{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Arbetet: Facket föga populärt bland nagelsalonger | Njus Sverige

Facket föga populärt bland nagelsalonger

Karriär och Arbete Arbetet

Handels har besökt, eller försökt besöka, över hundra nagelsalonger i landet. Facket ses ofta som ett hot i en bransch där få vågar prata.
'Handels har besökt, eller försökt besöka, över hundra nagelsalonger i landet. Facket ses ofta som ett hot i en bransch där få vågar prata. Under vintern och våren har arbetsmiljö och arbetsvillkor för nagelteknologer uppmärksammats. Dels i Uppdrag granskning . Och sedan i en omfattande inspektion av Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket . Dålig ventilation bland farliga kemikalier, uteblivna löner och långa arbetspass var sådant som myndigheterna stötte på. Även fackförbundet Handels gav sig ut på nagelsalonger. Mer än hundra nagelsalonger över hela landet har nu fått besök.  – Vi har mött en stor försiktighet. Anställda vågar inte prata med våra verksamhetsassistenter. När ombudsmän eller regionala skyddsombud kan legitimera sig tar de emot information men inte så mycket mer, säger Petter Gustafsson, ombudsman och gruppchef på avdelningen i Stockholm. Arbetsgivarna å sina sida har sällan velat ha besök. Ibland har det blivit hotfullt, och fackliga företrädare har blivit utkastade. Förbundet har försökt dela ut informationsmaterial på vietnamesiska och även haft ett särskilt telefonnummer dit människor kan ringa och få tala på vietnamesiska. Orsaken är att många av dem som arbetar i nagelsalongerna kommer från Vietnam, och är här på arbetstillstånd. Två före detta anställda på franchisekedjan FIve Five Nails som var under lupp i Uppdrag granskning har blivit medlemmar i Handels, och förbundet driver nu ett ärende för dem. I stämningen yrkar förbundet på närmare 3,4 miljoner kronor. Kan ni göra något mer?  – Vår stora utmaning är att vi inte kan driva ärenden för den som inte är medlem. Och vi behöver en arbetsgivarorganisation. I dagsläget saknar vi motpart vilket gör att den här branschen hamnar utanför den svenska modellen, säger Petter Gustafsson.'

Minister om dålig arbetsmiljö på myndighet: ”Oerhört allvarligt”

Karriär och Arbete Arbetet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ser mycket allvarligt på uppgifterna om de stora arbetsmiljöproblemen vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Bland annat anklagas generaldirektören för olämpligt beteende.
'Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ser mycket allvarligt på uppgifterna om de stora arbetsmiljöproblemen vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Bland annat anklagas generaldirektören för olämpligt beteende. Skyddsombudet på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har lämnat en anmälan om stora brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren. Enligt Dagens Nyheter anklagas generaldirektören även för olämpligt beteende och trakasserier mot de anställda. Bland annat ska han ha kallat en anställd för ”tjockast på myndigheten” och uppmanat kvinnor att bära högklackat och korta kjolar. Myndigheten har bara funnits i ett år men fyra chefer och flera anställda har redan sagt upp sig, enligt DN.  – Det är oerhört allvarliga uppgifter som har framkommit. Om de här uppgifterna stämmer så är det en helt oacceptabel arbetsmiljö som beskrivs. Och dessutom förekomst av trakasserier, så jag ser mycket allvarligt på det, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Arbetet. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Problem med arbetsmiljön på arbetsmiljö­myndighet \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Arbetsmiljö \t\t\t\t\t\t 20 juni, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t Under dagen blev generaldirektören kallad till arbetsmarknadsdepartementet för samtal med Ylva Johanssons statssekreterare. Vad tänker du ska komma ut av de samtalen? – Det får vi återkomma till. Är det för att utreda anklagelserna och för att han ska svara på dem ? – Det är alltid ytterst GD som är ansvarig för arbetsmiljön på myndigheten. Så vi vill naturligtvis ställa en lång rad av frågor med anledning de här uppgifterna Har du fortfarande förtroende för generaldirektören? – Ja.'

