{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Vårt Göteborg, | Njus Sverige

Stor ökning av andelen behöriga elever på Sjumilaskolan

Skola och Utbildning Vårt Göteborg

Skolresultaten för de kommunala skolorna i Göteborg visar små skillnader jämfört med förra året. Men på enskilda skolor syns stora förändringar. På Sjumilaskolan i Biskopsgården har till exempel behörigheten till yrkesprogram i årskurs 9 ökat med 38
'Göteborgs Stad sammanställer varje år skolresultaten för de kommunala skolorna.Vårterminens siffror har nyss kommit.Resultaten analyseras, följs upp noga och används för att utveckla verksamheten. – Rektorer och lärare har påbörjat en analys som färdigställs i augusti.Sedan kommer vi verksamhetsutvecklare och utbildningschefer att djupdyka i resultaten, säger Lena Nyberg, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning.Förbättring i årskurs 9 Det preliminära skolresultatet för vårterminen 2019 ligger på ungefär samma nivå som resultatet för vårterminen 2018.I årskurs 6 och 1 minskar skolresultaten med 1,3 respektive 0,8 procentenheter.I årskurs 9 och 3 blir de lite bättre. 67,2 procent av niondeklassarna har uppfyllt kunskapskraven i alla ämnen.Det är 0,7 procentenheter bättre än förra året.Räknas nyanlända elever bort så ligger siffran på 72,2 procent. – Ser man över de senaste fem åren har skillnaderna minskat mellan nyanlända och andra elever.Vi hade många elever som kom 2015 och 2016, som successivt har kommit in i utbildningssystemet och närmat sig övriga elever, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning.För att vara behörig till yrkesprogram krävs godkänt i åtta ämnen och bland dem måste kärnämnena matematik, svenska och engelska finnas. 75,7 procent av niondeklassarna når den behörigheten – en ökning sedan förra året med 0,3 procentenheter.Flera skolor har höjt sig mycket Betygen skiljer sig över staden, men arbetet med en likvärdig skola har gett resultat på flera ställen.Sjumilaskolan och Ryaskolan i Biskopsgården, Sandeklevsskolan i Bergsjön och Utmarksskolan i Kortedala är skolor som höjt sig mycket. – Det intressanta är att man gjort positiva förändringar över tid, det handlar inte bara om ett enskilt år, säger Anders Samuelsson.Sjumilaskolan sticker ut.Här har behörigheten till yrkesprogram ökat från 33 procent år 2017 till 71 procent i år.Sandeklevsskolan går från 59 procent 2017 till 74 procent behöriga elever i år.Utmarksskolan ökar från 42,7 till 63,8 procent. – Det är ett långsiktigt kvalitetsarbete som ligger bakom, ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Anders Samuelsson. ”Inte nöjda” Även om resultaten i flera skolor i utsatta områden förbättrats, finns det mycket kvar att göra när det gäller en likvärdig skola. – Vi har tagit små steg framåt, men vi är inte nöjda med likvärdigheten, den behöver definitivt bli bättre, säger Anders Samuelsson.Lena Nyberg och Anders Samuelsson framhåller att det är undervisningens kvalitet som är avgörande för elevens utveckling. – Lärarna är den absolut viktigaste resursen.Att behöriga lärare med hög kompetens tillsammans får utveckla undervisningen är en framgångsfaktor, säger Lena Nyberg.   . The post Stor ökning av andelen behöriga elever på Sjumilaskolan appeared first on Vårt Göteborg .'

Sinnena möter havet på Västerhavsveckan i augusti

Samhälle Vårt Göteborg

Hur luktar, smakar, känns, låter och ser havet ut? Från Strömstad i norr, till Landskrona i söder, bjuder Västerhavsveckan på aktiviteter om och med havet –­ utifrån våra sinnen.
'Programmet för Västerhavsveckan 2019 Den 3–11 augusti arrangeras Västerhavsveckan, med aktiviteter på ett 60-tal orter utmed hela västkusten och i danska Skagen.Under ledning av Västra Götalandsregionen bjuder över 100 aktörer på en mångbottnad upplevelse av havet.Förhoppningen är att skapa en större förståelse hur havet mår och vilka utmaningar det står inför Årets Västerhavsvecka utgår från våra fem sinnen.I speciella klappakvarier kan man känna på en del av havets invånare och forskare kommer svara på varför havet luktar som det gör och hur en torsk låter.Dessutom kommer man få smaka på havet. – Det blir bland annat provsmakning av alger och annat spännande från havet.Havet innehåller mycket mer ätbart än bara fiskar , säger Gunilla Fransson Bangura på Västra Götalandsregionen som är projektledare för Västerhavsveckan.Invigning i Stenungsund Hon berättar att det pågår forskning kring vilka arter som skulle kunna vara lämpliga att rekommendera som livsmedel. – Kanske äter vi sjöstjärna, sjöborre eller sjögurka i framtiden.Under Västerhavsveckan närmar vi oss på olika sätt den mat vi har i havet men inte använder.Veckan invigs den 3 augusti i Stenungsund med bland annat samtal om vattenbruk, fiske och biologisk mångfald, experiment, pop-up-workshops, Sjöräddningen, tal och musik.Under hela Västerhavsveckan blir det aktiviteter i Nordstan, som klappakvarium, utställningar, filmvisning, föreläsningar och barnaktiviteter.Forskare kommer finnas på plats för att svara på frågor.Västerhavsveckan bjuder även på bland annat krabbfiske vid Askims badplats den 6–7 augusti och klappakvarium vid Sillviks badplats den 11 augusti.Det kommer också ges möjlighet att låna strandkikare och håv för att titta på olika arter.På Björkö och Marstrand kan man gå ombord forskningsfartyget Skagerak och prata med forskare eller klappa havets djur.Under veckan kan man dessutom delta i Västerhavsveckans fotoutmaning genom att visa sina bilder av hur man tolkar havet utifrån våra fem sinnen.Hot från invasiva arter Gunilla Fransson Bangura har varit med under tio av Västerhavsveckans elva och hon upplever att intresset för havet ökar hela tiden. – Vi står inför många svåra utmaningar med invasiva arter och människans påverkan på havet.Det behövs kunskap och engagemang för att hitta nya vägar.Därför är väldigt roligt att fler och fler hittar till Västerhavsveckan varje år och numera kommer mellan 65 000 – 70 000 besökare.Västerhavsveckan arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med Leader Nordvästra Skåne och Lokalt ledd utveckling Halland, samt Nordjylland i Danmark. . The post Sinnena möter havet på Västerhavsveckan i augusti appeared first on Vårt Göteborg .'

