{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Karriär och Arbete nyheter | Njus Sverige

Internationella valutafondens chef avgår

Karriär och Arbete SR Ekot

Christine Lagarde meddelar att hon efter åtta år kommer att avgå som chef för Internationella valutafonden.
'Christine Lagarde avgår 12 september. Christine Lagarde meddelar att hon efter åtta år kommer att avgå som chef för Internationella valutafonden. Beskedet kommer två veckor efter att hon nominerats som chef för den europeiska centralbanken, (ECB.), meddelar flera amerikanska byråer. – Jag har fått fått mer klarhet i nomineringsprocsess för att bli nästa chef för ECB, säger hon. Lagarde ska avgå 12 september. Anton Leck anton.leck@sverigesradio.se'

»Arbetslösheten kommer att öka«

Karriär och Arbete Dagens Arena

Nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen har börjat ge sig till känna.Minskningen av antalet arbetslösa har avstannat och mängden kvinnor som är utan jobb ökar.
'Nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen har börjat ge sig till känna.Minskningen av antalet arbetslösa har avstannat och mängden kvinnor som är utan jobb ökar.Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar 337 000 inskrivna arbetslösa i slutet av juni vilket är en ökning med 130 personer jämfört med för ett år sedan.Och främst är det antalet kvinnor som har ökat. – Vi ser framförallt en ökning av arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor, 1 900 i konkret antal.Ingen jättestor ökning, men en ökning.Svårast är det för de som saknar fullständig gymnasieutbildning, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.Dels beror det på en generell avkylning i konjunkturen där arbetsgivarnas rekryteringsplaner dämpats, säger han. – Och dels beror det på att de utrikes födda kvinnorna tidigare kunde anställas i en extratjänst, en subventionerad anställning de tidigare kunde få via oss.Den togs bort vid årsskiftet som en del i budgetnedskärningarna vi fick.Totalt har antalet arbetslösa kvinnor ökat med 2 900 personer, upp till 163 000 under det senaste året.Antalet arbetslösa män har däremot minskat med 2 800 till 174 000 samma tidsperiod.Arbetsförmedlingen bedömer dessutom att antalet arbetslösa kommer att öka framöver. – Vi ser en strukturomvandling där främst anställda inom handel berörs av automatiseringen av tjänster.Nu märks det i den ökade automatiseringen av kassor, lite längre fram i tiden kan vi också se att lagerpersonal berörs.Även om e-handeln ökar, ökar också automatiseringen av lager, menar Olle Ahlberg.En förhoppning är att anställda inom branscher som ökar automatiseringsnivån ser värdet i den egna personalen. – Vi hoppas på att det inte behöver leda till uppsägningar att till exempel lager automatiseras, utan till en kompetensutveckling av personal som kan få nya arbetsuppgifter kopplade till detta.En del i ett livslångt lärande, säger Olle Ahlberg.'

Fler kvinnor arbetslösa

Karriär och Arbete Arbetet

Arbetslösheten är nu lika stor för kvinnor som för män — 6,7 procent. De arbetslösa kvinnorna har blivit fler och antalet arbetslösa män har sjunkit, enligt Arbetsförmedlingen.
'Arbetslösheten är nu lika stor för kvinnor som för män — 6,7 procent. De arbetslösa kvinnorna har blivit fler och antalet arbetslösa män har sjunkit, enligt Arbetsförmedlingen. Det är framför allt de utrikes födda kvinnorna som har svårt att konkurrera om jobben, enligt Arbetsförmedlingen. Tuffast är läget för de som saknar fullständig gymnasieutbildning.  – Tidigare har de kunnat få en anställning i form av en extratjänst. Nu finns inte den möjligheten, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. I slutet av juni var 337 000 personer inskrivna som arbetslösa. Sedan juni 2018 har arbetslöshetsnivån sjunkit från 6,8 procent till 6,7 procent. Men sämre siffror är att vänta, enligt Arbetsförmedlingen.  – Framöver bedömer vi att arbetslösheten kommer att öka. Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland annat inom handeln, säger Olle Ahlberg.'