Regeringen: Så ska dödsolyckorna förebyggas

Politik Arbetet

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera varje dödsolycka som skett från 2018 och framåt. Detta med anledning av att antalet dödsolyckor på arbetsmarknaden åter ökat de senaste åren.
'Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera varje dödsolycka som skett från 2018 och framåt. Detta med anledning av att antalet dödsolyckor på arbetsmarknaden åter ökat de senaste åren. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera samtliga arbetsplatsolyckor med dödlig utgång som skedde under 2018 och första halvan av 2019. Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat de senaste åren efter en lång period av nedgång. – Många har krävt att det ska tillsättas en haverikommission för att gå igenom varje dödsolycka. Jag tycker att det finns mycket klokt i det så, även om det inte blir en särskild kommission, ger jag uppdraget till Arbetsmiljöverket, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). I analysarbetet ska man för varje dödsolycka titta på vad som har hänt, varför det har hänt och hur det hade kunnat förhindras. – Utifrån det ska man ta fram rekommendationer som kan användas i det praktiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, säger Ylva Johansson. Arbetsmiljöverket utreder redan alla dödsolyckor. Vad blir skillnaden ? – Skillnaden nu är att vi ger ett särskilt uppdrag som ger en större tyngd till detta. Och att det ska ske utåtriktat. De slutsatser som dras ska bli rekommendationer som ska vara lättillgängliga för att kunna användas av andra än Arbetsmiljöverket. Resultatet ska presenteras i Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019. Ylva Johansson framhåller även att regering nyligen höjt maxbeloppet för företagsböter , bland annat vid arbetsmiljöbrott. Något hon hoppas kommer ha effekt.  Samtidigt tar utredningarna av dödsolyckorna lång tid och leder sällan till fällande dom. – Det är något vi tittar vidare på ,  hur man ska kunna få upp tempot i utredningarna. Jag tror att det finns en koppling mellan att det drar ut på tiden och att så få fälls. Det är riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) vid åklagarmyndigheten som utreder misstänkta arbetsmiljöbrott.  Finns det planer på att skjuta till mer resurser till Rema?   – Vi tittar på det, men jag har inget svar på den frågan i dag. Vad innebär det, att ni tittar på det? – Vi får återkomma till det. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Regeringen: Låt skyddsombud besöka fler arbetsplatser \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Arbetsmiljö \t\t\t\t\t\t 18 juni, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t I höst planerar Ylva Johansson även att lägga fram ett lagförslag som innebär att regionala skyddsombud även ska få tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal men där fackförbundet saknar medlemmar. Något som blivit vanligare i takt med att antalet utstationerade ökar. Från fackligt håll är man positiv till regeringens initiativ. – Jag välkomnar Ylva Johanssons breda initiativ för att stoppa dödsolyckorna. Ingen ska dö av jobbet! Särskilt välkommet för IF Metall är att skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser och den nya arbetsmiljöstrategin som ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson i en kommentar. Lista över dödsolyckor 2019'

Mexiko ber om mer FN-stöd

Utrikes Arbetet

Mexiko behöver mer stöd för att hantera strömmen av papperslösa migranter som flyr våld och fattigdom i Centralamerika. Det budskapet framförde landets utrikesminister Marcelo Ebrard under ett möte med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på
'Mexiko behöver mer stöd för att hantera strömmen av papperslösa migranter som flyr våld och fattigdom i Centralamerika. Det budskapet framförde landets utrikesminister Marcelo Ebrard under ett möte med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på onsdagen. – Vi bad om FN-närvaro längs gränsen, sade Ebard efteråt. Utrikesministern efterfrågade också att ett särskilt sändebud utses för att koordinera FN:s pågående insatser i Mexiko, El Salvador, Honduras och Guatemala. Migranternas mål är som regel är USA, och grannlandets president Donald Trump har hotat med strafftullar om Mexiko inte stoppar flödet av människor. Efter förhandlingar bordlades frågan om handelshinder i utbyte mot ett mexikanskt löfte om förstärkt bevakning av landets södra gräns. På torsdagen väntas Mexikos president Andrés Manuel López Obrador tillsammans med sin salvadoranske kollega Nayib Bukele presentera en plan för ekonomisk utveckling i regionen. Målsättningen är att incitamenten att migrera ska minska om det skapas tillväxt och fler anställningstillfällen.'

Tydligare nedtrappning av a-kassan

Politik Arbetet

Lägre a-kassa ju längre du varit arbetslös. Regeringen vill nu utreda en tydligare nedtrappning efter överenskommelsen i januariavtalet.
'Lägre a-kassa ju längre du varit arbetslös. Regeringen vill nu utreda en tydligare nedtrappning efter överenskommelsen i januariavtalet. Regeringen har lämnat ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. Förutom det ursprungliga uppdraget, att föreslå en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och som baseras på inkomst, ska utredaren även komma med ett förslag på hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Regeringen: Fler ska omfattas av a-kassan \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Löner & Avtal \t\t\t\t\t\t 26 februari, 2018 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t Därmed är regeringen på väg att pricka av ytterligare en punkt i överenskommelsen med C och L. I januariavtalet var en av punkterna just att a-kassan ska reformeras i linje: ”med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd” . I och med tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden och resultatet ska redovisas den 15 maj 2020.'

Problem med arbetsmiljön på arbetsmiljö­myndighet

Karriär och Arbete Arbetet

Skyddsombud larmar om bristande arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. GD kallad till Regeringskansliet.
'Skyddsombud larmar om bristande arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. GD kallad till Regeringskansliet. Den nyinrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap har funnits i ett år, och syftar till att skapa förutsättningar för ett ”friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv”. Nu har dock skyddsombudet på myndigheten lämnat in en anmälan om bristande arbetsmiljö till arbetsgivaren, vilket Du & Jobbet först rapporterade. Av myndighetens 17 anställda har sex stycken slutat eller aldrig tillträtt sina tjänster. Enligt skyddsombudet råder för hög arbetsbelastning samt brister i rutiner och arbetsmiljörutiner, vilket lett till hög omsättning. Enligt Dagens Nyheter anklagas också generaldirektören för nedsättande beteende gentemot anställda. Han har kallats till ett möte på Regeringskansliet. I en 15 sidor lång skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet beskriver anställda ”upplevd frustration, låg arbetsglädje och stress” och larmar om en ”ohållbar” arbetssituation.'

