{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Trailer, | Njus Sverige

Renaults lättlastare klara för HVO100

Entreprenad Trailer

I dag den 25 juni öppnas beställningarna för Nya Renault Master och Nya Renault Trafic.I samband med det godkänns HVO på drivlinor där samtliga dieselmotorer är godkända från produktionsstart, berättar Renault i ett pressmeddelande.Den 25 juni
'I dag den 25 juni öppnas beställningarna för Nya Renault Master och Nya Renault Trafic.I samband med det godkänns HVO på drivlinor där samtliga dieselmotorer är godkända från produktionsstart, berättar Renault i ett pressmeddelande.Den 25 juni öppnas beställningarna för de transportbilsmodellerna Nya Renault Master och Nya Renault Trafic i Sverige.Båda modeller har fått ny design, både interiört och exteriört, för att följa Renault formspråk på personbilssidan.Nya smarta funktioner finns att tillgå; induktionsladdning, kamerabackspegel och ett uppkopplat multimediasystem.Modellerna kompletteras även med aktiva förarstödsystem som autobroms och filbytesvarning.Motorprogrammet har uppdaterats med flertalet nya drivlinor där samtliga dieselmotorer är HVO100-godkända från produktionsstart.Renault Kangoo är godkänd för HVO100 sedan tidigare.Nya Trafic Passenger Manuell växellåda dCi 120 / dCi 145 från juli produktionsmånad Automatväxellåda dCi 145 EDC / dCi 170 EDC från juli produktionsmånad Nya Trafic skåpbil Manuell växellåda dCi120 / dCi 145 H1 från juli produktionsmånad dCi 145 H2 / dCi 170 från oktober produktionsmånad Automatväxellåda  dCi 145 EDC H1 / dCi170 EDC från juli produktionsmånad Nya Master EURO6D Temp Manuell växellåda : dCi 135hk / dCi 150 / dCi 180 från juli produktionsmånad Quickshift automatväxellåda dCi 150 Quickshift / dCi 170 Quickshift från oktober produktionsmånad Nya Master lastbilsklassning EURO VI Manuell växellåda dCi 130 / dCi145 / dCi160 från juli produktionsmånad Renault Kangoo Samtliga dieselversioner godkända för HVO100 sedan produktionsvecka 11/2019.'

Fika med gott miljösamvete

Entreprenad Trailer

Nu kan du lugnt fika med kaffet i en pappersmugg utan att du behöver få dåligt miljösamvete.I alla fall om du lämnar mogen till pappersinsamlingen, berättar Huhtamäki som har deltagit i en analytisk studie som undersökt hela koldioxidavtrycket för
'Nu kan du lugnt fika med kaffet i en pappersmugg utan att du behöver få dåligt miljösamvete.I alla fall om du lämnar mogen till pappersinsamlingen, berättar Huhtamäki som har deltagit i en analytisk studie som undersökt hela koldioxidavtrycket för olika slags kaffemuggar under produktens livstid.Studien visar att pappersmuggen oftast är den mugg som har lägst koldioxidavtryck vilket dessutom kan minskas med ytterligare 54% genom återvinning.Huhtamäki har nyligen lanserat den 100% förnybara muggen FutureSmart, tillverkad av papper med en coating på insidan av växtbaserad polyeten.Livscykelanalysen av pappersmuggarna utfördes under 2018-2019 av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.Analysen beställdes av Huhtamäki tillsammans med kartongtillverkaren Stora Enso. – Pappersmuggen har lägst koldioxidavtryck för många användningsområden i vardagen, och ger även bättre livsmedelssäkerhet i och med garanterad hygien.Överlag har pappersmuggen ett koldioxidavtryck som är litet jämfört med vad som är i muggen.Pappersmuggen utgör till exempel endast 4% av klimatpåverkan för en kopp latte.Återstående 96% går åt till att producera kaffet och mjölken, samt den energi som det kostar att framställa drycken,” säger Richard Ali, hållbarhetschef på Huhtamäki Foodservice Europe-Asia-Oceania.Studien undersökte främst två scenarier: där pappersmuggen används på plats i ett kafé eller för att ta med.I kaféscenariet jämfördes pappersmuggen med en porslinskopp, och för avhämtning jämfördes den med muggar av återanvändningsbar plast och stål.För porslinskoppen skapar diskningen störst klimatpåverkan Diskningen utgör över 90% av total klimatpåverkan för porslinskoppar, och diskningens effektivitet blir därmed den överlägset största faktorn som avgör koppens klimatpåverkan.En porslinskopp måste användas minst 350 gånger innan den får mindre koldioxidavtryck än en pappersmugg, om man räknar samman material, produktion och effektiv diskning.Om pappersmuggen återvinns efter användning, eller om 80% av materialet återvinns, är pappersmuggar alltid det bättre alternativet ur klimatsynpunkt.För att effektivt diska en kopp är det dock mer än klimatet som måste tas hänsyn till.Diskning är även en fråga om livsmedelssäkerhet och hygien.Pappersmuggar är dock alltid lika hygieniska och säkra.Återanvändningsbara plastmuggar för avhämtning I avhämtningsscenariet studerades pappersmuggar med plastlock som håller drycken på plats och förhindrar olyckor.Studien visar att en återanvändningsbar plastmugg måste användas minst 20 gånger för att få mindre klimatpåverkan än en pappersmugg.Det betyder förstås att en välanvänd Trailer-mugg ligger bra till m miljömässigt även den.Om pappersmuggen återvinns efter användning och/eller har en beläggning av växtpolyeten (PE) ökar detta till 32-36 gånger.Återvinning och nya material sänker koldioxidavtrycket Hur pappersmuggen slutar sitt liv påverkar i hög grad utsläppet av CO2.Om pappersmuggar med PE återvinns till 100% kan koldioxidavtrycket reduceras med 54%. Genomsnittlig återvinningsgrad i Europa är 36%.  De högkvalitativa fibrer som används i pappersmuggar kan återvinnas upp till 7 gånger.Huhtamäki arbetar samtidigt på nya lösningar för att ytterligare sänka muggarnas klimatpåverkan. “På Huhtamäki brinner vi starkt för att våra produkter ska vara så hållbara som möjligt.Därför har vi nu lanserat den nya pappersmuggen FutureSmart, som är tillverkad helt av växtbaserade råvaror.Kartongen kommer från PEFC-certifierad och hållbart förvaltad skog, och muggens insida är tillverkad av växtbaserad PE.Muggen är alltså 100% förnybar.Studien visar att den här sortens mugg, av papper med växt-PE, är det alternativ som ger absolut lägst klimatpåverkan,” berättar Ali.'

