{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Lärarnas tidning, | Njus

”Lärarmarschen kan öppna ögonen för gemene man”

Skola och Utbildning Lärarnas tidning

På lördagen hölls den stora Lärarmarschen för bättre villkor i skola, förskola och fritidshem. Många vittnade om stora utmaningar. ”Lärarnas villkor behöver förbättras”, säger Jan Östman, gymnasielärare i marinbiologi, biologi, kemi och naturkunskap.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.

Lärarna: Vi orkar inte mer – sluta skära ner!

Skola och Utbildning Lärarnas tidning

Slagorden sveper över Mynttorget när lärare, förskollärare, skolledare, barnskötare och fritidspedagoger gör gemensam sak mot nedskärningar och sinande resurser.

Lärarupproret

Alla nyheter kring Lärarupproret i Sverige.