Lina Stenberg: Sluta sprid oro Muf – välfärden är inte under hot

Karriär och Arbete Arbetet

När Muf ställer grupper mot grupper och menar att pengarna inte räcker till har de en tydlig agenda som behöver tydliggöras, skriver Arbetets ledarskribent.
'När Muf ställer grupper mot grupper och menar att pengarna inte räcker till har de en tydlig agenda som behöver tydliggöras, skriver Arbetets ledarskribent. Nu ökar invandringen – vem betalar för det ? Frågar Benjamin Dousa, Moderata ungomdsförbundets ordförande. Vi har inte råd med både invandring och en generös välfärd, är kontentan. Och det är ofta så det låter från högern. Att vi inte har råd. Att Sverige är i kris. Att katastrofen är nära.  Men Muf har faktiskt helt fel. Det finns ingen anledning till panik över att pengarna inte ska räcka till.  Fast visst bör vi uppröras. Men det är i stället över skattemedel som hamnar i rika människors fickor genom rut-bidrag eller över pengaregn till riskkapitalister när offentlig verksamhet privatiseras och säljs vidare. Och vi bör oroa oss för klimatförändringarna och för alla de politiker inklusive Moderaterna som inte tar klimathotet på allvar. Muf:s artikel är en reaktion på riksdagens beslut tidigare i veckan att tillåta anhöriginvandring. Ett beslut som är helt självklart ur ett humanitärt perspektiv och som många tycker borde ha kommit mycket tidigare. Och Muf kanske formulerar sin invandringskritiska linje tydligare än sitt moderparti. Men det är alldeles uppenbart hur både Moderaterna och Kristdemokraterna i raketfart kör en race to the bottom i att bli SD light med väljarna. Befinner vi oss i en ekonomisk kris där vi måste skära ner drastiskt för att klara utgifterna? Är Sverige som välfärdsstat hotat och kommer vi behöva se en kraftig försämring av viktiga delar av sjukvård, äldreomsorg eller skola? Svaret på frågorna är nej. Det finns ingen anledning till oro. Sveriges ekonomi går som tåget. Sysselsättningen är på rekordhöga nivåer och statsskulden är historiskt låg. När Muf ställer grupper mot grupper och menar att pengarna inte räcker till har de en tydlig agenda som behöver tydliggöras. Dels vill de minska invandringen, men främst avser de att sänka skatterna.  För självklart vet Benjamin Dousa att statens budget som den ser ut i dag räcker mer än väl. Att det med en rödgrön regering inte finns någon anledning till oro. Men med sänkta skatteinkomster som Moderaterna vill se, finns ju inte samma pengar att röra sig med.  Och i stället för att prata om nedskärningar som följd av skattesänkningar hotar Dousa med krisen som är nära. Att krisen medför prioriteringar. Alla kan inte vara vinnare i kapitalismens logik. Svenska Som-intstitutet mäter medborgarnas attityder. Deras undersökningar visar att den generella samhällsoron ökat över tid. Men det är inte samma saker som oroar vänsterkantens sympatisörer som högersidans. Medan oron för klimatfrågan och miljöförstöringen är högst bland V-sympatisörer är oron för ökat antal flyktingar, organiserad brottslighet, terrorism och religiösa motsättningar högst bland  Sverigedemokrater .  Och det krävs ingen kärnfysikexamen för att förstå att det är just den senare målgruppen som både Kristdemokraterna och Moderaterna nu vill nå när partierna ogenerat har dörren på vid gavel mot SD. Men så är det ju inte. Retoriken att ställa invandrare mot välfärden är en strategistöld från Sverigedemokraterna och andra populistiska partier internationellt och historiskt.  De vet att de vinner på att piska upp känslan av panik på bred front. Att ingjuta i medborgarna att samhället är i kris. Och att utmåla invandrarna som hotet. Visst finns det fog för oro. Men den bör riktas mot galloperande ojämlikhet, klimatförändringar och ökad rasism, inte mot invandrarna.'

”Det är en riktig stolle de valt till president”

