{{ $state.includes('news') ? 'Fler artiklar':'Tillbaka'}}

#nada - Alla nyhetsartiklar | Njus

Samhälle
Timbro

Utanförskap över generationerna

Sammanfattning Social rörlighet handlar om sambandet mellan barns socio­eko­nom­­iska status och deras föräldrars. Ju mer socioekonomisk status går i arv, desto lägre är den sociala rörligheten. Att främja social rörlighet …

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.