{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Klimat: Grönlands istäcke smälter snabbare än trott | Njus Sverige

Grönlands istäcke smälter snabbare än trott

Klimat TT Nyhetsbyrån

Inom nästa årtusende kan Grönland komma att göra skäl för sitt namn. Den tjocka is som täcker ön smälter snabbare än vad forskare tidigare uppskattat. Parallellt smälter Himalayas glaciärer i en oroväckande takt, visar en ny studie.
'Om Grönlands istäcke smälter helt och hållet kommer världens havsnivå att stiga sju meter. Nu menar forskare att det är en domedagsprofetia som ter sig allt mer sannolik.En ny studie från amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som övervakar förändringar i polarisen med flyg, konstaterar att Grönlands istäcke smälter betydligt snabbare än vad tidigare studier gjort gällande. På grund av uppvärmningen av världshaven har den flytande is som tidigare skyddade de mest kustnära glaciärerna smält.Mänskligheten påverkas – Om vi fortsätter på det här sättet kommer Grönland att smälta, säger Andy Aschwanden, forskare i geofysik vid University of Alaska.I den takt som glaciärerna smälter i dag kommer havet redan inom 200 år ha stigit mellan 48 centimeter och 1,6 meter – 80 procent mer än tidigare uppskattningar. – Det vi i dag åstadkommer när det gäller utsläpp kommer inom en mycket snar framtid ha effekt på Grönlands istäcke, och om det smälter i förlängningen även på havsnivåerna och mänskligheten, säger Aschwanden.Himalaya smälter snabbtSamtidigt konstaterar en ny, separat studie att Himalayas glaciärer smälter dubbelt så fort i dag som de gjorde mellan 1975 och 2000. Sedan millennieskiftet har glaciärerna förlorat runt 45 centimeter is per år, vilket hotar vattentillgången för hundratals miljoner människor i Sydostasien.Orsaken uppges vara varmare temperaturer, förändringar i nederbörd och förbränningen av fossila bränslen, som leder till att sot landar på glaciärerna och absorberar solljus och skyndar på smältningen.'

Hur ska förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre?

Klimat Elbilsnytt

Hur ska skattemässiga förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre? Denna fråga ställde Per Åsling (C) till finansminister Magdalena Andersson (S). Och nu har han fått svar. – Jag instämmer i att sjöfarten kan vara en del av lösningen för
'Hur ska skattemässiga förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre? Denna fråga ställde Per Åsling (C) till finansminister Magdalena Andersson (S). Och nu har han fått svar. – Jag instämmer i att sjöfarten kan vara en del av lösningen för att nå klimatmålen för transportsektorn. Det är samtidigt viktigt att hushålla med gemensamma resurser och att se till att miljöskatternas styrande effekt inte urholkas över tid. Som Per Åsling noterat har dessutom en fartygsflotta med batteridrivna fartyg börjat växa fram även utan att all elanvändning i fartyg ger skattelättnad. I dag finns en skattenedsättning för el som förbrukas i vissa större fartyg när de ligger i hamn, vilken bl.a. bidrar till minskade utsläpp från dessa fartyg. Regeringen avser, som aviserats i den nationella godstransportstrategin, att ansöka hos kommissionen i syfte att få rådets tillstånd för en förlängning av den nuvarande nedsättningen av energiskatten för tid efter att nuvarande tillstånd löper ut, skriver Magdalena Andersson på riksdagens hemsida . Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström ser positivt på Magdalena Anderssons skriftliga svar, men ser också att åtgärder behövs för att uppnå mål om fossilfrihet. – Jag gläds att även finansministern ser sjöfartens potential för en mer hållbar transportmarknad. Samtidigt förvånas jag över att man inte tycks intresserad av att utveckla stimulansåtgärder genom skattelättnad för elanvändning i fartyg som ligger vid kaj eller använder el för sin framdrift. Även om det i viss mån finns skattelättnader idag och jag gläds åt att man avser att låta dessa ligga orörda förvånas jag av svaret, säger Rikard Engström. Även om det händer mycket inom sjöfarten, exempelvis kör ForeSea på batterier mellan Helsingborg och Helsingör, Stena Line i Göteborgs Hamn och allt fler använder elanslutning i hamn, behövs mer göras. Att marknaden kommer växa av sig själv är inte Rikard helt säker på och drar paralleller till andra branscher där ett stöd från staten fått en marknad att öka. – Argumentet gällande sjöfart och batterier tycks vara att marknaden är under tillväxt ändå. Hur rimmar resonemanget om en marknad som börjar ta fart med att man infört investeringsstöd till solceller, elcykelpremie, elbilspremie och att man gav myndigheten Trafikanalysi uppdrag att se till miljöpremie för lastbilar. Ett mer konsekvent resonemang vore lämpligt och därmed bör något liknande införas även för sjöfarten, säger Rikard Engström. Bild: ForSea Publicerad: 2019-06-20'