Ny vätgasanlägging för transportsektorn

Entreprenad Trailer

– Att stödja transportsektorns omställning till förnybara bränslen är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas i samband med att Preem öppnar en ny vätgasanläöggning i Göteborg.Med den nya vätgasanläggningen i Göteborg
'– Att stödja transportsektorns omställning till förnybara bränslen är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas i samband med att Preem öppnar en ny vätgasanläöggning i Göteborg.Med den nya vätgasanläggningen i Göteborg – som igår invigdes  av energiminister Anders Ygeman – ökar Preem sin produktion av förnybara drivmedel.För att klara det är anläggningen ansluten till Swedegas stamnät för gas, berättar Preem i pressreleasen.Genom att investera i och utveckla flexibel infrastruktur för gas kan och vill Swedegas bidra till att ställa om energisystemen till förnybara energislag.Anslutningen till Preem är ett exempel på en investering där gasen behövs som både bränsle och råvara i processen när fordonsbränslet Preem Evolution Diesel tillverkas. – Anslutningen till stamnätet för gas är en förutsättning för ökad produktion av förnybara drivmedel och Preems fortsatta bidrag till omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Mattias Backmark, affärsutvecklingschef på Preem.På senare tid är det framför allt två projekt som stått i fokus för Swedegas investeringar.Det ena är anläggningen i Göteborgs hamn där fartyg kan bunkra flytande gas.Det andra är alltså en anslutning mellan Preems nya vätgasanläggning och stamnätet för gas.Swedegas har byggt gasledning samt en mät- och reglerstation mellan Preems raffinaderi, där den nya anläggningen har byggts, och stamnätet för gas.Anläggningen är i drift sedan i mars i år. – Det är viktigt för oss att våra investeringar byggs för framtiden.Redan idag består 20 procent av den gas som transporteras i vårt system av biogas.Senast 2030 ska andelen förnybart uppgå till 30 procent för att vara 100 procent senast 2045, säger Johan Zettergren.Preems Evolution-drivmedel kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel.Preem Evolution Diesel har en genomsnittlig förnybar andel på drygt 20 procent medan Preem Evolution Diesel Plus har över 50 procent förnybart innehåll.Koldioxidutsläppen minskar med cirka 44 procent om man tankar Preem Evolution Diesel Plus jämfört med en standard fossil diesel.Preems mål är att initialt öka produktionen av förnybara drivmedel till 220 000 kubikmeter årligen. – Vi kommer successivt skala upp vår förnybara produktion, och den nya anläggningen är ett steg på vägen.Målet är att producera 3 000 000 kubikmeter förnybart 2030, säger Mattias Backmark.'

