{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Forskning och Vetenskap nyheter | Njus

Forskning och Vetenskap
Arbetet

Forskning saknas om arbetsrelaterat självmord

Varje år tar ungefär 1 500 människor sitt liv i Sverige. Hur många av självmorden som beror på jobbet är det ingen som vet. Det saknas både statistik och forskning.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.