Grönlands istäcke smälter snabbare än trott

Klimat TT Nyhetsbyrån

Inom nästa årtusende kan Grönland komma att göra skäl för sitt namn. Den tjocka is som täcker ön smälter snabbare än vad forskare tidigare uppskattat. Parallellt smälter Himalayas glaciärer i en oroväckande takt, visar en ny studie.
'Om Grönlands istäcke smälter helt och hållet kommer världens havsnivå att stiga sju meter. Nu menar forskare att det är en domedagsprofetia som ter sig allt mer sannolik.En ny studie från amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som övervakar förändringar i polarisen med flyg, konstateras att Grönlands istäcke smälter betydligt snabbare än vad tidigare studier gjort gällande. På grund av uppvärmningen av världshaven har den flytande is som tidigare skyddade de mest kustnära glaciärerna smält.Mänskligheten påverkas – Om vi fortsätter på det här sättet så kommer Grönland att smälta, säger Andy Aschwanden, forskare i geofysik vid University of Alaska.Med den takt som glaciärerna smälter i dag, kommer havet redan inom 200 år ha stigit mellan 48 centimeter och 1,6 meter – 80 procent mer än tidigare uppskattningar. – Det vi i dag åstadkommer när det gäller utsläpp kommer inom en mycket snar framtid ha effekt på Grönlands istäcke, och om det smälter i förlängningen även på havsnivåerna och mänskligheten, säger Aschwanden.Himalaya smälter snabbtSamtidigt konstaterar en separat, ny studie att Himalayas glaciärer smälter dubbelt så fort i dag som de gjorde mellan 1975 och 2000. Sedan millennieskiftet har glaciärerna förlorat runt 45 centimeter is per år, vilket hotar vattentillgången för hundratals miljoner människor i Sydostasien.Orsaken uppges vara varmare temperaturer, förändringar i nederbörd och förbränningen av fossila bränslen, som leder till att sot landar på glaciärerna och absorberar solljus och skyndar på smältningen.'

Nordea: Inte en chans att klara klimatmålen

Klimat Dagens PS

Banken avfärdar i rapport att det går att infria klimatmålen med endast kraftigt minskad konsumtion.Får mothugg av expert.
'Banken avfärdar i rapport att det går att infria klimatmålen med endast kraftigt minskad konsumtion.Får mothugg av expert.Dagens Industri (obs, inloggning krävs) refererar bankens rapport där Nordea slår fast att klimatmålen inte ens kan nås även om alla svenskar slutar flyga, åka bil och upphör med att äta kött.Inte heller om vi, utöver det redan nämnda, väljer att bosätta oss på en mindre yta och halverar vår klädkonsumtion skulle det vara tillräckligt för att komma i närheten av att leva upp till klimatmålen, enligt Nordea, som slår fast att de konsumtionsbaserade utsläppen, om svenskarna gjorde allt detta, bara skulle minska med 21 procent till 2050 i extremscenariot. ”Det är viktigt att se över sin konsumtion.Men vår slutsats blir att vi framför allt behöver förlita oss på ny teknik för att nå klimatmålen”, säger Kristina Kruse, senior analytiker på Nordea Research, till Di.Mikael Malmaeus , miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitut, har dock kritik mot Nordeas rapport och säger till tidningen att utsläppen skulle ”minska betydligt mer än 21 procent” om svenskarna vidtog åtgärderna i bankens kalkyl.Han har även synpunkter på Nordeas tro på ny teknik som lösningen på klimathotet, eftersom ny teknik ”stimulerar ekonomisk tillväxt” och att det ”aldrig leder till minskade utsläpp på totalen”, säger han till Di.I slutändan handlar allt om vilka prioriteringar vi gör, menar miljöforskaren. . The post Nordea: Inte en chans att klara klimatmålen appeared first on Dagens PS .'