DB Schenker och KNEG i Almedalen

Entreprenad Trailer

Starkast är vi tillsammans, säger DB Schenker i en pressrelease där de berättar om sina satsningar i något de kallar KNEG, vilket står för KlimatNEutrala Godstransporter.
'Starkast är vi tillsammans, säger DB Schenker i en pressrelease där de berättar om sina satsningar i något de kallar KNEG, vilket står för KlimatNEutrala Godstransporter.Målet för aktörerna som jobbar med etta tillsammans med DB Schenker är att gemensamt nå målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030. ̶  Självklart är vi med i vårt och KNEGs seminarium under Almedalsveckan, säger Hanna Melander, Manager Quality & Environment.KNEG finns till för att visa hur klimatpåverkan från vägburna transporter kan reduceras med hjälp av samarbete.Inom KNEG drivs ett antal projekt för att minska klimatpåverkan.Detta gör DB Schenker?Vi förnyar vår fordonspark DB Schenkers fordonsflotta förnyas kontinuerligt.Utvecklingen av vår fordonspark, som består både av egenägda och våra samarbetsåkeriers fordon, kontrolleras noga och vi följer med spänning utvecklingen av nya tekniklösningar på både motor- och bränslesidan.DB Schenkers åtagande i KNEG är att stimulera våra åkerier att driva en modern fordonspark med minimerad miljöbelastning.Vi ökar andelen biobränsle Förutsättningarna för biobränsle förbättras och tillgång på biobränsle ökar.DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja biobränsle.I dagsläget är det främst HVO som finns tillgängligt, men biogas och förnybar el ökar allt eftersom övriga förutsättningar, som infrastruktur och fordon finns på plats.Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet som finns tillgänglig.Vi sänker vår bränsleförbrukning En låg bränsleförbrukning är centralt i varje åkares verksamhet.Genom utbildning och träning i sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis). Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät DB Schenker ser en stor potential i att öka transporteffektiviteten och för att lyckas med det arbetar vi tätt ihop med kunder och transportörer.Hög transporteffektivitet uppnås bland annat genom att maximera fyllnadsgraden, optimera leveranstider och leveransvolymer.Tillsammans arbetar vi systematiskt för att minimera antalet onödiga och ineffektiva körningar.Vi utvecklar nya innovativa transportlösningar För att hitta framtidens hållbara transportlösningar krävs innovation.DB Schenkers innovationsprogram, Öppen Innovation , innehåller en bred palett med innovationsprojekt där vi, tillsammans med våra partners arbetar för att hitta nya hållbara transportlösningar.Genom KNEG skapar vi en viktig plattform som främjar dialog mellan akademi, myndigheter och andra aktörer i näringslivet.DB Schenkers inlägg under Almedalsveckan: Många tar logistiken för givet men faktum är att vi alla är direkt eller indirekt beroende av transporter, både privat och i sitt yrkesliv.Samtidigt står just transporterna för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat.Därför är den absolut viktigaste hållbarhetsfrågan för oss att transporterna utvecklas och förändras, så att de inte behöver ha en negativ påverkan på klimatet.Engagemanget för hållbara transportlösningar ökar hos både transportörer, kunder och medarbetare.Förändringstakten ökar och vi ser många stora framsteg redan, vilket gör oss väldigt glada.Samtidigt kvarstår det faktum att vi, om vi ska klara 1,5-gradersmålet, måste göra mer.DB Schenker vill se: En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?Vilka politiska initiativ behövs för att branschen ska våga nu?Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle?Hur får vi våra åkare att förnya sin fordonspark?Hur säkerställer vi infrastruktur och tillgång till förnybara drivmedel?'

Dansk åkeriägare bedöms medskyldig vid smuggling

Entreprenad Trailer

Den här historien handlar om hur fransk rättvisa ser på ansvaret när en lastbilstransport kontrollerats och det visat sig att det fanns 103 kg cannabis i lasten.Fransmännen anser nämligen i ett utdraget ärende at både chaufför och åkeriägare är
'Den här historien handlar om hur fransk rättvisa ser på ansvaret när en lastbilstransport kontrollerats och det visat sig att det fanns 103 kg cannabis i lasten.Fransmännen anser nämligen i ett utdraget ärende at både chaufför och åkeriägare är skyldiga.Föraren avslöjades med detta i oktober 2014, berättar ekstrabladet.se, och han dömdes till fem års fängelse i Frankrike.I samband med detta fann fransmännen också anledning att rikta rättvisans sökarljus på åkeriägaren som även han kallades till domstol i Frankrike.Han valde att avstå från att resa dit och dömdes då i sin frånvaro till sju års fängelse, vilket tyder på att fransmännen lägger större ansvar på åkeriägaren än på chauffören i det här fallet.Ända sedan dess har åkeriägaren hållit sig i Danmark och litat på att han inte skulle utvisas, men nu har en domstol i danska Naestved ändå beslutat att han ska utvisas så han greps i går morse, onsdag klocka 08.22, och sitter nu anhållen i väntan på utvisning den 11 juli.'

