{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Skola och Utbildning: Fler söker till yrkeshögskolan | Njus Sverige

Fler söker till yrkeshögskolan

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

Yrkeshögskolan (YH) blir en allt vanligare utbildningsform i Sverige.
'Yrkeshögskolan (YH) blir en allt vanligare utbildningsform i Sverige.På yrkeshögskolan Nackademin ökade ansökningarna i år med 35 %. Störst är intresset för utbildningar som leder till yrken som frontendutvecklare, byggnadsingenjör för hållbart byggande och digital kommunikatör i sociala medier. -Obligatorisk praktik och nära samarbete med arbetsmarknaden kan vara orsaker till det stigande intresset. 96 % av våra studenter hade jobb efter examen förra året, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd på Nackademin.I maj presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) sin årsrapport som visar att antal ansökningar till yrkeshögskolan i Sverige ökade med 18 % mellan 2017 och 2018.Dessutom meddelade myndigheten tidigare i år att platserna i landet ska öka med 45 % till år 2022.Högst prioriterat är utbildningsområdena samhällsbyggnad och byggteknik, teknik och tillverkning samt data och it.På yrkeshögskolan Nackademin ökade ansökningarna till höstens utbildningar med hela 35 % från föregående år.Dessutom ser skolan ett extra stort intresse för så kallade preparandkurser som vänder sig till sökande som saknar en specifik behörighet, som exempelvis Programmering A, för att kunna söka till en av utbildningarna. -Sökande till preparandkurserna ökade med över 70 % under vårens ansökningsperiod.Dessa förberedande kurser fyller en viktig funktion, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd på Nackademin och fortsätter: -Hela grundidén med yrkeshögskolan är att utbildningar endast kan existera om det finns en uttalad efterfrågan på arbetsmarknaden.Preparandkurserna öppnar snabbt dörrar för personer som är intresserade av specialiserade yrken där framtida arbetsgivare sagt att det finns jobb.Majoriteten av examinerade i jobb efter examen Ett utbildningsområde som utmärkt sig särskilt på Nackademin är byggutbildningar.Där har antalet kvinnliga sökande ökat med 64 % från 2018 till 2019.Flest ansökningar kom in till Nackademins utbildningar som leder till yrkena frontendutvecklare, programutvecklare inom Java, digital kommunikatör i sociala medier och byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande.Myndigheten för yrkeshögskolan rapporterar att över 90 % av de examinerade YH-studenterna i Sverige hade jobb efter examen 2018 och Astrid Westfeldt Corneman lyfter synergin mellan yrkeshögskolan och arbetsmarknaden som en tänkbar anledning till varför intresset för YH i Sverige ökar. -Utbildningarna tas fram med hjälp av representanter från arbetsmarknaden för att säkra att studenterna får rätt kunskap och verktyg för att snabbt få jobb.Praktik gör det också möjligt för studenterna att tidigt bygga relationer med potentiella arbetsgivare.Men främst utbildar våra studenter sig till ett yrke och inte inom ett ämne vilket blir en effektiv språngbräda ut i arbetslivet.'

