{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

News55: Den goda ålderdomen gäller inte alla! | Njus Sverige

Den goda ålderdomen gäller inte alla!

Träning och Hälsa News55

Antalet som är 65 år och äldre ökar och vi lever längre och friskare än tidigare generationer.De flesta äldre beskriver att deras psykiska och kroppsliga hälsa är god.Det är bra men den positiva utvecklingen gäller inte alla.
'Antalet som är 65 år och äldre ökar och vi lever längre och friskare än tidigare generationer.De flesta äldre beskriver att deras psykiska och kroppsliga hälsa är god.Det är bra men den positiva utvecklingen gäller inte alla.Och mot bakgrund av att antalet äldre personer över 65 år utgör en femtedel av befolkningen fördelat på tre generationer är gruppen äldre inte homogen.Men många har det svårt.Om det inte tas på allvar och uppmärksammas är det risk för diskriminering och onödigt lidandet.Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer.Och under de senaste åren har alkoholmissbruket ökat i Sverige i gruppen kvinnor över 65 år.Det finns 1 500 personer över 65 år som lever i hemlöshet – en ökning med 35 procent sedan 2011.Utsattheten följer samma mönster som för yngre personer.De som har låga pensioner och haft svåra upplevelser med sig har än större risk.Ett exempel på vikten av att inte se äldre personer som en homogen grupp är äldre sverigefinnar.Sverigefinnar är Sveriges största nationella minoritet där många äldre har erfarenhet av ett tungt arbetsliv och även minnen från krig och migration.Forskningsstudien HÄLP från 2015 visar att äldre 65-80 år i allmänhet upplever en mycket god livskvalitet, men nära 10% har depressiva symptom och det finns ett samband mellan depressiva symptom och upplevd ensamhet.Drygt en fjärdedel av de äldre uppger att de ofta eller ibland upplever ensamhet.* Andra studier visar även ett samband mellan ensamhet och både fysisk och psykisk ohälsa och mortalitet.Ensamheten kan drabba alla: när vänner försvinner, den egna generationen är den sista och nätverket tunnas ut.Man kanske förlorar sin partner.Har man dessutom en låg pension finns sämre möjligheter att delta i aktiviteter.Till slut blir ensamheten i sig stigmatiserande och många isolerar sig.För att motverka ensamhet och därmed minska riskerna för både psykisk och fysisk ohälsa behövs effektiva metoder som erbjuder äldre en social gemenskap och ett sammanhang.Att erbjuda samtalsgrupper eller livsberättargrupper med ett strukturerat upplägg är en relativt enkel och kostnadseffektiv insats som kan bidra till att lindra ensamhet hos äldre personer.Stadsmissionen har i samarbete med forskare Ulla Peterson, Linnéuniversitet, Mind och St Lukas samt med finansiellt stöd av Postkodlotteriet utvecklat metoden Livsberättargrupper . Genom en strukturerad samtalsmetod förebyggs depression och ökar livskvaliteten hos äldre.Nya kontakter skapas och deltagarna känner gemenskap och ett sammanhang.Tillbakablickandet på livet (reminiscens) är enligt forskning ett sätt att finna mening med livet även vid åldrandets höst.I uppföljningen av deltagarna i Livsberättargruppen angav 97% av deltagarna att de skulle rekommendera en vän att delta i en livsberättargrupp.Deltagarna upplevde också större framtidstro och livsglädje efter gruppens slut.Det var viktigt att få möta andra och dela erfarenheter som ofta varit svåra.Men i mötet med andra upptäcka att man inte är ensam med sina upplevelser.Stadsmissionen uppmanar politiker och beslutsfattare att Säkerställ pensioner som det går att leva på Underlätta samvaro och kontaktskapande mötesplatser och boendeformer för att bryta ofrivillig ensamhet Primärvården ges förutsättningar att tidigt fånga upp ensamhet, isolering och tecken på psykisk ohälsa hos äldre personer.Ge möjlighet att förskriva sociala insatser som livsberättargrupper Ge äldreomsorgen förutsättningar för samtal och möjlighet att erbjuda psykosociala Och för att gemensamt bidra till minskad ofrivillig ensamhet, isolering, psykisk och fysisk ohälsa behöver politiker ge mer resurser till civilisamhället.Det är i partnerskap som vi kan förändra villkoren så att alla kan se framemot den goda ålderdomen.Vi kan börja redan nu genom medmänsklighet i den egna vardagen.Låt oss gå från kallprat till varmprat.Onsdag 3 juli kl 15-19 kommer Sveriges Stadsmissioner, S:t Lukas, Omvårdnadsinstitutet och Mind att ha följande program under Forum för erfarna tankar.Livet – värt att dela.Livsberättargrupper för årsrika i syfte att motverka ensamhet kl 15-15:45 I projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa har livsberättargrupper erbjudits årsrika i syfte att bryta ensamhet och förebygga psykisk ohälsa.I en livsberättargrupp blickar man tillbaka och delar sina livsberättelser under strukturerade former, men man blickar också framåt och fokuserat på hinder, möjligheter och förändringsmål till att ha ett så bra liv som möjligt resten av livet.Den forskningsstudie som följt deltagarna visar bland annat att de kände sig mindre ensamma och hade mindre ångest och större framtidshopp efter att ha deltagit i en samtalsgrupp.En relativt enkel och kostnadseffektiv metod att motverka ensamhet och förebygga psykisk ohälsa.Marie-Louise Söderberg, projektledare Sveriges Stadsmissioner Tiina Heino, generalsekreterare, S:t Lukas Äldre sverigefinnar en bortglömd grupp?Kl. 16-16.45 Äldre personer har ökad risk för psykisk ohälsa.Hur har krigsminnen påverkat äldre Sverigefinnar?Är Livsberättelsegrupper ett sätt att möta behov av att få tala om kriget?Hur viktigt är det att få tala om sina minnen på sitt modersmål?Det finns 2 miljoner personer i Sverige som är 65 år eller äldre.Trots det beskrivs ”äldre” som en homogen grupp.Det ökar risken att förbise varje människas unika behov och förutsättningar.En grupp av äldre personer som ofta är osynliggjorda är äldre som tillhör någon av de nationella minoriteterna.Äldre sverigefinnar ökar i antal och många kom till Sverige under 1960-70 talet för att arbeta i tunga slitsamma yrken.En stor del bär erfarenheter från krig, antingen som barn eller som unga vuxna.Erfarenheter som inneburit omvälvande händelser för många.Susanne Rolfner Suvanto Fil.mag, Omvårdnadsinstitutet Panelsamtal Hur påverkas den psykiska hälsan efter pensionen?Kl. 1 7-17.45 Är man något mer än äldre när man är över 65?Samtidigt som vi lever allt längre i ett samhälle som förändras allt snabbare har synen på äldre inte förändrats i samma takt.Hur tar vi tillvara på den enorma kompetens Sveriges befolkning över 65 besitter?Att pensioneras är en stor omställning för många och det är inte ovanligt med efterföljande depressioner och självmordstankar.Många förlorar sitt sammanhang och det kan vara svårt att hitta mening i livet.Hur kan vi skapa ett samhälle där äldre fortfarande är med och bidrar till dess utveckling på ett sätt som är värdigt?Vad ger mening?Vi pratar erfarenheter och livsutmaningar med kunniga personer i ämnet.Gunnel Thorstensson, volontär Minds Äldrelinje Selene Cortes, verksamhetsutvecklare Mind M fl.Hur kan mindre kallprat förbättra den psykiska hälsan?Kl. 18-18.45 Småpratet är en viktig del av mänsklig interaktion men ofta övergår småpratet i stelt och obekvämt kallprat.Med initiativet varmprat vill vi uppmuntra fler till att våga ta kallpratet till nästa nivå, till samtal du faktiskt vill vara kvar i på minglet, vid kaffeautomaten eller på bussen.Många kan nog känna igen sig i de stela situationer när vi tvingar oss själva att hitta nya lättsamma ämnen att prata om, ämnen som varken intresserad dig själv eller den du pratar med.Därför behövs Varmprat.Mind ser ett tydligt behov i samhället idag av samtalssituationer där livet får vara som det verkligen är på riktigt.Idag, då det är lätt att gå vilse bland den polerade ytan som många visar upp i sina sociala medier är det lätt att fastna i kraven att vara både lycklig och lyckad.Välkommen till ett seminarium med allt annat än kallprat! *Djukanovic, Sorjonen & Petersen, 2015 Om Sveriges Stadsmissioner: Stadsmissionen verkar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige.Sveriges Stadsmissioner är en medlemsorganisation för lokala stadsmissioner – i dagsläget Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro Stadsmission.Tillsammans möter vi flera tusen personer som behöver stöd och hjälp, varje dag.Sveriges Stadsmissioner bedriver insamling och påverkan för socialt utsatta grupper i Sverige.Insamlade medel går till de lokala stadsmissionernas verksamhet eller till gemensam metodutveckling, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.Specialprojekt Äldres existentiella och psykiska hälsa är ett av Stadsmissionens gemensamma metodutvecklingsprojekt, finansierat av Postkodlotteriet.'