Sommarjobbare i Angered lär sig mer om demokrati

Samhälle Vårt Göteborg

20 ungdomar deltar just nu i Camp demokrati i Angered. De deltar i workshops, föreläsningar och studiebesök för att lära sig mer om demokrati och samhällsfrågor.
'Projektet är en del av sommarjobben som erbjuds till ungdomar som nyss gått ur nian av Angereds stadsdelsförvaltning och pågår från 17 juni till 5 juli.Det är andra sommaren i rad för Camp demokrati i Angered.Syftet med projektet är att ungdomarna ska få med sig verktyg för att kunna agera och verka i ett demokratiskt samhälle och hur de själva kan använda sin röst för att skapa skillnad.Det görs genom praktik och teori.Under de fyra veckorna står bland annat ett studiebesök på Sveriges riksdag på programmet.Det blir även föreläsningar och workshops med polis, UNHCR och ungdomsmottagning, samt filmvisningar och politikerfrukost. . The post Sommarjobbare i Angered lär sig mer om demokrati appeared first on Vårt Göteborg .'

Antalet olovliga boplatser har minskat i Göteborg

Samhälle Vårt Göteborg

Göteborgs Stad genomför flera insatser riktade mot EU-migranter och papperslösa. Ett är natthärbärget Station Nord som gjort att antalet olovliga boplatser minskat i Göteborg.
'Social resursförvaltning har flera samarbeten kring EU-migranter inom idéburet offentligt partnerskap, IOP.Natthärbärget Station Nord på Lindholmen öppnade i oktober och riktar sig till mobila EU-medborgare och papperslösa – människor som inte har tillgång till det generella trygghetssystemet.Härbärget, som sköts av Räddningsmissionen, har öppet mellan klockan 19 och 10 och erbjuder förutom en sovplats för natten och en liten frukost även möjlighet att tvätta och duscha.Härbärget har 45 sängplatser. – När det behövs kan man låta fler komma in, men det finns en maxgräns på 90 personer.Under vinterhalvåret var sängplatserna fyllda, plus lite till, säger Ragnhild Ekelund, samordnare för insatser för EU-migranter på social resursförvaltning.Hon berättar att härbärget har gjort att antalet bosättningar har minskat. – Det har blivit färre för varje år, och de som finns är mindre.Center för kvinnor Kostnaderna för illegala bosättningar har minskat från 1,3 miljoner kronor år 2016 till 272 000 kronor hittills i år.Bland insatserna finns även ett center med fokus på kvinnors hälsa och basbehov.Det finns även nödbistånd i form av blöjor och medicin, ett socialt center med stöd för barnfamiljer, samt samhällsinformation och stöd i kontakter vid hemvändande.Förvaltningen har bland annat fått pengar från EU-fonden Fead.Det var även Fead som finansierade den resa till Rumänien som Ragnhild Ekelund nyss gjorde tillsammans med fyra andra från social resursförvaltning.De besökte två städer i landet och träffade myndigheter och frivilligorganisationer. – Syftet var att etablera kontakter för att bland annat se vad vi kan göra för att stötta människor som vill återvända hem.Men också för att få bättre kunskaper om människorna som befinner sig här i Göteborg och vilka möjligheter de har i sina hemländer.Färre EU-migranter nu Sällskapet från Göteborgs Stad träffade även den svenska ambassadören i Rumänien under sin vistelse där. – Vi planerar en liknande resa till Bulgarien, säger Ragnhild Ekelund.Just nu uppskattas antal mobila EU-medborgare i Göteborg till cirka 300–350 stycken.De har minskat med cirka 100 under de senaste två åren.Även antalet EU-migranter som sökt hjälp på socialjouren har minskat mycket – från 284 personer 2016 till 10 personer hittills år 2019. . The post Antalet olovliga boplatser har minskat i Göteborg appeared first on Vårt Göteborg .'

