{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Global utveckling nyheter | Njus Sverige

Lyssna på bensinupproret – Hela Sverige måste tas tillvara

Global utveckling Elbilsnytt

Genom att ändra bonusen för gröna bilar, så att en del betalas ut efter att bilen använts i några år, får vi en andrahandsmarknad i Sverige och fler får råd att välja grönt, skriver Anna Lindén. Foto: Anders Wiklund/TT För att säkra att biodrivmedel
'Genom att ändra bonusen för gröna bilar, så att en del betalas ut efter att bilen använts i några år, får vi en andrahandsmarknad i Sverige och fler får råd att välja grönt, skriver Anna Lindén. Foto: Anders Wiklund/TT För att säkra att biodrivmedel tankas billigt också i framtiden, men också för att skapa gröna jobb, vill vi se en ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige, skriver Anna Lindén. Att hundratusentals människor skriver under ett uppror mot höjda priser på fossila drivmedel visar att politiken misslyckats med att kombinera klimatomställningen med en smart samhällsplanering i hela landet. Vi är övertygade om att omställningen måste utformas så att vi enas som land – inte splittras. Här är våra förslag: • Pay as you drive i fokus. Den som tar bilen i storstadens stadskärna bör betala mer än den som kör på landsbygd – helt enkelt för att det finns gott om alternativ i staden men färre på landet. Vi har redan tagit steg i denna riktning, med trängselskatten i Stockholm och Göteborg och den avståndsbaserade kilometerskatt som är på gång för tunga fordon. • Ställ om befintliga bilar till förnybart. Inte alla har råd med en ny el- eller gasbil och den som har en några år gammal bensinbil upplever sig nog fast i ett fossilberoende som riskerar att bli allt dyrare om oljepriset stiger. Därför vill vi se en bonus för konvertering av befintliga bensin- och dieselfordon till biogas, etanol eller biodiesel HVO. • Se till att begagnade miljöbilar stannar i landet. Begagnade elbilar och laddhybrider exporteras till Norge medan gasbilar säljs till Italien och Tyskland. Det drabbar den som vill kunna köra billigt, fossilfritt och utan oro för bensinpriset och som inte har råd med ny bil. Genom att ändra bonusen för gröna bilar, så att en del betalas ut efter att bilen använts i några år, får vi en andrahandsmarknad i Sverige och fler får råd att välja grönt. • Ökad produktion av förnybara bränslen. 80 procent av de biodrivmedel som vi använder i Sverige importeras, med stor risk för kraftiga prisökningar eller fysisk brist när den globala efterfrågan nu ökar snabbt. För att säkra att biodrivmedel tankas billigt också i framtiden, men också för att skapa gröna jobb, vill vi se en ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige. Här kan vi alla spela en viktig roll; liksom vi efterfrågar närproducerat för så många andra produkter bör vi göra det för drivmedlen. • Ett avståndsbaserat, färdslagsneutralt reseavdrag. I dag går huvuddelen av reseavdraget till bilister i storstadsområdena, och uppemot hälften av alla avdrag är felaktiga eller fusk. När avdraget baseras på avståndet, oberoende av hur man tar sig till jobbet, frigörs skattepengar som kan användas för att gynna landsbygden och den som inte har något alternativ till bilen, samtidigt som samåkning stimuleras. Bensinupproret vill införa ett pristak på bensin och diesel. För ett land som Sverige som till 100 procent importerar de fossila drivmedlen blir det mycket svårt. Det skulle dessutom försvåra för oss att nå klimatmålet för transportsektorn som sju av riksdagens åtta partier står bakom. Men upprorets övergripande inriktning bör vi ta till oss: Det ska finnas förutsättningar att transportera sig till en rimlig kostnad i hela landet. Med våra fem förslag kommer vi en bra bit på vägen. Anna Lindén Ansvarig mobilitet, 2030-sekretariatet Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.'

Osäker framtid för sommarkollot på Sållaren

Global utveckling SR Värmland

På ön Sållaren utanför Skattkärr har föreningen Barnens bästa arrangerat ett sommarkollo i många år. Men framtiden är osäker eftersom finansieringen är osäker.
'Det badas och åks båt på sommarkollot på ön Sållaren. Lyssna: Sommarkollot Sållaren På ön Sållaren utanför Skattkärr har föreningen Barnens bästa arrangerat ett sommarkollo i många år. Men framtiden är osäker eftersom finansieringen är osäker. Föreningen Barnens bästa behöver söka nya pengar hos Karlstad kommun varje år, något som kan göra framtiden osäker för kollot, det menar iallafall Thomas Österdahl, verksamhetschef för Barnens bästa och initiativtagare för kollot: – Först och främst skulle jag vilja att Karlstads region eller Region Värmland skulle ta över det här och göra en barnens ö, då skulle det vara säkrat. Vad skulle det göra för skillnad om det blev ett \'fast\' arrangemang? – Jag tror att de barn som upplever det här som en fantastiskt upplevelse då skulle känna att de kan komma tillbaka nästa år. Vi, föreningen, skulle inte behöva jaga pengar varje år. Verksamheten skulle finnas hela tiden, säger Thomas Österdahl. P4 Värmland p4varmland@sverigesradio.se'