{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

e-hälsomyndigheten: Krångligt med e-recept för tonårsföräldrar | Njus Sverige

Nätläkare, 5G och vidgat visionsarbete på Vitalis

Vård och Omsorg Sjukhusläkaren

Under tre dagar träffades cirka 5 000 företrädare för regioner, kommuner, privata vårdgivare, akademi, industri och myndigheter för att utbyta erfarenheter och kunskap om e-hälsa och framtidens vård på Vitalis i Göteborg. En programpunkt handlade om
'Under tre dagar träffades cirka 5 000 företrädare för regioner, kommuner, privata vårdgivare, akademi, industri och myndigheter för att utbyta erfarenheter och kunskap om e-hälsa och framtidens vård på Vitalis i Göteborg . En programpunkt handlade om vad Inspektionen för vård och omsorg ser inom området digitala vårdtjänster. Myndigheten väntas om inte alltför länge fatta nya tillsynsbeslut om digitala aktörer och nätläkare. Myndigheten har dock en förhållandevis god bild av verksamheterna i dagsläget. Sedan 2016 har myndigheten fått in ett 30-tal klagomål om de hundratal digitala aktörer som finns i dag. I ungefär en tredjedel av fallen har utredningarna visat förekomster av brister. Ivo startade förra året en förstudie, och identifierade i samband med det sex riskområden, däribland kompetens och handledning, informationssäkerhet och informations- och remisshantering. Närmast ska Ivo granska 15 digitala vårdgivare, samt sex fall i vilka vårdgivaransvaret är otydligt. E-hälsoarbete utvidgas För att nå målen i Vision e-hälsa 2025 behövs stöd och kunskap. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av befintliga kunskapshöjande initiativ inom e-hälsa. Kartläggningen omfattade de tre prioriterade insatsområdena enligt handlingsplanen för visionen: regelverk, enhetligare begrepp och standarder samt ett fjärde område kallat e-hälsa övrigt. Sammanställningen, vars resultat presenterades på Vitalis, visar att det finns en lång rad initiativ inom alla fyra delområdena. – Vi har kartlagt alla kunskapshöjande initiativ som var i rådet för styrning och vision. Inom hälso- och sjukvården är det mest inom somatiken, säger Evamaria Nerell. – Nu behöver vi utöka detta. Vi ska gå vidare och bredda arbetet till några andra myndigheter som inte är med. Bredda debatten Fler och fler vårdgivare inom den offentliga och privata sektorn erbjuder digitala vårdmöten. Det faktum att merparten av mötena sker genom besök vid tillfällig sjukdom påverkar givetvis hur debatten om det digitala vårdmötets möjligheter tar sig uttryck. I en paneldiskussion med företrädare för Karolinska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, RISE, Research Institute of Sweden, och Ung Cancer ställdes frågan om det verkligen är inom primärvården som vi bör leta de stora vinsterna. I debatten framhölls i stället argument för att det är dags att flytta fokus till specialistsjukvården, där de stora behoven och kostnaderna finns. Inte minst diskuterades hur kan digitala vårdmöten kan bidra till att göra specialistsjukvården säkrare och bättre. 5G öppnar stora möjligheter Den nya globala standarden 5G är här på allvar. Tekniken möjliggör krypterade uppkopplingar, större informationsmängder med kortare responstid och luftburna bredbandslösningar. 5G innebär också väsentligt ökade förutsättningar för olika system att samverka, även vad gäller hälsodata och visionen om gemensamt journalsystem. Det framhöll Rose-Marie Beming, tekniksamordnare på Användarföreningen, i samband med en föreläsning på Vitalis. – 5G innebär ett paradigmskifte, särskilt för vården och omsorgen.'

Cancer

Vi samlar de senaste nyheterna kring cancer här. Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen.

Läkemedelssekretess kan lättas

Politik VeterinärMagazinet

För att antiobiotikaanvändningen ska minskas, kan sekretessen kring läkemedelsförskrivningen behöva lättas.Därför ber regeringen om en analys som underlag för lagändringar.
'För att antiobiotikaanvändningen ska minskas, kan sekretessen kring läkemedelsförskrivningen behöva lättas.Därför ber regeringen om en analys som underlag för lagändringar.E-hälsomyndigheten, Jordbruksverk och Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten för behandling och utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer.I dagsläget finns ett antal sekretesshinder för att dela vissa data mellan olika myndigheter.Detta gör att det uppstår problem vid exempelvis analys och sammanställning av statistik kring försäljning av antibiotika till djur, skriver regeringen i ett pressmeddelande.Myndigheterna ska analysera förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna ur ett dataskydds- samt ett offentlighets- och sekretessperspektiv.I uppdraget ingår även att överväga om det finns behov av att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande bestämmelser.E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020.'

Enorm efterfrågan på pollenmedicin

Träning och Hälsa TT Nyhetsbyrån

Vårens stora huvudvärk, pollen, gör sig mer påmind än vanligt. Det har fått läkemedelsförsäljningen ute i landet att skjuta i höjden. – I Göteborg har det varit extremt, säger Magnus Frisk på Apoteket.
'En relativt mild pollensäsong i fjol följt av en stekhet sommar spås leda till att årets säsong blir den värsta på 45 år.Redan under årets första månader ökade försäljningen av produkter mot pollenallergi kraftigt. I februari såldes 873 463 produkter i landet, vilket är över 200 000 fler jämfört med motsvarande period de senaste fem åren, visar siffror från E-hälsomyndigheten.Mot nytt rekordI förra veckan var Apoteket AB nära att fördubbla sin försäljning jämfört med samma vecka 2018 och totalt har apotekskedjans försäljning ökat med 45 procent hittills i år. – Vi ser ut att gå mot en rekordsäsong men det är för tidigt att säga. Exempelvis såg vi en jättetopp i slutet av februari när värmen slog till. I Göteborg var försäljningen extrem, den tredubblades just vecka nio, säger Magnus Frisk på Apoteket AB:s kommunikationsavdelning.Fram tills nu har det framför allt varit hassel och al som fått det att rinna och klia i ögon, näsor och svalg men även björkpollen har börjat ge sig tillkänna i södra Sverige. – Det är troligt att fler än vanligt får pollenbesvär i år och att de olika reaktionerna blir kraftfullare, säger Magnus Frisk.Många felbehandlarEnligt Frisk behöver man inte vara orolig för att apotekslagren ska tömmas på produkter. Det stora problemet ligger snarare i att välja rätt produkt. – En undersökning som vi har gjort med Novus visar att fyra av tio svenskar känner av symtomen trots att de behandlar. Därför är det viktigt att kolla upp vad man behöver istället för att bara gå på hur man har gjort tidigare år. Det är också bra att börja behandla lite innan säsongen börjar för att få rätt effekt.'