Fler göteborgare tycker att de kan påverka de politiska besluten

Politik Vårt Göteborg

Fler göteborgare än förra året tycker att de kan påverka de politiska besluten i staden. Det visar SOM-institutets senaste rapport om demokrati och delaktighet i Göteborg. Undersökningen visar också att tilliten till andra människor har ökat.
'SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.För tredje året i rad har de tagit fram rapporten ”Demokrati och delaktighet i Göteborg” åt förvaltningen för konsument- och medborgarservice.Rapporten ger en bild av vad göteborgarna tycker om demokratin, sina egna möjligheter att påverka och om trygghet och tillit i bostadsområdet. – För oss är det otroligt viktigt att följa vad människor tänker och tycker om sin stad, för att vi ska kunna planera och göra rätt saker på olika ställen i staden.Rapporten vägleder våra förtroendevalda och ger viktig information till oss som arbetar i staden.För att klara av att bygga ett hållbart samhälle behöver medborgarna känna att de är lyssnade på och kan påverka politiska beslut, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, konsument- och medborgarservice.Många demokratiinsatser Det allra mest positiva från rapporten Stefan Lydén lyfter fram är just att det är en signifikant större del i dag som tycker att de kan påverka politiska beslut. 19 procent anser att möjligheterna är ganska eller mycket goda. 2016 var siffran 14 procent.Nöjdast är man med påverkansmöjligheten i Östra Göteborg och Angered, 25 respektive 24 procent. – Vad uppgången beror på går att spekulera i.Det kan vara en effekt av att det varit valår, men det kan också bero på de insatser Göteborgs Stad gjort för att öka demokratin.Vi har till exempel Göteborgsförslaget, medborgarbudgetar, demokratiambassadörer och gjort särskilda utskick till förstagångsväljare.Kanske börjar detta märkas?Man kan se att vi är något på spåret.Tilliten till andra människor ökar En annan glädjande siffra är att fler känner tillit till andra människor.Ökningen syns både i resursstarka och resurssvaga områden.Även tilliten till människor i egna bostadsområdet ökar.Ökningen är störst i resurssvaga områden. – Det är oerhört positivt men vi har stora skillnader i staden och det är något vi ständigt måste ha koll på, säger Stefan Lydén.För första gången har frågan ställts om trygghet i det egna bostadsområdet.Fyra av fem göteborgare uppger att man känner sig trygg i sitt bostadsområde medan åtta procent uppger att man inte känner sig trygg. – I Angered och Östra Göteborg upplever man minst trygghet, i Centrum och Härlanda mest trygghet.Det är stora skillnader mellan könen.Kvinnor undviker i större utsträckning än män att gå ut ensamma på kvällarna.Grunden för detta är oro eller rädsla för att utsättas för brott.Lägre svarsandel i vissa stadsdelar 5 000 göteborgare fick enkäten som ligger till grund för rapporten.Svarsfrekvensen ligger på 53 procent. – Det är lägre svarsandel i vissa stadsdelar.Detta är ett problem som vi behöver fundera på hur vi kan jobba med.Det kanske behövs andra typer av utskick, och på andra språk?I oktober kommer SOM-institutet presentera resultaten för tjänstepersoner och politiker på en demokratikonferens. . The post Fler göteborgare tycker att de kan påverka de politiska besluten appeared first on Vårt Göteborg .'

Färre söker hjälp för spelberoende

Spel och Odds Vårt Göteborg

1 januari började de nya reglerna för spel och kasinon i Sverige att gälla. Spelberoendeteamet, som drivs av social resursförvaltning, har märkt en positiv förändring under våren. ”Söktrycket till oss har minskat”, säger Johan Conse, psykoterapeut.
'Spelberoendeteamet möter män och kvinnor som fastnat i ett spelberoende.Dessutom har teamet även telefonkonsultationer med oroliga anhöriga och chefer.Söktrycket från personer som behöver hjälp har ökat de senaste åren, men i mars vände det. – Vi är tillbaka på samma nivå som för två år sedan, säger Johan Conse.Anledningen är enligt honom att den nya spellagen har haft bra effekt.Lagen innebär bland annat att alla spelbolag som fått licens att bedriva verksamhet förbundit sig att erbjuda tjänsten spelpaus.se – en sajt där personer kan gå in och blockera sig från spel på all form av onlinespel och i butik.En sådan avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid. – Det har inneburit en enorm lättnad för anhöriga och spelaren själv att veta att man är spärrad.Direktreklam förbjuden Det andra som haft stor effekt är att bolagen inte längre får göra direktreklam genom sms och mejl. – Förut fanns det inget reglemente för spelbolagen att förhålla sig till och de gjorde allt för att locka tillbaka kunder som försökte sluta.Till exempel genom att sätta in pengar på deras konto som de fick spela med.För våra klienters förändringsprocess betyder det jättemycket att slippa bli lockad tillbaka, säger Johan Conse.Den ökade uppmärksamheten i media när det gäller spelberoende har också varit viktig, anser Johan Conse.Rapporter om den mörka sidan har gjort att fler vågar berätta om sitt beroende. – Vi märker att förståelsen och hjälpen från anhöriga nu är större, säger han.Inte längre någon skillnad mellan män och kvinnor Förra sommaren erbjöd spelberoendeteamet akuttider för att möta upp söktrycket i efterdyningarna av fotbolls-VM.Även i år blir det fler akuttider efter sommaren. – Vi behöver beredskap efter sommaren.Semestertid och jultid är tillfällen då ett beroende lättare avslöjas.Det kanske upptäcks att det inte finns några pengar kvar att åka på semester för.Det är till största delen män som söker sig till Spelberoendeteamet.Siffror som Folkhälsomyndigheten presenterade i april visar dock att när det gäller problemspelande finns inte längre någon skillnad mellan män och kvinnor, med undantag för åldersgruppen 18–24 år där männen dominerar. – Det är något vi får fundera på – hur vi ska nå ut till alla.Ny mottagning i Göteborg Sedan i maj finns större resurser i Göteborg för att möta spelberoende.Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnade då nämligen en specialistmottagning för spelberoende och skärmhälsa. – Mottagningen jobbar med samma metoder som oss.För oss är initiativet jättepositivt.Vi har tidigare samarbetat med Karolinska Institutet och Region Skåne när det gäller metodutveckling och forskning.Det blir lättare att samarbeta på hemmaplan i stället, säger Johan Conse. . The post Färre söker hjälp för spelberoende appeared first on Vårt Göteborg .'