Karriär och Arbete Arbetet

Brasilien har nu blivit ett av världens tio värsta länder för fackligt förtroendevalda, enligt världsfacket Ituc. LO:s Karl-Petter Thorvaldsson, som sitter i världsfackets ledning, reagerar starkt. Nu vill han att Sverige ska satsa mer på fackligt
'Brasilien har nu blivit ett av världens tio värsta länder för fackligt förtroendevalda, enligt världsfacket Ituc. LO:s Karl-Petter Thorvaldsson, som sitter i världsfackets ledning, reagerar starkt. Nu vill han att Sverige ska satsa mer på fackligt bistånd. – Det är en riktig stolle de valt till president i en av världens största demokratier.  Karl-Petter Thorwaldsson skräder inte orden då han talar om Brasiliens högerpopulistiska president Jair Bolsonaro. För första gången har landet hamnat på den värstinglista som Ituc publicerar varje år.  Världsfacket skriver att villkoren för arbetare har dramatiskt försämrats på kort tid. Nya lagar har lett till att systemet för kollektivavtalsförhandlingar kollapsat och Ituc varnar för den demokratiska utvecklingen i landet går åt fel håll. Enligt LO:s ordförande är Brasilien ett exempel på hur snabbt det kan gå åt fel håll.  Han har tidigare sett på Brasilien som en stark demokrati. – Landet har haft en fantastisk ekonomisk utveckling och en fattigdomsbekämpning i världsklass. Men man får aldrig glömma att när man sprider välfärd till många så finns det även förlorare som måste lämna ifrån sig av sin rikedom. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Här är världens tio värsta länder för arbetare \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Global \t\t\t\t\t\t 19 juni, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t Förra veckan gick flera av landets fackföreningar och studentorganisationer ut i en nationell strejk mot en pensionsreform som regeringen vill införa.  Men detta var bara en av många protester det senaste året i landet där polariseringen ökar. Förra året tog landet ett långt steg åt höger. Segraren Jair Bolsonaro som lovat hårdare straff och tuffare tag mot korruption och våldsbrott, men ställt sig positivt till militärdiktatur och tortyr, fick ett starkt stöd.  Landet har drabbats av flera allvarliga korruptionsskandaler och anhängarna ser Bolsonaro som en räddare, undan moraliskt förfall och ekonomiska svårigheter. Men motståndarna, och de är många, anser att Jair Bolsonaro i praktiken genomfört en oblodig militärkupp och att domstolarna manipulerats för att fälla oppositionskandidaten Luiz Inácio ”Lula” da Silva.  I rapporten slår Ituc fast att situationen för arbetare och fackligt aktiva har förvärrats i alla regioner i världen och att 123 länder, av de totalt 145 undersökta, har brutit mot strejkrätten, att 53 fackligt aktiva mördats och att antalet länder där löntagarrepresentanter gripits har ökat till 64, jämfört med 59 i förra årets rapport.  \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Helikopterlyx och hemlöshet i delat Brasilien \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Global \t\t\t\t\t\t 14 november, 2018 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t LO:s ordförande uppmanar den svenska regeringen och biståndsorganet Sida att satsa mer på fackliga biståndsprojekt. Han säger att löntagarorganisationer i fattiga länder bidrar till att utbilda tiotusentals förtroendevalda och att deras kamp för bättre villkor ofta är liktydig med en kamp mot korruption. Förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter tror han även bidrar till att fattigdomen minskar samtidigt som dialogen leder till ett bättre näringslivsklimat. \t \t\t Tio värsta länderna \t\t \t\t\t Algeriet Bangladesh Brasilien Colombia Filippinerna Guatemala Kazakstan Saudiarabien Turkiet Zimbabwe Källa: Global Rights Index, världsfacket Ituc, 2019'

Brister i arbetsmiljön för 447 av 532 privata städföretag

Näringsliv Arbetet

Det ställs sällan krav på bra arbetsförhållanden när städning upphandlas. När Arbetsmiljöverket inspekterade privata företag hittade de brister som måste åtgärdas hos hela 84 procent av dem.
'Det ställs sällan krav på bra arbetsförhållanden när städning upphandlas. När Arbetsmiljöverket inspekterade privata företag hittade de brister som måste åtgärdas hos hela 84 procent av dem. Arbetsmiljön för städare som arbetar i privata städföretag är dålig. Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket 532 privata städföretag. Det visade sig att 447 av dem hade brister som de måste göra något åt. Många av dem är små eller medelstora företag, skriver Kommunalarbetaren. – Mindre och nystartade städföretag har många gånger bristande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, medan stora företag oftast har välutvecklade system och rutiner för arbetsmiljöarbetet, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Hon påpekar att arbetsmiljöarbetet  inom städbranschen är viktigt eftersom bland annat belastningsskador är vanliga. – Lokalvårdarnas arbete innebär ofta arbetsmoment med repetitiva rörelser, exempelvis dammsugning och moppning. Det ökar risken för belastningsskador.  Inspektionerna var en del i ett större projekt kring arbetsmiljön i städbranschen som kommer att pågå fram till slutet av 2020. I år kommer inspektionerna särskilt att riktas mot företag som arbetar inom kommuner och regioner. Heli Aarnipuro menar att tjänstemän på regionerna och kommunerna kan göra mycket för att förbättra arbetsmiljön. – Där skulle de som handlar upp städtjänster kunna bidra till att göra arbetsmiljön för lokalvårdarna bättre genom att föra en kontinuerlig dialog med lokalvårdarnas arbetsgivare. Artikeln är tidigare  publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.'