Ökad kapacitet på APM Terminals i Göteborg

Entreprenad Trailer

Idag 20 juni invigde APM Terminals i Göteborg, tillsammans med ett hundratal kunder, den nya automatiserade in- och utpasseringsport 4.
'Idag 20 juni invigde APM Terminals i Göteborg, tillsammans med ett hundratal kunder, den nya automatiserade in- och utpasseringsport 4.Tillsammans med självserviceport 3, tas därmed ytterligare ett viktigt steg mot en modern terminal med självservice i portarna, på samma sätt som sker i många andra delar av världen, meddelar företaget i en pressrelease. – Med hjälp av denna satsning av ny teknik, kommer verifieringen av ankommande och avgående gods att ske automatiskt.Vi har därmed dubblerat vår kapacitet att hantera lastbilar, säger Patrik Foureaux projektledare på APM Terminals i Göteborg.Med båda självserviceportarna i drift, har vi möjlighet anpassa öppettiderna efter kundernas behov och efterfrågan. – Satsningen med självserviceportarna möjliggör på sikt att vi kan ta emot lastbilar dygnet runt, fem dagar i veckan, säger Morten Brühl, CCO. – Det ska vara lätt att ta sig in och ut ur terminalen, helt i enlighet med vår strategi och The Gothenburg Gateway, där fokus ligger på effektivisering och flexibilitet, säger Henrik Kristensen, VD. – Den genomsnittliga roteringstiden för en lastbil i Europa är 56 minuter.Vi kör idag på i genomsnitt 25 minuter.Vi ska inte bara vara bäst i Skandinavien, utan bäst i hela Europa på det här, avslutar Kristensen.'

Hårt tryck om Nordic Trophy-platserna

Entreprenad Trailer

Tiden går fort och det är hårt tryck om platserna i årets Nordic Trophy på Trailer Trucking Festival på Mantorp Park, fredag-lördag 30-31 augusti.Vi kommer att ha plats för omkring 400 Nordic Trophy-bilar i år och nu är det snart helt fullt!
'Tiden går fort och det är hårt tryck om platserna i årets Nordic Trophy på Trailer Trucking Festival på Mantorp Park, fredag-lördag 30-31 augusti.Vi kommer att ha plats för omkring 400 Nordic Trophy-bilar i år och nu är det snart helt fullt!Vill du bli en av deltagarna då den 40:e upplagan av Nordic Trophy avgörs brinner det därför i knutarna att skicka in en anmälan.Än finns chansen men skicka in din anmälan så snart som möjligt.Du anmäler dig på Trailer.se under fliken Event-Nordic Trophy 2019-Anmälan Nordic Trophy.Av de 400 Nordic Trophy-bilar som deltar i festligheterna kommer 160 att utses som tävlande. 10 bilar, förra årets finalister, tävlar i Mästarklassen och 150 bilar utses att tävla i Utmanarklassen. 140 av dessa 150 utmanare utses på förhand och de sista 10 kommer att utses på plats på Mantorp Park.Där och då får de får varsin joker-plats i tävlingsfältet.'

Nu är det 34% som kör för fort

Entreprenad Trailer

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor, säger VTI i en pressrelease.Det visar en studie från 2018.
'Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor, säger VTI i en pressrelease.Det visar en studie från 2018.För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd, fortsätterVTI. 2009 fattades ett riksdagsbeslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020.För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort.Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012.Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser.Mätningarna 2018 visar att det totalt sett var 66 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, jämfört med 67 procent 2017.Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 53 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen.På gator med 50 km/tim var det 66 procent som höll sig till laglig fart. – Resultatet av mätningarna visar att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden.Det gäller främst på gator med 40 kilometer i timmen, där det ofta finns gående och cyklister som riskerar att skadas i trafiken vid för höga hastigheter, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.Exempel på åtgärder kan vara att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande” så att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns.Andra lämpliga åtgärder kan vara trafiksäkerhetskameror, poliskontroller och tekniska stödsystem som hjälper föraren att hålla hastigheten.På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 79 procent som höll hastighetsgränsen enligt 2018 års mätning. – Resultaten för 60- och 70-vägar ligger därmed i princip på delmålet om 80 procents hastighetsefterlevnad år 2020, säger Anna Vadeby.Om studien Mätningarna genomfördes på det kommunala huvudväg­nätet med hastighetsgränser 40–70 kilometer i timmen.Genomförandet gjordes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september 2018.På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 67 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka.VTI har sammanställt och analyserat hastighetsdata från mätningarna.'

Mat, dusch och förnybart på ny mack

Entreprenad Trailer

Idag öppnar Circle K dörrarna till en helt ny station i Flädie längs E6:an, meddelar Circle K i en pressrelease.Stationen är unik i sitt slag med det senaste butikskonceptet där fokus är på matupplevelsen.Här finns även ett brett utbud av förnybara
'Idag öppnar Circle K dörrarna till en helt ny station i Flädie längs E6:an, meddelar Circle K i en pressrelease.Stationen är unik i sitt slag med det senaste butikskonceptet där fokus är på matupplevelsen.Här finns även ett brett utbud av förnybara drivmedel.Stationen som är belägen precis intill E6:an vid norra infarten till Lund har öppet dygnet runt och erbjuder förutom möjlighet att tanka bilen även ett utökat mat- och dryckesutbud.Butiksytan är den största hittills med ett utökat antal sittplatser, fri wifi och trevlig miljö.På meny finns mexikansk mat, flera hamburgare och ett brett vegetariskt och veganskt utbud.För kunder som föredrar att handla i farten har stationen även en drive thru. – Att vi nu fått ett bredare matutbud med allt från vegetariskt till mexikanskt är uppskattat av våra kunder.Det gör att alla i bilen kan hitta sin favorit hos oss.Vi har helt enkelt något för alla smaker, säger Andreas Brunke Krispinsson, Store Manager Circle K Flädie Stationsplanen är tydligt uppmärkt och anpassad för att ta emot extra tung trafik.Den är uppdelad i två delar, en för vanliga fordon och en för lastbilar.Stationen har många olika förnybara drivmedel att erbjuda, både för tung och lätt trafik. – Vi är väldigt glada för möjligheten att öppna en ny station på en strategisk plats som denna längs E6:an.Här är det enkelt för resenärer att ta en paus och tanka både bilen och sig själva på mer energi.Vi är särskilt glada att vi även från slutet på sommaren kommer kunna erbjuda el-laddning på stationen och gör det då ännu enklare för kunder som vill köra miljövänligt, säger Per Silverbratt, Senior Director Network på Circle K.Flädiestationen har också ett utökat antal toaletter och möjlighet till dusch.'