God beredskap mot social oro i sommar

Karriär och Arbete Vårt Göteborg

Fler sommarjobb för ungdomar, ett välfyllt sommarlovsprogram, och fältarbetare och föreningsliv som bidrar med vuxennärvaro. Social resursförvaltnings kartläggning visar att det finns en bra beredskap för att motverka social oro under sommaren.
'Sedan 2010 gör social resursförvaltning årligen en kartläggning över vilka resurser som finns i Göteborgs Stad under sommaren för att motverka social oro.Årets kartläggning visar att staden är väl rustad.Besparingar innebär att antalet fält- och fritidsarbetare är lägre än tidigare år, men bemanningen är ändå bra, tycker Anette Hillskär Malmfors, utvecklingsledare på Social resursförvaltning. – Civilsamhället bidrar också med vuxennärvaro i stadsdelarna genom föreningslivet.Det kan till exempel vara idrottsföreningar som anordnar fotbollsskolor, prova-på-ridning med mera.Dessutom kommer några av de ungdomar som fått sommarjobb i stadsdelarna att jobba som fritidsledare.Fler sommarjobb Antalet sommarjobb inom Göteborgs Stads verksamheter för gymnasieungdomar är nästan 2 000 i år, vilket är fler än tidigare år.Även yngre ungdomar, som gått ut årskurs 8 och 9, har fått sommarjobb genom sin stadsdelsförvaltning. – Vissa stadsdelar, som Västra Hisingen och Angered har haft möjlighet att ge alla som sökt ett jobb.I andra stadsdelar är det färre, säger Anette Hillskär Malmfors.Göteborgs Stad har sedan 2016 fått stöd av Socialstyrelsen till gratis sommaraktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år.Precis som förra året är det ett välfyllt program med allt från läsfrämjande aktiviteter till cirkusworkshops och utflykter.Aktiviteterna finns inlagda i Göteborgs Stads kalendarium.Visst behov av beredskap Evenemang som Gothia Cup och Partille Cup – när många ungdomar träffas – kan vara tillfällen där det uppstår social oro.Stadsdelarna upplever dock bara ett visst behov av beredskap och förberedelse inför dessa evenemang. – Social resurs har fältpersonal i tjänst att mobilisera medarbetare vid behov, säger Anette Hillskär Malmfors. . The post God beredskap mot social oro i sommar appeared first on Vårt Göteborg .'

Ny snabb spårvagn planeras på Norra Älvstranden

Sport Vårt Göteborg

En spårvägs- och bussförbindelse mellan Brunnsbo och Linnéplatsen via Lindholmen och Stigbergstorget – det är nästa stora infrastrukturprojekt som är på gång i Göteborg. Den första deletappen mellan Frihamnen och Lindholmen planeras nu för fullt och
'I den nya kollektivtrafikförbindelse mellan Frihamnen och Lindholmen som nu planeras ingår en helt ny spårvägslinje på egen bana och buss som kör i samma körbana som bilarna.Linjerna kommer att ansluta till resten av Göteborgs spårvagnsnät vid Hisingsbron. – Vi gör nu en genomförandestudie för att undersöka exakt var spåren ska hamna, och tanken är att vi börjar bygga 2021 eller 2022, säger Torun Thörn som är trafikkontorets programledare för den nya förbindelsen.Mycket av detaljerna är alltså ännu inte klara, och den nya förbindelsens utformning kommer att påverkas av andra pågående och planerade projekt i närområdet.Till exempel den planerade ombyggnaden av Hamnbanan till tvåspårig järnväg, bygget av Karlatornet och inte minst linbanan över älvens vara eller inte vara som trafiknämnden väntas besluta om i höst.Snabb spårväg på egen bana – Det är många delar som ska vägas in och mycket att ta hänsyn till för att allt ska gå ihop, säger Torun Thörn.Den nya spårvägslinjen kommer att få tre hållplatser – Frihamnen, Pumpgatan/Regnbågsgatan och Lindholmen.Spårvägen ska bli en så kallad stadsbana, ett av de nya trafikkoncept som finns med i Målbild Koll 2035 som är Västra Götalandsregionens, Göteborgs, Mölndals och Partilles gemensamma vision för framtidens kollektivtrafik. –  Stadsbanan skiljer sig från dagens spårväg genom att den går på en egen bana – gärna planskild – och håller högre hastighet, säger trafikkontorets programledare för Sverigeförhandlingen Ma-Lou Wihlborg.Bro eller tunnel?I de följande två etapperna ska den nya förbindelsen kopplas vidare till Brunnsbo, där en ny pendeltågsstation planeras, och Linnéplatsen via en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigbergstorget samt en tunnel under Masthuggsberget.De planerade trafikstarterna för dessa etapper är 2029 respektive 2035. – Den sista etappen med en ny älvförbindelse är den ekonomiskt tyngsta, och mest komplicerade.Där återstår mycket arbete och vi behöver till exempel avgöra om vi ska ha en bro eller tunnel, säger Torun Thörn. 7,2 miljarder kronor Den nya förbindelsen är en del av överenskommelsen Sverigeförhandlingen och finansieras med en kombination av statliga, regionala och kommunala medel.I Sverigeförhandlingen ingår också andra stora projekt, som linbanan och nya snabba busslinjer med hög kapacitet mellan Brunnsbo och Backa samt Vårväderstorget och Lindholmen via Ivarsbergsmotet.Dessutom finns en satsning på nio nya snabba cykelstråk med i den gemensamma satsningen.Totalt innebär överenskommelsen 7 miljarder kronor för ny kollektivtrafik och 241 miljoner kronor för nya cykelstråk. 200 000 fler storgöteborgare 2035 Staten står för nästan hälften av finansieringen av projekten som ingår i Sverigeförhandlingen – men det finns ett motkrav på att Göteborgs Stad bygger nya bostäder. – Till 2035 kommer Göteborg, Mölndal och Partille att öka med 200 000 invånare och 100 000 nya arbetstillfällen.Då måste vi ha en modern kollektivtrafik med snabbare resor, högre kapacitet och nya bytespunkter där det går snabbt att växla mellan olika trafikslag, säger Ma-Lou Wihlborg. . The post Ny snabb spårvagn planeras på Norra Älvstranden appeared first on Vårt Göteborg .'

