{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

#carina gunnarsson - Alla nyhetsartiklar | Njus Sverige

JO kritiserar: Medlingsinstitutet partiskt i hamnkonflikt

Politik Flamman

I en debattartikel i GP i början av mars i år, samma dag som parterna skulle träffa medlarna, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson om hur arbetsgivaren Sveriges Hamnar accepterat två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet nekat
'I en debattartikel i GP i början av mars i år, samma dag som parterna skulle träffa medlarna, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson om hur arbetsgivaren Sveriges Hamnar accepterat två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet nekat dem. Konflikten löstes och avtal slöts dagen efter, men Hamnarbetarförbundet anmälde Medlingsinstitutet till JO för att i debattartikeln tagit ställning för Sveriges hamnar. De upplevde vidare att medlarna varit partiska. – Vi upplevde att det saknades opartiskhet från medlarna. När medlarbudet kom upplevde vi det som en kopia på arbetsgivarens kravlista. Det kändes inte som att man hittat en gyllene medelväg utan som att man la det som arbetsgivaren uttryckt på oss, säger förbundsordförande Eskil Rönér. Men på onsdagen gick JO ut med att debattartikeln varit partisk till fördel för arbetsgivaren. De skriver i ett uttalande: ”det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud.” JO menar också att utomstående kan uppfatta artikeln som ett ställningstagande för arbetsgivarens sida i konflikten, vilket riskerar att äventyra tilltron till både institutet och medlarnas opartiskhet, vilket bryter mot de objektivitetskrav som gäller för myndigheter. Hamnarbetarförbundet välkomnar nu JO:s kritik. – Jag tyckte det kändes väldigt bra att JO förde fram den kritiken som vi lyft i anmälan, att de bestämde sig för att rikta skarp kritik mot Medlingsinstitutet som vi tyckte missbrukade sin roll i förhandlingarna. Så det är väldigt skönt, säger Eskil Rönér. Från Medlingsinstitutets håll anser generaldirektören Carina Gunnarsson att debattartikeln inte var en partsinlaga. – Artikeln skrevs för att jag ansåg att felaktiga beskyllningar riktats mot våra medlare och jag ville lägga fram fakta. Jag ansåg att det var befogat att skriva artikeln då och det anser jag fortfarande. Några andra kommentarer har jag inte förrän jag har hunnit ta del av och analysera JO:s utlåtande närmare, säger hon i ett uttalande. Nu hoppas Eskil Rönér på att JO:s kritik kan påverka liknande situationer i framtiden. – Det här var ju en upprättelse, och det är viktigt att belysa. I framtiden kan det kanske innebära att medlare har ett annat förhållningssätt till oss, säger han.'

Hamnkonflikten: MI kritiseras av JO

Karriär och Arbete Arbetet

Medlingsinstitutet var partiskt i en debattartikel som publicerades under hamnkonflikten. Det fastslår JO, som riktar kritik mot myndigheten.
'Medlingsinstitutet var partiskt i en debattartikel som publicerades under hamnkonflikten. Det fastslår JO, som riktar kritik mot myndigheten. Efter att arbetsgivarsidan i hamnkonflikten sagt ja till två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet sagt nej, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson en debattartikel i Göteborgsposten. Det skedde samma dag som parterna skulle träffa medlarna. Konflikten löstes dagen efter. Hamnarbetarförbundet anmälde sedan Medlingsinstitutet till JO då man ansåg att artikeln tog ställning för arbetsgivarsidan. Och JO håller med: ”JO uttalar att det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud. Eftersom Sveriges Hamnar, till skillnad från Hamnarbetarförbundet, hade accepterat medlarnas tidigare förslag, vilket tydligt anges i artikeln, ligger det nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar.” Hamnarbetarförbundet välkomnar beskedet. – Vi har varit tydliga i vår kritik av Medlingsinstitutets agerande under den här konflikten för att få teckna ett kollektivavtal för våra medlemmar i hamnarna. Det viktigaste för oss var såklart att vi till slut fick teckna ett normalt, självständigt kollektivavtal utan problematiska förbehåll som inskränkte våra fackliga rättigheter, men JO:s beslut känns också som en sorts upprättelse, säger förbundsordförande Eskil Rönér i en kommentar. Enligt JO finns det en påtagligt risk att tilltron till Medlingsinstitutet och de utsedda medlarnas opartiskhet äventyras genom debattartikeln. Men det håller inte Medlingsinstitutets generaldirektör med om. – Artikeln skrevs för att felaktiga beskyllningar riktats mot våra medlare och jag ville lägga fram fakta. Jag ansåg att det var befogat att skriva artikeln då och det anser jag fortfarande. Några andra kommentarer har jag inte förrän jag har hunnit ta del av och analysera JO:s utlåtande, säger Carina Gunnarsson.'

JO: Medlingsinstitutet var partiskt

Samhälle SR Göteborg

Justitieombudsmannen JO riktar kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten skrev en debattartikel under pågående hamnkonflikt i våras. Enligt JO var artikeln ett försök att få hamnarbetarna att acceptera medlarnas bud, och därmed stred den
'Lyssna: JO kritiserar Medlingsinstitutet för partsinlaga Justitieombudsmannen JO riktar kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten skrev en debattartikel under pågående hamnkonflikt i våras. Enligt JO var artikeln ett försök att få hamnarbetarna att acceptera medlarnas bud, och därmed stred den mot regeringsformens krav på opartiskhet. – Det finns naturligtvis ingen tanke hos oss att det skulle vara ett partiskt inlägg i den här konflikten, säger Carina Gunnarsson, Medlingsinstitutets generaldirektör. Vad säger du om att JO anser att det är en partsinlaga? – För egen del har jag svårt att se hur man kan komma fram till att det är en partsinlaga. Det var i början av mars när konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar pågick som bäst och var på väg att utvidgas till en storstrejk som Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson fattade pennan och skrev en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten . I artikeln skrev hon bland annat att hamnarbetarna med det bud som hennes medlare lagt fram skulle få utvidgade fackliga rättigheter. Arbetsgivarsidan hade redan accepterat två bud från medlarna, facket hade sagt nej, och Medlingsinstitutet manade nu till fingertoppskänsla för att lösa konflikten. Hamnarbetarförbundet anmälde myndigheten till Justitieombudsmannen som nu har kommit med sitt beslut. Det är svårt att uppfatta artikeln på annat sätt än som ett försök att få hamnarbetarna att acceptera medlarnas bud, menar JO. Den kan ses som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar och stred därmed mot regeringsformens krav på opartiskhet för myndigheter, det som kallas objektivitetsprincipen, därför förtjänar Medlingsinstitutet kritik, enligt JO. Hamnarbetarförbundets styrelseledamot Erik Helgeson välkomnar beslutet. – Det känns som en sorts upprättelse. Vi var ju väldigt kritiska till Medlingsinstitutets agerande och nu känns det som att vi fick bekräftat en del av vår kritik, säger han. Enligt JO kan tilltron till Medlingsinstitutets opartiskhet ha äventyrats med artikeln och generaldirektör Carina Gunnarsson ska nu gå igenom kritiken från JO. – Det återstår ju att se hur vi ska ta åt oss den. Vi gjorde bedömningen i det läget att det var befogat att skriva artikeln och det tycker jag fortfarande, säger Carina Gunnarsson, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Hör hela inslaget i klippet nedan Anders Jelmin anders.jelmin@sverigesradio.se'