Befria mig från allt surdegsbröd!

Nyheter News55

Senast i dag köpte jag ett formfranska med vallmofrön.Drömde om ett gott, klassiskt bröd, med frasiga kanter och mjällt innanmäte, att bre massor med smör på och toppa med Lulles leverpastej eller en skiva gravlax.Och visst såg det gott ut: Men
'Senast i dag köpte jag ett formfranska med vallmofrön.Drömde om ett gott, klassiskt bröd, med frasiga kanter och mjällt innanmäte, att bre massor med smör på och toppa med Lulles leverpastej eller en skiva gravlax.Och visst såg det gott ut: Men pyttsan!Denna 35-kronorslimpa från hallen visade sig vara det vanliga surdegseländet – med sega kanter och gummiartat inkråm.Överallt braverar man med att man bakar på surdeg.Till och med knäckebrödet.Vem har bett om det?Vad ska det vara bra för?Varför finns det inte surdegsfritt bröd att köpa? (Be mig inte baka själv, för det kan jag inte.) Jag fattar ingenting.'

Agnes, tio år, yngsta mästerkocken nånsin – vilken femmrättersmiddag!

Fotboll News55

Säkert plockade Agnes också poäng på sin bedövande charm och personlighet.Agnes är den yngsta finalisten någonsin i tävlingen.Tio år och fullfjädrad kock, herrejösses!Man blir alldeles stum när man ser hur avancerat de här barnen uppträder vid
'Säkert plockade Agnes också poäng på sin bedövande charm och personlighet.Agnes är den yngsta finalisten någonsin i tävlingen.Tio år och fullfjädrad kock, herrejösses!Man blir alldeles stum när man ser hur avancerat de här barnen uppträder vid spisen.Och man hade gärna sett mer av hur de bär sig åt.Inte minst i kväll, när själva hantverket kom helt i skuggan av tårar och dramaturgiskt inklippta intervjuer och kommentarer.Plötsligt stod t.ex. en vacker trattkantarellsoppa framför juryn.Hur hade den andra finalisten, Amanda, lagat den, eller för den delen de andra fina finalrätterna?Det fick man inte en vink om.Och om jag ska gnälla lite till, så undrar jag om det var nödvändigt att med militär tidsexercis driva barnen till tårar.Produktionen gnuggade säkert händerna – “bra TV”… – men de pressade barnen?Å andra sidan har juryn – Tina Nordström, Danyel Couet och Paul Svensson – hanterat de tävlande småkockarna med imponerande varsamhet och vänlighet.Kul har det varit hela vägen.'