Stadsvandra gratis med Stadsmuseet i sommar

Konst och Utställningar Vårt Göteborg

Under sommaren bjuder Stadsmuseet på två gratis stadsvandringar med olika inriktningar dagligen tisdagar–fredagar. Dessutom öppnar museet upp sin sommarfilial i Änggårdsbergen.
'Under perioden 4 juni–6 september kan den som vill följa med på Stadsmuseets stadsvandringar.Det blir två per dag.Den ena startar klockan 11 vid GöteborgsOperans entré och slutar vid Packhusplatsen.De som följer med får se hur stadslivet tedde sig bakom stadsmurarna för 400 år sedan.Den andra avgår från Esperantoplatsen klockan 14 och slutar vid Pustervik.Här speglas livet för människorna som inte hade råd att bo innanför stadens bastanta försvar.Föranmälan krävs Vill du följa med på stadsvandring krävs föranmälan.I juli öppnar Stadsmuseet sin sommarfilial Lilla Änggården i Änggårdsbergen.Under sommaren ligger fokus på att det är hundra år sedan Sverige införde rösträtt för kvinnor.Emmy Grén Broberg var en av rösträttskämparna och brukade spendera sina somrar på Lilla Änggården. – Vi kommer att undersöka hur hennes uppväxt på Lilla Änggården formade henne och låg som en bakgrund till hennes för tiden normbrytande val i livet, säger Daniel Gillberg, projektledare för Lilla Änggården.I Stadsmuseets sommarprogram finns bland annat även sommarlovsaktiviteter för barn och fem guidade båtturer med Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Hamn. . The post Stadsvandra gratis med Stadsmuseet i sommar appeared first on Vårt Göteborg .'

Ovanligt stor inflyttning till Göteborg

Samhälle Vårt Göteborg

Hallå där, Lutz Ewert, planeringsledare på Göteborgs Stads statistikavdelning. Hur har Göteborgs befolkningsstatistik utvecklats hittills i år?
'Lutz Ewert.Foto: Kajsa Sandin – Enligt Göteborgs Stads inofficiella siffror har befolkningen ökat mer än något tidigare år under samma period.Sedan årsskiftet har Göteborgs befolkning ökat med runt 3400 personer.Hur stor brukar ökningen vara, då? – Det tidigare toppåret 2016 ökade befolkningen med 3200, och annars brukar ökningen vara lägre än 3000.Men det finns så klart inget som säger att inflyttningen kommer fortsätta att vara lika hög under resten av året.En stor del av året återstår och den stora inflyttningen sker vanligtvis när höstterminen börjar.Vad beror detta på? – Det jag kan se jämfört med motsvarande tidsperiod tidigare år är att vi har en högre inflyttning och färre dödsfall.Det är inflyttningen från andra kommuner i Sverige som är hög, och invandringen ligger lägre än de senaste två åren. . The post Ovanligt stor inflyttning till Göteborg appeared first on Vårt Göteborg .'