Möt framtiden på EdTech Sweden 2019

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

I oktober är det åter dags för EdTech Sweden på Stockholmsmässan.Höstens event har genomgått en rad förändringar – konferensen återgår till svenska som huvudspråk och kommer att handla om edtech för lärande genom hela livet.EdTech Sweden pågår 23-24
'I oktober är det åter dags för EdTech Sweden på Stockholmsmässan.Höstens event har genomgått en rad förändringar – konferensen återgår till svenska som huvudspråk och kommer att handla om edtech för lärande genom hela livet.EdTech Sweden pågår 23-24 oktober på Stockholmsmässan.EdTech Sweden är mötesplatsen för leverantörer av edtech och beslutsfattare på alla nivåer inom näringslivet, offentlig sektor och utbildningssektorn.På EdTech Sweden möts branschen för att dela kunskap om hur man med teknikens hjälp tar utbildning och kompetensutveckling till nästa nivå.Eventet är en kombination av konferens, utställning och nätverkande.Tema: Livslångt lärande EdTech Sweden har under fyra år varit nordens ledande mötesplats för edtech inom eftergymnasialt lärande och kompetensutveckling.För att fortsätta verka i framkant genomför eventet i höst flera förändringar.Konferensen kommer att återgå till svenska som huvudspråk, detta för att majoriteten av de deltagande är svensktalande.Men även programmet utvecklas och vidgas – i år kommer EdTech Sweden 2019 att handla om edtech för lärande genom hela livet.Beslutsfattare inom förskola, grundskola och gymnasium bjuds in för att delta i dialogen om edtech som verktyg för det livslånga lärandet. – Även om alla vi som arbetar med edtech i någon form till vardags befinner oss i olika miljöer och sammanhang tror vi att vi har mycket att vinna på att träffas för att inspireras och lära av varandra.Och det kommer vi att göra på EdTech Sweden i höst, säger Carola Skoog, projektledare för EdTech Sweden.Alexander Bard en av många spännande talare Flera spännande och inspirerande talare är redan klara för scenprogrammet.En av huvudtalarna är Alexander Bard, en av Sveriges mest eftersökta internationella talare, som kommer utmana vår bild av hur utbildning bör och kan bedrivas.Andra talar på Edtech Sweden 2019 är: Karin Bjerde, affärsutvecklingschef Kognity – en av Sveriges främsta inom EdTech som 2018 vann både DI Digitals och Serendipity Challenges utmärkelse som Sveriges bästa start-up bolag.Martin Bieber, rektor Stenkulaskolan Malmö.Bieber vill göra sin skola i Malmö till Sveriges bästa skola 2019.Siri Wikander, Director of People Growth Scandic Hotels, som varit med och utvecklat den sociala plattformen Fuse som ska möta Scandics 18 000 medarbetares behov av en mobil plattform för utvecklig, interaktion och interkommunikation.Karin Nygårds, lärare och författare till boken Så funkar internet och som 2013 införde programmering på svensklektionerna för sina fjärdeklassare.Precis som förra året skapas programmet av inspiratören och entreprenören Ulf Skarintillsammans med Meet In Grid, som är ansvariga för programinnehållet.EdTech Sweden är ett initiativ och en mötesplats som verkar för att Norden ska säkra en global tätposition inom edtech, en av världens snabbast växande branscher.Här delas ”best practice” och nya digitala lösningar som främjar lärande.EdTech Sweden är en kombination av konferens, utställning och mötesplats för nätverkande.Vi skapar den bästa miljön för innovation och dialog som leder till förändring och utveckling.Fokus ligger på framtidens teknik och modern pedagogik.Edtech Sweden äger rum den 23-24 oktober på Stockholmsmässan.Biljetterna släpps 1 juli, men redan nu kan du föranmäla dig.'

Tunga uppropet: Kräver utredning av förskolan

Skola och Utbildning Lärarnas tidning

Landets främsta forskare inom pedagogik och utbildning slår nu larm.
'B akom uppropet står initiativtagaren Christian Evald (docent i förskoledidaktik) och 51 forskare – bland andra Ingrid Pramling Samuelsson och Gunilla Dahlberg, båda seniora professorer i pedagogik. Samtliga 18 programansvariga lärosäten i landet finns med liksom två fackförbundsordföranden: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Tobias Baudin, Kommunal. Sammanfattningsvis menar de att utvecklingen i förskolan är i otakt. Allt högre ambitioner ställs samtidigt som allt färre i personalen är utbildade för sitt arbete. Alarmerande är att klyftorna mellan förskolor i Sverige ökar snabbt och att stora kvalitetssatsningar på utbildningsområdet gått förskolan förbi, menar de. Femtio år efter den banbrytande Barnstugeutredningen är det därför nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av förutsättningarna i svensk förskola. Utredningen bör också utforma förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare och även föreslå former för en tryggad personalförsörjning. Läs hela uppropet här. \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tUtdrag ur uppropet\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t ”Vi vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek […]” Följande alarmerande fakta är nödvändiga att uppmärksamma: Arbetsmiljöverket redovisar att sjukskrivningar bland de som arbetar i förskola är bland de högsta av alla yrkesgrupper. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk är oacceptabel och reser frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande. Skolverkets statistik talar om minskade barngruppsstorlekar, samtidigt rapporterar personalen en stor oro över att personaltätheten inte längre räcker till för att täcka förskolans öppettider utifrån barns närvarotider och förskolans uppdrag. Det råder mycket stora svårigheter att rekrytera och behålla utbildad personal till förskolan. År 2000 hade de flesta anställda förskollärar- eller barnskötarutbildning. 2018 saknade nästan var tredje person i förskolan utbildning för att arbeta med barn. Legitimerade förskollärare ska ansvara för att utbildning och undervisning utgår från läroplanens mål och riktlinjer men oftast har de minimal tid för dokumentation, planering, utvärdering och utveckling. Förskollärare, barnskötare och förskolechefer (rektorer från 1 juli 2019) slår larm om en pressad arbetssituation, bland annat via sina fackliga organisationer, förskoleupproret, #pressatläge och senast i Lärarmarschen den 18–19 maj 2019.'