Hamnkonflikten: MI kritiseras av JO

Karriär och Arbete Arbetet

Medlingsinstitutet var partiskt i en debattartikel som publicerades under hamnkonflikten. Det fastslår JO, som riktar kritik mot myndigheten.
'Medlingsinstitutet var partiskt i en debattartikel som publicerades under hamnkonflikten. Det fastslår JO, som riktar kritik mot myndigheten. Efter att arbetsgivarsidan i hamnkonflikten sagt ja till två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet sagt nej, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson en debattartikel i Göteborgsposten. Det skedde samma dag som parterna skulle träffa medlarna. Konflikten löstes dagen efter. Hamnarbetarförbundet anmälde sedan Medlingsinstitutet till JO då man ansåg att artikeln tog ställning för arbetsgivarsidan. Och JO håller med: ”JO uttalar att det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud. Eftersom Sveriges Hamnar, till skillnad från Hamnarbetarförbundet, hade accepterat medlarnas tidigare förslag, vilket tydligt anges i artikeln, ligger det nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar.” Hamnarbetarförbundet välkomnar beskedet. – Vi har varit tydliga i vår kritik av Medlingsinstitutets agerande under den här konflikten för att få teckna ett kollektivavtal för våra medlemmar i hamnarna. Det viktigaste för oss var såklart att vi till slut fick teckna ett normalt, självständigt kollektivavtal utan problematiska förbehåll som inskränkte våra fackliga rättigheter, men JO:s beslut känns också som en sorts upprättelse, säger förbundsordförande Eskil Rönér i en kommentar. Enligt JO finns det en påtagligt risk att tilltron till Medlingsinstitutet och de utsedda medlarnas opartiskhet äventyras genom debattartikeln. Men det håller inte Medlingsinstitutets generaldirektör med om. – Artikeln skrevs för att felaktiga beskyllningar riktats mot våra medlare och jag ville lägga fram fakta. Jag ansåg att det var befogat att skriva artikeln då och det anser jag fortfarande. Några andra kommentarer har jag inte förrän jag har hunnit ta del av och analysera JO:s utlåtande, säger Carina Gunnarsson.'

Svårt att nå FN-mål till 2030

Karriär och Arbete Arbetet

Asien och Stillahavsområdet har halkat efter när det gäller de 17 hållbara utvecklingsmål som ska vara uppfyllda 2030, visar en FN-rapport.
'Asien och Stillahavsområdet har halkat efter när det gäller de 17 hållbara utvecklingsmål som ska vara uppfyllda 2030, visar en FN-rapport. FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed sade vid ett möte i London nyligen att millenniemålen som skulle vara uppfyllda 2015 “skapade enorma framsteg” i kampen mot fattigdom i världen. Hon påpekade att antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag (cirka 12 kronor) minskade från 1,9 miljarder 1990 till 836 miljoner 2015 – vilket är den största minskningen i mänsklighetens historia. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t\tUtvecklingen går åt fel håll på flera håll i Asien och Stillhavsområdet. \t\t\t Bild: FN/Regeringskansliet \t\t \t \t Samtidigt sade hon att mycket återstår att göra för att kunna säkerställa ett värdigt liv för alla. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Inget land uppnår jämställdhetsmål \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Global \t\t\t\t\t\t 5 juni, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t En ny rapport som presenterades i maj av Bangkok-baserade FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet varnar för att regionen med de två mest folkrika nationerna – Kina och Indien – har halkat efter när det gäller de 17 hållbara utvecklingsmål som tog vid efter de åtta millenniemålen. Det har skett blygsamma framsteg och Asien och Stillahavsområdet kommer inte att uppnå någon av de 17 av FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030 om utvecklingen fortsätter på samma sätt, slår rapporten fast. Enligt rapporten har utvecklingen avstannat eller gått i fel riktning i mer än hälften av målen. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t ”Agenda 2030-arbetet går för långsamt” \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Global \t\t\t\t\t\t 11 mars, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t Situationen har försämrats när det handlar om att tillhandahålla rent vatten och sanitet (mål 6), att garantera anständigt arbete och ekonomisk tillväxt (mål 8) och verka för en ansvarsfull konsumtion och produktion (mål 12). Regionen har dock gjort framsteg i att bekämpa fattigdom (mål 1) och i att säkerställa att alla har tillgång till en utbildning av god kvalitet och livslångt lärande (mål 4). Åtgärder har också genomförts för att öka tillgången till ren energi till överkomliga priser (mål 7), enligt rapporten.'

Johannes Klenell: Att ta människors oro på allvar görs inte via ett ”Jimmie-moment”

