{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Politik nyheter | Njus Sverige

Säpo: Utred förbud mot terrorpropaganda

Politik SR Ekot

Säkerhetspolisen vill att regeringen ska utreda om det bör vara straffbart att inneha eller se på terrorpropaganda, skriver Säpochefen på DN Debatt.
'Säpochefen Klas Friberg Lyssna: Säpo: Utred förbud mot terrorpropaganda Säkerhetspolisen vill att regeringen ska utreda om det bör vara straffbart att inneha eller se på terrorpropaganda, skriver Säpochefen på DN Debatt. \'Säkerhetspolisen ser att en kriminalisering skulle ge möjlighet att lagföra enskilda individer. En kriminalisering skulle också ha en dämpande effekt vad gäller radikalisering. Det gäller inte minst unga personer som är propagandans främsta målgrupp\', skriver han. Enligt Friberg hittar polisen ofta våldsbejakande islamistisk propaganda vid husrannsakningar gällande kontraterrorism, men på grund av att det inte är ett brott att inneha den typen av propaganda har Säkerhetspolisen svårt att ingripa. \'Det är material som Säkerhetspolisen bedömer har stor betydelse när det gäller att radikalisera nya anhängare, inspirera samt väcka och förstärka viljan att begå våldsdåd. Propagandan kan dessutom fungera som en instruktion för hur våldsdåd ska genomföras\'. TT'

Furtenbach om Sabuni: Många vill ha något nytt

Politik SR Ekot

Liberalernas valberedning föreslår att Nyamko Sabuni efterträder Jan Björklund som partiledare. – Allt pekar nu på att det blir hon, säger Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot.
'Nyamko Sabuni (L) samt Fredrik Furtenbach, politisk kommentator på Ekot. Lyssna: Furtenbach om Sabuni: Många vill ha något nytt Liberalernas valberedning föreslår att Nyamko Sabuni efterträder Jan Björklund som partiledare. – Allt pekar nu på att det blir hon, säger Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. – Jag tror hennes stora fördel är den krisstämning som just nu finns inom Liberalerna. Hon uppfattas stå för förändring och hon kopplas inte alls ihop med dagens ledning under Jan Björklund, säger Fredrik Furtenbach. Lyssna på hela analysen genom att klicka på ljudet ovan. Ekot'

Liberalernas valberedning nominerar Nyamko Sabuni

Politik SR Ekot

Valberedningen i Liberalerna har beslutat att lägga fram Nyamko Sabuni som sitt förslag till ny partiledare. Det här beslutades på ett möte i dag.
'Lyssna: L: Valberedningen lägger fram Nyamko Sabuni Valberedningen i Liberalerna har beslutat att lägga fram Nyamko Sabuni som sitt förslag till ny partiledare. Det här beslutades på ett möte i dag. – Valberedningen anser att Nyamko Sabuni har det stöd och de kvalifikationer som krävs för att lyfta och skapa ny kraft inom vårt parti, säger Olle Schmidt, ordförande i Liberalernas valberedning i ett pressmeddelande. Valet stod mellan henne och Erik Ullenhag sedan Johan Pehrson i går meddelade att han drar sig ur partiledarstriden. Slutgiltigt beslut fattas av partiets 183 ombud på fredag när Liberalerna håller extra landsmöte. Nyamko Sabuni har majoriteten av länsförbunden bakom sig. Men ombuden är fria att rösta som de vill och flera har gjort klart att de kommer att rösta på Erik Ullenhag, i strid med länsförbunden de representerar. Ekot'

Business Region Göteborg lyfter fossilfri stad, elektrifiering och megaregion i Almedalen