Allt fler studenter stängs av efter fusk

Skola och Utbildning TT Nyhetsbyrån

Antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som stängs av eller varnas ökar kraftigt. En genomgång som Universitetskanslersämbetet gjort visar att antalet disciplinärenden ökat med 51 procent från 2015 till 2018.
'\'Vi vet inte vet varför det ökat så mycket som det har. Det kan vara så att lärosätena nu är bättre på att upptäcka fusk men det kan även finnas andra orsaker\', säger Pontus Kyrk, jurist vid Universitetskanslersämbetet i ett pressmeddelande.Studenterna som straffas har till exempel gjort sig skyldiga till plagiat, använt fusklappar eller otillåtna hjälpmedel vid tentamen. Andra förseelser kan vara förfalskade dokument, störande av undervisningen eller sexuella eller etniska trakasserier. 2018 var 1 326 studenter vid universitet och högskolor föremål för en disciplinåtgärd. Motsvarande siffra 2015 var 880.Störst andelStörst andel disciplinärenden har Mälardalens högskola och Södertörns högskola där fler än var hundrade elev varnats eller stängts av under 2018. Några högskolor har inga disciplinärenden alls, som Konsthögskolan och Musikhögskolan i Stockholm.Proportionellt sett får fler män än kvinnor disciplinpåföljd. Män utgör 39 procent av studenterna men av de som fått en disciplinpåföljd 2018 var 47 procent män. Totalt gick drygt 289 000 helårstudenter på universitet och högskolor. De som drabbats av disciplinära åtgärder motsvarar 0,46 procent eller knapp en av 200 elever.Sex månaderStudenter som gör sig skyldiga till olika typer av fusk eller förseelser kan varnas eller stängas av från studierna i upp till sex månader. Granskningen omfattar de statliga universiteten och högskolorna och de tre större enskilda lärosätena, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.Rättad: I en tidigare version avgavs fel antal elever som drabbats av disciplinära åtgärder.har en nolla fallit bort i en siffra. Rätt ska vara en av 200 elever.'

Fler lärare är nöjda

Skola och Utbildning 8 Sidor

De flesta lärare ärnöjda med sina jobb.Men det är ändå vanligtatt de byter skolor.
'Det fattas många lärare i Sverige. Bland annat beror det på att många som jobbat som lärare har slutat. De har tyckt att jobbet varit för stressigt. Nu verkar det ha ändrats. En ny undersökning visar att de allra flesta lärare i Sverige är nöjda. Men de byter ofta skola. – Det är bra att lärarna trivs men det är inte bra för eleverna att de byter skola. Det är ett problem, säger Peter Fredriksson på Skolverket.'

IST lanserar ny samlingstjänst för lediga lärarjobb

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

Nu lanseras Skolkollen Lediga jobb, en webbaserad tjänst som både listar lediga lärarjobb landet över och gör det möjligt för skolorna att profilera sig på ett värdeskapande sätt. – Lärarbristen i landet påverkar hela samhället och det är viktigt
'Nu lanseras Skolkollen Lediga jobb, en webbaserad tjänst som både listar lediga lärarjobb landet över och gör det möjligt för skolorna att profilera sig på ett värdeskapande sätt. – Lärarbristen i landet påverkar hela samhället och det är viktigt att underlätta rekryteringen av nya lärare.Via tjänsten kan jobbsökare få en god översikt över lediga lärartjänster samtidigt som skolorna får möjlighet att nå potentiella nya lärare via ytterligare en kanal, säger Pontus Albinzon, Business Development Manager på IST Home.Grund för lyckad rekrytering Förutom lediga tjänster sammanställer tjänsten allmän information om skolorna, såsom antalet elever, genomsnittsbetyg, behörighetsgrad hos lärare och kontaktuppgifter till skolans personal.Dessutom sammanställs uppgifter från Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal, som visar hur respektive skola ligger till när det gäller faktorer som trygghet, ordningsregler, studiero, stimulans, pedagogiskt ledarskap med mera.Skolor som vill komplettera med ytterligare information, och på så sätt marknadsföra sig gentemot potentiella medarbetare, kan göra det via den utökade tjänsten Skolkollen Premium. – Sammantaget får den jobbsökande en bra översikt, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för en lyckad och hållbar matchning mellan lärare och skola.Vår ambition är att det ska underlätta rekryteringen och gynna båda parter, säger Pontus Albinzon.'