Karriär och Arbete Arbetet

Med sociala mediers verklighetsdefiniering och ekokammare uppstår också förfrämligande, dehumanisering och i slutänden demonisering, skriver Arbetets kulturredaktör.
'Med sociala mediers verklighetsdefiniering och ekokammare uppstår också förfrämligande, dehumanisering och i slutänden demonisering, skriver Arbetets kulturredaktör. År 2017 inkom flera larmsamtal om en terrorattack på Oxford Street i London. Innan dess hade rykten började spridas på sociala medier. Oro uppstod. Popstjärnan Olly Murs som befann sig på platsen påstod sig höra skott avfyras. Inför 8 miljoner följare på Twitter. Fler påstod att de hört samma sak. Beväpnad polis stormade butiken Selfridges. På nyhetssajter kan vi se människor som askbleka av rädsla flyr platsen i panik efter utrymning. Nio personer skadades. Upplevelsen av dådets närvaro var så hög att människor upplevde sig se uppleva det. Men Terrordådet på Oxford Street hände aldrig i verkligheten. Vi har under de senaste åren sett en allt tydligare utveckling där vi förväntas ta människors oro på allvar. Inte bara i medias rapportering utan också politiskt. Den senaste veckan har allt mer av diskussionen om invandring handlat om oro för demografisk blandning. Diskussionen initierades av Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi. Där gick också proppen ur. \t \t\t \t\t\t Ska vi förstå konsekvensen av sociala medier måste vi förstå att det här är något som drabbar oss alla \t\t \t\t \t\t\t Johannes Klenell \t\t \t \t Bara dagar senare publicerade Göteborgspostens ledarsida, vars motto tycks vara ”alltid lite värre än svenskan”, en text om ”Jimmie moments”. Skitsaker i vardagen som gör dig till främlingsfientlig Sverigedemokrat. Sociala medier kokar. Man bekräftar varandras upplevelser och förstärker dem på så vis.  Det är en gammal strategi i sammanhang som Stå upp för Sverige, där medlemmarna om och om igen matas med ensidig information om invandringens konsekvenser – tills det känns som det enda som definierar landet. Ett beteende som inte på långa vägar är unikt för öppet främlinsfientliga. Swishjournalister som Joakim Lamottes hela affärsidé är att ge sin publik nyheterna de vill ha. Bekräfta deras världsbild av ett Sverige i förfall. Strategin återkommer även i progressiva miljöer. Möjligen var nystartade alternativa mediesiten Gardets beslut att hänga ut en 16-åring som skickat ett sunkigt mejl till redaktionen en konsekvens av samma sak. Med sociala mediers verklighetsdefiniering och ekokammare uppstår också förfrämligande, dehumanisering och i slutänden demonisering. Ska vi förstå konsekvensen av sociala medier måste vi förstå att det här är något som drabbar oss alla.  Sociala medier är känslodrivna. Människor är extra känsliga för det vi upplever som hot. Därför dras vi medvetet, omedvetet och genom algoritmer till de miljöer som sänder ut varningssignaler. Gärna de som passar vår världsbild. Det kan vara upprepade berättelser om sviniga män eller rykte på rykte om somalier som gruppvåldtar. \t \t\t \t\t\t Med sociala mediers verklighetsdefiniering och ekokammare uppstår också förfrämligande, dehumanisering och i slutänden demonisering \t\t \t\t \t\t\t Johannes Klenell \t\t \t \t Konsekvensen blir ett känslostadie där alla former av hot klumpas ihop till ett och samma. Det blir svårt att hålla isär besvikelsen över fermenterade grönsaker från jourbutiken och ett väpnat rån. Eller en 16-årig misogyn gamer och en hustrumisshandlare. Någon, vem som helst, måste straffas. För vi måste skyddas.  Att skrika efter straff i stället för rehabilitering. Skam före försoning. Hårdare tag istället för sociala insatser. Pöbelvälde före rättsstat eller medieetik. Allt detta var något som hörde hemma i kraftigt konservativa och auktoritära miljöer för fem år sedan. Den svenska självbilden var att vi är ett progressivt land. Nu hårdnar vi. Det sker en tydlig förskjutning där hela den politiska skalan blivit allt mer auktoritär. En oerhört farlig utveckling. Särskilt om den sker av samma orsaker som fick människor att fly från Oxford Street i panik. Av rädsla för ett terrordåd som aldrig hände – även om det kändes så just då.'

Målareförbundet tar strid för betald restid

Karriär och Arbete Arbetet

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts. De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för
'Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts. De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare. Den stämningsansökan som lämnats in riktar sig dels till firman som de kräver på lön och övertidsersättning för den angivna tiden, men Målareförbundet vill också få en så kallad fastställelsetalan prövad. Om Arbetsdomstolen skulle bifalla förbundets yrkanden avseende hur arbetstidslagen tolkas enligt EU-rätten och Måleriavtalet skulle det påverka alla arbetsgivare på avtalsområdet. Förbundet begär också skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Målareförbundets jurister har begärt att målet ska handläggas gemensamt med det mål som sedan tidigare finns hos Arbetsdomstolen gällande samma tvistefrågor. I den senaste stämningen anger Målareförbundet att målaren rest från sitt hem i firmans bil för att vara framme vid kunden klockan 7 och åkt därifrån klockan 16. Resorna har skett på bolagets order.   Ordinarie arbetstid för målarna på bolaget är måndag till fredag, åtta timmar per dag, förlagd mellan 7 och 16. Resorna har gjorts på arbetstid utanför ordinarie arbetstid och ska räknas som övertid.  En målare utför inte arbete på en och samma arbetsplats. De reser på arbetsgivarens order, från sin bostad till och från de kunder där arbetet ska utföras. Avstånden från bostaden till de platser arbete ska utföras varierar. Målareförbundets jurister anger en dom i EU och EU-kommissionens tolkning av arbetstidsdirektivet som grunder för sin stämning. Där finns tre kriterier som avgöra om en period ska betraktas som arbetstid och här uppfylls alla tre enligt förbundet. • Arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen, som inte begränsas till den plats där den anställde fysiskt utför sitt arbete hos kund. Avgörande är om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer. • Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande.  • Arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter. Om resor till kunderna som arbetsgivaren anvisar är nödvändiga för att kunna utföra arbetet så betyder det att arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter. Tid som är arbetstid enligt arbetstidslagen är också arbetstid enligt kollektivavtalet. Därför menar förbundet att målaren har rätt till lön och övertidsersättning. Övertidsarbetet har inte betalats av bolaget som därmed brutit mot kollektivavtalet och krävs på skadeståndsersättning med 30 000 kronor. Huvudförhandling i målet för Målareförbundets tidigare stämning har bestämts till den 8-9 oktober. Då vill förbundet att även denna stämning tas upp till förhandling. Artikeln är tidigare  publicerad i Målarnas Facktidning  som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.'