Politik Elbilsnytt

– BRG har varit närvarande i Almedalen sedan 2008. Det är en central arena för att lyfta frågeställningar som är viktiga för näringslivets utveckling. I början var det mer nationell politik och de nationella myndigheterna som var på plats i Visby
'– BRG har varit närvarande i Almedalen sedan 2008. Det är en central arena för att lyfta frågeställningar som är viktiga för näringslivets utveckling. I början var det mer nationell politik och de nationella myndigheterna som var på plats i Visby men numera är näringslivet där, både stora och små företag, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation på Business Region Göteborg. Hon är tillsammans med Eva-Lena Albihn, vice vd, och Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, Business Region Göteborgs representanter på Almedalen i år. – Vi har fått i uppdrag att ordna fyra av stadens seminarier utifrån givna teman som är beslutade av kommunstyrelsen. Dessutom ordnar vi rundabordssamtal och har specifika möten så det är ett ganska gediget schema när vi är där. Almedalsveckan är en bra arena att lyfta saker på och det är tidseffektivt att finnas på plats och samla alla aktörer från politik, näringsliv, akademi, beslutsfattare och offentlig sektor i gemensamma diskussioner. De fyra seminarierna Business Region Göteborg ansvarar för är följande: Hur når vi 1,5-gradersmålet och bygger en fossilfri stad tillsammans? (1 juli) Göteborg Stad har utrett vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. En omfattande samhällsomställning behövs och kraftfulla åtgärder genomföras nu. För att klara det behöver stad och näringsliv samverka. Hur vill näringslivet att städer ska agera för att tillsammans öka takten? – En viktig komponent i detta är att staden inte kommer lösa detta utan att ta hjälp av näringslivet. Seminariet tar sin utgångspunkt i hur staden och näringslivet behöver samverka för att det ska ge den klimatnytta alla eftersträvar och vilka förväntningar har näringslivet på staden, säger Maria Strömberg som medverkar på seminariet. Fordonsindustrins kompetensomställning – företagens ansvar eller Sveriges? (1 juli) Fordonsbranschens teknikomställning kräver nya kompetenser för att företagen fortsatt ska vara konkurrenskraftiga. Att utveckla medarbetare och anställa personer med rätt kompetens blir avgörande. Vem har ansvaret vid kompetensskiften? Företagen, individen eller samhället? Seminariet modereras av Anna-Lena Johansson. Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar! (1 juli) Eldrivna transporter är nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. Det kräver kraftfullt och snabbt agerande. Vi behöver bättre laddinfrastruktur, bättre samarbete inom energisystemet och att fordonsindustrin ställer om. Den tekniska utvecklingen går snabbt – men hänger Sverige med? – Detta seminarium arrangerar vi tillsammans med Västra Götalandsregionen och handlar om elektrifieringen av transportsystemet där vi ser en utveckling på global nivå att allt mer blir elektrifierat. Vi har ambitionen att ligga i framkant, till och med vara världsklass i den omställningen, både i tekniken som rullas ut men också i snabbheten i uppskalningen. För att det ska hända krävs ett samspel mellan politik, akademi och näringslivet, säger Maria Strömberg som modererar seminariet. Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena? (3 juli) Med utgångspunkt i en OECD rapport – Varför behövs en mega-region över lands- och regiongränser? Vilken roll spelar städer, regioner, näringsliv och universitet för en utveckling av en funktionell megaregion och hur ser vägen dit ut? Hur bidrar en megaregion till Sveriges attraktionskraft? – Vårt avslutande seminarium är ett samarrangemang med Västra Götalandsregionen. I Västsverige har vi länge pratat om hur viktigt det är med höghastighetståg mellan Oslo, Göteborg, Köpenhamn och Hamburg men feedbacken vi fått från nationella aktörer är ”varför då”? Och ”varför då” besvaras egentligen av vilka samarbeten och vilken tillväxt vi skapar i den här större geografin. Ska vi lyckas med blir järnvägen och en bättre infrastruktur ett medel för att underlätta för den här typen av samverkan, säger Maria Strömberg som modererar seminariet.'