Svenska lärosäten hävdar sig i Norden

Skola och Utbildning TT Nyhetsbyrån

Svenska lärosäten 'hävdar sig väl i en nordisk jämförelse', enligt en färsk rapport från Riksrevisionen. Samtidigt menar myndigheten att det finns utrymme att producera mer undervisning och forskning.
'Sverige satar årligen över 56 miljarder kronor på svenska universitet och högskolor. Riksrevisionen har nu granskat hur pengarna används och jämfört hur effektiva de svenska lärosätena är jämfört med högskolor och universitet i Danmark, Finland och Norge.Bara Danmark mer effektivaOch Sverige klarar sig bra, enligt granskningen. Endast Danmark har en högre genomsnittlig effektivitet vid sina lärosäten, med en förbättringspotential på sex procent. De granskade lärosätena i Sverige kan förbättra sin effektivitet med sju procent, de norska med tio och de finska med 18, enligt Riksrevisionen. Lärosäten i Island ingår inte i undersökningen.Men det finns utrymme för förbättring, visar rapporten.\'Trots att universiteten och högskolorna i Sverige är förhållandevis effektiva skulle flera av dem kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning – utan att behöva få mer resurser, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.Uppsala klarar sig bästFörbättringspotentialen ser olika ut från lärosäte till lärosäte, enligt granskningen. Bland de som klarar sig bäst återfinns bland andra Uppsala universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. Bland dem som har störst förbättringspotential återfinns Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola.I Granskningen har Riksrevisionen även undersökt hur de svenska lärosätena skulle kunna bli mer effektiva, där hög personalomsättning ses som en punkt med förbättringspotential.\'Hög personalomsättning ger extra kostnader i form av rekrytering, introduktion och inskolning. Det finns sannolikt även andra faktorer som kan förklara resultaten\', säger Christian Andersson, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.'

​Skärmsnacket viktigare än blommor och bin

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

Skärmtid står högt på svenska föräldrars agenda.Att prata med barnen om sociala medier och Internet ses som väldigt viktigt av de allra flesta, och ämnet rankas idag som mer angeläget än samtalen om sex och samlevnad.Majoriteten har också regler för
'Skärmtid står högt på svenska föräldrars agenda.Att prata med barnen om sociala medier och Internet ses som väldigt viktigt av de allra flesta, och ämnet rankas idag som mer angeläget än samtalen om sex och samlevnad.Majoriteten har också regler för barnens skärmtid.Men bara en av tre föräldrar delar ett digitalt intresse med sina barn.Det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Telenor.I takt med att vår sociala samvaro allt mer sker online har skärmlivets spelregler seglat upp som ett vanligt samtalsämne bland barnfamiljer.Telenors undersökning visar att fler än sex av tio (62 procent) föräldrar tycker att det är väldigt viktigt att ha förtroliga samtal med barnen om sociala medier och beteende på Internet.Det rankas även som ett av de viktigaste samtalsämnena, före ämnen som sex och samlevnad och döden och strax efter mobbning och droger och alkohol. – Resultatet speglar att våra barn växer upp i en digital värld och att den sociala samvaron och beteende på nätet blivit allt viktigare att adressera tidigt.Dessa samtal kan både tjäna till att rusta barnen för livet online och att som förälder få djupare insyn och förståelse.Även om vi inte har alla svaren idag så är det positivt att föräldrar tar sig an dessa frågor i nära dialog med barnen, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.Varannan förälder har satt skärmregler Föräldrars vilja att utveckla strategier för barns skärmtid speglar sig också i att varannan förälder (55 procent) har satt upp skärmregler för sitt barn.Av dessa sätter fler än fyra av tio (44 procent) regler för en maximal skärmtid, samtidigt som regler utifrån skärmtidens syfte sätts av en dryg fjärdedel (28 procent). Mer än varannan förälder (56 procent) uppger att de har konflikt med barnen kring skärmreglerna minst en gång i månaden, medan 39 procent har det minst en gång i veckan. – Vi tampas med något av en skärmtidsparadox.Många oroas över barnens skärmtid men inser samtidigt att det är en ofrånkomlig del av vardagen och en dörr in till vänner, gemenskap och kunskap.Ramar och regler är bra för att ta sig an detta.Det handlar då inte bara om att begränsa tiden, utan att hitta uppmuntrande former för hur och när man vill att skärmarna ska användas, säger leg. psykolog Anne Grefberg.Delade digitala intressen en väg framåt Undersökningen visar att de föräldrar som är mest positiva till den digitala kommunikationens påverkan på familjelivet är de som delar ett digitalt intresse med sitt barn.De ser fler fördelar med skärmtiden och tycker i högre utsträckning att den leder till mer kontakt och bättre kommunikation med barnen.Men trots att skärmarna blivit ett vanligt inslag i familjelivet, så är det enbart var tredje (34 procent) svensk förälder som delar ett digitalt intresse med sitt barn.Minst vanligt är det bland yngre föräldrar. – Undersökningen tyder på att yngre föräldrar inte verkar vara lika bra på att hitta gemensamma digitala intressen med sina barn, oavsett ålder på barnen.Men vi har mycket att vinna på att skapa dessa kontaktytor i ett tidigt skede.Det kan ge en arena för samtal och större förståelse för barnens digitala verklighet – ett område där barnen också kan lära oss vuxna väldigt mycket, säger Anne Grefberg.'