Trafikverket stoppar 74-tonsekipage

Entreprenad Trailer

Dispensen för flera av de 74-tonsekipage som rullar i så kallade HCT-projekt löper ut redan om ett par veckor, den 30 juni 2019.
'Dispensen för flera av de 74-tonsekipage som rullar i så kallade HCT-projekt löper ut redan om ett par veckor, den 30 juni 2019.Detta trots att testprojekt fortfarande pågår och ekipagen inte är slutkörda om man ser till kommersiell livslängd. – Jag ser en stor risk i att enskilda företag inte kommer vilja delta i testprojekt framöver om inte myndigheter bemöter dem med en större förståelse för deras investering i detta.Det är orimligt att de ska straffas ekonomiskt för att de deltar.Det dessa åkerier önskar är att få köra fordonen livslängden ut, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna i en pressrelease.Trafikverket har tidigare meddelat att man inte tänker förlänga dispenserna för de 74-tonslastbilar som ingår i försöksprojekten kopplade till implementering av BK4-vägar i Sverige.Nu vädjar Skogsindustrierna till verkets generaldirektör om en förlängning av dispenserna i ytterligare två år. – Åkerier som deltagit i forskningsprojekten har investerat i 74-tons testfordon för att främja teknisk utveckling och för att studera andra effekter av tyngre fordon.Vi hoppas att Trafikverket vill vara med och bidra till att företag i Sverige kan gå före och testa ny teknik för en hållbar utveckling med effektivare transporter och minskade utsläpp, säger Karolina Boholm.Det finns idag ett 30-tal 74 tons fordon som ingår i försöksverksamhet och trafikerar vissa utpekade vägsträckor med dispens från Trafikverket.Och de flesta dispenser löper alltså ut den 30 juni 2019.'

Gasums andra station är efterlängtad i Östergötland

Entreprenad Trailer

Kommunalråd med finklänning och invigningssaxen i högsta hugg, därtill massor av folk från transportsektorn i Östergötland.Det är tydligt att Gasum fyller en viktig funktion när de fortsätter att öppna tankställen för den tunga trafiken som rullar
'Kommunalråd med finklänning och invigningssaxen i högsta hugg, därtill massor av folk från transportsektorn i Östergötland.Det är tydligt att Gasum fyller en viktig funktion när de fortsätter att öppna tankställen för den tunga trafiken som rullar på gas.Gasums anläggning i Norrköping är nummer två att öppna i Sverige och redan i september hoppas man kunna inviga i Örebro och Jönköping.Sedan är planen att öka takten ännu mer: – Det går snabbt nu.Innan december är över hoppas vi ha tolv stationer i Sverige, säger Mikael Antonsson som är Gasums trafikdirektör för den svenska delen.Anläggningen i Norrköping ligger strategiskt perfekt för den tunga trafiken i omedelbar anslutning till E4:an i höjd med trafikplats Åby.Här finns det tillgång både på LNG (naturgas) och BLG (biogas) i nedkyld flytande form.'

Körkortslös orsakade olycka och stopp på E22

Entreprenad Trailer

En olycka inträffade på E22 vid sextiden i morse.Det var en minibuss och en personbil som kolliderade på motorvägen, mellan Stora Fågeltorp och Västra Ed i riktning mot Norrköping.
'En olycka inträffade på E22 vid sextiden i morse.Det var en minibuss och en personbil som kolliderade på motorvägen, mellan Stora Fågeltorp och Västra Ed i riktning mot Norrköping.En av förarna blev omhändertagen av polisen då vederbörande saknar körkort och redan nu bedöms som vållande till olyckan där fordonen gick in i mitträcket.En person är förd till sjukhus med ännu så länge okända skador.Vägen är avstängd till efter lunch idag och köerna är långa.Orsaken till stoppet är att det ligger vajrar, stolpar och olja på vägbanan ”Trafikanter uppmanas att om möjligt välja en annan väg på grund av snabbt växande kö”, skriver Trafikverket i ett trafikmeddelande.Uppdaterad: Vägen är nu öppen för trafik igen meddelar trafikverket strax efter 9.'