EU-domstolen: Polska reformer strider mot EU-rätten

Politik SR Ekot

De förändringar som den polska regeringen infört på rättssystemet de senaste åren strider mot EU-rätten, det säger EU-domstolen i den dom som kom under måndagseftermiddagen. Ekots Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden berättar om domen.
'Lyssna: EU-domstolen: Polska rättsreformer strider mot EU-rätten De förändringar som den polska regeringen infört på rättssystemet de senaste åren strider mot EU-rätten, det säger EU-domstolen i den dom som kom under måndagseftermiddagen. Ekots Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden berättar om domen. – EU-domstolen säger att de åtgärder som man infört strider mot EU-rätten. EU-domstolen pekar på de här åtgärderna där man sänkt pensionsåldern på domare i Högsta domstolen till 65 år. Det domstolen kritiserar är att de domare som har fått gå efter 65 års ålder hade kunnat överpröva det här beslutet. – Ett sådant beslut har vilat enbart på den polska presidenten utan några direkta kriterier och det är inte heller något som kan omprövas i domstol i sig, utan vilar bara på den polska presidenten. Det är bland annat detta som EU-domstolen kritiserar, säger Andreas Liljeheden. Vad kommer konsekvenserna bli nu för Polen? – EU-rätten gäller ju över nationell rätt, så Polen ska ju enligt alla konstens regler följa det här domstolsbeslutet. Sen är det en fråga om de gör det, tidigare har det styrande partiet indikerat att de kanske inte ska följa domstolen, berättar Andreas Liljeheden. Ekot'

Politiker död efter kuppförsöket i Etiopien

Politik SR Ekot

Helgens kuppförsök i den etiopiska regionen Amhara nära huvudstaden Addis Abeba har skördat ytterligare ett dödsoffer. Regionens justitieminister Migbaru Kebede har avlidit av de skottskador han fick då han attackerades i lördags, rapporterar
'Säkerhetsstyrkor i centrala Addis Ababa på söndagen. Lyssna: Politiker död efter kuppförsöket i Etiopien Helgens kuppförsök i den etiopiska regionen Amhara nära huvudstaden Addis Abeba har skördat ytterligare ett dödsoffer. Regionens justitieminister Migbaru Kebede har avlidit av de skottskador han fick då han attackerades i lördags, rapporterar etiopiska tv-bolaget EBC. Även regionens högste politiske ledare Ambachew Mekonnen och hans rådgivare dödades i samband med kuppförsöket. Premiärminister Abiy Ahmed lägger skulden på på Amharas säkerhetschef, som nyligen släpptes efter nära tio års fängelse för ett annat kuppförsök 2009. Några timmar efter de första dödsskjutningarna mördades Etiopiens arméstabschef Seare Mekonnen och en annan general av en livvakt till Seare i huvudstaden Addis Abeba. Enligt uppgift från regeringskansliet är livvakten och några andra förövare gripna, men inte den utpekade tidigare säkerhetschefen. TT'

