{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

smittskyddsläkare: Användningen av antibiotika minskar | Njus Sverige

Användningen av antibiotika minskar

Nyheter SR Västernorrland

Utskrivningen av antibiotika minskar i hela landet och även i Västernorrland. Sedan år 2003 har utskrivningen i länet minskat med omkring 30 procent
'Lyssna: antibiotikaanvändnignen minskar Utskrivningen av antibiotika minskar i hela landet och även i Västernorrland. Sedan år 2003 har utskrivningen i länet minskat med omkring 30 procent I Västernorrland har sjukvården minskat utskrivningen av recept på antibiotika med 30 procent sedan år 2003. Antalet recept har gått ner från 392 doser till 274 per ettusen invånare. Sedan år 2015 har minskningen varit nästan sju procent. Kraften hotad Antibiotika är sedan många år tillbaka ett mycket bra läkemedel mot bakterier och infektioner. Problemet med antibiotika är att för hög användning leder till resistens.  Att vården ser att allt fler infektioner inte kan botas med antibiotika. – Vi ser idag att antibiotikans kraft är hotad i många delar av världen, säger Maria Tempé smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Vi måste använda antibiotika mer klokt. säger hon Mål att minska användningen Sjukvården i Sverige har som mål att minska användningen av antibiotika. Folkhälsomyndigheten har satt ett mål på under 250 utskrivna recept per ettusen invånare. Ett mål som bara två regioner i Sverige, Jämtland och Västerbotten, nådde 2018. Region Västernorrland var relativt nära målet med 274 recept på antibiotika per ettusen invånare. – Vi försöker nu att inte skriva ut antibiotika i onödan, bara när det verkligen behövs, säger Maria Tempé smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Samtal med läkare i Västernorrland Region Västernorrland kommer de kommande åren att fortsätta sprida de riktlinjer som finns när det gäller antibiotikaanvändning. Bland annat personliga möten med läkare på sjukhusen och hälsocentralerna i Västernorrland. I hela Sverige låg utskrivningen av antibiotika ifjol på 295 doser per ettusen invånare. Antibiotikaresistens klassas av Världshälsoorganisationen, WHO som ett av de största hoten mot människors hälsa Christer Suneson christer.suneson@sverigesradio.se'

Mässlingsfaran över i Västmanland

Samhälle SR Västmanland

Det fall av mässling som konstaterades den 22 maj i Västmanland ser inte ut att ha spridit sig.
'Lyssna: Mässling ser inte ut att ha spridit sig Det fall av mässling som konstaterades den 22 maj i Västmanland ser inte ut att ha spridit sig. Enligt smittskyddets beräkningar hade 213 personer exponerats innan diagnosen klarnade och totalt fick 28 personer akut eftervaccinering eftersom det bedömdes att de saknade immunitet.  Biträdande smittskyddsläkare Lars Blad i Region Västmanland uppmanar alla att se över sitt vaccinationsskydd. Eva Solér eva.soler@sverigesradio.se'

Smittskyddsläkaren: Det finns anledning att vara orolig över bakterierna

Forskning och Vetenskap SR Örebro

Antibiotikaresistenta bakterier har hittas i Örebros avloppsvatten och i Svartån.
'Gunlögg Rasmussen är smittskyddsläkare. Lyssna: Smittskyddsläkaren om bakterierna i Svartån Antibiotikaresistenta bakterier har hittas i Örebros avloppsvatten och i Svartån. Smittskyddsläkaren Gunlögg Rasmussen ser en oroväckande utveckling av antibiotika resistens bland bakterier. – Just här i Svartån behöver man inte vara oroliga över, men på den globala nivån så är jag oroad, säger hon. Arne Holmberg arne.holmberg@sverigesradio.se David Forsell david.forsell@sverigesradio.se'