Volvo skapar självkörande fordon tillsammans med NVIDIA

Entreprenad Trailer

Volvokoncernen och datorföretaget NVIDIA har annonserat ett omfattande samarbete i syfte att skapa morgondagens självkörande fordon genom att utnyttja Volvos fordonsteknologi och erfarenheter av fordonsbyggande samt NVIDIA:s kunnande när det
'Volvokoncernen och datorföretaget NVIDIA har annonserat ett omfattande samarbete i syfte att skapa morgondagens självkörande fordon genom att utnyttja Volvos fordonsteknologi och erfarenheter av fordonsbyggande samt NVIDIA:s kunnande när det gäller artificiell intelligens, AI.På Kapitalmarknadsdagen idag presenterade Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen och Jensen Huang, NVIDIA:s grundare och koncernchef, ett partnerskap om att gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för självkörande kommersiella fordon och maskiner.Kapitalmarknadsdagen fokuserade på koncernens strategi och förbättrade lönsamhet på temat Perform and Transform – Leverera idag, förändra för framtiden.Genom användningen av NVIDIA:s omfattande AI-plattform för träning, simulering och datorstöd i fordonen är systemet designat för att säkert hantera helt förarlös körning, till exempel på motorvägar, förklarar företagen i pressreleasen.Volvokoncernen har förbättrat sin lönsamhet under senare år.Martin Lundstedt pekade på en starkare serviceaffär som en bidragande orsak till förbättringen.Att driva utvecklingen av tjänster är ett viktigt område för Volvokoncernen, eftersom det stärker relationen med kunderna och hjälper till att bygga ett företag som är mer motståndskraftigt mot förändringar i efterfrågan på marknaden.En annan hörnsten i förbättringen är det välinvesterade industrisystemet med ökad effektivitet och flexibilitet.Jan Ytterberg, Volvokoncernens finansdirektör, redogjorde för betydelsen av att säkra lönsamheten för att kunna ge en bra avkastning till aktieägarna och samtidigt investera i de nya teknologier som formar transportindustrins framtid.Den kommersiella fordonsindustrin är i en övergångsperiod i en tid med växande transportbehov och ökade infrastrukturinvesteringar.Detta ger stora möjligheter för Volvokoncernen att utveckla mer hållbara transportlösningar.Lars Stenqvist, Volvokoncernens teknikdirektör, presenterade koncernens färdplan inom områden som elektrifiering, automation och uppkopplade lösningar med hjälp av ett modulkoncept baserat på koncernens CAST-system med gemensam arkitektur och delad teknik (Common Architecture and Shared Technologies). Melker Jernberg, chef för Volvo Construction Equipment, gav en uppdatering av Volvo CE:s strategi och potentialen att växa ytterligare på grävmaskinmarknaden och inom service.Därutöver redogjorde Martin Lundstedt för hur Volvokoncernen bygger nya affärer genom ny teknik, vilket exemplifierades av Volvo Bussars ElectriCity med Keolis, Volvo Lastvagnars lösning med självkörande fordon för Brönnöy Kalk, det självständiga transportsystemet Veras första uppdrag med DFDS och Volvo Construction Equipments Electric Site-koncept med Skanska.'

