{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Senaste nyheterna från TTELA, | Njus

Träning och Hälsa
TTELA

Kortare arbetsdag minskade inte sjukskrivning

Bättre stämning och ökad fysisk och psykisk hälsa – men ingen förändring gällande sjukskrivningar.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.