Färre får antibiotika i onödan

Nyheter TT Nyhetsbyrån

Under de senaste tio åren har antalet antibiotikarecept minskat kraftigt, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Enligt Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark är det ett ihärdigt informationsarbete som har gett resultat.
' – Under de här tio åren har vi sänkt antalet recept på riksnivå med hundra recept per tusen invånare och år. Det innebär totalt sett på årsbasis en minskning med en miljon recept, utan att det innebär någon skada eller risk för patienterna, utan det är snarare bra att slippa biverkningarna, säger Stephan Stenmark som är ordförande i Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens.På grund av överanvändning blir antibiotika allt mindre effektivt då bakterier blir motståndskraftiga eller resistenta.Att förskrivningen har minskat beror enligt Stenmark delvis på att budskapet om att resistenta bakterier är ett hot mot folkhälsan fått genomslag. Utvecklingen kan också förklaras med att läkarna fått bättre kunskap om vilka sjukdomar som inte kan botas med antibiotika. – Antibiotikaresistensen i världen fortsätter åt fel håll och det syns även i Sverige. Vi är, trots allt det goda arbete som görs, i en trend av ökande resistens även i Sverige. Den effekt som vi kan få av det här arbetet är att vara en broms så att stegringen i Sverige blir så långsam som möjligt. Men det försvinner inte eftersom omvärldstrycket är så stort, säger Stephan Stenmark.'

TBE-virus vanligare – smittskyddsläkare rekommenderar vaccination

Skogsbruk SR Örebro

Att vara ute i skog och mark så här års innebär ökad risk att bli smittad av TBE-virus, som fästingar bär på.
'Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, rekommenderar vaccination till de som ofta är ute i skog och mark. Lyssna: TBE Att vara ute i skog och mark så här års innebär ökad risk att bli smittad av TBE-virus, som fästingar bär på. Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Örebro län, rekommenderar vaccination till de som ofta är ute i skog och mark.  – Här i vår region hade vi 15 fall förra året, säger Gunlög Rasmussen. TBE är en virusinfektion som sprids via fästningar. Det kan handla om en mild infektion i form av feber och huvudvärk men det kan också leda till hjärninflammation och hjärnhinneinflammation.  Matias Holm matias.holm@sverigesradio.se Helena Malmgren helena.malmgren@sverigesradio.se'

Så skyddar du familjen mot antiresistenta bakterier

Forskning och Vetenskap SR Sjuhärad

Sverige är ett föredöme vad gäller att använda antibiotika på ett vettigt sätt. Det berättar Peter Ulleryd som är smittskyddsläkare.
'Peter Ulleryd, smittskyddsläkare som jobbat på WHO:s huvudkontor i Genéve. Lyssna: Ulleryd Sverige är ett föredöme vad gäller att använda antibiotika på ett vettigt sätt. Det berättar Peter Ulleryd som är smittskyddsläkare. Det vi gör här har stor betydelse för omgivning, familj och och egen hälsa. Sara Nygren sara.nygren@sverigesradio.se'

TBE-smittan ökar men inte i Kronoberg

Samhälle SR Kronoberg

Risken för att få TBE, fästingburen hjärninflammation i Kronobergs län är fortfarande låg, men i landet som helhet har sjukdomen ökat rejält.
'Christian Blomkvist, smittskyddsläkare Lyssna: TBE ökar i landet Risken för att få TBE, fästingburen hjärninflammation i Kronobergs län är fortfarande låg, men i landet som helhet har sjukdomen ökat rejält.  I Kronobergs län upptäcktes sex fall av TBE förra året, varav två troligen smittats utanför länet. – Vi har inga riskområden i Kronobergs län men vistas man mycket ut i naturen eller ofta besöker andra ställen som är riskområden, till exempel Hylte kommun i Halland som gränsar till Kronoberg, kan man överväga att vaccineras sig ändå, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronobergs län. Lena Pettersson 0470-72692'

Man fick legionella på skola – duschar stängs

Skola och Utbildning TT Nyhetsbyrån

En skola i Malmö har stängt alla sina duschrum efter att en man drabbats av legionella, rapporterar Sydsvenskan. De första labbproven har konstaterat legionella på fem ställen i skolans vatten.
' – Snabbprovet visade på legionella över gränsvärdet. Fortsatt odling kommer att visa vilken typ av legionella det är och om den kan matchas mot den insjuknade mannens provsvar, säger sektionschefen Jenny Groothuis på Stadsfastigheter, som äger skolan, till tidningen.Den smittade mannen, som tränar i skolans lokaler via en idrottsförening, har svarat bra på behandlingen, enligt sjukhuset. – Det går åt rätt håll, säger biträdande smittskyddsläkare Marianne Alanko Blomé.Legionella orsakas av bakterier som är vanligt förekommande i jord eller vattensamlingar. Dödligheten ligger på 5–20 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.'