Så bygger vi en socialt hållbar gemenskap

Nyheter News55

Vår livssituation är dynamisk men vår roll i samhället är statisk och dessa två paradigm kommer på kollisionskurs ff.a. efter pensioneringen.Således behöver vi ha med oss arkitekter, landskapsdesigners, jurister, ekonomer, hälsoexperter och
'Vår livssituation är dynamisk men vår roll i samhället är statisk och dessa två paradigm kommer på kollisionskurs ff.a. efter pensioneringen.Således behöver vi ha med oss arkitekter, landskapsdesigners, jurister, ekonomer, hälsoexperter och medicinsk expertis när vi utformar vårt livsrum som friska äldre vuxna individer.Seniorvärlden arrangerar flertalet seminarier som rör årets tema: Hur bygger vi en socialt hållbar gemenskap?Serien inleds den 1 juli av Börje Bjelke, professor i Geriatrik och ordförande för Seniorvärlden.Årets seminarier: Börje Bjelke, professor i Geriatrik vid Oslo universitet (UiO): Åldersoptimering – ett samtal kring att optimera livet utifrån åldrandets biologiska förutsättningar.Åldersoptimering och dess konsekvenser handlar om att motverka ålderdomsfattigdomen.När sista löneutbetalningen kommer minskar det tillgängliga rörelsekapitalet gradvis över tiden.Vi kommer sannolikt att se en ökad differentiering med flera som lever längre och är friskare.För att kunna jobba längre behöver vi också hålla oss friskare och ha en hög funktionsnivå.För att inte dö i förtid och avsluta livet med ett antal sjukår så behöver vi kunskap och individualiserade holistiska åtgärder, inkluderande specialiserade geriatrisk kompetens för att optimera vår livssituation oberoende av utgångsnivå.White Arkitekter: Samhällsnyttan av att bygga hälsofrämjande bostäder för äldre, och hur vi får det att hända?White Arkitekter lyfter frågor som, varför är det så viktigt för såväl individen som samhället att vi erbjuder den åldrande befolkningen bostäder som kan hjälpa dem att upprätthålla sitt självständiga liv?Vectura Fastigheter: Runda-bordet-samtal ”bygga det åldersvänliga samhället och dynamiska boendemiljöer för hela livet” Hur kan näringslivet och forskningen samverka och skapa synergier som bidrar till ökad livskvalitet och bättre boendemiljöer för äldre?Vi diskuterar innovativa lösningar och praktiska exempel på hållbara typbyggnader.Vi lyfter frågan kring initiativet till SeniorVärlden ideell förening där vi genom ett långsiktigt partnerskap vill bidra till utvecklingen av det åldersvänliga samhället.Seniorvärldens instiftade pris: Hur kan kunskap kring människans hälsa och friskhet användas för att motverka åldersfattigdom?Hälsa är detsamma som välstånd.I mötet vill vi belysa sambanden och kungöra ett pris som premierar fördjupad och ny kunskap i området.Landet står inför stora utmaningar i samband med den ökade andelen äldre i samhället.Vi vill genom SeniorVärldens instiftade pris premiera studenter som på ett innovativt och genomtänkt sätt adresserar faktumet att system, marknader och behov ändras, och att detta är en samhällsbyggnadsprocess.Det räcker inte med projekt, vi måste börja tänka i andra och nya strukturer för att försvara, stärka och utveckla vår välfärdsmodell.Det vill vi lyfta fram i vårt pris.Bovieran: Arv och miljö – ”Kan ett positivt åldrande skapas genom social gemenskap?”  Presentation av forskningsstudie.Bovieran bygger seniorboenden där den sociala hållbarheten främjas.Många av de boende berättar att de fått nya vänner, ensamheten bryts och man upplever en högre livskvalitet.Forskare från Chalmers, Oslos universitet och Karolinska genomför nu en stor vetenskaplig studie på Bovierans anläggningar.I seminariet presenteras studien med delresultat från Bovieran i Kalmar.Bovieran: Förebyggande hälsa för aktivt liv – interaktion mellan boendemiljö och fysisk aktivitet De unika seniorboenden som Bovieran bygger, med en stor inglasad vinterträdgård, visar sig underlätta gemenskap, sociala interaktioner och social hållbarhet med minskad ensamhet som resultat.Forskning visar att fysisk aktivitet även långt upp i åldrarna kan bidra till ett friskare, hälsosammare och längre liv.Genom att på ett kontrollerat sätt addera till fysisk aktivitet och näringsriktig kost i en redan väl fungerande boendemiljö, så uppnås en högre livskvalitet.Men hur mycket och vilka samband är starkast?Politikerdebatt Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten bland äldre?Om Seniorvärlden Seniorvärlden är en ideell förening i samarbete med bl.a.Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet och KTH samt V.I.P parterföretagen Bovieran, Vectura Fastigheter och White.Seniorvärlden arrangerar konferenser som vänder sig till personer i beslutsfattande ställning inom offentlig och privat sektor med intressen av att vara delaktiga i utvecklingen av hållbara lösningar för livet som senior.'