Göteborgs första rullatorlopp ordnas i Trädgårdsföreningen

Samhälle Vårt Göteborg

Hallå där! Sofia Tillman, processledare på Senior Göteborg, som på internationella äldredagen den 1 oktober bjuder in alla seniorer som använder hjälpmedel till ett rullatorlopp i Trädgårdsföreningen. Så vad är egentligen ett rullatorlopp?
'Foto: Oslo kommun – Det är ett motionslopp för alla seniorer som använder någon typ av gånghjälpmedel, som rullator, rullstol, käpp eller stavar.Seniorerna går eller rullar en bana på cirka 600 meter i Trädgårdsföreningen, där den som vill kan ta sig runt flera varv.Det blir vätskestopp under loppet och pris för alla som går i mål.Varför gör ni det här? – Syftet är att synliggöra äldre personer med olika gånghjälpmedel, för att i förlängningen skapa en åldersvänligare stad som är lätt att ta sig fram i.Och för den enskilde hoppas vi att det blir en rolig anledning att röra sig.Hur går det till rent praktiskt? – Anmälan öppnar i mitten av augusti och där är det först till kvarn som gäller.Det finns 300 platser, så är du intresserad uppmuntrar vi dig att anmäla dig tidigt.Sedan är själva loppet den 1 oktober.Start och målgång sker i Bältesspännarparken, där det även blir aktiviteter och en scen där lokala artister uppträder.Vilka får vara med? – Alla seniorer som använder gånghjälpmedel och deras eventuella följeslagare.Men även den som går lite raskare med stavar är välkommen.Har det här gjorts i andra städer tidigare? – Vi har inspirerats av Oslo, där de haft rullatorlopp sedan 2013, med väldigt lyckat resultat.Vi var där och tittade förra året och fick med oss massor av idéer.Bland annat kommer vi dela ut priser i olika kategorier, som till exempel bäst pimpad rullator och äldsta deltagare.Varför satsar ni på just det här? – Rullatorloppet är en aktivitet inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg, där vi vill synliggöra vikten av en stadsmiljö som alla kan ta sig fram i oavsett hjälpmedel.Vi vill minska stigmatiseringen kring hjälpmedel och främja rörelse på ett lustfyllt sätt.Genom att ha rullatorloppet mitt i centrum hoppas vi att göteborgare i olika åldrar går förbi och inspireras.Många funktionärer är dessutom ungdomar, vilket ger möten över generationsgränserna. . The post Göteborgs första rullatorlopp ordnas i Trädgårdsföreningen appeared first on Vårt Göteborg .'

Bättre läge än förra året med sommarvikarier i äldreomsorgen

Vård och Omsorg Vårt Göteborg

Behovet av ny personal inom vård och omsorg är fortsatt stort, men inom äldrevården är vikariebehovet nu i stort sett täckt inför sommaren. Tack vare en mer övergripande och långsiktig rekrytering räknar man med att klara sommaren – och tittar nu
'Här söker du semestervikariat hos Göteborgs Stad – Det är en bättre situation än förra året, även om det fortfarande saknas personal på vissa ställen.Det finns fortfarande en del att jobba med, i synnerhet som många vikarier inte har någon form av utbildning med sig och vi fortfarande drabbas av sena avhopp.Men det är en relativt bra situation inför semestrarna, säger Anneli Snis, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.Anneli Snis. 600 undersköterskor behövs nästa år Lite längre fram i sommar ser hon att det kan bli aktuellt att stoppa inflödet av nya patienter när det gäller avancerad sjukvård i hemmet.En vård som kräver stora resurser och stor kompetens.Men än så länge är det inte aktuellt med några begränsningar. – Det är en risk vi ser, men inget som är aktuellt i dag.Och vi fortsätter arbeta för att få in den personal som behövs för att klara de befintliga behoven.Under nästa år visar prognosen att Göteborgs Stad kommer behöva anställa ytterligare 600 undersköterskor, samtidigt som behovet av vårdbiträden och biträden är fortsatt stort. – Att läget är bättre än i fjol gör att vi ser att det långsiktiga tänket runt rekryteringarna fungerar, vilket känns väldigt roligt.Sedan står vi med otroligt stort behov av personal inför framtiden, så vi vill verkligen understryka vilket fantastiskt arbete det här är.Hos oss bygger du relationer och gör skillnad i människors vardag precis varje dag.Över 300 intervjuer på fyra månader Ett exempel där rekryteringen gått bra är äldrevården i stadsdelen Norra Hisingen.Här har undersköterskan Azra Masic, själv anställd i verksamheten, skött rekryteringen för hela verksamheten.Andreas Petersson. – Det är tredje året vi kör den här modellen och det fungerar verkligen jättebra.Eftersom Azra själv jobbar i verksamheten vet hon vad som behövs och det är tydligt att de vikarier som kommer in har fattat grejen, det är inte lika mycket avhopp för att folk inte riktigt har förstått vad jobbet innebär, säger Andreas Petersson, enhetschef på Bäckebols äldreboende Med början den 15 januari och till slutet av maj har Azra gått igenom 1 200 ansökningar om sommarvikariat, gjort ungefär 300 intervjuer och anställt 134 personer så här långt. – Sedan har vi en del återkommande personal från förra året och några pensionärer som kommer in och jobbar över sommaren, så vi har anställt folk i en rasande takt.Men äldrevården är fortfarande ett område med stort behov av ny personal, så jag uppmuntrar verkligen den som är intresserad att söka sig till oss.Det här är ett arbete där du får så oerhört mycket tillbaka.Stort intresse från arbetslösa Som ett sätt att rekrytera ny personal deltog Andreas Petersson och Azra Masic i slutet av mars på en inspirations- och rekryteringsmässa på Dalheimers hus.Med sig därifrån hade Azra över 200 ansökningar om sommarvikariat. – Det var fantastiskt bra.Tyvärr föll många bort på grund av svårigheter med språket, men vi vill förmedla att även om du inte fick komma på intervju nu, så finns alla möjligheter när språkkunskaperna utvecklas.Människan är utvecklingsbar och hos oss kan även den som i dag står långt från arbetsmarknaden få arbete, så det finns något att jobba för. . The post Bättre läge än förra året med sommarvikarier i äldreomsorgen appeared first on Vårt Göteborg .'

