{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

#dummy - Alla nyhetsartiklar | Njus Sverige

Byggstart för nya djursjukhuset i Jönköping

Nyheter VeterinärMagazinet

Byggstarten har gått för nya AniCura djursjukhuset i Jönköping, och nästa höst ska det stå klart.Det ska ligga i Hedenstorp i Jönköpings västra utkanter och  Läs mer!
'Byggstarten har gått för nya AniCura djursjukhuset i Jönköping, och nästa höst ska det stå klart.Det ska ligga i Hedenstorp i Jönköpings västra utkanter och möta behovet av avancerad akut- och specialistvård för smådjur. –Det nya djursjukhuset ger oss de bästa förutsättningarna att möta 2020-talets vårdbehov och förstärka positionen som regionens akut- och specialistsjukhus.Det blir också ett jättelyft ur arbetsmiljösynpunkt, säger Ulrika Rosander, vd för AniCura Jönköping Group.Nya AniCura Djursjukhuset kommer att innehålla allt som finns idag, och lite till.Den fördubblade lokalytan, drygt 3700 kvm, ger möjlighet att utveckla alla verksamhetsområden.Fakta i korthet: • Operationsavdelningen blir tre gånger större än i dag.Antalet operationssalar ökar från tre till sex (tand, buk- och bensalar). • Förbättringar på infektionsavdelningen med möjligheter att skilja ut svårt sjuka patienter, vilket ska leda till höjd patientsäkerhet. • Vårdmiljön blir bättre med permanent övervakning av de sjukaste djuren, nybyggda djurstallar, syrgasbur, och bra ventilation och ljudisolering.En klar  standardhöjning jämfört med i dagens lokaler. • Strålbehandlingen, som djursjukhuset Jönköping är ensamt om i Skandinavien, ska utvecklas liksom behandlingen av hypertyreossjuka katter med radiojod. • Rehabiliteringsavdelningen får bättre lokaler och egen ingång.Det möjliggör större fokus på friskvård och förebyggande behandlingar.Här kan djur och djurägare träffa en dietist, gå på viktrådgivning eller träna för att toppa formen inför tävlings- eller jaktsäsong. • Egen entré för katter.Tisdag 14 maj firades starten för nybygget med ett annorlunda spadtag.Femåriga springer spanieln Puzzle grävde officiellt igång bygget genom att leta upp en dummy ur sandhögen.Till stor glädje för de samlade  medarbetarna, personalhundarna, fastighetsägaren P&E Fastighetspartner, totalentreprenören YLAB samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.AniCura Djursjukhuset tar varje år emot omkring 20 000 patienter och har nästan 90 medarbetare.Med det nya djursjukhuset kommer fler rekryteringar att krävas, tror Ulrika Rosander. –Vi står inför en spännande framtid och kommer att behöva anställa fler djurvårdare, legitimerade djursjukskötare och veterinärer framöver, säger hon.'

Dags att lämna input i arbetet med ett lärarstöd för att välja och värdera digitala lärresurser

Skola och Utbildning IT-Pedagogen

Under våren 2019 genomförs ett arbete för att utreda och utveckla en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och
'Under våren 2019 genomförs ett arbete för att utreda och utveckla en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisning.Nu går arbetet med en resurs för att stödja lärare att välja och värdera digitala lärresurser ut på öppen remiss för att samla in synpunkter och inspel.Nu går arbetet ut på öppen remiss för att samla in synpunkter och inspel.Under arbetet med handlingsplanen för skolväsendets digitalisering har behov av ett stöd för lärare och beställare att välja och utvärdera digitala lärresurser blivit tydligt.Ett seminarie där kvalitet och lärresurser undersöktes visade på en samsyn, från både myndigheter, forskare, lärarförbund och branschen: Det går inte att “kvalitetsstämpla” enskilda tjänster och produkter då begreppet lärresurser omfattar så många olika tjänster och verktyg.Behovet är snarare att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen.Lämna synpunkter och kom med förslag före 3 juni Nu släpps ett första utkast till en sådan resurs,  som fortsatt kommer att samverkas och bearbetas under våren och hösten.Detta utkast är en “Dummy”. Dvs att inga hänsyn tagits till användarvänlighet, design eller liknande.Dummyn syftar till att samla allt på ett ställe för att kunna ge en överblick över materialet och är inte klart än.Arbetet görs transparent och öppet.Målgruppen för arbetet är lärare, som kanske inte är helt vana att arbeta digitalt.Materialet går ut på en öppen “remiss-runda” för att samla in synpunkter och inspel för att få till ett så bra och relevant stöd som möjligt i den kommande resursen.Man kan lämna synpunkter på hela eller delar av materialet och  här hittar du hela materialet.Direktlänkar till fyra delar i materialet kan man lämna kommentarer och synpunkter på: – Att välja (och värdera) digitala lärresurser – Krav på IT-miljö – Definitioner av digitala lärresurser – Möjligheter och utmaningar med digital undervisning – Diskussionsexempel Bakgrundsinformation om arbetet Arbetet skall harmoniera med Skolverkets pågående arbete med stöd och främjandeinsatser.En riktlinje för arbetet är att den inte skall peka på enskilda tjänster eller lösningar, utan fungera som ett underlag till reflektion och diskussion i kollegier.Två fokusområden för arbetet är Funktionalitet-värden och kvalitet och Planering och genomförande av undervisning.Swedish Edtech Industry har initierat arbetet och arbetet har tagit sin utgångspunkt i aktuell forskning och skett med inbjudna aktörer som Skolverket, Läromedelsföretagen, lärare, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund och SKL.Forskare, UX-designers, lärare, läromedelsproducenter och IT-strateger har deltagit i workshops.Mål och syften Projektets övergripande mål och syfte handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen.I tillägg är ambitionen att den kunskap och de resurser som genereras genom projektet ska kunna bidra till utvecklingen av kvalitativa lärresurser, och att vi genom den kartläggning som görs inom ramen av projektet ska kunna nå nationell samsyn kring definitioner för kvalitet kopplat till digitala lärresurser.'