Det är dags att spräcka pensionärsmyterna

Nyheter News55

Men när vi passerar 65-årsdagen börjar vi definieras av något annat, och – inte minst – av någon annan.Istället för fria individer med egna drömmar, rädslor, begåvningar och kompetenser reduceras vi plötsligt till äldre eller pensionärer.
'Men när vi passerar 65-årsdagen börjar vi definieras av något annat, och – inte minst – av någon annan.Istället för fria individer med egna drömmar, rädslor, begåvningar och kompetenser reduceras vi plötsligt till äldre eller pensionärer . Plötsligt tillhör vi en grupp som det är accepterat att beskriva som en homogen enhet där mycket små avvikelser från den förväntade mallen tillåts.Arketypen Pensionären är en figur vi visserligen kan avundas eftersom hon har tillgång till den tid de yrkesverksamma så ofta jagar, men det är också en figur vi känner ömkan med.Hon är i den samhälleliga diskursen ofta fattig, drabbad av ohälsa och kämpar med problem i vardagen.Pensionären har i det offentliga samtalet, inte minst i media, tydligt passerat sitt bäst-före-datum.Hur kommer det sig att vi reduceras till ett ömkansvärt objekt så fort personnumret definierar oss som äldre?Varför slutar vi att vara individer så fort vi lämnar yrkeslivet?Och har vi verkligen råd att betrakta en femtedel av befolkningen som föredettingar?Spräck pensionärsmyten Att motverka bilden av Pensionären som en enhetlig grupp är något som vi på Alecta har arbetat intensivt med den senaste tiden . Vi har genomfört studier, publicerat analyser och skrivit debattartiklar.Allt för att försöka bidra till att bredda bilden av vad det är vara pensionär.Vi vet att en del som gått i pension fortfarande arbetar, vi vet att en del är klimatkämpar och att många njuter i fulla drag av sin tillvaro på ålderns höst.Pensionärer som grupp har specifika ekonomiska behov, men de är naturligtvis lika olika varandra sinsemellan som de var tidigare i livet.Under politikerveckan i Almedalen kommer vi fortsätta på det inslagna spåret – att spräcka pensionsmyter.Det gör vi genom att fokusera på två ämnen: ålderism och pensionärer som global ekonomisk maktfaktor.Varför är det svårare för äldre än unga att komma in på arbetsmarknaden och kan pensionärerna rädda världen?De ämnena kommer vi diskutera tillsammans med, bland andra.Jan Scherman, Gudrun Schyman, Ulrica Schenström, Carina Silberg, hållbarhetsansvarig på Alecta, Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.Vi hoppas att ni tittar förbi Arena för erfarna tankar måndagen den 1 juli om ni är på plats i Visby.Om ni inte är där, får ni gärna följa det vi gör under Almedalsveckan på alecta.se , Facebook, Linkedin eller Twitter.Alectas programpunkter hos Arena för erfarna tankar: Måndag den 1 juli kl. 10:oo Kan pensionärer rädda världen?De senaste åren har finansiell hållbarhet debatterats flitigt.Grundtanken i begreppet är att styra om kapital från bolag eller industrier som är skadliga för miljön till gröna investeringar.EU håller på med en lagstiftning för att underlätta för investerare att placera pengar där de gör mest nytta.Det finns ett momentum, men går det tillräckligt fort?Med tanke på att pensionärer, genom exempelvis sin tjänstepension, gemensamt äger en stor del av stora börsnoterade bolag, kan de bidra till en hållbar utveckling.Men hur får vi dem att engagera sig och påverka?Behövs det större kunskap om systemet?Behövs det en Greta Thunberg för seniorer?Och vilken väg är bäst att gå för att påverka, politikersamtal, manifestationer eller att föra dialog med pensionsförvaltarna?Deltagare Gudrun Schyman, initiativtagare till Fria pensionärer (Fi) Carina Silberg, hållbarhetsansvarig Alecta Staffan Ström, pensionsekonom Alecta Ulrica Schenström, moderator Måndag den 1 juli kl. 11:00 Ålderism – ett hot mot bra pensioner?Det svenska pensionssystemet är satt under press.I takt med att allt fler blir allt äldre minskar andelen som finansierar systemet.Andelen av befolkningen som är över 65 år har ökat från 18% (1990) till 20% (2017) och är prognosticerad att stiga ytterligare.Samtidigt ökar även livslängden, sedan sekelskiftet med 2 år för kvinnor och 4 år för män.Pensionsmyndigheten räknar därför med att dagens 30-åringar kommer att behöva jobba till 70.Men kommer vi att få behålla jobbet så länge?'

Undersökning visar: 1 av 3 har nedsatt hörsel vid 65

Ljud och Bild News55

Ber du ofta personer upprepa vad de sagt?Undrar du varför vissa pratar så tyst och att du har svårt att uppfatta vad de säger?Om du upplever att det är svårare att höra vissa ljud det kan vara tecken på att din hörsel är nedsatt.
'Ber du ofta personer upprepa vad de sagt?Undrar du varför vissa pratar så tyst och att du har svårt att uppfatta vad de säger?Om du upplever att det är svårare att höra vissa ljud det kan vara tecken på att din hörsel är nedsatt.Lyssna till barnbarnens röster Hörseln är viktig och ger information om vad som händer i omgivningen.Bra hörsel gör det enkelt att delta i olika vardagssituationer utan problem.Den hjälper dig bland annat att kommunicera med andra, att höra ljud som varnar för fara och att behålla ditt aktiva och sociala liv.Livet tillsammans med barnbarn kan vara onödigt utmanande om hörseln är nedsatt.Ljusa barnröster och otydligt tal gör att det kan vara svårt att uppfatta alla nyanser.Få mer energi till annat i livet Oavsett vad som har lett till en hörselnedsättning är det viktigt att behandla den.Studier visar nämligen att en obehandlad hörselnedsättning kan leda till stora sociala konsekvenser för både den som är drabbad och de närstående.Vissa undviker sociala aktiviteter för att det kan vara ansträngande att höra när många pratar samtidigt.Men en obehandlad hörselnedsättning kan även leda till fysiska konsekvenser.Många kan uppleva trötthet då det går åt så mycket energi till att försöka urskilja orden som sägs.Många väntar onödigt länge Trots allt väntar vissa så länge som tio år innan de söker hjälp för sin hörselnedsättning.Detta skapar i sin tur nya problem.Tidsfördröjningen gör rehabiliteringsprocessen svårare, samtidigt som de negativa medicinska och sociala konsekvenserna hinner växa.Upplever du nedsatt hörsel?Vänta inte utan boka tid för ett hörseltest då en legitimerad audionom gör en individuell behovsbedömning.Nedsatt hörsel i siffror Av hela Sveriges befolkning har ungefär en av sex har nedsatt hörsel (cirka 1,5 miljoner personer). Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.I genomsnitt väntar människor i åtta år innan de söker hjälp.Om Audika Audika är experter på hörsel och erbjuder hörselvård, utprovning av hörapparater och andra hörselhjälpmedel . Varje år får 10 000-tals människor hjälp att höra så bra som det är möjligt.Med ett 30-tal hörselkliniker i södra och mellersta Sverige och cirka 100 audionomer görs hörseltester som resulterar i rekommendationer som utgår från varje individs behov och livssituation.Hos Audika finns den senaste och smartaste teknologin inom hörapparater och andra hörselhjälpmedel.Audika arbetar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Skåne.'