Begränsad strejkrätt klubbad i riksdagen

Politik Arbetet

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.
'Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal. Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter på lagstiftningen. Regeringens lagförslag röstades med bekväm majoritet igenom i riksdagen. Det innebär att det efter den 1 augusti bara är tillåtet för en arbetstagare att delta i stridsåtgärder mot en arbetsgivare med kollektivavtal om syftet är att uppnå ett annat kollektivavtal som inte tränger undan det befintliga. Dessutom måste arbetstagarorganisationen ha förhandlat sina krav med arbetsgivaren innan konfliktvapnet får användas. Lagen förbjuder även såväl arbetsgivare som arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist. Förslaget har tagits fram av arbetsmarknadens parter, men kritiken från fackligt håll har ändå varit stark. Till exempel har Byggnads och Pappers ifrågasatt behovet av lagen efter att hamnkonflikten lösts. Det var endast Sverigedemokraterna som röstade nej till lagförslaget, medan Vänsterpartiet avstod från att rösta. \t \t\t Fakta \t\t \t\t\t Så brukar förespråkare beskriva vad ändringarna innebär: • Reglerna blir mer enhetliga, principer som redan gäller inom de fackliga centralorganisationerna kommer att omfatta alla. • Kollektivavtalets värde räddas upp. I nuläget är risken att arbetsgivare inte ser värdet i att teckna avtal, då de ändå kan utsättas för konflikt från annat fack. Så låter kritiken: • Risken är att arbetsgivare får mer utrymme för att välja att teckna kollektivavtal med den som erbjuder det till lägst kostnad. • Inskränkningarna riktar sig nästan bara mot den fackliga sidans rättigheter. Bakgrund • I Göteborgs hamn har Hamnarbetarförbundet tagit till stridsåtgärder mot APM Terminals, trots företagets avtal med Transport. Hamnen är ett nav för näringslivet och situationen där har väckt debatt. • Våren 2017 gav regeringen, apropå detta, en utredare i uppdrag att se över om ändringar behövs i konflikträtten. • Kort innan den statliga utredaren skulle lägga fram sitt förslag i juni förra året presenterade parterna sin överenskommelse. Regeringens lagförslag som nu är ute på remiss bygger på den.'

Regeringen: Låt skyddsombud besöka fler arbetsplatser

Politik Arbetet

Regionala skyddsombud ska få göra besök på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar. Regeringen utlovar ett lagförslag i höst, rapporterar Ekot.
'Regionala skyddsombud ska få göra besök på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar. Regeringen utlovar ett lagförslag i höst, rapporterar Ekot. Efter många arbetsplatsolyckor med dödlig utgång vill regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till hösten lägga ett skarpt lagförslag om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. Lagförslaget, som varit efterfrågat av facket, har varit på gång länge, vilket Arbetet tidigare rapporterat om. – En fråga som de fackliga företrädarna ofta lyfter fram är problemet att regionala skyddsombud inte har tillträde till alla arbetsplatser, trots att man har kollektivavtal, och det är det jag nu vill åtgärda, säger Ylva Johansson till Ekot. Nytt skulle då bli att de får besöka alla arbetsplatser där det finns kollektivavtal även om facket inte har några medlemmar där. Bland annat handlar det om att få tillträde till utländska företag verksamma i byggbranschen, enligt Ylva Johansson. Arbetsgivarsidan är dock inte lika positiva till förslaget. – Vi ser inte det som ett seriöst förslag. I första hand för att man ännu inte har utvärderat, man vet inte om den här regionala skyddsombudsverksamheten fungerar och om den gör att arbetsmiljöarbetet i Sverige blir bättre, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, till Ekot. \t \t\t Läs mer om skyddsombud \t\t \t\t\t • Förslag om ökade rättigheter för skyddsombud dammas av • Regionala skyddsombudens roll omtvistad • ”Ökad inspektionsrätt öppnar dörrar”'

Lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter minska

Karriär och Arbete Arbetet

Med nuvarande takt kommer det att dröja till år 2045 innan löneskillnaden mellan kvinnor och män är utraderad. Jämfört med 2017 minskade gapet med 0,6 procent förra året.
'Med nuvarande takt kommer det att dröja till år 2045 innan löneskillnaden mellan kvinnor och män är utraderad. Jämfört med 2017 minskade gapet med 0,6 procent förra året. En genom snittlig kvinna på svensk arbetsmarknad tjänade 32 600 kronor i månaden 2018, om hon jobbar heltid. Motsvarande siffra för män var 36 500 kronor. Det innebär att kvinnor tjänar drygt tio procent mindre än män. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader. Och gapet minskar över tid. – Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2005 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige, John Ekberg. Om man räknar om det till löneökningar så har kvinnors lön i snitt ökat med 3,6 procent per år, medan männens lön ökat med 2,9 procent per år under samma period. Löneskillnader mellan kvinnor och män i olika sektorer 2018 (procent) Om trenden håller i sig kommer det att dröja 27 år innan snittlönerna för kvinnor och män är lika stora. Då handlar det om ett ovägt medeltal. Om man däremot tar hänsyn till skillnaderna i yrke, sektor, utbildning, ålder och deltidsarbete, så var den så kallade oförklarade löneskillnaden 4,4 procent år 2018. Vilket är en ökning med 0,1 procent sedan året innan. Men det ska man inte dra för stora växlar på, enligt Medlingsinstitutet. Det handlar delvis om urvalet av företag och individer, vilket ger ett visst inslag av slump. – Men det är inte heller säkert att man hunnit genomföra lönerevisionen vid mättillfället, säger John Ekberg. Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Det motsvarar 0,17 procent per år, vilket innebär att det skulle ta 25 år innan det gapet är utraderat om utvecklingen håller i sig. \t \t\t Fakta: Löneskillnader \t\t \t\t\t Landstingssektorn har de största ovägda löneskillnaderna, med 20 procent. Framför allt på grund av att den stora och lågavlönade gruppen undersköterskor är kvinnodominerad. Tittar man i stället på den oförklarade skillnaden ligger landstingen under snittet för löneskillnad. De minsta löneskillnaderna finns inom kommunal sektor, både när det gäller ovägt medel, 2,8 procent, och oförklarad löneskillnad, 0,3 procent. För arbetare i privat sektor går minskningen långsammast. Skillnaden är bara 1,6 procentenheter lägre än 2005, jämfört med snittet på 5,6. Anledningen är delvis att löneskillnaderna redan då låg nära snittet för hela arbetsmarknaden och nu ligger strax under.'

Lång kötid för EU-sugna i öst

Karriär och Arbete Arbetet

Allt talar för att Nordmakedonien och Albanien får fortsätta vänta på besked om att inleda formella förhandlingar om framtida medlemskap i EU.
'Allt talar för att Nordmakedonien och Albanien får fortsätta vänta på besked om att inleda formella förhandlingar om framtida medlemskap i EU. Även om EU-kommissionen anser att en förhandlingsstart kan inledas är exempelvis Nederländerna och Frankrike starkt emot. – Den svenska regeringen kan acceptera kommissionens rekommendation, men det här är ett beslut som kräver enhällighet: Det finns flera medlemsländer som inte verkar beredda att göra det här nu så då får vi se vad det blir för tidtabell, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) som under dagen diskuterar frågan med övriga EU-länder vid ett möte i Luxemburg. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t EU-minister Hans Dahlgren inte rädd att lägga svenskt veto i EU \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Global \t\t\t\t\t\t 10 april, 2019 \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t Ett sannolikt resultat är att hela frågan skjuts upp till i höst. Senast EU tog in ett nytt medlemsland var den 1 juli 2013 då Kroatien blev medlem. Sedan flera år tillbaka pågår dessutom förhandlingar med Serbien och Montenegro, som dock inte väntas bli klara förrän tidigast år 2025.'

Byggnads: ”Media har blivit blind för klass”

Karriär och Arbete Arbetet

Facket syns allt mindre i media. Nu går det en facklig företrädare på 20 från näringslivet, mot en på tio år 2007. – Det är dåligt för det demokratiska samtalet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.
'Facket syns allt mindre i media. Nu går det en facklig företrädare på 20 från näringslivet, mot en på tio år 2007. – Det är dåligt för det demokratiska samtalet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. Det är 20 gånger vanligare att en företrädare för näringslivet kommer till tals i media än en facklig. Det konstateras i en analys från Institutet för mediestudier. Och det har gått utför ur facklig synvinkel. För tolv år sedan gick det bara tio företagare på en facklig.  Medan näringslivet legat stadigt runt 10 procent har den fackliga medverkan sjunkit från en till en halv procent av de synliga källorna i svenska medier. – Det hänger ihop med nyhetsvärdering. Den förändras alltid då den hänger ihop med samhällsvärderingar. Miljöfrågor var till exempel inga nyheter på 50-talet, för då fanns inte diskussionen. Då var det bara att släppa ut skiten. I dag är det nyheter, säger Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, som står bakom analysen av vilka som syns i media. För arbetslivsfrågorna har det gått åt andra hållet, konstaterar han. – De var stora på 70- och en bit in på 80-talet. Sedan tog nyliberalismen grepp om samhällsdebatten. Då blev pengar och företagande viktigare än arbetsvillkoren Som ett talande exempel på den utvecklingen nämner han att Dagens Nyheters ekonomidel tidigare hette Arbete och pengar, men nu bara heter Ekonomi. – Arbetet föll bort och det är bara pengarna som syns. Men det finns fler orsaker tror Gunnar Nygren. – Man kan också vända det till den fackliga rörelsen själv. Vad gör den för att synas? I dagens medieklimat gäller det att vara aktiv för att nå ut. Så det kan vara ett uttryck för att facket inte prioriterar det här så högt. Byggnads ordförande, Johan Lindholm, beklagar utvecklingen. – Det verkar som att media har blivit blind för klass. Obalansen mellan fack och näringsliv ger tittare och läsare en skev bild av verkligheten. Det är dåligt för det demokratiska samtalet. Men, liksom Gunnar Nygren påpekar, kan inte hela skulden läggas på nyhetsredaktionerna. Även den egna rörelsen har en del av ansvaret, anser Johan Lindholm. – Jag tror definitivt att vi från facket kan bli bättre på att synas och höras men media behöver också rannsaka sig själva.'