{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Nyheter från Afghanistan | Njus

Familj
SR Ekot

Invandrande hbtq-män mår bättre i Sverige

Invandrade hbtq-män löper större risk för psykisk ohälsa och för att känna negativa känslor för sin läggning jämfört med män som är födda i Sverige.Men ju längre tid de är i Sverige desto bättre mår de, enligt en ny undersökning.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.