Smaka på Stockholm – och världen

Utrikes News55

För det gick ju inte att undvika klassiska, göteborgska Sjömagasinets ostron- och champagnebar, där köerna ringlat långa ända sen matfestivalen Smaka på Stockholm öppnade i förrgår.Champagne (Tattinger) och fem sorters ostron – från de minismå från
'För det gick ju inte att undvika klassiska, göteborgska Sjömagasinets ostron- och champagnebar, där köerna ringlat långa ända sen matfestivalen Smaka på Stockholm öppnade i förrgår.Champagne (Tattinger) och fem sorters ostron – från de minismå från Kanada till de srora, köttiga från Grebbestad – skickade humöret lika högt upp som svenska flaggan häromdan!Gästerna från Göteborg är inte de enda som är utsocknes på årets Smaka på Stockholm i Kungsträdgården.Från Uppsala kommer Augusta Janssons karamellfabrik på besök, ett firmanamn som gamla stockholmare minns med vördnad.Butiken på Östermalm som öppnade i slutet av 1800-talet, räknades som det finaste i branschen och sålde t.o.m. godis till hovet Augusta själv kom till   Stockholm  1880 och lärde sig  karamellkokeri  i en källarfabrik på  Södermalm . Kunderna  kunde välja mellan en mängd läckerheter som chokladlökar, vargtänder, spanska päron, terpentinkarameller (bra mot lunginflammation), lingonkuddar, syrliga knappar, franska linser, japanska knäck, honungskuddar, punschpastiller och skarpskyttar samt storsäljaren – gräddkolan tjong.Numera är sortimentet ett annat – men lika rikligt.Godast av Augustas sötsaker tyckte jag var hjotronmarmeladen, som säljs i långa stänger.Tidigare års trender med vegetariskt, veganskt och närodlat har förstärkts i år.Stadsodling är också något som brer ut sig: här visas grönsaker som odlats både i en källarlokal på Kungsholmen och på taken i city.Mer och mer smyger det också in rätter som är främmande nyheter för oss som föddes på kådolmarnas och ärtsoppans tid.Är jag helt bakom, eller finns det fler som bara har vaga begrepp om rätter och smaker som Momfoky, Bao, sliders, piké och burrito?Tack och lov får man ibland en förklaring…: Som kontrast till alla främmande länders specialiteter kan man få sig en dos rejält, svenskt käk: Populärt som mellanmål i fiskkiosken: strömming på knäckemacka, 45 spänn.De rullande gatuköken som numera kallas food trucks står tätt i Kungsan även i år.Och alla är bäst: Stämningen var skön på matfestivalen i eftermiddags, dofterna förföriska och dryckerna svalkade fint i sommarhettan.Priserna är visserligen inte som för några år sen, när man kunde köpa smakportioner från de olika krogarma för ett par tior.Och en del av maten kräver en viss fingefärigdighet samt en hel bunt servetter för att ätas stående.'

Jag är Sveriges sämsta grillkock!

Lag och Brott News55

Alltså, jag tror att jag lagar hygglig mat.Kan slå en béarnaise, flå en rödspätta, göra en biff Wellington, laga kåldolmar, tranchera fågel  och stuva lake.Men grilla?Nä, det funkar inte.I vårt hem trängs – till min förtjusning och hustruns
'Alltså, jag tror att jag lagar hygglig mat.Kan slå en béarnaise, flå en rödspätta, göra en biff Wellington, laga kåldolmar, tranchera fågel  och stuva lake.Men grilla?Nä, det funkar inte.I vårt hem trängs – till min förtjusning och hustruns begränsade entusiasm – över 500 kokböcker.Åtminstone 20 av dem hyllar grillningen och meddelar att det minsann är busenkelt att bli en hemmagrillkock av världsklass.Och jag har plöjt igenom tidningarnas otaliga uppslag med rubriker som “Så lyckas du vid grillen”, “10 bästa grillknepen” och “Allt blir godare när det grillas”. Men det där biter inte på mig.Jag envisas med att göra alla fel som finns: lägger på köttet innan glöden är klar – herrejösses, gästerna sitter ju och väntar och dricker upp allt rödvin i förtid! – eller ser lågor slå upp och förvandla steken-korven-fisken till offer för en lika ofrivillig som grundlig kremering eller svär när hamburgarna eller fiskbitarna går sönder och trillar ner genom grillgallret.I dag lät jag nyfikenheten vinna över visdomen och föll för den senaste tidens otaliga, hurtiga artiklar om hur lätt och gott det är att grilla grönsaker.Provade med broccoli.Inte gick det!Så här blev det: Vidbränd på ytan och rå inuti.Nu bävar jag inför midsommaren.När det förväntas perfekt grillad, gyllenbrun och saftig fläskkarré. Får väl svälja ner stoltheten med fördrinken och be någon om hjälp.Gjorde det en gång, en midsommarafton, av kompisen Ove, som stolt tackade för förtroendet och försäkrade: “grillen fixar jag”! Varpå han parkerade sig i en skön stol – och somnade.Det kött som brann upp medan han sussade sött hade inte ens hunden ätit, om vi haft någon.Fast det blev ju en bra story, som fått duga till ett och annat kåseri genom tiderna.Men nu, Ove, när jag, efter många fiaskon, inser mina egna tillkortakommanden som grillkock, lovar jag att aldrig mer skoja om den där midsommarmalören.Du är faktiskt inte längre sämst på att grilla!'

Så undviker du flygförkylningen

Resor och Upplevelser News55

Fenomenet flygförkylning är välkänt och många studier styrker det som du redan vet: Efter flygresan blir man ofta sjuk.Anledningarna är flera men det kanske inte är som du tror.Till att börja med handlar det om immunförsvaret.Sömn är viktigt.Vid
'Fenomenet flygförkylning är välkänt och många studier styrker det som du redan vet: Efter flygresan blir man ofta sjuk.Anledningarna är flera men det kanske inte är som du tror.Till att börja med handlar det om immunförsvaret.Sömn är viktigt.Vid långresor och tidsomställningar rubbas kroppsklockan och därmed även immunförsvaret.Några dagar innan du åker kan du anpassa dina sov- och middagstider efter dygnsrytmen vid resmålet.Skyll inte bara på den bredvid Du tror kanske att förkylningen kommer från stolsgrannen som sitter och snörvlar.Ja, kanske, men enligt mikrobiologer som har studerat flygplanskabiner kan smittan lika gärna komma från en passagerare på en tidigare flight.Ett virus kan nämligen överleva flera dagar ombord.Så här går det till: En förkyld passagerare nyser och snyter sig i en pappersnäsduk.Hen stoppar näsduken i fickan eller i flygstolens papperskorg.Sedan kommer maten och hen äter och snyter sig igen.Sedan går hen på toaletten.Förmodligen finns det flera förkylda passagerare i kabinen som gör ungefär samma sak.Förkylningsviruset sätter sig lite varstans: på stolsbrickan, på spännet till säkerhetsbältet, i flygplansmagasinet, på dörrhandtaget och spolknappen på toaletten.Så kommer du och får smittan på dina fingrar.Det är här du ska vara på din vakt.Du undviker förkylningen genom att hålla händerna rena och genom att undvika att peta dig i ögon, näsa och mun.Finns inte tillgång till tvål och vatten, använd desinficerande tvättlappar.Skyll på den torra luften När många människor kommer nära varandra ökar risken för luftburen smitta.Många tror att luften i ett flygplan är mycket smittsam, men tack vare luftrening och frisk luft utifrån är kabinens luft oftast renare än exempelvis luften på ett tåg eller i en biosalong, Det som däremot ska uppmärksammas är hur luften påverkar dina slemhinnor.I kabinen ligger luftfuktigheten kring 15 procent mot normala 30 till 70 procent.Det gör slemhinnorna torra och kroppen mer mottaglig för luftburna virus.För att hjälpa kroppen att behålla sin fuktbalans kan du dricka vatten och te.Men inte mycket på en gång, utan snarare små klunkar under pågående flight.Undvik alkoholhaltiga drycker då de bidrar till uttorkningen.Du kan också använda en återfuktande nässpray.Coldzyme förebygger förkylningen Ett nytt sätt att stötta immunförsvaret är att använda ColdZyme så snart du kommer ombord.Genom att använda denna munspray skyddas slemhinnan av ett skikt som motverkar att förkylningsviruset förökar sig i munhåla och svalg.Därmed kan du förhindra att flygförkylningen bryter ut.ColdZyme är receptfritt och säljs på Apoteket.'

