{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Bostad nyheter | Njus Sverige

Ny Göteborgsmodell ska ge kortare byggtider

Bostad Fastighetsnytt

Ett år kortare byggtid. Det hoppas Göteborg kunna nå genom ett nytt arbetssätt som införs i kommunen i höst.
'Göteborgs stad inför ett nytt arbetssätt för att kapa byggtiderna med ett år jämfört med traditionella processer. Det nya innebär att byggaktören projekterar byggnaden parallellt med att detaljplanen utformas. Detta kan ske genom att Göteborgs stad erbjuder särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan. Det nya arbetssättet gör det möjligt att börja bygga strax efter att en detaljplan vunnit laga kraft och väntas korta byggtiden med ett år i de fall modellen kan användas. – Vi tror är att det är mellan fem och femton procent av alla detaljplaner som har förutsättningar för en tidig byggstart, säger Johan Benjaminsson, tf chef för lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad, till Fastighetsnytt. Passar där det byggts tidigare Det gäller främst förtätningsprojekt som görs på platser där det redan finns utbyggt vatten, avlopp och vägar. Många kommuner brottas med långa och utdragna byggtider och på flera håll pågår olika försök att slimma processen. I Göteborg har man utgått från de erfarenheter kommunen gjort genom Bostad2021, ett projekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad som startade 2014 för att snabbt skapa tusentals nya bostäder utöver den ordinarie produktionen med hjälp av samverkan och parallella processer. – Det är mycket fokus på detaljplaneprocessen, vilket är bra, men i Bostad2021 har fokus varit att se över hela processen och det har vi haft som utgångspunkt här, säger Johan Benjaminsson. Det nya arbetssättet ska börja tillämpas i augusti. Andreas Jennische'

Hemsös kreditbetyg fortsatt A-

Bostad Fastighetsnytt

Standard & Poor’s har avslutat sin årliga revidering av Hemsös kreditbetyg och bekräftat att långsiktiga kreditbetyg förblir A- med stabila utsikter. A- är ett investment grade-betyg.
'Standard & Poor’s har avslutat sin årliga revidering av Hemsös kreditbetyg och bekräftat att långsiktiga kreditbetyg förblir A- med stabila utsikter. A- är ett investment grade-betyg. – Standard and Poor’s fortsätter att uppmärksamma den ökade kvalitén i fastighetsbeståndet och Hemsös arbete att förlänga hyresdurationen vilket minskar bolagets vakansrisk. Därutöver framhäver de vårt arbete att bredda investerarbasen med fokus på upplåning i längre löptider, kommenterar Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö, i ett pressmeddelande. Sverrir Thór'

Bostadsutvecklare anklagas för dödsfällor i lyxbygget

Bostad Branschaktuellt®

Lyxskrapan Innovationen har utgjort en dödsfälla för invånarna.
'Oscar Properties har precis färdigställt tornet Innovation vid Torsplan, och är igång med byggandet av systertornet Helix.Nu visar nya uppgifter på stora brister i säkerheten kring bygget.Det är Dagens Industri som rapporterar om lyxbyggaren Oscar Properties påstådda bristande säkerhet.Enligt DI är det en handling från Stockholms Stadsbyggnadskontor som påvisar brister i Innovationen-huset.I Stockholms stadsbyggnadskontors diarium står att läsa följande: ”KA kontaktar byggherren ang.Dödsfällor i Innovationen.” Såhär säger Byggnadsinspektör Frank Vanberg till DI: – Det rör sig om dörrar till ett schakt för el- och va-installationer, ett schakt som löper vertikalt genom byggnaden, och dess dörrar har vid några tillfällen lämnats öppna av underentreprenörer.Schaktet har dörrar på varje våningsplan, dörrar som alltså vid flera tillfällen inte varit låsta.Eftersom många köpare redan flyttat in i huset innebär det att bland andra barn av misstag kunnat ta sig in i det höga schaktet. – Jag var där senast igår och fick då höra att schaktdörrar stått öppna flera gånger, säger Frank Vanberg till DI.Oscar Properties ska nu ha åtgärdat felet.'

