{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Vårdfokus, | Njus

Fackförbunden tar strid mot högerpopulism

Träning och Hälsa Vårdfokus

Växande populistiska och högerradikala partier i Europa får fackförbunden att gå tillbaka till sina rötter. För Vårdförbundet är grundläggande värden som demokrati, öppenhet och fackliga rättigheter de viktigaste frågorna inför EU-valet i maj.

EU-valet 2019

Vilka partier och kandidater kommer att representera Sverige i EU? Hur går det för andra länder i EU? Här finns alla nyheter kring valet från hela Sverige.

Psykisk ohälsa bland unga fortsätter att öka

Träning och Hälsa Vårdfokus

Den psykisk ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga, och köerna till bup växer. Andelen psykiatrisjuksköterskor har tvärtom minskat. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.