Streetbasket och kultur på Friskväderstorget hela sommaren

Sport Vårt Göteborg

För andra året i aret arrangeras basket- och kultursatsningen Bonnier Hoops i Biskopsgården. På invigningen den 19 juni blir det en streetbasketturnering där ungdomar kan spela mot bland annat poliser och författare.
'– Enligt polisen hade vi en av de lugnaste somrarna någonsin förra året här i Biskopsgården.Och vi är övertygade om att det hängde ihop med just satsningen på BonnierHoops.Här har de unga ett ställe att gå till, spela basket, läsa böcker träffa kompisar och samtidigt ha vuxna runt sig fram till sent på kvällen.Så när vi fick frågan om att köra BonnierHoops ytterligare ett sommarlov var svaret självklart ja, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör på Västra Hisingen.Målet med satsningen är att skapa en samlingsplats för ungdomar med aktiviteter som basketturneringar, läsning, pyssel, dans, spoken word och hiphop.Förra året var BonnierHoops baserat vid Svarte mosse, men i år flyttar aktiviteterna till Friskväderstorget.Öppettiderna är 11–21 på vardagar och 15–21 på lördagar från den 19 juni till den 17 augusti.Bonnier Hoops Biskopsgården är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Bonnierförlagen, Svenska Basketbollförbundet, Bokmässan, Göteborg & Co, Polisen, Bostadsbolaget, Poseidon, Bo Bra och Västra Hisingen Basket. . The post Streetbasket och kultur på Friskväderstorget hela sommaren appeared first on Vårt Göteborg .'

Forskare ska följa Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända

Forskning och Vetenskap Vårt Göteborg

Vilken roll spelar Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända för integrationen? Det kommer forskare från Göteborgs universitet studera under fyra år med start i höst. ”Forskningsprojektet kommer ge oss möjlighet att utvecklas och bli ännu
'– Det Göteborgs universitet vill undersöka är hur vår samhällsorienterande undervisning fungerar som integrationsverktyg.Forskningsprojektet kommer att genomföras i Göteborg, Stockholm och Malmö under fyra år, säger Anna Sarsten Jinnefält.Integrationscentrum är en del av social resursförvaltning och ansvarar för den samhällsorientering som personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller anhöriginvandrat har laglig rätt till.Bakom studien som inleds i höst står Andrea Spehar på Centrum för global migration vid Göteborgs universitet, som studerade Integrationscentrums verksamhet i ett annat forskningsprojekt 2018. – Forskarna kommer att studera vår pedagogik och vårt material, och intervjua både personal och personer som deltagit i vår undervisning, säger Anna Sarsten Jinnefält.Hon tror att forskningens resultat kommer vara användbara för Integrationscentrums verksamhet. – Som enhetschef tycker jag så klart att det är jätteroligt och intressant att de vill studera oss.Och deras intervjuer med före detta deltagare kan fylla ett kunskapsglapp som vår personal gärna vill veta mer om: vad är det deltagarna får ut av undervisningen och vad saknar de? . The post Forskare ska följa Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända appeared first on Vårt Göteborg .'

Lärjeåns dalgång kan bli naturreservat

Samhälle Vårt Göteborg

Kulturhistoriskt värdefulla jordbrukslandskap, flodpärlmusslor, ädellövskog och dramatiska raviner. Det är några av de kvaliteter som Göteborgs Stad vill skydda genom att göra Lärjeåns dalgång till naturreservat. Till och med september kan
'Redan 1988 väcktes för första gången idén att göra Lärjeåns dalgång till ett naturreservat, men av olika skäl har det sedan dess flera gånger kommit av sig.Under hela 00-talet var det exempelvis bordlagt hos byggnadsnämnden.Men är den trettio år gamla idén om ett naturreservat alltså närmare än någonsin att förverkligas.Möjlighet att påverka – Vi är långt ifrån klara, men ett förslag är ute på samråd till den 30 september.Nu kan alltså alla som vill komma in med synpunkter som vi sedan kommer att gå igenom och beakta innan det slutgiltiga beslutet fattas, säger Emma Svensson, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.Området som kan bli naturreservat är stort – 1600 hektar – och sträcker sig hela vägen från kommungränsen mot Lerum till Lärjeåns utlopp i Göta älv.Förutom själva ån ingår också angränsande kultur- och naturområden och områdena kring några av biflödena.Här finns både kulturhistoriskt och biologiskt värdefulla miljöer, som gamla jordbrukslandskap och ädellövskog.Dessutom finns stora friluftsvärden eftersom det är ett populärt vandringsområde.Hem för hotade musslor – Delar av området är i dag ett Natura 2000-område, där bland annat den väldigt hotade flodpärlmusslan finns.Ån har också ett rikt fågelliv med arter som strömstare, mindre hackspett och kungsfiskare.Och väldigt fina ravinmiljöer, säger Emma Svensson.Förutom flodpärlmusslan finns också andra skyddsvärda arter i ån som havsnejonöga, ål havsvandrande öring och en ursprunglig laxstam. . The post Lärjeåns dalgång kan bli naturreservat appeared first on Vårt Göteborg .'