Jill Johnson bytte Nashville mot Kreta – här är hennes tips om bästa maten!

Utrikes News55

Jill, som gärna styrt kosan till Nashville i USA och gjort fina TV-program och skivor där, lockades för några år sen av väninnan och kollegan Maria Molin Ljunggren att resa åt andra hållet – till Kreta i den grekiska övärlden.
'Jill, som gärna styrt kosan till Nashville i USA och gjort fina TV-program och skivor där, lockades för några år sen av väninnan och kollegan Maria Molin Ljunggren att resa åt andra hållet – till Kreta i den grekiska övärlden.Hon blev alldeles fascinerad, och nu har de båda skrivit boken “Jills och Marias taverna – medelhavsmaten från vårt Kreta”. Där kan man i inledningen läsa om en stor undersökning av livslängd och kostvanor i sju länder: USA, Finland, Holland, Japan, Italien, Jugoslavien och Grekland.Kreta klådde dem alla.Här levde man längst, hade minst antal hjärtsjukdomar och cancerfall.Det beror på maten, säger forskarna.Kreta är medelhavskostens vagga.Här dominerar den nyttiga olivoljan, Den genomsnittlige kretensaren konsumerar mellan 30 och 40 liter olivolja per år.I Sverige använder vi mindre än en liter.Kretas stolthet är ett olivträd som är mellan 2.000 och 3.000 år gammalt – och som fortfarande bär frukt!Olivoljan tillsammans med enkla basvaror – tomater, auberginer, lök, bönor, frukt och vilda örter – är grunderna i Kretas kök.Fisk, fågel och kött kommer fram när det ska vara extra festligt.På en pressträff för Jills och Marias kokbok på Taverna Mykonos i Stockholm i kväll serverades det goda små kretensiska rätter.Jag fastnade speciellt för ett tillbehör, som finns att köpa i Sverige, och som jag inte provat förr: risoni.Det är helt enkelt pasta, formad som små riskorn, som kokas och smaksätts med riven ost.Smakar alldeles utmärkt, påminner om risotto och passar till både kött och fisk.I boken lagas risonin till en kretensisk lammgryta.Här hittar man också enkla men goda rätter eller tillbehör som kretensisk mandeldipp, fikonpaj, lammlägg med timjan och honung, moussaka, frikadeller i citronsås, apelsinkaka, valnötsmaränger och specialiteter som briam, saganaki, dàkos och annat som är rena grekiskan (!) men lättlagat.Många av recepten kommer från kvinnor på landsbygden på Kreta.Några har Jill och Maria skapat själva.Här är ett som man frestas att prova: Marias kanelkyckling : 1 stor kyckling, gärna majskyckling, c:a 2 kg olivolja 6-8 schalottenlökar, skalade 3 stora vitlöksklyftor, hackade 1/2 röd chili, finhackad 1/2 dl hackad persilja 3 kanelstänger 5 dl rött vin 1 burk hela tomater à 400 g 4 lagerblad 2 hönsbuljongtärningar 2 stora morötter, skalade och skurna i bitar 1/2 röd paprika, urkärnad och skuren i bitar 1/2 gul paprika, urkärnad och skuren i bitar 1 msk strösocker 2 tsk salt och nymalen svartpeppar Skölj och torka av kycklingen.Salta och peppra ordentligt.Hetta upp mycket olivolja i en stor gryta (c:a 3 liter). Lägg i kycklingen och bryn på alla sidor.Tillsätt hela schalottenlökar, vitlök, chili, persilja och kanelstänger.Blanda runt allt och bryn ytterligare någon minut.Häll på c:a 2 dl vin och låt det koka ner till hälften.Tillsätt tomater och lagerblad.Smula ner buljongtärningarna, blanda och peppra ordentligt.Låt puttra 5-10 minuter.Tillsätt mrötter, paprika, socker, resten av vinet och ännu en generös skvätt olja.Låt sjuda på svag värme under lock tills kycklingen börjar falla isär, c:a en timme.Smaka av med salt och peppar.Späd med vatten om det ser ut att bli torrt.Kolla om det behövs mer salt.Garnera med extra persilja och servera t.ex. med klyftpotatis.Det är också gott att skära kycklingen i grova bitar och servera som kycklinggryta.Den ska jag laga till helgen!'

