{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Nyheter från Värmland | Njus

Samhälle
SR Värmland

BUP-chefer: Fler behöver ta ansvar för psykisk ohälsa

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver flera chefer för BUP-kliniker runtom i landet ett samlat ansvar från hela samhället för det växande problemet med ungdomars psykiska ohälsa.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.