Fonderna som fått guldmedalj av Morningstar

Skola och Utbildning Privata Affärer

För varje parameter tilldelas fonden antingen ett positivt, neutralt eller negativt betyg, vilket sedan mynnar ut i ett övergripande betyg. De absolut bästa fonderna tilldelas ett guldbetyg, de näst bästa får silver och därpå brons. Nästa steg på
'För varje parameter tilldelas fonden antingen ett positivt, neutralt eller negativt betyg, vilket sedan mynnar ut i ett övergripande betyg. De absolut bästa fonderna tilldelas ett guldbetyg, de näst bästa får silver och därpå brons. Nästa steg på betygstrappan är neutral och sist kommer negativ som är det sämsta betyget. Fonder Direkt har sammanställt en lista över de 23 Sverigetillgängliga fonder inom samtliga kategorier som har erhållit betyget guld från analytikerna: Fondnamn Kategori 2019 % SEK MFS Inv Global Concentrated Equity Aktier 28,8 T. Rowe Price US Blue Chip Eq Aktier 28,6 Vanguard US 500 Stock Index Ins Aktier 25,9 Comgest Growth Europe Aktier 25,4 Capital Group New Perspective Aktier 25,3 MFS Meridian US Value Aktier 24,4 Capital Group New World Aktier 23,6 Barings Europe Select Aktier 23,2 Capital Group AMCAP Aktier 23 Dodge & Cox Worldwide US Stock Aktier 20,6 Dimensional US Small Companies Aktier 20,5 Dodge & Cox Worldwide Global Stk Aktier 18,9 First State Greater China Growth Aktier 18,9 Capital Group Global Allocation Blandfond 18,5 Uni-Global Equities Europe Aktier 18,4 Schroder ISF Asian Total Return Aktier 17,9 Uni-Global Equities Eurozone Aktier 17,7 First State Asia Focus Aktier 16,3 First State Asian Eq Plus Aktier 15,4 Comgest Growth Emerging Markets Aktier 13,3 BGF Euro Bond A2 Obligationer 10,6 Kempen Euro Credit Obligationer 10,6 Man GLG Japan CoreAlpha Equity Aktier 7,4 Totalt sett har drygt 300 fonder globalt tilldelats ett guldbetyg från Morningstars analytiker, varav de 23 ovan i någon form finns tillgängliga i Sverige. Vad gäller nordiska förvaltare har Morningstar så här långt endast betygsatt fyra fonder (med försäljning i Sverige), som samtliga får betyget brons. Fonderna är Nordea Nordic Small Cap, Nordea 1 – Stable Return, Nordea 1 – European Value och Fondita Nordic Micro Cap.'