Det händer förmodligen bara en gång: Besök på en av världens bästa krogar

Sport News55

Fäviken Magasinet ligger en mil utanför Järpen i Jämtland.Mitt i obygden, en risig grusväg leder fram sista biten.Hit kommer matälskare och kritiker från hela världen.Samt en och annan vanlig människa, som vi.Och man kommer nog lika mycket för att
'Fäviken Magasinet ligger en mil utanför Järpen i Jämtland.Mitt i obygden, en risig grusväg leder fram sista biten.Hit kommer matälskare och kritiker från hela världen.Samt en och annan vanlig människa, som vi.Och man kommer nog lika mycket för att underhållas som för att äta.De som lyckas låta firman betala besöket (förmodligen nästan alla) kan nog bokföra utgiften på nöjeskontot.För dyrt är det, bara maten kostar 3.000 pix.Kan lika väl kosta på mig en drink tänte jag och frågade efter en Dry Martini. -Det har vi inte, sa den älskvärde servitören.Vi för varken gin eller vodka.Eller wiksy för den delen.Om det är för att gästerna inte ska dricka sig fulla eller för att man ska få sälja sina viner för 250 kronor glaset vet jag inte, vågade inte fråga.Nå, det var inte det viktigaste.Alla krogar vill profilera sig på nåt sätt.Fäviken gör det framförallt med en matlagning vi aldrig har mött någonstans.Middagen är svår att beskriva, den består av 27 rätter.Ja, ramla inte av stolen nu, vissa är inte större än en tumnagel.Allt börs in högt tempo, av en armé av personal, som rör sig i en snabb och smidig koreografi, som skulle gjort lärarna på balettakademien gröna av avund.Under den inledande halvtimmen i barvåningen på det rustika magasinet hinner man bära fram buljong av svampmycel med kesmus (färiladialket för ostmassa), kålrotssallad och ett minikex av fullkornsvete, vild öringrom i ett varmt skal av torkat grisblod, frityrkokt grishuvud (nej, inte ett helt, bara några gram) med krusbär och dragonsalt, fågelleverstanning med mältad kål, rönnbär och tussilago och “saltad sugga” (en liten bit välgödd jämtländsk gris). Suggan.Öringsrom i varmt skal av torkat grislblod.Små, små bollar av friterad gris.Sen bar det upp på övre magasinsplanet.Vackert och sparsmakat inrett, och här och där hänger en torkad skinka.Här serveras vi en stor, god pilgrimsmussla, tillagad över björked och enekvistar, vilande på lokal mossa: Musslan ligger och kokar i sitt skal…. … och ser utså här, när den är färdig och skalet lyfts av.Sen kommer mer från havet, mycket mer.Närmast en fin bit torsk, tyvärr helt osaltad, i sitt kokspad: Därpå ett fett och fint, grillat ostron, en liten surdegspannkaka med torkad tång och köttsmör, en lupingratäng, en liten islandsmussla med lingon och ett vaktelägg konserverat i aska med sås av torkad öring och picklad ringblomma.Man får skala bort askan själv och vara noga med att inte svärta ner sin – evetuellt – vita skjorta.Vit är i alla fall sparrisen som följer, med en härlig sås på smör och rostad havre: Lite tidigare har vi presenteras den köttbit som ska dyka upp strax: Uppskuren ser den lilla fläskbiten ut så här: Som mellanspel sen: en “fläsklevermacka”. Vilket visar sig vara en halvt frimärksstor brödbit med ett par gram läcker grislevermousse.Desserterna är bl.a. – jag får nog hoppa över några här, de tar aldrig slut – kalvdans och älgört, skivor av rå jordärtskocka och rostat spannmål, en sked ensilageglass, rabarber bakad i pärlsocker, vildhallonis (man får en tesked direkt av servitören), potatisdrömmar. märgpudding, en liten paj av björksavssirap och torkat renkött – och så vidare i all oändlighet.Puddingen eldas först, innan man häller över en klick frusen mjölk: Puh!Har du läst ända hit så är du numera legitimerad matnörd, hej kompis!Och då förstår du också att det mesta av det beskrivna serveras i så små portioner, att man knappt hinner förnimma smaken, än mindre ta en tugga till.Men  upplevelsen är unik, och mannen som skapat alltsammans är förstås ett geni.Han heter Magnus Nilsson, är bara 36 år men ska redan pensionera sig (!). Vid årsslutet bommar han igen krogen och blir äppelodlare och familjefar i sydsverige.Det känns exklusivt att ha fått prova hans matkonster innan han lägger sleven på hyllan.'

Historien susar på kaparens krog

Kultur och Nöje News55

Eurodiscostjärnan och historieälskaren Martin “E-Type” Erikson öppnade sin andra restaurang i Gamla stan i Stockholm i dag: Lasse i Gatan.Mittemot hans första, vikingainspirerade Aifur.Det känns som att kliva 300 år bakåt i tiden när man tar sig
'Eurodiscostjärnan och historieälskaren Martin “E-Type” Erikson öppnade sin andra restaurang i Gamla stan i Stockholm i dag: Lasse i Gatan.Mittemot hans första, vikingainspirerade Aifur.Det känns som att kliva 300 år bakåt i tiden när man tar sig nerför den branta trappan.Här var krog redan på 1700-talet, och historiens vingslag får de levande ljusen längs tegelväggarna att fladdra.På bilden: krögare E-Type i stilig 1700-talsmundering med självaste kapar-Lasse i bakgrunden.Lasse i Gatan fick uppdraget av Karl XII att kapa fientliga skepp, och han gick uppenbarligen in för uppgiften med liv osh lust: över 85 stycken bordade han och tömde på rikedomar som skulle komma svenska staten till godo.Som tack för sitt slit blev han adlad 1715.E-Type, med bl.a. monsterhiten Campeone 2000 som merit, fick tidigt två stora intressen vid sidan av musiken: historia och mat.På kaparkrogen får han utlopp för båda. -Jag fick en bok i julklapp om Lasse i Gatan och blev fascinerad, berättar han.Och menyns två huvudrätter har fått namn av Lasse och hans hustru Ingela, som fortsatte kaparverksamheten efter makens död: det är “Lasses stora grillbuffé” med flankstek på kalv, marinerad ryggbiff och bakad högrev, och det är “Ingelas festtallrik från havet” med bergtungafilé, rödingfilé, havskräfta och musslor.Några förrätter och desserter finns också, alla med historiska namn, t.ex. “Kapten Norcross charkbricka” och “Vinthundens punschglass med brownie och hallon”. Kapten Norcross var en råbarkad typ som tog klivet från legitimerad kapare till laglös sjörövare och tilbringade sina sista 15 år fjättrad i fängelse, där hans enda nöje var att tämja och leka med mössen i cellen.Och Vinthunden var ett galärfartyg med fyra kanoner som Lasse i Gatan inledde sin kaparkarriär på.Vi åt gott och drack mjöd på invigningen av E-Types krog i kväll.Och att få en historielektion på köpet var precis vad åtminstone jag behövde… 1700-talet intog Gamla stan i kväll!'