S-röster avgör om EU-toppjobb

Karriär och Arbete Arbetet

Med löften om jämställdhet och klimatkamp hoppas Ursula von der Leyen övertyga tvivlarna i EU-parlamentet om att välja henne till ny ordförande i EU-kommissionen.
'Med löften om jämställdhet och klimatkamp hoppas Ursula von der Leyen övertyga tvivlarna i EU-parlamentet om att välja henne till ny ordförande i EU-kommissionen. Högern och mitten verkar ge tummen upp. Avgörandet fälls av socialdemokraterna. Den 60-åriga försvarsministern och sjubarnsmodern tar direkt upp jämställdheten när hon inleder dagens debatt inför EU-parlamentet i Strasbourg. – För 40 år sedan valdes EU-parlamentets första talman, Simone Veil, och lade fram sin vision om EU. Det är tack vare henne som jag kan göra samma sak. Och det är med stolthet jag kan säga att äntligen är en kvinna nominerad till posten som ordförande i EU-kommissionen, säger von der Leyen i Strasbourg. Samtidigt går hon ut hårt om klimatet. – Jag vill att EU blir den första klimatneutrala kontinenten i världen år 2050. För att göra det måste vi ta modiga steg tillsammans, säger von der Leyen. – Jag kommer att lägga fram ny grön väg för EU under mina första 100 dagar på jobbet. Jag kommer att lägga fram EU:s första klimatlag. I sitt tal tar hon också upp rättsstatsläget — en fråga som betonats hårt av många västländer som oroats över den demokratiska utvecklingen i länder som Polen och Ungern. – Det går inte att kompromissa om respekt för rättsstaten. Fru rättvisa är blind. Hon kommer att försvara rättsstaten oavsett var och när den attackeras, lovar von der Leyen. Hon vill också ha nya tag när det gäller asyl och migration. – Till havs är det en plikt att rädda liv. Vi behöver solidaritet. Vi behöver en ny sorts ansvarsfördelning. Den tyska försvarsministern fördes fram som ”gumman i lådan” av EU-ländernas stats- och regeringschefer på deras utdragna toppmöte för två veckor sedan, sedan man inte kunnat enas om någon av de så kallade toppkandidater som föreslagits på förhand. I stället presenterades en paketlösning med kristdemokraten von der Leyen som kommissionsbas, med socialdemokratiske nederländaren Frans Timmermans och liberala danska Margrethe Vestager som närmaste medhjälpare under sig i kommissionen. Von der Leyens partikamrater i konservativa partigruppen EPP har snabbt gett tummen upp. Från svensk sida har såväl M som KD ställt sig bakom den tyska försvarsministern. ”Vi moderater kommer inte hålla med en kommission ledd av von der Leyen i alla frågor. Men vi menar att hon har bäst möjlighet att leda en kommission som svarar på de utmaningar Europa står inför”, säger Moderaternas fyra ledamöter i ett gemensamt debattinlägg på nyhetssajten Europaportalen.se. Socialdemokrater och liberaler har varit mer skeptiska. Rösterna från de två partigrupperna S&D och RE behövs för att ge tillräckligt stöd för von der Leyen i EU-parlamentets omröstning i kväll, men är fortfarande inte givna. Svenske Fredrick Federley (C) är dock imponerad och varslar om att han kommer att förorda tyskan vid eftermiddagens gruppmöte inom RE. Även Karin Karlsbro (L) ger nu sitt stöd. ”Jag är övertygad om att vi genom att välja Ursula von der Leyen får en övertygad EU-vän, en stark företrädare för rättsstatens principer, en garant för ökad jämställdhet och en förespråkare för en skarp miljö- och klimatpolitik som ordförande för kommissionen”, säger Karlsbro i ett uttalande under pågående debatt. Även S&D håller gruppmöte i eftermiddag och lyssnar inför det noga på vad von der Leyen säger ”för att vi ska kunna överväga att rösta ja”, säger den svenska S-gruppens ordförande Heléne Fritzon. Fritzon räknar emellertid med en splittrad grupp. Inte minst är de tyska socialdemokraterna starkt tveksamma till von der Leyen. – Man spelar in nationell politik i detta. Det är mycket som tyder på att de kommer att hålla fast vid att rösta mot, säger Fritzon. Det italienska S&D-partiet, Demokratiska partiet, ger dock von der Leyen sitt stöd, lovar gruppledaren Roberto Gualtieri i dagens debatt. Från Italien stöds von der Leyen också av Femstjärnerörelsen, som inte tillhör någon av parlamentets partigrupper. På nejsidan står vänstergruppen GUE/NGL, ytterhögern i ID, miljöpartistiska De gröna/EFA samt sannolikt en stor del av EU-skeptiskt konservativa ECR — däribland svenska SD. – Efter att ha hört ert anförande här i dag står det fullständigt klart för mig att ni är olämplig för denna uppgift och jag kommer att rösta nej, säger Peter Lundgren (SD) i debatten i Strasbourg. Själva omröstningen om von der Leyen sker på papper utan att ledamöterna behöver avslöja hur de röstar och inleds klockan 18. Ett resultat väntas vara klart kring klockan 20. Tyskan behöver stöd av en absolut majoritet av de närvarande för att kunna dra igång sitt arbete på allvar med att bygga upp den nya kommission som ska ersätta Juncker-gänget från den 1 november. Blir det nej i kväll krävs å andra sidan ett nytt extrainsatt EU-toppmöte för att inom en månad lansera en ersättare. En tredje möjlighet är samtidigt att parlamentets gruppledare helt sonika ser till att skjuta på omröstningen, för att få mer tid för både sig själva och von der Leyen.'

