{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Senaste nyheterna från Region Västernorrland, | Njus

Vård och Omsorg
Region Västernorrland

Regionens medarbetare trivs allt bättre på jobbet

Medarbetare inom Region Västernorrland trivs allt bättre på jobbet och upplever i allt högre grad att de utvecklas i arbetet. Det visar resultatet i den stora chefs- och medarbetarenkät, som genomfördes under oktober månad. Den senaste undersökningen, som genomfördes i oktober förra året, visar på en mycket positiv utveckling jämfört med utfallet i enkäten 2016.