Lund rankas som Sveriges bästa universitet

Skola och Utbildning TT Nyhetsbyrån

Sveriges bästa universitet ligger i Lund enligt analysföretaget QS rankning. Inga svenska universitet finns dock med bland de 50 högst rankade i världen.
'Listan över världens 1 000 bästa universitet toppas av de tre amerikanska lärosätena MIT, Stanford och Harvard. Åtta svenska universitet finns med på listan där Lunds universitet hamnar på en blygsam 92:a plats, tätt följt av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) strax under hundrastrecket.Rankningen baseras på hur universitetet värderas av studenter, arbetsgivare och den akademiska världen.QS World University Rankings anses vara en av de mest inflytelserika universitetsrankningarna i världen. Den prestigefulla listan presenteras på sajten www.topuniversities.com som förra året hade nära 70 miljoner besök.'

”Inte sant att det är kaos i svenska skolan”

Skola och Utbildning Lärarnas tidning

Svenska lärare trivs med jobbet, statusen för läraryrket ökar och ordningen i klassrummen är  ungefär lika god som i andra länder.Det visar den internationella undersökningen Talis, där lärare och rektorer själva får berätta hur de uppfattar sin
'– Många siffror pekar på glädjande förbättringar och visar att de åtgärder regeringen gjort givit resultat. Samtidigt återstår mycket att göra. Det gäller att hålla huvudet kallt och fortsätta att förbättra skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Det är inga stora förändringar att glädjas över, men framför allt på en punkt är Anna Ekström nöjd: – Vid förra mätningen var det 18 procent av lärarkåren på högstadiet som svarade att de ångrade valet att bli lärare. Nu har den siffran sjunkit till 12. Men jag är inte nöjd förrän den är noll. Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda och en klar majoritet anser att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Samtidigt visar studien att lärarna stannar kortare tid på sin arbetsplats än tidigare. – Det är i sig inte positivt, men en spegling av att man är attraktiv som lärare. Det är lätt att få jobb och att flytta ett sätt att få upp lönen, säger Anna Ekström. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson var nöjd med att resultaten i undersökningen slog hål på vissa myter om den svenska skolan. – Det är inte sant att det råder kaos i den svenska skolan, eller att resultaten dyker, säger han. De allra flesta lärare har god ordning i klassrummen och den är lika god som lärarna i de nordiska länderna och genomsnittet i OECD. Det enskilt största problemet som både Peter Fredriksson och Anna Ekström lyfter fram är bristen på lärare som kommer att öka de närmsta åren. Inte beroende på att lärare pensioneras eller väljer att lämna yrket, utan för att barnkullarna ökar. – Det är positivt i sig, men enligt beräkningar kommer det att saknas 81 000 lärare år 2031, säger Anna Ekström. \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNy rapport: Svenska lärare jobbar mer\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Läs artikeln \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t Bra lön och höjd status är nödvändigt för att attrahera allt fler till yrket menar båda. Elva procent av de svenska lärarna nu tycker att deras yrke har hög status i samhället, en ökning från fem procent i den föregående mätningen. Samtidigt ligger OECD-snittet på 26 procent. – Hur ska man kunna lösa den svenska lärarbristen om 90 procent av lärarna tycket att deras yrke har låg status”, säger Robert Fahlgren vice ordförande Lärarförbundet och menar att nivåerna fortfarande är ”skrämmande låga”. Målet att låta lärare undervisa iså hög grad som möjligt och slippa andra administrativa sysslor, ligger också högt på agendan för Skolverket och regeringen. Rapporten visar  att tiden som svenska högstadielärare lägger på administration har minskat med en timme i veckan sedan 2013 då den förra mätningen gjordes, från fyra till tre timmar. – Det är bra. Ambitionen är att den ska ner ytterligare så att lärare kan använda sin tid till att undervisa, säger Anna Ekström. Och påminner om att regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. Lärarförbundet framhåller att de svenska lärarna har en väldigt hög arbetsbelastning, samt att undervisningstiden ökar – men inte tiden för planering. – Vi vet att lärare istället för att planera och följa upp undervisningen lägger väldigt mycket tid på onödig dokumentation, kontakter med vårdnadshavare, socialtjänst och andra tidstjuvar”, säger Robert Fahlgren.'