“Socialdemokraterna måste säkra sjukförsäkringen”

Karriär och Arbete Arbetet

Inför höstens budgetförhandling mellan S, MP, C och L måste en mänskligare sjukförsäkring finnas med på Socialdemokraternas prioriteringslista, skriver Eva-Lena Jansson, tidigare riksdagsledamot (S) och SEKO-medlem.
'Inför höstens budgetförhandling mellan S, MP, C och L måste en mänskligare sjukförsäkring finnas med på Socialdemokraternas prioriteringslista, skriver Eva-Lena Jansson, tidigare riksdagsledamot (S) och SEKO-medlem. Den så kallade rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans tolkning av regelverket i sjukförsäkringen har varit föremål för en omfattande debatt ända sedan införandet 2008 av Alliansregeringen. Det fyrkantiga systemet med tidsgränser har fått förödande konsekvenser för enskilda personer som blivit utförsäkrade och nekade ekonomisk ersättning.  Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens bristande samarbete har inneburit att sjuka hamnat mellan stolarna, för sjuka för att arbeta enligt Arbetsförmedlingen medan Försäkringskassan bedömt att personerna har  ”arbetsförmåga”.  Efter maktskiftet 2014 togs den så kallade stupstocken bort i sjukförsäkringen, något som borde ha lett till en förbättrad situation. Men istället började utsorteringen från sjukförsäkringen redan efter 90 dagar. Att få sjukersättning beviljad verkar vara i det närmaste omöjligt. Sverige har idag OECD:s hårdaste regelverk för sjukersättning. Nya vittnesmål fortsätter att komma om hur sjuka personer utsätts för omänskliga krav och stelbent byråkrati. Det är Kafka-artade berättelser från läkare som ägnar orimligt mycket tid åt att tillgodose Försäkringskassans begäran om komplettering av sjukintyg efter sjukintyg.  Det är svårt sjuka personer med exempelvis kroniskt trötthetssyndrom (ME), Parkinsons sjukdom och reumatism som ger likartade beskrivningar av hur man pressas och stressas av orimliga krav från Försäkringskassan, något som ofta innebär ett försämrat sjukdomstillstånd. Det här är ovärdigt, inhumant och orättfärdigt i ett välfärdssamhälle.  I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna finns inget skrivet om sjukförsäkringen. Jag utgår från att nödvändiga förändringar av sjukförsäkringen ändå kan ske över blockgränserna. Samtliga partier som ingått januariavtalet har vid olika tillfällen påtalat vikten av ekonomisk trygghet vid sjukdom. Sjukförsäkringen får inte och ska inte användas som en budgetregulator för att finansiera sänkta skatter eller höjda försvarsanslag. I opposition kritiserade vi alliansregeringen för att man försämrat sjukförsäkringen och krävde förändringar. I Socialdemokraternas valplattform 2014 betonades att ”I ett fungerande välfärdssamhälle ska sjukdom inte innebära en stor ekonomisk stress. Många människor har farit illa av att bli utförsäkrade trots att de fortfarande är sjuka och får behandling. Sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering.” Det är hög tid för Socialdemokraterna i regeringen att nu agera så att Sverige får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.'

