{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Senaste nyheterna från Må Bra, | Njus

Relationer
Må Bra

Psykisk ohälsa hos unga har ökat 50 procent – är skärmar boven?

Ny studie visar att andelen unga som mår dåligt har ökat drastiskt de senaste 10 åren – men hos människor över 26 såg man inte alls samma tendenser. Den stora skillnaden mellan generationerna? Relationen till våra telefoner och sociala medier.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.