Värnamo kommun smittspårar efter fall av TBC

Skola och Utbildning SR Jönköping

Efter att ett fall av sjukdomen tuberkulos som drabbar lungorna upptäckts på en skola i Värnamo kommun försöker myndigheterna spåra smittan.
'Värnamo kommun smittspårar efter att fall av tuberkulos upptäckts. Bilden är en genrebild och har inget med fallet att göra. Lyssna: Värnamo kommun smittspårar tuberkulos Efter att ett fall av sjukdomen tuberkulos som drabbar lungorna upptäckts på en skola i Värnamo kommun försöker myndigheterna spåra smittan. På Värnamo kommuns hemsida skriver kommunen att personal och elever som kan ha utsatts för smittan kallats till ett informationsmöte. – För oss är det här inte så ovanligt men vi tar det förstås på stort allvar och gör en noggrann smittspårning, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare för Region Jönköpings län som också säger att det än så länge inte finns några tecken på att det finns fler fall. Det finns effektiv medicin mot TBC och de flesta som drabbas blir helt friska. Hasse Pettersson Hasse.pettersson@sverigesradio.se P4 Jönköping'

Vaccinationsbuss ger sig ut på turné

Nyheter Kungsbacka-Posten

TBE sprider sig över landet och allt fler insjuknar i fästingburen hjärninflammation. Nu ger sig fästingbussen ut på turné. TBE,..
'TBE sprider sig över landet och allt fler insjuknar i fästingburen hjärninflammation. Nu ger sig fästingbussen ut på turné. TBE, fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. Till skillnad mot en annan fästingburen sjukdom, borrelia, som orsakas av en bakterie, så går det inte att behandla TBE då den orsakas av ett virus. Det enda som skyddar är vaccin. Smittskyddet i Region Halland har inte gått ut med någon generell vaccinationsrekommendation för 2019. Det är på grund av att det historiskt endast har varit några sporadiska och enstaka fall i regionen. Förra året konstaterades dock tre TBE-fall i Hylte nära gränsen Kronoberg län. – Men personer som vet att de ska vistas i skog och mark i det området rekommenderar vi vaccinerar sig, sa Anders Enocksson, smittskyddsöverläkare på Smittskyddet i Region Halland till Kungsbacka-Posten tidigare i vår. Värre i Västra Götaland Peter Nolskog är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland. Där konstaterades 61 fall av TBE under 2017 och 2018. Och områdena med fästingburen TBE blir fler och fler. – Hittills har vi berättat var TBE-risken är som störst. Men vi har kommit till ett vägskäl. Snart måste vi säga var den INTE finns, sa han till Kungsbacka-posten i våras. Läs också: TBE ökar – så skyddar du dig mot smittan Nu har erbjuder Fästingbussen, som körs av Vaccin Direkt, möjlighet att vaccinera sig på flera orter när den under maj, juni och juli ger sig ut i Västsverige. Vaccinationerna kostar mellan 340 och 380 kronor och för att få ett så fullgott skydd som möjligt ska man ta tre doser vid tre olika tillfällen. Torsdagen 9 maj mellan klockan 15 och 19 står bussen utanför Stora Coop i Kungsbacka. Sedan är den åter 31 maj och 11 juni. Se hela turnéschemat här . Karina Hansson karina.hansson@kungsbackaposten.se Skydda dig mot TBE & fästingar • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark. • Myggmedel kan förstärka skyddet ytterligare. • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn. • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppen innan de biter) spolas av. • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute. • Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte noterat att de blivit fästingbitna. Man bör vara observant och inspektera ett bettställe med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att man fått en annan fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika. Källa: Vaccin Direkt'