Ledtiderna har mer än halverats

Karriär och Arbete Dagens Arbete

På fönsterfabriken NorDan i Kvillsfors har effektiviteten höjts utan att stressen ökat.Genom ständiga små förbättringar har alla tillsammans vänt förlust till vinst.
'Lagarbete På fönsterfabriken NorDan i Kvillsfors har effektiviteten höjts utan att stressen ökat.Genom ständiga små förbättringar har alla tillsammans vänt förlust till vinst.Lean Production Kommer ursprungligen från japanska biltillverkaren Toyota, som utvecklade TPS – Toyota Production System.Kortfattat går det ut på att upptäcka och få bort onödiga arbetsmoment och annat slöseri som: Överproduktion – att tillverka mer eller tidigare än nödvändigt.Väntan på att något ska hända.Att lagra mer än nödvändigt.Onödiga rörelser i jobbet.Omarbete och reparationer som hade kunnat undvikas.Överarbete – att göra mer än kunden kräver.Onödiga transporter.Att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet.För fem år sedan gick NorDans fönsterfabrik i Kvillsfors med förlust.Samtidigt ökade kundernas efterfrågan, men fabriken var överbelamrad av material och hade inte plats för mer produktion.En ny fabrikschef rekryterades och hon fick ett tydligt uppdrag redan från start: halvera ledtiderna.Då tog det 25 dagar från att virket kapades till att ett färdigt fönster slutligen lastades ut i andra änden av processen.I dag är de nere på 10 dagar, men siktar ännu lägre. – Målet är fem dagar, men nu måste vi låta saker och ting landa först, säger fabrikschefen Cecilia Hedblad Sjölin.Metoden som används är välkänd: Lean.Materialet passerar onekligen betydligt snabbare genom fabriken i dag, men det betyder inte att jobbet har blivit mer stressigt, enligt fackklubbens ordförande Johan Lisedahl. – Vi har jobbat med att få bort onödiga moment och dålig planering, säger han och nämner truckkörningen som ett exempel.Det första vi fick angripa var överproduktionen.Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef. – Vi har planerat om och flyttat på detaljer så att körsträckorna blir så korta som möjligt.Vi kör också så lite som möjligt med tom gaffel.Arbetstiden som sparas in när onödig körtid försvinner kan användas till annat.Varje arbetsstation har gjort liknande små och stora förändringar, ofta på förslag från de anställda och det kommer fortfarande ständigt nya förslag på förbättringar.Arbetsledare Fredrik Karlström och fabrikschef Cecilia Hedblad Sjölin betonar de anställdas betydelse. ”Det finns ett otroligt engagemang i den här fabriken.” Foto: David Lundmark Lean handlar förenklat om att minimera slöseri.Det värsta slöseriet, enligt Cecilia Hedblad Sjölin, är att överproducera.Anne-Mo Häll sorterar order på väg till måleriet.Materialet rör sig snabbare genom fabriken än förr.Foto: David Lundmark – Vi hade otroligt mycket i buffert tidigare.Inte bara i slutlagret, utan även mellan stationerna.Det innebar att vi hade en massa material inne i fabriken och det blev en massa onödiga transporter för att flytta på produkter som stod i vägen.Då ökar också risken för skador.Så det första vi fick angripa var överproduktionen.Men först måste alla vara med på förändringen.Det fanns redan en teamorganisation, med teamledare som stöttade och fördelade arbetet på varje station.De togs in i produktionsledningsgruppen och tillsammans ritade man upp hela flödet i fabriken på en whiteboard. – Det finns olika verktyg för att analysera produkternas väg genom fabriken, men