Mitt Almedalen 2019

Politik Dagens Arbete

Jag håller på att planera min Almedalsvecka och kan konstatera att det som vanligt blir hektiska dagar.Förutom lunchmöten, middagar och mingel ska jag medverka i dessa spännande seminarier etc i år.
'Jag håller på att planera min Almedalsvecka och kan konstatera att det som vanligt blir hektiska dagar.Förutom lunchmöten, middagar och mingel ska jag medverka i dessa spännande seminarier etc i år.Söndag 30 juni  17.30 – 19.00 – Sveriges tidskrifters mingel Plats: Dagens Samhälles tält 19.00 – Talare: Per Bolund, Miljöpartiet Jag kommenterar i Sveriges radio direkt efter talet cirka 19.30 Måndag 1 juli 08.00-09.00 –Frukostsamtal om liberalismen och arbetarrörelsen Leder samtal mellan IF Metalls ordförande Marie Nilsson och liberalen  Bengt Westerberg på temat ”Vad kan arbetarrörelsen och liberalismen lära av varandra?” Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 10.00-12.00 –Sveriges tidskrifters seminarium Plats: Donnerska huset 13.30-14.30 –Samtal om skuld, skam och nåd tillsammans med biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin (Equmeniakyrkan). Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 17.00-18.30 –LO:s kvinnomaktsmingel Plats: Cramérgatan 2 17:30–19:30 –Styrelsemöte med Utgivarna och därefter middag Tisdag 2 juli 08.00-09.00 –Frukostsamtal om samarbete mellan fack och arbetsgivare Leder  samtal mellan IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Volvos VD Martin Lundstedt på temat ”Kan en företagsledare och fackordförande samarbeta?”. Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 13.30-14.30 – Arbetslös – vem bryr sig?Leder IF Metalls A-kassa och Akademikernas A-kassas seminarium om synen på arbetet och arbetslöshet.Paneldeltagare: Per Schlingmann. kommunikatör, Göran Arrius SACO-ordf.Tomas With, vice ordf IF Metall samt Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.Plats: sal D22 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1.Onsdag 3 juli 08.00-09.00 – Frukostsamtal om systerskap Leder samtal mellan IF Metalls ordförande Marie Nilsson och socialdemokraten Veronica Palm som skrivit boken ”Systerskap” – på temat ”Varför behövs systerskap†i facket och politiken?” Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 09.15 –Intervju hos Jan Scherman om arbetsmarknadsjournalistikens läge Plats: Nygatan 1, arrangör Ramudden 10.00-11.00 –Tidningen Dagens seminarium ”G som i Gud”¨ – Vilken framtid har folkrörelserna?¨ • Aida Badeli, språkrör för Grön ungdom • Helle Klein, journalist och präst • Johan Arenius, pastor i Örebro inom Evangeliska Frikyrkan, och tidigare aktiv inom kommunpolitik. • Johan von Essen, forskare kring civilsamhälle och folkhögskolefrågor, Ersta sköndals högskola, Stockholm. • Karin Karlsson, verksamhetschef för medlemsutveckling på Riksidrottsförbundet.Plats: i Krukmakarens hus –Frälsningsarméns lokal, Mellangatan 21. 11.45-12.45 –Tidningsutgivarna (TU)  lunchseminarium om hot och hat mot journalister • Johan Fernquist, Forskare, FOI • Helle Klein, VD/chefredaktör, Dagens Arbete • Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen • Eva Sund, Kommissarie/verksamhetsutvecklare, NOA UC Stockholm • Ängla Eklund, Ordförande, Institutet för Juridik och Internet SU • Linnéa Kihlström, tf ansvarig utgivare, Medievärlden, moderator Plats: Trädgården, Mellangatan 22 13.00-13.45 –Jonsereds Herrgård håller seminarium på temat ”Chefen som vallhund¨- – Jonas Hinnfors professor statsvetenskap Göteborgs universitet – Helle Klein, chefredaktör Dagens arbete, präst – Marcus Gustavsson, chef inom äldreomsorgen och tidigare ordf West Pride – Lotta Dellve professor i arbetsvetenskap Göteborgs universitet Plats: /Newmaninstitutet Torsdag 4 juli  9.45-10.45 –Tidens seminarium tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung på temat ”Ett tudelat Europa – EU:s och nationalstaternas framtid mellan högerextremism och progressiva vägval”¨- Uwe Optemhögel, chef för FES i Bryssel Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete Plats: Antons på Hamnplan 5 14.15-15.00 –Högskolan i Väst har seminarium ”Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder”. Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete Csaba Bene Perlenberg, Expressen Brit Stakston, sociala medierdebattör Plats: Strandvägen, H551 / . https://vastsvenskaarenan.se/hitta-till-oss/ Lokal Havet Fredag 5 juli 11.30 – 12.30 Svenska Dagbladets seminarium om ”Vart är ordningsmakten på väg?” – Helle Klein i samtal med polisen Nadim Ghazale.'