Nytt fall av mässling i västra Skåne

Samhälle SR Malmöhus

En kvinna med mässling vårdas just nu på sjukhus i Skåne, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.
'Lyssna: Mässlingfall En kvinna med mässling vårdas just nu på sjukhus i Skåne, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Kvinnan har smittats utomlands men har efter det vistats i både Malmö och Helsingborg. Mässling är väldigt smittsamt men risken för att smitta ska spridas i Sverige är liten. – De flesta svenskar har ett gott skydd mot mässling genom att de är vaccinerade eller redan har haft sjukdomen, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne, i pressmeddelandet. Agnes Henriksson agnes.henriksson@sverigesradio.se'

TBE ökar – så skyddar du dig mot smittan

Nyheter Kungsbacka-Posten

Kungsbacka har varit förskonat från TBE-fall hittills men i och med att antalet fall ökar i Sverige och spridningen breder..
'Kungsbacka har varit förskonat från TBE-fall hittills men i och med att antalet fall ökar i Sverige och spridningen breder ut sig är det bara är en tidsfråga innan smittan når Kungsbacka, enligt smittskyddsläkare.Smittskyddet Västra Götaland har gått ut med rekommendation om att personer som bor i riskområden, eller vet att de kommer vistas i skog och mark i riskområden, ska vaccinera sig.Men på smittskyddet i Region Halland har man inte gått ut med någon generell vaccinationsrekommendation för 2019. Det är på grund av att det historiskt endast har varit några sporadiska och enstaka fall i regionen.Förra året konstaterades dock tre TBE-fall i Hylte nära gränsen Kronoberg län, se kartan.– Men personer som vet att de ska vistas i skog och mark i det området rekommenderar vi vaccinerar sig, säger Anders Enocksson, smittskyddsöverläkare på Smittskyddet i Region Halland.Värre i Västra GötalandPeter Nolskog är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland. Där konstaterades 61 fall av TBE under 2017 och 2018. Och områdena med fästingburen TBE blir fler och fler.– Hittills har vi berättat var TBE-risken är som störst. Men vi har kommit till ett vägskäl. Snart måste vi säga var den INTE finns.Fästingen som bär på TBE-smittan har smittats när den sugit blod från ett annat djur som bär på smittan, som sork, hare eller rådjur. Det är när fästingen suger blod från människan som den för över smittan. Smittan kan dock inte spridas människor emellan.För att undvika att smittas av TBE ska man se till att vistas på ställen där fästingen inte trivs. Något den inte gillar är sandstränder, kala klippor och välansade gräsmattor. Och den avskyr sol och torka, enligt Peter Nolskog.Då borde den torra sommaren ha varit bra?– Att den var torr var jättebra, det blev inte så många fall. Men sen kom en blöt, mild och lång höst och då kom det i fatt och då blev det betydligt fler fall.Risken att smittas av TBE är relativt liten. Enligt Peter Nolskog är det några få procent av fästingarna som bär på smittan. De flesta personer som smittas får lindriga symptom och är friska efter ett par dagar, men upp till en tredjedel av dem som smittas får hjärninflammation med långvarig sjukskrivning.Sjukdomen bryter ut i två faser, så kallade sjukdomspucklar. Det börjar med att man får influensasymptom med huvudvärk och feber.– Då är det inte många som söker läkare, det är ju ett virus och det går över efter tre till fem dagar. Då känner man sig bra och återgår till arbete.Men efter en vecka inträder den andra fasen. Då får man över 40 graders feber och en sprängande huvudvärk. Man kan bli omtöcknad och man kan inte kan stå på benen, man får ha hjälp att ta sig till sjukhus. Efter att den akuta fasen är över blir man sjukskriven en lång tid.– En del kommer aldrig tillbaka till arbetet, säger Peter Nolskog.Det finns i dag ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. Vaccinationen bör tas innan fästingsäsongen, som i regel sträcker sig från april till november, för att få ett gott skydd.Karina Hanssonkarina.hansson@kungsbackaposten.seVaccination mot TBE rekommenderas till• Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk (se karta).• Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk (se karta).• För smittrisk i övriga Sverige, se respektive smittskyddsenhets lokala rekommendationer.• Resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.Vaccination är mindre angelägen för:• Personer som endast kortvarigt vistas i områden med smittrisk.• Personer bosatta i riskområde, men som inte brukar vistas i skog och markKälla: Smittskyddet Västra Götaland'