hade vi bara smällt upp en excelfil så hade det inte gått så bra att genomföra.Att bli serverad fakta, varsågod så här är det och så här ska vi göra – då är man inte riktigt med, säger Cecilia Hedblad Sjölin.När man var överens om bilden och målet kunde man börja jobba för att nå dit.Engagemanget hos de anställda var stort och tävlingsinstinkten ska inte underskattas.I början fokuserade varje team mest på att klara sina egna mål, men med tiden har blicken vidgats mer till hela produktionen och det har förändrat arbetsinnehållet.Förr kunde man stå vid en maskin från morgon till kväll, år efter år.Kaparna till exempel, de bara körde och kunde bygga större och större lager.I dag ska inga onödiga lager finnas och ligger man bra till på en station ska man hjälpa till på de som ligger efter.Det har inneburit att de flesta måste lära sig nya arbetsmoment, vilket inte alltid har varit helt smärtfritt. – Det kan kännas läskigt, och det har varit svårt ibland att få folk att prova.Men när de väl gjorde det så märkte de att det inte var så svårt, säger Johan Lisedahl.Fem S för ordning Japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen: Sortera  (seiri). Gå gemensamt igenom verktyg och material som används på arbetsplatsen.Sortera bort det som inte är nödvändigt.Systematisera  (seiton). Verktyg och material ska placeras lättillgängligt.Allt ska ha en egen plats som märks upp tydligt.Städa (seiso). Liten städning varje dag.Större rengöring varje vecka.Standardisera  (seiketsu). Etablera dagliga rutiner.Använd att-göra-listor för att göra rent och ta hand om maskiner och lokaler.Skapa vana  (shitsuke). Följ överenskomna regler.Gör regelbundna uppföljningar och utvärderingar.Förbättra att-göra-listorna.Kaizen = japanska för förbättring Enligt den ursprungliga modellen från Toyota är ingen process perfekt, utan kan ständigt förbättras genom små förändringar i taget.Medan klubb­ordförande Johan Lisedahl går i väg för att berätta om lean-processen hoppar Oskar Arvidsson in som avbytare.Men ­Johans kaffekopp har sin bestämda plats i trucken.Foto: David Lundmark Leanprocessen har alltså inneburit att många har fått ett mer flexibelt arbetsinnehåll, med mer arbetsrotation än tidigare.Johan Lisedahl visar hur fler fönsterbågar får plats och då sparas tid in.Foto: David Lundmark – Då minskar också risken för förslitningar, säger Johan Lisedahl.Förändringen gick snabbt och den tidigare överbelamrade fabriken blev nästan tom på material.Men utan bufferten är produktionen betydligt mer sårbar för störningar än tidigare.Saker som inte spelade så stor roll förut – att en maskin står stilla till exempel – bromsar upp hela kedjan i fabriken.Dagliga rutiner och ständig kommunikation är nödvändigt för att det ska flyta. – Viktigast är att vi gör det här tillsammans.Vi hade en stor buffert förut och människor var trygga med det.Nu har vi ett annat flöde och om vi kör i diket så gör vi det.Men då gör vi det tillsammans, säger Cecilia Hedblad Sjölin.En skog av vita fönsterkarmar hänger som i en karusell som sakta, sakta snurrar.Här på fabrikens måleri har teamet hittat på en massa olika förändringar för att öka maskintiden.Ju fler timmar den snurrar, desto mindre tid slösas bort.Genom att köpa kvistfritt virke till karmarna kunde de gå över till en annan färg.I stället för att först måla med en grundfärg, kan de använda samma färg till båda lagren.Det är väldigt mycket mer ordning och reda