{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

allians för skåne: Elbristen kräver snara åtgärder | Njus Sverige

Elbristen kräver snara åtgärder

Nyheter Elbilsnytt

I dag presenterades nätkoncessionsutredningen, som energiminister Anders Ygeman pekat på som lösningen på elförsörjningen. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli enklare att dra kraftledningar. Region Skåne anser att detta långt ifrån
'I dag presenterades nätkoncessionsutredningen, som energiminister Anders Ygeman pekat på som lösningen på elförsörjningen. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli enklare att dra kraftledningar. Region Skåne anser att detta långt ifrån räcker. – Utredningen kan ge bidrag på lång sikt, men vi behöver åtgärder som lindrar effekt- och elbristen på kortare sikt, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Skåne har alltför länge hamnat i kläm. – Regeringen måste agera nu när utvecklingen i Skåne direkt drabbas av brister i elförsörjningen, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Ett rimligt första steg är att upphäva det nya skattebeslut som drabbar elkraft från kraftvärmeverk. Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar och reagerar på denna hämsko på företagande och viktiga investeringar för tillväxt och miljövänligare produktion.  El- och effektbristen drabbar också regionens egna kärnverksamhet. Det pågår en stor om- och nybyggnad av föråldrade sjukhus, vilket kräver mer elkraft. Samtidigt byggs Skånetrafikens verksamhet ut, bland annat med fler regionala tåg och genom att gå över till eldrivna bussar. Kontakt via: Peter J Olsson Senior Advisor (M) 070-4487170 Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018. Följ oss på Allians för Skåne .'