{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

forskningsanslag: Stort intresse för arbetsintegrerat lärande på forskarkonferens i Sydafrika

Stort intresse för arbetsintegrerat lärande på forskarkonferens i Sydafrika

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

Årets Research & Innovation Week i Sydafrika gav forskare från Högskolan Väst många nya kontakter och idéer om nya forskningssamarbeten. – Konferensen är ett utmärkt tillfälle att sprida våra erfarenheter inom arbetsintegrerat lärande
'Årets Research & Innovation Week i Sydafrika gav forskare från Högskolan Väst många nya kontakter och idéer om nya forskningssamarbeten.Femton forskare från Högskolan Väst utbytte erfarenheter med sydafrikanska forskare under Research & Innovation Week. – Konferensen är ett utmärkt tillfälle att sprida våra erfarenheter inom arbetsintegrerat lärande internationellt.Samtidigt har vi tagit del av sydafrikansk forskning inom bland annat integration och om sjukdomar som är nya i Sverige, säger professor Per Assmo som är Högskolan Västs SASUF-koordinator.Femton forskare från Högskolan Väst deltog i forskarkonferensen Research & Innovation Week som arrangerades av South Africa Sweden University Forum (SASUF) i maj.Konferensen hölls vid sydafrikanska Stellenbosch University och samlade över 600 forskare från 13 svenska och 25 sydafrikanska lärosäten.Parallellt arrangerades även flera satellitevent på andra platser i Sydafrika där ytterligare 1 500 personer från universitet och näringsliv deltog.Strategisk satsning – Högskolan Väst är en liten aktör i det här sammanhanget.Men på det här sättet kan vi nå ut brett med vår forskning och skapa nya internationella samarbeten inom utbildning, forskning och innovation, säger Per Assmo som koordinerade Högskolan Västs insatser på konferensen.Konferensens tvärvetenskapliga program utgick från sex teman baserade på WHO:s hållbarhetsmål; klimatförändringar, utbildning, social utveckling, hälsa, urbanisering och digitala teknologier.Forskarna från Högskolan Väst representerade flera kunskapsområden; informatik, IT, hälsovetenskap och pedagogik.Arbetsintegrerat lärande i fokus – Sydafrikanerna är bland annat mycket intresserade av hur vi på Högskolan Väst jobbar och forskar kring arbetsintegrerat lärande (AIL). Speciellt intressant är vår nya AIL-forskarutbildning.Samtidigt är flera universitet i Sydafrika framgångsrika när det gäller att integrera praktik i sina grundutbildningar – så där har vi en hel del att lära, förklarar Per som själv anordnade en workshop om AIL.Per nämner även två andra forskningsområden där Sverige kan hämta lärdomar från Sydafrika; integration och vård av sjukdomar som dykt upp i Sverige på senare tid. – Integrationsfrågor är något som Sydafrika brottats med länge, medan det för oss svenskar är relativt nya frågor att hantera.Utvecklar gemensamma forskningsprojekt – Svenska och sydafrikanska forskare har överlag mycket att lära av varandra.Vi deltog i ett stort antal workshops och seminarier, vilket resulterade i att vi har fått nya värdefulla kontakter och idéer om hur vi kan utveckla forskningssamverkan på olika områden.Några av idéerna har vi redan börjat jobba vidare med och där siktar vi på att ansöka om forskningsanslag för gemensamma projekt.Att Sverige och Sydafrika samarbetar inom forskning, utbildning och innovation är ingen slump.Sydafrika är en viktig handelspartner till Sverige.SASUF är ett strategiskt internationaliseringsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020.Syftet är att stärka banden mellan ländernas lärosäten, näringsliv och andra samhällsaktörer.Nästa års SASUF-konferens arrangeras i Uppsala. – Det pågår redan förberedelser inför det, berättar Per som också ingår i SASUF:s styrgrupp.'

Han får pengar för att forska om sina träskulpturer

Samhälle SR Jönköping

Lars Axenfjord har över 2000 trägubbar och skulpturer, nu vill han veta mer om varifrån de kommer.
'Lars Axenfjord har fått pengar för att kunna forska på sina trägubbar. Lyssna: Trägubbar Lars Axenfjord har över 2000 trägubbar och skulpturer, nu vill han veta mer om varifrån de kommer. På muséet Svenska trägubbar i Mullsjö kan man beskåda Lars Axenfjords gedigna samling. Under flera decennier har han samlat, köpt och sålt trägubbar och nu tar han intresset ett steg längre. Med hjälp av ett forskningsanslag kommer han nu försöka ta reda på mer om ursprung och tillverkare av sina träfigurer. En skulptur som han är väldigt nyfiken på är en snidad äldre man med rock och käpp. Figuren är signerad Jade-44 och nu hoppas Lars att han kommer få veta vem den mystiska mannen är.   Sofie Carme sofie.carme@sverigesradio.se P4 Jönköping'

Örebro slår ett slag för kvinnohjärtat

Forskning och Vetenskap Örebronyheter

Den 19 mars slår hundratals Örebroare ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar
''

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.