{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

Senaste nytt

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Beslut om resursfördelning inför 2019

Nya läkemedel är ett prioriterat område när hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om resursfördelning inför 2019. Hjärt- och kärlsjukdomar, akut barnsjukvård, ögonläkemedel och diabeteshjälpmedel är några av de andra områden som får del av resurstills

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Eva Uustal utsedd till Årets Alumn

Hallå där EvaUustal, överläkare och expert på förlossningsskador i Region Östergötland, som har utsetts till Årets alumn vid Linköpings universitet tillsammans med biologen och föreläsaren Rebecka LeMoine.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Högst överlevnad i hjärtstopp

För tredje året i rad har Östergötland högst andel överlevande patienter efter hjärtstopp. Det visar Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets senaste årsrapport.

Östergötlands län
HBTQ
Region Östergötland

Surrogatbehandling utomlands bemöts väl av vården

Homosexuella och heterosexuella par som har fått barn genom surrogatbehandling utomlands upplever inte förhöjda stressnivåer kopplade till sitt föräldraskap. Flertalet tycker att de kan vara öppna om barnets ursprung och bemöts väl i den svenska häls

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Brännskadevård och patientstyrd sövning på SFAI-veckan

Den här veckan samlas Sveriges anestesi- och intensivvårdsläkare i Linköping för kunskapsutbyte på SFAI-veckan. Här får besökarna bland annat höra mer om östgötska kompetensområden som brännskadevård, patientstyrd sövning och högisolering av patiente

Östergötlands län
Goda nyheter
Region Östergötland

Psykologiska resurser kan hjälpa patienter med kranskärlssjukdom

Psykologiska resurser som självkänsla och copingförmåga innebär ett skydd mot kärlsjukdom, och kan påverkas i positiv riktning. Det visar barnläkaren Oskar Lundgrens doktorsavhandling från Linköping.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Fler donationer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Antalet organdonationer inom den Sydöstra sjukvårdsregionen har ökat under de senaste åren. Samtidigt har möjligheten att donera i högre ålder också blivit större.

Östergötlands län
Forskning och Vetenskap
Region Östergötland

Idrott utan skador är det möjligt?

På torsdag den 18 oktober föreläser biträdande professor Martin Hägglund i Forskning i framkant.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Brännskadecentrum ackrediterat enligt internationell kvalitetsnorm

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Nöjda turister återvänder gärna till Östergötland

Under sommaren 2018 har en besöksundersökning genomförts i Östergötland. Över 500 personer intervjuades på tio olika platser i regionen. Resultatet visar att Östergötland är ett besöksmål man gärna återvänder till och rekommenderar till sina nära och

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Ny professor med fokus på förlossningsvård

Marie Blomberg är nybliven professor i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Ny professor med fokus på förlossningsvård

Marie Blomberg är nybliven professor i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Östergötland utsett till Sveriges första hållbara region

Östergötland har av den världsomfattande organisationen Green Destinations blivit utnämnd till en hållbar besöksdestination, och placerar sig bland de främsta hundra i världen. I går tog Visit Östergötland emot diplomet under Global Green Destination

Östergötlands län
Skriva
Region Östergötland

Mag-tarmforskning vid US belönas

Andreas Münch, universitetsöverläkare på mag-tarmkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och hans forskargrupp har fått pris av United European Gastroenterology (UEG). Med prissumman på en halv miljon kronor ska de skriva europeiska riktlinje

Östergötlands län
Skriva
Region Östergötland

Mag-tarmforskning vid US belönas

Andreas Münch, universitetsöverläkare på mag-tarmkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och hans forskargrupp har fått pris av United European Gastroenterology (UEG). Med prissumman på en halv miljon kronor ska de skriva europeiska riktlinje

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Metod att förutspå lokala influensautbrott

Säsongsinfluensan kommer varje vinter men tidpunkten för utbrottet varierar från år till år. Linköpingsforskaren Armin Spreco och hans forskargrupp har utvecklat en metod att förutse när det ska ske. Den har nu fått internationell uppmärksamhet.

Östergötlands län
Utrikes
Region Östergötland

Första danska akutläkaren klar

Nu är han klar - Jacob Juul Jensen är den första färdigutbildade danska akutläkaren, utbildad i Linköping. Nu har han fått sitt specialistbevis påskrivet på Universitetssjukhuset i Linköping och hemma i Danmark väntar en ny specialistroll.

Östergötlands län
Vård och Omsorg
Region Östergötland

Satsning på självdialys

Regionstyrelsen satsar 12,5 miljoner kronor på en ny mottagning för självdialys vid Vrinnevisjukhuset. Syftet är att ge dialyspatienter större möjligheter att aktivt delta i sin behandling.

Östergötlands län
Föräldrar
Region Östergötland

Vård för akut sjuka barn i öster förstärks

Barnsjukvården vid Vrinnevisjukhuset får ett resurstillskott för att stärka det ökade behovet av akutsjukvård för barn. Det är en av de satsningar som hälso- och sjukvårdsnämnden i dag fattat beslut om.