Kommentar: Miljardveckan är igång

Bostad Fastighetsnytt

Innan lunch på måndagen damp två pressmeddelanden ner i mailboxen, vart för sig innehållande information om fastighetsaffärer i miljardklassen. Av allt att döma var det startskottet på en intensiv vecka med ett antal större affärer, nu när första
'Innan lunch på måndagen damp två pressmeddelanden ner i mailboxen, vart för sig innehållande information om fastighetsaffärer i miljardklassen. Av allt att döma var det startskottet på en intensiv vecka med ett antal större affärer, nu när första halvåret 2019 går mot sitt definitiva slut. När undertecknad inledde sin karriär på Fastighetsnytt för nästan 7,5 år sedan så hörde fastighetsaffärer över en miljard till ovanligheterna. De förekom för all del, Folksams förvärv av Kungsbrohuset var en och Areims förvärv av Trygg-Hansa-huset en annan, men de var ändå relativt sällsynta. Idag lyfter nästan ingen på ögonbrynet vid en sådan affär. Fastigheter värderas högre  Det säger en hel del om den utveckling som skett på marknaden de senaste åren, diskussionen om huruvida det i alla avseenden är en sund utveckling kan vi lämna därhän men vi kan konstatera att den är ett faktum. Större bestånd byter ägare, fastigheter värderas betydligt högre än tidigare och det finns praktiskt taget oändligt med pengar som jagar avkastning på en marknad där produkter, som det så vardagligt kallas, är en bristvara. Allt i enlighet med ekonomins lagar med andra ord. Nog om det, 2019 har hittills varit ett fantastiskt år på den glödheta svenska fastighetsmarknaden och det mesta talar för att det kommer att hålla i sig ett tag till. Huruvida vi får uppleva ett nytt rekordår får framtiden utvisa men sannolikt blir årets transaktionsvolym avsevärt högre än de 150 miljarder som var rådgivarkonsensus tidigare i år. Allt talar också för att innevarande vecka blir intensiv, redan innan lunch på måndagen har vi fått en volym på cirka 3 miljarder kronor och om olika rykten på marknaden stämmer så blir det ett antal miljarder till. När första halvåret summeras nästa vecka kan det faktiskt vara så att den samlade volymen ligger norr om 90 miljarder kronor. Den som lever får se. Sverrir Thór'

Miljardsäljer 21 kommersiella fastigheter

Bostad Fastighetsnytt

Klövern säljer en portfölj med 21 kommersiella fastigheter till Nyfosa. Prislappen: 1 570 miljoner kronor.
'Klövern säljer en portfölj med 21 kommersiella fastigheter till Nyfosa. Prislappen: 1 570 miljoner kronor. Fastigheterna, som ligger i Örebro, Malmö, Växjö och Haninge, omfattar cirka 123 000 kvadratmeter. – Det här är en stabil portfölj med fastigheter i bra lägen och säkra kassaflöden som vi är glada att vi fick möjligheten att förvärva. Portföljen ger oss en god plattform i Örebro och därutöver kompletterar fastigheterna i Malmö, Växjö och Haninge befintligt bestånd väl, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa, i ett pressmeddelande. I försäljningen ingår bland annat två fastigheter i Växjö och Örebro som ingick i Klöverns förvärv av Agora. De årliga hyresintäkterna uppgår till 140 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till 4,5 år och uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Fastigheterna kommer att tillträdas den 30 augusti 2019. Affären avses att finansieras genom upptagande av ny kreditfacilitet. Redaktionen'

Heba rekryterar ekonomichef från Magnolia

Bostad Fastighetsnytt

Heba rekryterar Hanna Franzén som ny ekonomichef. Hon kommer närmast från motsvarande roll på Magnolia Bostad.
'Heba rekryterar Hanna Franzén som ny ekonomichef. Hon kommer närmast från motsvarande roll på Magnolia Bostad. – Hanna har bred erfarenhet av rollen som ekonomichef från fastighetsbranschen och börsnoterade bolag, säger Patrik Emanuelsson, vd på Heba i ett pressmeddelande. Hanna Franzén efterträder Frank Sadleir som i rollen som CFO kommer att fokusera på finansieringsverksamheten. Maria Nordlander'