Dachsers svenska dotterbolag ökar mest

Entreprenad Trailer

Årsredovisningen för 2018 för Dachsers nordiska koncern visar på en omsättning på 1,6 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 64,9 miljoner – vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent.
'Årsredovisningen för 2018 för Dachsers nordiska koncern visar på en omsättning på 1,6 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 64,9 miljoner – vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent.Störst har tillväxten varit för det svenska dotterbolaget, där resultatet före skatt fyrdubblades från 4,2 miljoner under 2017 till 17,3 miljoner under 2018, berättar bolaget i en pressrelease . ”De fina resultaten visar att vi har lyckats utnyttja synergier i flera sammanhang.Vi har uppnått en lönsam tillväxt och inte tagit marknadsandelar till varje pris, utan fått vårt resultat att hänga med.Vi har ökat fokus på att ha rätt godsstruktur och har skapat tillväxt inom flera av våra segment, varav den största skett inom export av styckegods”, berättar René Sidor, Managing Director för Dachser Nordic A/S.Alla de tre nordiska dotterbolagen – Dachser Denmark A/S, Dachser Sweden AB och Dachser Norway AS – uppvisar en markant tillväxt under 2018.I framför allt Sverige har resultatet före skatt ökat, men även för Dachser Denmark har resultatet ökat avsevärt, då man avslutar året med en uppgång jämfört med 2017. ”Jag är mycket nöjd med vår årsredovisning för 2018.Marknaden präglas av hård konkurrens, men vi har ändå lyckats behålla och utöka vår marknadsposition som kvalitetsleverantör. 2018 utsågs Dachser till Europas största logistikleverantör inom styckegodssegmentet och vi vill också vara den föredragna styckegodspartnern i Norden”, säger René Sidor, som med årsredovisningen för 2018 avslutar sitt första år som Managing Director för Dachser Nordic.Nytt resultatrekord för Dachser Sweden Med sitt fyrdubblade resultatrekord tar Dachser Sweden det största steget inom den nordiska koncernen.Det beror bland annat på att man har ett tydligt fokus på att kombinera lönsamma kundsegment med en hög servicenivå och behålla vår höga kvalitet. ”Tack vare medarbetarnas stora insatser har vi satt ett epokgörande rekord i Sverige.Jag är mycket stolt över Dachser Swedens prestation.Det vittnar om det hårda arbete vi har genomfört för att uppnå stabilitet i verksamheten under tidigare år och att det är rätt recept vi följer”, säger Sidor. ”Vårt starka europeiska nätverk med 399 filialer som arbetar i ett gemensamt IT-system, som ser likadant ut i såväl Jönköping som i Berlin och Paris, gör att vi kan följa alla transporter i realtid.Det gör oss unika i branschen.” Fokus på kompetensutveckling För att kunna fullfölja den positiva tillväxtkurvan för samtliga dotterbolag är det enligt René Sidor viktigt att ha fokus på att attrahera och behålla rätt medarbetare.Stor vikt har lagts vid kompetensutvecklingen för företagets 455 medarbetare i Danmark, Sverige och Norge. ”Vi kommer att arbeta hårt för att bli den föredragna arbetsplatsen i Norden och attrahera de bästa medarbetarna så att den positiva utvecklingen kan fortsätta.Vi har ett starkt fokus på kompetensutveckling av våra medarbetare, både på kontoren på våra 9 filialer i Skandinavien och vid våra terminaler.Vi delar kunskap och kompetens med varandra och lyfter på så sätt hela organisationen – och det återspeglas i vårt årsresultat”, säger René Sidor.Överblick över bokslutet för Dachser Sweden: NYCKELTAL: Dachser Sweden 2018 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning (mn SEK) 631 525 474 408 336 Resultat före skatt (mn SEK) 17,3 4,1 7,6 1,1 -12,2 Antal medarbetare 146 139 132 126 134 Överblick över det nordiska koncernbokslutet: NYCKELTAL: Dachser Nordic 2018 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning (mn SEK) 1 651 1 403 1 361 1 323 1 173 Resultat före skatt (mn SEK) 64,9 41,5 45,2 41,8 21,9 Antal medarbetare 455 433 425 405 403 EBIT-marginal 4,2 3,2 3,7 3,4 2,2 Försändelser 2 051 983 2 064 400 2 063 900 1 842 177 1 642 975 Tonnage 791 800 725 300 730 900 724 017 660 801 Dachser-koncernens totala tillväxt Under 2018 genererade Dachsers cirka 30 600 medarbetare fördelade på 399 filialer över hela världen en konsoliderad nettoomsättning på 5,6 miljarder euro.Under året hanterade logistikleverantören totalt 83,7 miljoner försändelser med en total vikt på 41,3 miljoner ton.Landsorganisationerna representerar Dachser i 44 länder.'

Nya tåliga blixtljus

Entreprenad Trailer

Styling och funktion i ett med ny blixtljusserie från 911 Signal.Abkati kan nu presentera en serie blixtljus i LED som särskilt lämpar sig för den som ställer höga krav på tålighet och funktion, enligt företagets pressrelease.Blixtljus som tål att
'Styling och funktion i ett med ny blixtljusserie från 911 Signal.Abkati kan nu presentera en serie blixtljus i LED som särskilt lämpar sig för den som ställer höga krav på tålighet och funktion, enligt företagets pressrelease.Blixtljus som tål att användas.Tack vare LED-tekniken där blinkfunktionen inte sliter på dioderna på samma vis som på traditionella glödlampor är F6S och F3S från 911 Signal i princip underhållsfria.Med högsta IP-klassning, IP68 för F6S och IP69K för F3S, är de dessutom oerhört tåliga mot damm och vatten.Blixtljusen är typgodkända enligt ECE R65.Flexibel montering Blixtljus är en detalj som kan göra hela skillnaden på fordonet.F3S och F6S är synkroniseringsbara blixtljus med hela 19 resp 12 blixtmönster som kan monteras antingen med medföljande ram eller 3M dubbelhäftande tejp.Blixtljusen bygger endast 8 mm utan ram och 9,5 mm med, vilket gör att de diskret smälter in i karossen tills de tänds. -Abkati arbetar långsiktigt nära våra leverantörer för att hela tiden möta marknadens önskemål och erbjuda lösningar med smarta funktioner som förenklar kundernas vardag.Med denna serie blixtljus med tunn, slimmad profil och hög funktionalitet visar 911 Signal prov på sitt nytänk och hur de tar med kundens perspektiv i produktutvecklingen, säger Henrik Fransson produktchef belysning Abkati.Dag- och nattläge med klass 2 Under dygnets mörka timmar är det viktigt att man syns utan att riskera att blända sig själv eller sina medtrafikanter.Vid val av blixtljuset F6S som har klass 2 gör nattläget att du tryggt kan arbeta vidare även när mörkret faller utan att göra avkall på varningseffekten dagtid.Blixtljusen finns nu i lager, F3S med orange sken och F6S i två varianter med orange resp orange/blått ljus.'