Höjda avgifter för entreprenörer som gör fel vid vägarbete

Trafik Vårt Göteborg

Den 1 juli blir det dyrare för entreprenörer att bryta mot Göteborgs Stads regler vid vägarbeten. ”Vi skärper våra regler och lägger oss i linje med andra väghållare för att påföljden inte ska vara ett tandlöst verktyg”, säger Jonas Malmryd,
'Att det pågår rekordmycket väg- och trafikarbeten i Göteborg kan inte ha undgått någon.Och när så mycket görs på en och samma gång av många olika entreprenörer ökar risken för misstag och rena felaktigheter.För att skapa ordning och reda i detta ofrånkomliga stök höjer nu trafikkontoret avgifterna markant för de entreprenörer som inte följer Göteborgs Stads regler för avstängning av gator. – De flesta entreprenörer vill göra rätt, men när det sker en stor volymökning ökar risken att det blir fel.Att vi nu ökar påföljderna för felaktig avstängning av gata är ett av flera områden där vi kommer att utveckla våra arbetssätt, säger Jonas Malmryd.Kan kosta upp till 170 000 kronor Idag kostar det 15 000 kronor per tillfälle för en entreprenör att göra fel, oavsett hur allvarligt felet är och om flera fel görs vid samma tillfälle.Med de nya reglerna kommer i stället vissa typer av allvarligare felaktigheter direkt ge ett vite på 50 000 kronor, och för övriga avvikelser ges påföljder enligt en trappmodell så att det kostar mer ju fler avvikelser entreprenören gör. – Om våra kontrollanter upptäcker tillräckligt många fel kan det leda till ett vite på 170 000 kronor och att arbetet stoppas.De nya reglerna är mer i linje med påföljderna i andra jämförbara kommuner och hos Trafikverket, säger Jonas Malmryd.I och med att den nuvarande avgiften är så pass låg har det förekommit att entreprenörer brutit mot regler eller inte åtgärdat brister för att spara tid och pengar, säger han. – I det här sammanhanget är 15 000 kronor ingen märkbar kostnad för entreprenören och det har medfört att påföljderna blivit ett tandlöst verktyg – det kan vara dyrare för entreprenören att vidta nödvändiga åtgärder än att betala avgiften.Vår förhoppning med de nya påföljderna är att de ska verka avskräckande så att vi helst av allt slipper dela ut påföljder helt och hållet.Driver på nationellt Trafikkontoret kommer också att se över sina arbetssätt på flera andra områden som har med trafiksäkerhet kring vägarbeten att göra. – Vi kommer bland annat att uppdatera vårt regelverk för arbete i gata, så att det blir tydligare vad som gäller för saker som skyltar, skyddsanordningar och märkning av fordon.Vi är också med i samarbeten för att ta fram nya nationella standarder för skyddsanordningar vid vägarbeten, och driver på för att förbättra säkerhet och framkomlighet, säger Jonas Malmryd. . The post Höjda avgifter för entreprenörer som gör fel vid vägarbete appeared first on Vårt Göteborg .'

Fortsatt höga halter av kvävedioxid

Goda nyheter Vårt Göteborg

Halten av kvävedioxid i Göteborgsluften är för hög, visar en ny rapport från Miljöförvaltningen. För andra typer av luftföroreningar ser utvecklingen dock mer positiv ut.
'Kvävedioxid bildas i förbränningsmotorer och kan orsaka bland annat irriterade luftvägar, särskilt hos barn och människor med nedsatt hälsa.Enligt rapporten Luften i Göteborg – årsrapport 2018 överskrider halterna av kväveoxid i Göteborgsluften de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.Effekt på gruppnivå Men vad betyder det egentligen?Är luften farlig att andas in?Vi frågar Erik Svensson, som är miljöutredare på Miljöförvaltningen. – Det är en jättesvår fråga att besvara.Den är ju sämre än ren luft, men det är samtidigt väldigt svårt att se effekter på individnivå.Då måste man studera stora grupper.Men man kan säga att människor får lite, lite sämre hälsa av att andas in luften, och att effekten blir särskilt tydlig på människor som har sämre hälsa från början.Som astmatiker, till exempel, säger han.Begränsade möjligheter att påverka De alltför höga halterna av kvävedioxid finns troligen i större delen av centrala Göteborg, enligt Miljöförvaltningens undersökning.För att förbättra luftkvaliteten följer Göteborgs Stad ett åtgärdsprogram som Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram.Åtgärderna handlar till exempel om att försöka få fler att åka kollektivt, och se till att transporterna till och från Göteborgs Hamn inte går genom centrum.Samtidigt är Göteborgs Stads möjligheter att på egen hand få ner luftföroreningarna begränsade. – Ett stort bekymmer är att vi inte har rådighet över många åtgärder.De större Trafiklederna är till exempel statligt ägda genom Trafikverket, och trängselskatten beslutas av Riksdagen, säger Erik Svensson.Generellt positiv bild För alla andra typer av luftföroreningar än kväveoxid ser det bättre ut.Där klarar Göteborgs Stad de lagstadgade kvalitetsnormerna, och enligt Erik Svensson blir luften i Göteborg i ett längre tidsperspektiv renare och renare. – För vissa traditionella luftföroreningar, som svaveldioxid och kolmonoxid, går siffrorna inte att förbättra mer eftersom de redan är så bra.Det ska vi vara väldigt nöjda med.Och för partiklar ser vi en svagt nedåtgående trend.Det är egentligen bara vad gäller kvävedioxid som vi ser att minskningen har avstannat på en alltför hög nivå.Fordonens utsläpp av kvävedioxid har helt enkelt inte minskat lika mycket som för andra typer av luftföroreningar, säger han. . The post Fortsatt höga halter av kvävedioxid appeared first on Vårt Göteborg .'