten Almqvist för en kommentar kring skiljeförfarandet.I Ekots lördagsintervju i helgen motiverade TV4-chefen sparkningen av Martin Timell med arbetsmiljöskäl i produktionsbolaget Meter. – Vi har aktivt blundat i missriktad omsorg om ekonomin och programledaren, sade Casten Almqvist.Redan 2014 gjorde TV4 en utredning av arbetsmiljön på Meter som visade på brister, men skrev året därpå nytt kontrakt med Martin Timell som anlitas direkt av TV4.Att Martin Timell sparkats på grund av arbetsmiljöproblem hos en av TV4:s underleverantörer reser frågor: Varför skrev TV4 nytt kontrakt med Timell om han var skälet till den dåliga arbetsmiljön i produktionsbolaget där han saknade arbetsledaransvar?Vilket ansvar faller på Meters vd:ar, Anna Rydin och senare Björn Persson?Vilket ansvar har beställaren, TV4:s programdirektör Åsa Sjöberg, och ytterst Casten Almqvist för den senare konstaterat dåliga arbetsmiljön?Medievärlden har ännu inte lyckats få någon kommentar från Casten Almqvist.'

Demoskop lämnar Expressen – blir Aftonbladets nya opinionsinstitut

Media Medievärlden

Under förra veckan blev det offentligt att opinionsundersökningsföretaget Demoskop och konkurrenten Inizio går samman under namnet Demoskop.De två opinionsinstituten har tidigare servat varsin kvällstidning med väljarbarometer, Demoskop Expressen
'Under förra veckan blev det offentligt att opinionsundersökningsföretaget Demoskop och konkurrenten Inizio går samman under namnet Demoskop.De två opinionsinstituten har tidigare servat varsin kvällstidning med väljarbarometer, Demoskop Expressen och Inizio Aftonbladet.Men i och med fusionen är det slut med det.Från och med i november kommer Demoskop att sluta leverera mätningar till Expressen och blir i stället Aftonbladets mätinstitut. – Vi har varit väldigt nöjda med båda samarbetena, men det är inte möjligt att ha två väljarbarometrar.Vi har tvingats välja och vi har då valt Aftonbladet, säger Peter Santesson, chef för opinionsundersökningar på Demoskop.Magnus Alselind, redaktionschef på Expressen, skriver i ett mejl till Medievärlden att samarbete med Demoskop har utvecklats positivt som en del av deras politiksatsning men att de nu kommer utforska hur de ska fortsätta med undersökningarna framöver. – Vi kommer inte att sluta med opinionsundersökningar, utan det kommer även fortsättningsvis vara en del av Expressens politikbevakning, Vi har samarrangemang med Demoskop i Almedalen och mätningar med dem till och med i höst, så vi kommer i lugn och ro analysera marknaden och göra ett val utifrån publikens behov 2020 och framåt.Jag är inte säker på att det kommer att se ut som förr, alla idéer välkomnas, skriver han.På Aftonbladet välkomnar man det nya samarbetet. – Vi är glada över samarbetet med ett företag som har ännu större muskler än vår tidigare partner Inizio.'

Edvard Hollertz ny politisk redaktör på Svenska Nyhetbyrån

Media Medievärlden

Svenska Nyhetsbyrån, som förser 25 borgerliga ledarsidor runt om i landet med opinionsmaterial, har fått en ny politisks redaktör.När Daniel Persson slutar kommer Edvard Hollertz att ta vid.
'Svenska Nyhetsbyrån, som förser 25 borgerliga ledarsidor runt om i landet med opinionsmaterial, har fått en ny politisks redaktör.När Daniel Persson slutar kommer Edvard Hollertz att ta vid.Fram till dess kommer Edvard Hollertz vara ledarskribent på SvD, och sedan tidigare har han skrivit ledare på Norrköpings Tidningar och på Barometern-OT. ”Att få jobba nära landsortspressen och utveckla kontakten med läsarna är något jag ser mycket fram emot.Tidningen betyder så mycket för många och inte minst för det demokratiska lokala samtalet.”, säger Edvard Hollertz i ett pressmeddelande.'

Telefonkaos – Ring P1 ställs in

Media Medievärlden

Under måndagseftermiddagen var det stora problem med Tele2:s nät.Under kvällen fungerade telefonin igen men på tisdagsmorgonen återkom problemen.Bland de drabbade finns Bonnier, där Medievärlden ingår.Där fungerar inte telefonerna och växeln går
'Under måndagseftermiddagen var det stora problem med Tele2:s nät.Under kvällen fungerade telefonin igen men på tisdagsmorgonen återkom problemen.Bland de drabbade finns Bonnier, där Medievärlden ingår.Där fungerar inte telefonerna och växeln går inte att nå.Även på Sveriges Radio har problemen med telefonin skapat problem.Klassikern Ring P1 har fått ställas in till följd av problem med telefonin.Medievärlden söker Tele2.'

Medieprofessor får Unseco-pris

Media Medievärlden

Det svenska Unescopriset delas sedan 2016 årligen ut till en person som, en organisation eller ett projekt som på något sätt främjat de frågor som svenska Unesco jobbar för.I år går priset till Ulla Carlsson vid Göteborgs universitet som sedan 2015
'Det svenska Unescopriset delas sedan 2016 årligen ut till en person som, en organisation eller ett projekt som på något sätt främjat de frågor som svenska Unesco jobbar för.I år går priset till Ulla Carlsson vid Göteborgs universitet som sedan 2015 Unescoprofessor i i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik.Motiveringen lyder: ”Ulla Carlsson får priset för sitt uthålliga, engagerade och målinriktade arbete för yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet (MIK), både i Sverige och internationellt.Hennes personliga driv, skarpa intellekt och solida kunnande har varit en förutsättning för att sätta MIK-frågan på den politiska dagordningen i Sverige”. Ulla Carlsson säger att det är glädjande att bli uppmärksammad med priset. ”Framförallt är det angeläget att grundläggande yttrandefrihetsfrågor synliggörs i en osäker tid”, säger Ulla Carlsson i ett pressmeddelande.Priset, som består av ett diplom, kommer att överräckas i höst vid Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet som hålls i Göteborg i september.'