Ett fästingbett kan räcka – så skyddar du dig mot TBE

Skogsbruk News55

Sommaren är en underbar tid att ge sig ut och uppleva naturen.Att barfota gå genom en grön äng eller att ge sig ut i skogen och plocka bär är en riktig idyllisk sommardröm.Men i verkligheten delar vi både skog och mark med den blodsugande fästingen.
'Sommaren är en underbar tid att ge sig ut och uppleva naturen.Att barfota gå genom en grön äng eller att ge sig ut i skogen och plocka bär är en riktig idyllisk sommardröm.Men i verkligheten delar vi både skog och mark med den blodsugande fästingen.Du som vistas ute i naturen bör därför vara extra vaksam på just fästingbett men också se till att vaccinera dig mot den fruktade TBE-smittan som sprids med fästingar – en sjukdom som dessutom ökar.Det är främst under sommarhalvåret men i synnerhet under sommarmånaderna som TBE smittar mest.Vaccination mot TBE rekommenderas också före vistelse i riskområdet runt Mälardalen i Sverige.Planerar du semestra i Central- och Östeuropa kan det vara bra att känna till att dessa också är TBE-drabbade områden.Riskområdet sträcker sig annars rakt österut från Stockholm, ända till Japan, där TBE existerar i olika former.Till skillnad mot fästingsmittan Borrelia, är TBE en virusburen sjukdom.Symptomen vid smitta är huvudvärk, muskelvärk, feber och trötthet och något botemedel mot sjukdomen finns inte.Den som drabbas av TBE blir sjuk i omgångar med förvärrade symptom vid varje nytt tillfälle och sjukdomen kan leda till hjärnhinneinflammation.Att bli frisk från TBE kan ta månader, varför vaccination är en billig sjukförsäkring.Att vaccinera sig med TBE-fästingvaccin kostar mellan 300-400 kronor.Effekten av vaccinet avtar dock över tid och man behöver därför ”påfyllning” efter hand.Första och andra dosen tas med ungefär en månads mellanrum, och den tredje upp till ett år senare.Därefter fyller man på med en ny dos vart tredje eller femte år för att hålla skyddet vid liv.Biverkningar som huvudvärk, illamående och feber kan förekomma efter vaccinering men besvären är snabbt övergående.Allvarligare biverkningar är mycket sällsynta.Nu kan du vaccinera dig på Svea Vaccin och få 10% rabatt på TBE-Fästingsvaccin till och med 5/6.'

Ljuvlig, lyxig nässelsoppa!

Nyheter News55

Vackert gröna nässlor tittade upp bara för några dar sen i våra trakter.Det tog bara femton minuter att få ihop två liter.Hade man grädde i nässelsoppan förr i världen?
'Vackert gröna nässlor tittade upp bara för några dar sen i våra trakter.Det tog bara femton minuter att få ihop två liter.Hade man grädde i nässelsoppan förr i världen?Vill minnas att de gamla husmödrarna bara kokade soppan på nässlor, vatten, salt och peppar, oftast med en liten redning på smör och mjöl.I år gjorde jag premiärsoppan så här: 1-2 liter nässlor 1-2 liter vatten 1-2 tärningar kycklingbuljong 1-2 dl vispgrädde, och gärna en klick crème fraiche (inte den magra) En klick smör 1 msk vetemjöl salt, peppar Skölj nässlorna väl i flera vatten.Koka upp vatten och bujongtärningar.Tillsätt nässlorna.Koka itvå-tre minuter. (Inte mer, då blir soppan gråaktig). Låt svalna något, ta upp nässlorna och hacka dem.Spar kokvattnet.Häll nässelhacket, grädden, smörklicken, lite crème fraiche om du vill och en del av vattnet i en mixer.Tillsätt mjölet.Mixa till slät konsistens, häll i resten av vattnet och mixa några sekunder till. (Mer koncentrerad smak blir det om man kokar ner nässelspadet till hälften innan man häller det i mixern). Häll tillbaka den mixade soppan i kastrullen, koka upp hastigt och justera smaken med vitpeppar och lite salt, om det behövs (buljongtärningarna är salta). Servera med kokt ägghalva eller ännu hellre ett pocherat ägg i soppskålen.För dubbel lyx och lite skummande konsistens provade jag att hälla över en blygsam skvätt torrt mousserande vin i soppan i serveringsögonblicket.Överkurs, såklart, men lite kul.Ännu festligare blir det med en gratinerad ostsmörgås bredvid.Annars duger det fint med en knäckemacka med ost.Våren är här!'

På nya dryck- och delikatessmässan kryssar man mellan korv och kaviar

Mat och Dryck News55

På NackaStrandsMässan pågår två mässor i helgen: en för dryck och delikatesser och en för trädgård.Självklart kvistade jag in på matavdelningen.Gladdes direkt åt att kunna köpa en rejäl tesked odlad rysk störkaviar för 60 kronor.Rena fyndet för den
'På NackaStrandsMässan pågår två mässor i helgen: en för dryck och delikatesser och en för trädgård.Självklart kvistade jag in på matavdelningen.Gladdes direkt åt att kunna köpa en rejäl tesked odlad rysk störkaviar för 60 kronor.Rena fyndet för den exklusiva varan.Och i samma monter bjöds det också ut ostron och champagne, lyxen var total.Och så kontratsen då: Per i Vikens goda korv med bröd.Gick bra utan champagne.Sen är det bara fem steg till mässans ginbar.Bredvis en rombar.Som i sin tur gränsar till en whiskybar.Jag föredar gin alla dar i veckan.Eller åtminstone till helgen.Stockholms Bränneri finns representerat på mässan, men även fransmänen har uppfattat att gin är trendigare än allt annat: Kitten Nordlöf  serverade ett utmärkt franskt gin.Och även irländarna har börjat inse att det finns andra starkvaror än deras råa whisky: Inte så dum den heller.Ingen matmässa utan charkuterier så långt ögat når.Jag köpte några italienska salami, en med vitlök, en med tryffel och en med pistage.Köpte också en flaska alldeles utsökt havtornsjuice – helt utan den beska som ibland är onödigt framträdande i havtorn.Handlade även tysk marsipan till bra pris.Och efter det slank det ner en förpackning rökta vildandsbröst från nynäshamnstrakten, en trevlig delikatess som ska serveras med en äppel- och valnötssallad nästa gång det kommer gäster.Lyckades däremot avstå från att inhandla “världens bästa stekpanna” (vi har åtta stycken hemma) och diverse viner från små producenter (det är inte min avdelning). Men kryssandet mellan lyx och vardag var trevligt.Det är ju så livet kan se ut – när det är som bäst.'