{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

maria wetterstrand: Svenskt OS kan bli tidernas mest hållbara vinterspel | Njus Sverige

Svenskt OS kan bli ”tidernas mest hållbara vinterspel”

Näringsliv Besöksliv

NYHETER. Det finns en stor potential i att använda OS och Paralympics 2026 som en ”injektion” för att förstärka hållbarhetsarbetet i Stockholm, säger Maria Wetterstrand under ett seminarium med OS-fokus.
'NYHETER. Det finns en stor potential i att använda OS och Paralympics 2026 som en ”injektion” för att förstärka hållbarhetsarbetet i Stockholm, säger Maria Wetterstrand under ett seminarium med OS-fokus.'

”Efterfrågan är bästa stödet till biobränsleindustrin”

Börs EFN

Regeringens utredare Maria Wetterstrand föreslår en lagstiftning som tvingar flygbolagen att blanda biobränsle i tanken för att minska klimatpåverkan. Utsläppen ska minskas med runt 30 procent till 2030 och enligt Wetterstrand gör lagstiftningen att
'Regeringens utredare Maria Wetterstrand föreslår en lagstiftning som tvingar flygbolagen att blanda biobränsle i tanken för att minska klimatpåverkan. Utsläppen ska minskas med runt 30 procent till 2030 och enligt Wetterstrand gör lagstiftningen att industrin blir mer attraktiv att investera i.'

Svårt få fram biobränsle till flyget

Resor och Upplevelser Travel News

Den svenska flygbranschen ska samarbeta om innovationer med mål att flyget ska vara fossilfritt år 2045.
'Till år 2025 blir delmålet att fem procent ska vara biodrivmedel av det flygbränsle som kan tankas på svenska flygplatser.– Av allt flygbränsle som tankas på svenska flygplatser så vill vi och tror att fem procent kan vara förnybart år 2025, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.Men efterfrågan på biodrivmedel väntas bli så mycket större än tillgången på råvara.Den så kallade Biojetutredningen, som Maria Wetterstrand ledde, föreslog en reduktionsplikt för flygbränsle, alltså att bränslebolagen ska tvingas leverera en viss andel biodrivmedel.Utredningen är nu ute på remiss.Men kan man fortsätta flyga som vi gör i dag?– Jag tror i grund och botten kan vi inte flyga som vi gör i dag av det enkla skälet att det baseras på fossila utsläpp som adderar till detta.'

Drivmedel knäckfråga för fossilfritt flyg

Resor och Upplevelser SR Ekot

Den svenska flygbranschen ska samarbeta om innovationer med mål att flyget ska vara fossilfritt år 2045. En knäckfråga blir att få fram tillräckligt med biodrivmedel.
'Lyssna: Drivmedel knäckfråga för fossilfritt flygDen svenska flygbranschen ska samarbeta om innovationer med mål att flyget ska vara fossilfritt år 2045. En knäckfråga blir att få fram tillräckligt med biodrivmedel.Till år 2025 blir delmålet att fem procent ska vara biodrivmedel av det flygbränsle som kan tankas på svenska flygplatser.– Av allt flygbränsle som tankas på svenska flygplatser så vill vi och tror att fem procent kan vara förnybart år 2025, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.Swedavia håller på att koldioxidbanta flygplatserna med mål att få bort fossila koldioxidutsläpp från markverksamheten år 2020. Swedavia, SAS och forskningsinstitutet RISE samarbetar om innovationer för att minska klimatutsläppen från flyget. En överlevnadsfråga för flyget enligt SAS vd Rickard Gustafsson.– Samhället behöver flyget, det är en viktig del av infrastrukturen. Vi behöver bygga en långsiktig lönsam affärsmodell. Kunder måste känna sig trygga, att de kan faktiskt flyga på ett hållbart sätt, säger Rickard Gustafsson, vd för SAS, vars mål är att minska utsläppen från inrikes flyg med 25 procent till år 2030.– Annars kommer vi se en avmattning i resandet eventuellt, eller vi får regleringar som begränsar flyget. Det tror jag inte är bra inte bara för flyget utan för samhället i stort.Men efterfrågan på biodrivmedel väntas bli så mycket större än tillgången på råvara. Den så kallade Biojetutredningen, som Maria Wetterstrand ledde, föreslog en reduktionsplikt för flygbränsle, alltså att bränslebolagen ska tvingas leverera en viss andel biodrivmedel. Utredningen är nu ute på remiss.Sedan förra sommaren finns reduktionsplikt för vägtrafiken. Men företag som tillverkar biodrivmedel av exempelvis skogsråvara har inte vågat investera i väntan på långsiktiga besked från politiker och marknaden. Näringsminister Ibrahim Baylan håller delvis med:– Min bild är att vi håller på få ganska stora investeringar i bioraffinaderier på grund av reduktionsplikten. Sedan är jag väldigt glad att man driver på och vill ha ännu mer ambitiösa mål. Det är en fråga vi just nu håller på tittar på i regeringen.När kan det komma ett besked?– Jag vill inte föregå diskussionen i regeringen, men det är klart att det är alltid ljuv musik när industrin driver på för en omställning.Men kan man fortsätta flyga som vi gör i dag?– Jag tror i grund och botten kan vi inte flyga som vi gör i dag av det enkla skälet att det baseras på fossila utsläpp som adderar till detta. Så kan vi inte fortsätta att göra, säger näringsminister Baylan.Annika Digréus annika.digreus@sverigesradio.se'