Himalayaglaciärerna smälter dubbelt så fort

Klimat SR Ekot

Glaciärerna på Himalaya smälter dubbelt så fort som tidigare, visar ny forskning som AP rapporterar om.
'En procent av isen på bergskedjan har försvunnit varje år sedan millennieskiftet. Lyssna: Himalayaglaciärerna smälter dubbelt så fort Glaciärerna på Himalaya smälter dubbelt så fort som tidigare, visar ny forskning som AP rapporterar om. Smältningen av is på Himalaya påverkar inte havsnivåerna nämnbart men kan påverka vattentillgången för flera hundra miljoner människor katastrofalt, enligt forskarna. En procent av isen på bergskedjan har försvunnit varje år sedan millennieskiftet. Ekot'

Projekt visualiserar världens stigande temperatur

Klimat - Oberoende miljövänlig

Många ord har det skrivits om en av vår tids största utmaningar, den globala uppvärmningen. Men trots det fortsätter begreppet att vara alldeles för stort, för konstigt och på tok på långsiktigt för att gemene person ska kunna ta det till sig. Då
'Många ord har det skrivits om en av vår tids största utmaningar, den globala uppvärmningen. Men trots det fortsätter begreppet att vara alldeles för stort, för konstigt och på tok på långsiktigt för att gemene person ska kunna ta det till sig. Då är det tur att en bild säger mer än 1000 ord, och att klimatforskaren Ed Hawkins har skapat just en sådan klimatbild. Han har nämligen skapat en interaktiv bild under projektnamnet \'Show your stripes\'. Bilden visar hur temperaturen har stigit över hela jorden sedan den industriella revolutionen påbörjades. Coolt eller läskigt? Spana in hemsidan och sök på din stad eller ditt land för att se hur temperaturen har växlat just där. SMB skriver om allt som rör klimatet och lite till. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss. Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete.'

Arktis står inför möjligt katastrofår

Klimat TT Nyhetsbyrån

2019 kan bli ett katastrofalt år för Arktis. Rekordtemperaturer har registrerats på Grönland, där isen började smälta nästan en månad tidigare än vad den vanligtvis gör.
'Två hundspannsekipage som färdas över en is... av vatten. Ett nytaget fotografi från nordvästra Grönland, där forskaren Steffen Olsen kämpar sig över en is täckt av flera centimeter klarblått vatten, har väckt uppmärksamhet världen över. – Fotot är slående, för det visualiserar verkligen att Arktis står under förändring, säger Ruth Mottram, klimatolog vid Danska meteorologiska institutet (DMI).Havsisen som slädhundarna tar sig över smälter vanligtvis inte så tidigt som i början av juni. Enligt DMI började de grönländska isarna i år smälta i slutet av april, vilket är nästan än månad tidigare än normalt.2019 ser nu ut att kunna bli ett katastrofalt år för Arktis. Rekordtemperaturer har redan registrerats på Grönland, vilket skapar oro bland forskarna. – Det är möjligt att vi kommer att slå rekorden från 2012 för både minst havsis i Arktis och för störst smältning på Grönland, säger Ruth Mottram, klimatolog vid det danska institutet.Uppvärmningen innebär att levnadsvillkoren ändras snabbt för grönländarna. Ekosystemet förändras och jaktsäsongen blir kortare på grund av smältande isar. Antalet isbjörnar har redan minskat med runt 40 procent under det senaste årtiondet.Smältande isar och glaciärer har också en direkt inverkan på världens havsnivåer. Isen smälter sex gånger snabbare i dag jämfört med på 1980-talet, och sedan början av juni har 37 miljarder ton is smält på Grönland. Den 17 juni smälte 3,7 miljarder ton på en enda dag.'