nu.Anders Frödeberg, teamledare på måleriet.Och i stället för att ta ner karmarna efter grundfärgen, lägga dem på stativ för att spackla och sen hänga upp dem i karusellen igen för ett andra lager färg, så kan karmarna hänga kvar.Spacklingen görs i farten.En person står och synar och spacklar övre halvan av karmen, medan en annan sitter i en nedsänkning i golvet och synar och spacklar den undre halvan. – Vi ser över varje bit noggrant flera gånger, så att vi behöver göra så lite omarbetningar som möjligt, säger Johan Lisedahl.Bättre grepp med fönsterlist runt handtaget.Foto: David Lundmark Han kom dessutom på hur man kunde få plats med fler fönsterbågar i maskinen om man hängde dem på ett nytt sätt, och så sparades ännu mer tid in.Arbetslaget har infört en flexibel rast, så att det alltid är någon som går tio minuter senare än alla andra.Den personen hinner fylla på färg och göra rent medan de andra pausar.I dag är det teamledaren Anders Frödeberg som har skjutit på sin rast.När målerimaskinen installerades 1988 gjorde de 87 fönsterbågar på en dag, minns han.I dag gör de uppåt 400. – Det är väldigt mycket mer ordning och reda nu framför allt.Man gör hela tiden kontinuerliga förändringar.Det gäller att hitta mer arbetstid och undvika stopp.Det är små ändringar som gör det lite lättare, säger han.Anders Frödeberg förskjuter sin rast tio minuter och hinner rengöra turbinhuvudet till lackerings­maskinen innan de andra är tillbaka.Foto: David Lundmark Per Gustavsson jobbar på bågavdelningen.Det är många små förändringar som gör att de hinner mer nu än förut, säger han.Foto: David Lundmark Allt har en avsedd plats och det sitter skyltar överallt som talar om vad som ska stå just där, allt enligt den japanska metoden 5S.Var tredje månad har de 5S-revision och teamet har 5S-möten två gånger i månaden. – Om det är stökigt eller om någon har förslag på förbättringar så kommer det upp, säger Anders Frödeberg.På anslagstavlan sitter det senaste protokollet från en revision, där det framgår vad som behöver förbättras och var de ligger bra till.I monteringshallen är det tomt för lunchrast med undantag av Per Gustavsson, som har satt sig i sin vilstol i några minuter.Det brukar han passa på att göra innan rasten är över.Som 16-åring kom han hit, först till sågverket och sedan till fönsterfabriken.Då spikade man på ackord.Nu är han 65 år och har inte särskilt bråttom att gå i pension.I dag monterar han gummilister på fönstrena.Sedan lean infördes har han pallarna med material så nära maskinen som möjligt och det är mer ordning i hallen.Han vet exakt var allt finns, oavsett vem som har varit inne och jobbat.Ingen tid går åt till att leta efter saker.Det är inte enbart arbetsprocesser och ordning som har kapat ledtiderna i fabriken.Flera nyinvesteringar har gjorts och i år har digitaliseringen av fabriken påbörjats.I stället för att dela ut en bunt papper till alla har 55 pekskärmar köpts in.Där finns all information om vad som ska göras.Även Per Gustavsson har en pekskärm vid sin station. – Jag hörde till de som sa att jag kan inget om data.Det var fler än jag som hade myror i magen när det skulle införas.Men nu är det inga problem, säger han.Just på hans station tycker han dock att det tar lite längre tid att knappa på skärmen jämfört med att jobba med papper.Varje bit ska plockas och registreras i datorn.Men sett till hela fabriken tror han att digitaliseringen sparar tid.Och då är den bra.'