Cabotagebrott avslöjat i Mariestad

Entreprenad Trailer

Den 12 juni stoppade polisens trafikgrupp 4/Skara ett ekipage i Mariestad.Bilen ägdes av ett utländskt företag och den utlandsregistrerade bilen hade vid tillfället en svensk trailer.Bilen kom med färja till Sverige utan last.Mellan den 9 juni till
'Den 12 juni stoppade polisens trafikgrupp 4/Skara ett ekipage i Mariestad.Bilen ägdes av ett utländskt företag och den utlandsregistrerade bilen hade vid tillfället en svensk trailer.Bilen kom med färja till Sverige utan last.Mellan den 9 juni till den 12 juni hade denna förare utfört 4 st inrikes transporter.Transportstyrelsen beslutade om 40 000:- i sanktionsavgift, dels på grund den saknade inkommande internationella transporten samt att antalet transporter i Sverige var för många, berättar polisen på sin Facebook-sida.'

Scanias ”The Big Mission” på Dreamhack

Entreprenad Trailer

Det kommer att behövas många nya servicetekniker under de närmaste åren.Och i mitten av maj inledde Scania Sverige tillsammans med återförsäljarna den rikstäckande rekryteringskampanjen ”The Big Mission” som nu syns runt om i landet, bland annat hos
'Det kommer att behövas många nya servicetekniker under de närmaste åren.Och i mitten av maj inledde Scania Sverige tillsammans med återförsäljarna den rikstäckande rekryteringskampanjen ”The Big Mission” som nu syns runt om i landet, bland annat hos de närmare 100 Scania-återförsäljarna.På TheBigMission.se finns information om yrket som servicetekniker och där man kan utföra uppdrag som påminner om serviceteknikerns vardag. – Det här är Scania Sveriges största employer branding-kampanj någonsin, och när vi arbetar tillsammans med återförsäljarna får vi stark genomslagskraft, säger Jennifer Erdtman, kommunikationschef på Scania Sverige.Kampanjen handlar också om att lyfta statusen för vad som faktiskt är ett av Sveriges viktigaste yrken och som många kanske har förutfattade meningar kring samt att få flera att bli intresserade av fordonsutbildningar. – Det är Scanias servicetekniker som ser till att fordonen fungerar så livsviktiga samhällsfunktioner fungerar så som att bränder kan släckas, mediciner och mat kan köras ut till sjukhus och affärer, att renhållningen sköts, bussar som transportera människor.Med start i juni 2019 inleder Scania Sverige och återförsäljarna en riksturné med The Big Missionoch besöker ett tjugotal städer under året.Och 15 till 17 juni besöker man Dreamhack i Jönköping.'

Även polisen utreder den skenande lastbilen

Entreprenad Trailer

Ärendet med den skenande lastbilen har väckt mycket intresse och blivit en snackis både i sociala media och chaufförer emellan.Nu har även polisen utfört en egen teknisk undersökning av lastbilen som skapade rubriker då det inte gick att få stopp på
'Ärendet med den skenande lastbilen har väckt mycket intresse och blivit en snackis både i sociala media och chaufförer emellan.Nu har även polisen utfört en egen teknisk undersökning av lastbilen som skapade rubriker då det inte gick att få stopp på den enligt chauffören som körde den.Scania säger efter sin tekniska utredning att det inte var något fel på bilen. – Vi gör den här utredningen med de resurser vi normalt sett använder vid dödsolyckor, säger förundersökningsledare Anders Gabrielsson vid polisens trafiksektion i Göteborg.Dels gör vi det för att få en objektiv bedömning.Scania har ju naturligtvis ett eget intresse i att det inte är något fel på bilen.Dels gör vi det för att detta är ett så speciellt ärende att det flyttats över till oss i Göteborg istället för att det utreds av lokalpolisen.Kan du säga något om vad utredningen kommit fram till? – Nej, jag har inte sett något sådant resultat ännu, men det kommer.Finns det en polisanmälan i ärendet? – Ja, det finns det.Kan du säga något om vem den är riktad mot och hur den är formulerad? – Jag kan inte det, tyvärr.Det här ärendet har fått så mycket uppmärksamhet i framför allt sociala media och det förekommer så mycket falsk ryktesspridning att vi vill bli klara med vår bedömning först av allt.Att säga något innan vi  är säkra skulle bara skada ärendet och det är ett väldigt speciellt ärende.Var står ni nu? – Förundersökningen pågår och vi utreder brott, men jag vill inte kommentera brottsmisstanken ännu.Beroende på vad undersökningen och den efterföljande bedömningen samt förundersökningen leder till kan det bli tal om ett straffvärde upp till fängelsestraff, men det är som sagt väldigt osäkert så vi har valt att redan nu ge chauffören en tillförordnad advokat som stöd.'