{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

#kognitiv - Alla nyhetsartiklar | Njus

Karriär och Arbete
Arbetet

En ny lagstiftning måste införas för en fungerande sjukförsäkring

Försäkringskassan och domstolarna har skapat en ordning som innebär att sjukpenning kan nekas med hänvisning till arbeten som inte existerar i kombination med krav på sjukintyg som är svåra att uppfylla, skriver Robert Sjunnebo, enhetschef,

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.